Gjør forskjell på Herrens legeme!

Gjør forskjell på Herrens legeme!

 Lagt ut 17 Juli 2018

 

 • 1 Kor 11:29: for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme

 

Her ser vi at det å gjøre forskjell på Herrens legeme(Menigheten) og det naturlige er livsavgjørende for oss som Guds folk. Vi skal være ett hellig og adskilt folk og Guds menighet skal være ett Krist legeme og lys i en mørk og ond verden. 

 

 • 2 Kor 11:2:: For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet; jeg trolovet dere jo med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus;  

 

 • 1 Kor 12:27: Men nu er dere Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del. 

 

Menigheten er nå Kristi legeme på denne jord. Derfor er der så viktig at Guds menighet er ett annerledes sted og ett sted som lyser i mørket. Vi skal være som en by som lyser opp på et høyt fjell.

 

 • Matt 5:14: Dere er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules;

 

Dette gjelder over alt hvor vi ferdes men når vi samles i Guds hus og i fellesskap gjelder det helt spesielt. Siden vi har veldig konkrete formaninger om vår ferd i Guds hus.

 

 • Rom 12:1-2: Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn at dere fremstiller dere legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er deres åndelige gudstjeneste og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!  

 

Vi skal altså som menighet være veldig bevist på og ikke bli lik denne verden. Mange menigheter har utviklet seg til og bli kun sosiale klubber og vi hører ikke forskjell på sang og tale i menigheten kontra tilstelninger av ufrelste i verden. Det er rocke menigheter, contry menigheter, fotball menigheter, diskotek menigheter og sågar pub menigheter m.m. Prisen er ett vanæret Jesu navn og mennesker som spiser og drikker seg åndelig talt til doms. Man gjør ikke forskjell på Herrens legeme og blander inn både naturlige ting og direkte urenheter.

 

Her fra Korintier menigheten spiste og drakk de seg selv til doms fordi dem blandet spisegilder sammen med nadverden i møter. Det skal være forskjell på hva vi presanterer ut fra talerstol og plattform kontra lek og gøy ute i hverdagen. Menighetens møter skal ikke bære preg av underholdning, idol dyrkelse eller verdslige klubber. Vi både kan og skal arbeide, trimme og feire livet Gud har gitt oss. Vi har ingen grunn til å være hengehuer selv om vi er kristne og vandrer i håpet om frelse. Livet er en Guds gave og har mange velsignelser til både Ånd, Sjel og Legeme. Men viktig å skille disse ting i forhold til vår Gudstjeneste.

 

At vi skal dele god mat og sosialt samvær er nødvendig og fint etter våre møter. Mange er ensomme og de første kristne delte også matfelleskap og hadde en periode alt felles. Det kan også være fattige som sulter så å gi dem både mat og omsorg er Bibelsk og god Gudstjeneste. Den som forbarmer seg over den elendige låner til Herren sier Guds ord. Men å blande vanlige måltider med nadverden er altså noe som leder til dom. Vi kan spise med god samvittighet og være med på mye men blander man det verdslige og timelige inn i Guds menighets møter blir det ikke Herrens legeme men en klubb og Jesu navnet blir vanæret. Gud hater lunkenhet og sammenblanding. Gid du var kald eller varm men fordi du er lunken skal jeg utspy deg av min munn får endetids menigheten Laodikea høre av Herren. 

 

Jesus krever at vi gir han hele livet og vandrer så som verdig vårt kall. Dere er Kristi lemmer sier altså Guds ord om Guds menighet. Det er derfor det er så avgjørende at vi ikke sammenblandet verden med menigheten og ei heller det naturlige med det Åndelige måltid. Noe annet er det at vi skal arbeide, leve å virke som normale mennesker i denne verden. Jesus var tollere og synderes venn. Vi skal være i verden ved å omgås syndere å være deres venn men vi skal ikke være av verden. Vi skal ikke være venn med de vantroes verdslige meninger eller ugudelige ferd. Vi skal vandre i verden som mennesker med hobbyer, interesser, jobber og gleder som andre mennesker. Samtidig skal vi være ett hellig og adskilt folk med saltets sviende virkning mot alle former for åndelig forråtnelse. Hellig, adskilt for Kristus vår frelser samtidig som vi er en Jøde for Jøde og Greker for Greker.

 

 • 1 Kor 9:19-20: For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste, og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under loven, som en som er under loven - om jeg enn ikke selv er under loven - for å vinne dem som er under loven; 

 

Skal vi være lys og salt i denne verden kan vi ikke mure oss inne bak bedehus døra. Vi skal være Jøde for Jøde og Greker for Greker i alle ting som ikke Bibelen har klare bud mot. Da kan det for noen fremstå som om vi er både under loven og uten lov. Men dette er bare fordi dem feiltolker vår samvittighets frihet. Selv har jeg opplevet hvordan Gud har brukt meg i skytterklubben, på Treningsenteret og på gata i både Norge og andre land på ferie. Livet er en gave fra Gud og skal nytes med takknemlighet til ham. Det et i hverdagens vandring med Herren og langs gater og strender at vi som Jesus blir tollere og synderes venn. Mange tror Guds tjeneste handler om å bure seg inne på bedehuset å røpe ut forsømmelser mot de som lever i verden. Men det er de innenfor vi skal dømme og ikke de utenfor sier skriften. Dem skal vi gi evangeliet til å overlate dommen til Herren. 

  

Vi skal videre ikke la vår tro handle om ta ikke, smak ikke og rør ikke, men møte mennesker der de er med kjærlighet og ett klart evangelium om frelse fra synd og død. Guds rike består ikke i mat og drikke men i fred, kjærlighet og glede i den hellige ånd.

 

 • Kol 2:20-21:  Er dere avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om dere levde i verden, slike bud: Ta ikke! smak ikke! rør ikke! - ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer,

 

Ufrelste mennesker trenger og se at vi er mennesker under samme kår som dem samtidig som dem merker at vi har ett lys som avslører mørket og salt som svir i deres åndelige råttenskap. Derfor er jeg veldig raus på hvordan vi skal være ute blandt folk som Jøde for Jøde og Greker for Greker samtidig som forkynnelse, sang og møteinnhold må være preget av Åndens tukt og hellighet. 

 

Det står også konkret hva vi skal fyller våre møter med. Underholdning, applaus for mennesker og annen form for av Guds dyrkelse hører ikke hjemme i Guds hus. Klapper vi for en prestasjon på privaten er det kun lek og Morro. Men den samme lettsindighet i Guds hus rer fort preg av verdslighet og menneskedyrkelse. Gud deler ikke sin ære med noen! Klapp for Herren all jorden og lovpris han med sitar, harpe og strengelek. Men konserter hvor apausen står i taket for menneskelige prestasjoner er kun til vanære for Gud og Herrens legeme. Da spiser vi og drikker oss selv til doms. Når dere kommer sammen sier Guds ord! mange steder og så kommer det formaninger og bud om det både før og etter.  Bibelen er veldig konkret på hva og hvordan ting skal være når vi kommer sammen i hans hus. 

 

 • 1 Kor 14:26: Hvorledes er det altså, brødre? Når dere kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!

 

Halleluja! Når Ånden får komme til og de spontane Bibelske ytringer får blomstre og Guds ord og læren forkynnes klart blir det til oppbyggelse av Kristi legeme. I våre møter skal altså alt skje til oppbyggelse av Kristi/Herrens legeme. Det er derfor det er så avgjørende at vi akter på formaningen om å gjøre forskjell på Herrens legeme. Det er veldig mye som kan være greit men som ikke bygger opp menigheten. 

 

Det er mye jeg kan bevilge meg av både tøys og latter sammen med både kristne og ikke kristne folk utenfor bedehus døra som jeg ikke mener er greit fra en talerstol og fra plattforma. Jeg snakker da ikke om usømmelig tale eller ugudelig snakk. Men Gud har gitt oss både humor og mange gleder i dette livet som ikke hører hjemme i Guds hus. Eksempelet fra Korient er mat gilder som jo er helt greit bare man ikke blander det med nadverden. Mat og drikke er skapt for å nytes så lenge det ikke får makt over oss og blir destruktivt. Til og med en jobb kan få makt over oss og bli galt. Men i hovedsak er det av det gode. Likeledes kan vi spille fotball, trene, leke, og ha det gøy på forsjellig vis men det skal ikke prege menighetens møter. Når vi er sammen med de ikke kristne har vi også ett prinsipp i alt som vi ikke har klare bud mot at vi har lov til alt og kan med god samvittighet ta imot det som blir servert og vandre som Hellige men som mennesker under samme kår som dem. Men pass på at vi ikke er med på noe som ikke oppbygget og ei heller la NOE få makt over oss. 

 

 • 1 Kor 10:23-27: Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner; jeg har lov til alt, men ikke alt opbygger. Ingen søke sitt eget, men enhver søke den annens beste! Alt det som selges i slakterboden, kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld spør mere efter det; for jorden og alt det som fyller den, hører Herren til. Og dersom nogen av de vantro ber eder til gjest, og dere vil gå dit, da kan dere ete alt som settes frem for eder, uten at dere for samvittighetens skyld spør mere efter det.

 

Jesus følger opp det samme idet han sier at det ikke er det som går inn gjennom munn som gjør oss urene men det som kommer ut av munn. Bibelen holder frem også at det er en del vi skal holde for oss selv. Ting som altså er greit på privaten om vi har tro for det uten å dømme oss selv. Da er det ikke snakk om synd og brudd på Guds bud men om mye som vi kan ha forskjellig samvittighets grenser og tro for. Da heter det også at vi har lov til alt men ikke alt gavner og at vi skal holde den troen for oss selv. 

 

 • Rom 14:19-23: La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse! Nedbryt ikke Guds verk for mats skyld! Alt er vel rent, men det er ondt for det menneske som eter med samvittighets-anstøt; det er godt ikke å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noget som din bror støter sig ved. Du har tro? Ha den hos dig selv, for Gud! Salig er den som ikke dømmer sig selv i det han velger; 

 

Det er altså ting vi kan ha tro for og frihet til å gjøre som ikke hører hjemme i menighetrns fellesskap. Før var det noen som opplevde og få menighets tukt firdi dem hadde vært på en fotball jamo. Noe vi ler av i dag. Men det åpenbarer en viktig Bibelsk sannhet. Det er kristne som tar anstøt av at andrr kristne er engasjert i fotball. Akkurat som det finnes Jødiske kristne som vil ta anstøt om vi spiser svinekjøtt. Andre ting kristne praktiserer ulikt er grensen for hva de anser som ærbare eller usømmelige klær. Bibelen har klare formaninger og bud både mot usømmelig  klær og bud om ærbar kledning og forskjeller på menn og kvinner når vi kommer sammen til bønn og forkynnelse/profetisk tale. Men det følger ikke med noe eksagt bilde eller målebånd av eksempelvis skjørte lengder. Så her gjelder den enkeltes tro, troskap, samvittighet og nestekjærlighet. Man vil jo ikke som Kristne lede mennesker til begjær og kan hende fall i Guds hus. Gud ransaker hjertene og Guds ord dømmer hjertets tanker og råd også i slike saker. 

 

Selv om slik hensyns tagende skal gjøres alle steder er det forskjell på eksempelvis en badestrand og menighetens møter. Bibelen er tindrende klar på at vi skal gjøre forskjell på Guds hus og våre egne hus. Vi som er gift kan og skal gjøre mye bak husets vegger som ikke hører hjemme på menighetens møter. Jeg trener både litt Taiboksing på gymmen når helsa tilater det og skyter på jakt og skytebanen. Der kan jeg være skytter for skyttere, bokser for boksere osv. Men det hører ikke hjemme på menighetens møter. Jeg er gjerne på Gresk aften i Hellas og både nyter god Gresk mat og lytter til fin folkemusikk. Men slik hører ikke hjemme fra menighetens plattform eller i Guds hus. Når ufrelste mennesker kommer inn på våre møter skal dem merke at det både er annerledes Ånd og innhold en i det den kjenner fra verden. Minnes når jeg selv var kalt av Gud og kom til en lokal pinsemenighet. Jeg gikk bedrøvet ut for jeg merket den samme ånd og de samme toner jeg søkte bort fra i mitt syndeliv i verden. 

 

For vi skal gjøre forskjell på Herrens legeme (Menigheten)! Vi skal ha en ekstra ærbødighet når vi går til Guds hus. Ett kristent møte skal ikke være likt all annen festlighet i denne verden. Bibelen er meget klar på at det er egne krav til både ferd, innhold og fokus når vi samles til Gudstjeneste. Israels folk fikk beskjed av Gud om både å hellige seg å skifte klær før de kunne gå opp til Betel, som betyr Guds hus. DNT har flere formaninger og bud om hvordan vi både skal utrykke oss og gå kledd når vi kommer sammen som Menighet i Guds hus . Likevell hevder noen at vi må gjøre oss lik verden på våre møter for å vinne verden. David illustrerer godt denne viktige sannhet. 

 

 • 2 Sam 12:20: Da stod David op fra jorden og tvettet sig og salvet sig og skiftet klær og gikk inn i Herrens hus og tilbad. Så gikk han hjem igjen og bad om mat, og de satte mat frem for ham, og han åt. 

 

Hvilken herlig innstilling. David som kunne spontant danse naken av glede når paktsrken ble flyttet hadde så ærbødighet for Guds hus at han både renset seg, salvet seg og skiftet klær FØR han gikk inn i Herrens hus og tilbad. Guds hus er ett hellig sted og skal behandles som det. Det er nettopp frafall på dette området som gjør at de fleste møter og kirker er ett verdslig underholdnings sted som kun er kristen i navnet. 

 

Men både DGT og DNT har en tindrende en klar tone og undervisning om at vi skal ikke la verden komme inn i menigheten. I Guds menighet er det den Himmelske kulturen som skal råde. Derfor skal ska vil som Jesus være nidkjær for Guds hus å sette en helt annen standard i våre møter der en hva vi syns er greit på privaten. I dagliglivet er det mye vi både kan ha glede av å tillate oss med Guds velsignelse selv om det ikke hører hjemme i Guds hus. Men når skillene utviskes mellom dagliglivet og denne verden og Kristne møter er frafallet i Menigheten total. Guds hus skal være ett bedehus! 

 

 • Joh 2:14-17: Og i templet fant han dem som solgte okser og får og duer, og pengevekslerne som satt der, og han gjorde sig en svepe av rep og drev alle ut av templet, både fårene og oksene, og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han, og til due-kremmerne sa han: Ta dette bort herfra! gjør ikke min Faders hus til en handelsbod! Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære mig.

 

Her ser vi altså den samme Jesus som både var tolleres(svindleres) og synderes venn og den samme Jesus som i bryllups festen i Kanan gjorde vann til vin pisker ut verdsliggjøringen i Guds hus. Det er altså en helt egen standard for Guds hus. Dette har ingenting med dobbelt standard å gjøre eller dobbeltliv men at alt har sin tid og sin plass. Akkurat som ekteskapets hellighet og sysler selvfølgelig ikke skal dras inn på bedehuset men holdes innenfor hjemmets privatliv.

 

På noen områder i vår vandring blandt folk skal vi både være Jøde for Jøde og Greker for Greker. Akkurat som Jesus var tollere og synderes venn. Men den samme Jesus som viste stor kjærlighet for folk og syndere og som spiste og var i selskap med dem var uten nåde i sin nidkjærhet for Guds hus når Guds hus ble verdsliggjort. Den samme Jesus som gjorde vin til vann i bryllupet i Kanaan pisket både pengevekslet og markeds boder og folk ut av Tempelet. Vi skal ha en egen standard i hvorledes vi ferdes i Guds hus. Det gjelder både forkynnelse, sang, kledning og innhold. Om vi har mat skal vi alle dele står det og det skal ikke blandes sammen med nadverds måltidet. Men heri er en dypere sannhet som peker på at det skal være forskjell på det rimelige måltid og det Åndelige måltid. Det skal gjøres forskjell på våre bordkledde hjem og Guds bedehus. Det Guds menighet samles skal vår ferd ha helt bestemte føringer. For i Guds hus er og skal være den levende Guds menighet som er Sannhetens støtte og grundvold. 

 

 • 1 Tim 3:15: men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

 

Vi(altså SOM MENIGHET) får beskjed at vi trenger å vite hvordan vi skal ferdes i Guds hus. Noe som forsterker og forklarer både Skikk DERE ikke lik denne verden og dommen som kommer over den som ikke gjør forskjell på Herrens legeme og det naturlige. At menighetens møter og fellesskap skal være totalt annerledes en verdens underholdning og eksempelvis utesteder er helt åpenbart. Før syndens gru, løgn og død kan vi ikke slippe inn om Menigheten skal bevares hellig, adskilt og levende som sannhetens støtte og grundvold. 

 

For den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. La denne alvorlige doms formaning ryste våre menigheter til å vende om. Det er ikke å ligne verden som frelser verden. Vi kan underholde mennesker til fortapelse men skal dem bli frelst må vi gi dem det gamle evangeliets fulltonige budskap i sang, åndens kraft og tale. Samtidig må vi gå ut på gater og streder å innby til Lammets brylupp. Være en Jøde for Jøder og en Greker for Greker. Dette har jeg erfart velsignelsen av. Ved å gå ned til folk og ikke bare stå og slå dem i hodet med Guds ord har jeg fått se hvordan Evangeliet går inn i hjertene og frelser og forvandler enn i dag. Lovet være Gud og Lammet! 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE