ELSKER DU JESUS?

ELSKER DU JESUS? av Hans Tomter

Lagt inn 1 April 2012
Hans Tomter

ELSKER DU JESUS?

ELSKER DU JESUS?Dette er et avgjørende og svært viktig spørsmål, og Bibelen forteller oss klart og tydelig hvordan vi skal gjøre det og ikke minst hva som er kjennetegnet på det. Vi skal her se på noen Skriftsteder som forteller om dette, for i dette spørsmål som i andre spørsmål må vi gå til Skriften for å finne svaret. Det er ikke først og fremst den som sier det og snakker så høyt om det som elsker Jesus, men derimot den som er Hans efterfølger i gjerning og sannhet, halleluja!


1. Johannes brev 3,18: Mine barn! La oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!


Og la oss så se hva videre står skrevet;


Johannes 14,15: Dersom I elsker Mig, da holder I Mine bud.


Amen! Dette er hva Mesteren sier til Sine disipler, og det vil si også oss som er troende i dag. Med andre ord, dette er sagt til alle sanne troende i alle generasjoner, pris skje Gud! Hva Han har sagt og befalt i Sitt ord, det skal vi gjøre og holde. Hør hva Jesu mor sa til tjenerne i bryllupet i Kana i Galilea hvor Jesus gjorde Sitt første under:


Johannes 2,5: Hvad Han sier eder, det skal I gjøre.


I den engelske King James oversettelsen er sagt enda tydeligere (oversatt fra engelsk); Hva Han enn sier til dere, gjør det! Amen! La oss så gå videre og høre hva Jesus sier videre.


Johannes 14,21: Den som har Mine bud og holder dem, Han er den som elsker Mig; men den som elsker Mig, skal elskes av Min Fader, og Jeg skal elske ham og åpenbare Mig for Ham. 


Og vers 23-24: Jesus svarte og sa til ham (til Judas, ikke Iskariot - forræderen): Om nogen elsker Mig, da holder han Mitt ord, og Min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker Mig, holder ikke Mine ord; og det ord I hører, er ikke Mitt, men Faderens, som har sendt Mig.


Takk og lov! Like enkelt som to og to er fire, altså! Den som elsker Jesus holder Hans ord og bud, den som ikke elsker Ham, holder ikke Hans ord og bud. Dette er et typisk kjennetegn på skjøgekristendommen, å prate høit om sin kjærlighet til Jesus men bryte freidig og frekt Hans ord, forstå det på alle mulige andre måter for å bortforklare det osv. Og det som meget verre er, å snakke nedsettende om dem som er nøie på alt Guds ord og Guds råd til frelse. 


Må Gud fri og bevare oss fra den djevelske skjøgeånda som har inntatt så mange menigheter og mennesker rundt omkring! Disse flyr satans ærend med sine åndelige forkvakklede holdninger, meninger og falske Bibelforståelse, og forgifter menigheter og mennesker og gjøre dem til helvedes barn, som Jesus snakker om i Matteus 23.

La oss gå tilbake til vårt velsignede tema. Vi skal se på nogen flere Skriftsteder om dette.


Johannes 15,10: Dersom I holder Mine bud, da blir I i Min kjærlighet, likesom Jeg har holdt Min Faders bud og blir i Hans kjærlighet.


Takk og lov! Dette sier også Jesus til Sine disipler, ergo også til oss. Den som holder Hans ord og bud blir i Hans kjærlighet, pris skje Gud! Så skal vi gå til Johannes’ brever, der står det også mye godt om dette.


1. Johannes 2,3-6: Og derav vet vi at vi kjenner Ham: om vi holder Hans bud. Den som sier: Jeg kjenner Ham, og ikke holder Hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; men den som holder Hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i Ham. Den som sier at han blir i Ham, han er og skyldig å vandre således som Han vandret.


Og videre fra kap. 5, vers 1,3: Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av Ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder Hans bud; og Hans bud er ikke tunge.


Og så to vers fra Johannes 2.brev, vers 6 og 9: Og dette er kjærligheten at vandrer efter Hans bud. Dette er budet, således som I hørte det fra begynnelsen, at I skal vandre efter det… Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.


Amen! Dette er så klar tale at her trengs ingen ytterligere forklaring, Guds ord taler for seg sjøl! Å bli i læren er det samme som å holde Guds ord og bud, for ordens skyld. Tenk at Johannes sier det så sterkt at kjærligheten til Gud er at vi holder Hans bud, tenk at det sier han! Ikke den som snakker om dem og ikke gjør noe med det, men kun den som holder dem, i rettferdighet og sannhet. Jeg husker jeg skrev i Bibelen min for mange år siden at kjærlighet er ikke prat, men handling! Og det er helt sant. Det står til og med at kjærligheten tvinger oss, det er så vidunderlig, halleluja!


Å elske Jesus og Gud er så velsignet på alle måter. At mange troende ikke har fått øynene opp for dette er intet mer enn en tragedie! Tenk så simpelt gjort, å anklage medbrødre og søstre for ”loviskhet”, ”lov-gjerninger” osv. Å holde Guds ord og bud har ingenting med det å gjøre, men det er slik skjøgeånda driver. Anklage på anklage, kverulering og det som verre er. 


Slike ting er en styggedom for de som er av Jesu Kristi sanne brud, de er kun opptatt med å arbeide på sin egen frelse med frykt og beven, og holde Guds ord og bud høyt i hevd og tenker kun på å være sin frelser og mester til behag i alle ting, akkurat som Guds ord lærer oss. Han skal vokse og vi skal avta, slik at vi blir mer lik vår brudgom og frelser, Jesus Kristus. Han som snart skal komme i skyen og hente Sine hjem, vi skal rykkes opp og så for alltid være hos Ham. Det er målet vårt, og det er det vi lengter efter hver dag. Vekk fra denne forbannede jord som blir mer og mer lik helvede og synker mer ned i synd og elendighet.


Takk og lov, den som elsker Jesus slik som det er beskrevet av Skriften er trygg på alle måte. Det er vårt ansvar så la oss holde oss der, så når vi målet. For Herrens øyne farer over den ganske jord for kraftig å støtte dem hvis hjerte er helt med Ham. Det er få av dem, men invitasjonen har gått ut. Den som vil, han komme og han skal få drikke av livets vann uforskyldt, den som har sin lyst i Herrens lov og grunder på den dag og natt. I Jesu Navn, amen! 


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Gjermund Kvamme | Svar 14.04.2012 02.15

Gal 5 16-17: For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil.

Gjermund Kvamme 14.04.2012 02.22

Rom 8:1: Derfor er det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden.

Gjermund Kvamme 14.04.2012 02.20

Rom 6:12: La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster;

Amund Hjetland | Svar 08.04.2012 04.52

Tusen takk for en god artikkel!

Jeg føler jeg elsker jesus, men jeg forstår ikke; hvordan kan vi etterfølge jesus i gjerning? Han gjorde jo aldri synd...?

Gjermund Kvamme 09.04.2012 18.22

Har noen flere spørsmål rundt dette og andre emner så, les de andre artikler på denne nettsiden og eventuelt send meg en epost der vi har bedre plass!

Gjermund Kvamme 09.04.2012 18.19

Fil 3:12: Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Jesus

Gjermund Kvamme 09.04.2012 18.17

Ved at hans rettferdighet av nåde ved tro utfyller det vi mangler. Da er vi fullkomne så lang vi er kommet. Troens gjerninger har vi i forskjellig mål.

Amund Hjetland 09.04.2012 02.41

Takk for svar, men hvordan kan jesu liv og da også gjerninger tilregnes oss ved troen, når tro uten gjerninger er død, unyttig tro?

Gjermund Kvamme 08.04.2012 14.25

For med ett offer har han(Jesus) for alltid gjort dem(Oss) fullkomne SOM BLIR HELLIGET.(Heb 10:14)

Gjermund Kvamme 08.04.2012 14.20

Efterfølgelse av Jesus er ikke og aldri ha syndet men å bli glemme det som ligger bak og jage etter det som ligger foran i troen på Jesus som har frelst oss.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE