Guds Land Israel

Guds land Israels Land! Av Gjermund Kvamme

Gjermund Kvamme

Guds Land Israel

Lagt inn 23 Februar 2012
4 Mos 33:53-54: Og dere(Israels folk) skal ta landet i eie og bo i det; for dere har jeg(Gud) gitt landet til eiendom. Og dere skal skifte landet mellem dere ved loddkasting efter deres ætter; den store ætt skal dere gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter deres fedrenestammer skal dere skifte det mellem dere.

Guds Land Israel


Joel 3:6-7: i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land;

 

I disse vers ser vi at Israels samling til sitt land og at deres landområder kommer på Jødenes hender er  og skal være ett mektig tidens tegn om Jesu snare gjenkomst. I De dager og på Den tid og så tales det om det som skjedde med Israels folk Juda i 1948 og delevis skjedde med Jerusalem i 67 og Jesu komme som konge der han dømmer nasjonene fordi de delte opp Guds land Israel. Vi kan for så vidt si at Jerusalems fangenskap ble slutt i 1967 krigen. Men fremdeles vet vi at eksempelvis Tempelhøyden ikke er fult på Jødenes hender. I århundrer har Jerusalem vært en tumleplass for hedningers maktspill. Men snart slår Guds klokke 12 og da er det slutt for hedningenes sine forsøk på å løfte på Jerusalem.


Sak 12:2-3: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.  


Luk 21:24: Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.

 

Hedningenes tid er nådetiden. Den tiden du og jeg som hedninger kan komme å bli frelst. Den tiden vi som ville oljegrener kan podes inn i treet sammen med de ekte oljegrener Jødene som tar imot Jesus som sin Mesias.  Men når Jerusalem atter er på Jødenes hender og ikke lengre ligger nedtrådd av hedninger da er endens tid kommet. Jesu komme som konge skal skje etter Brudens opprykkelse. Når Jesus kommer ned på oljeberget i Israel for å dømme nasjonenen for deres deling av landområdene til Israel, så kommer Jesus sammen med alle sine hellige som har feiret brylup i Himmelen. Derfor er dette herlige endetidstegn på at Jesus kommer meget snart for å hente sin blodkjøpte brud av både hedninger og Jøder.

 

Joel 3:6-7: i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte MITT LAND;

 

Det er mitt land sier Gud. Det er Guds land og hans rett å gi hvem han vil. Derfor er det ikke Araberfolkets ikke engang Jødenes land. Men Guds land som han har gitt som arv til sitt folk Israels 12 stammer! Til Abraham og hans løftes sønn Isak og Jakobs etterkommere. Gud taler til Abraham i

 

1Mos 15:1: Din ætt vil jeg gi dette land, fra Egyptens bekk like til den store elv, elven Eufrat.

 

Så gjentar Gud dette løftet til Abrahams sønn Isak i

 

1Mos 26:3: For deg og din ætt vil jeg gi alle disse land-Jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham din far.

 

Så får Isaks sønn Jakob som er stamfar til Jødenes 12 stammer bekreftet dette løftet i

 

1 Mos 35:12: Og det land som jeg gav Abraham og Isak, det vil jeg gi deg, og din ætt etter deg vil jeg gi landet!

 

Så vær ikke i tvil. Landet tilhører Jødefolket! For det er Guds folk og det er Guds land. Til og med i sitt skaperverk i fjellformasjonene ved Betel kan du lese Jahve-Navnet til Gud når en ser det fra flyperspektivet. Det er guds land, gitt som arv til hans eiendomsfolk Jødene! Dette landet intok Israel med Guds hjelp og dette landet har de nå fått tilbake deler av ved Guds hjelp.

4 Mos 33:53-54: Og dere(Israel) skal ta landet i eie og bo i det; for dere har jeg gitt landet til eiendom. Og dere skal skifte landet mellem dere ved loddkasting efter deres ætter; den store ætt skal dere gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter deres fedrenestammer skal dere skifte det mellem dere.  

 

Når da verdens samfunnet tar noe av det og gir til andre er det tyveri og svik mot Gud selv! Derfor skal dommen bli hård mot de som rører ved Israels Guds land! Herren skal samle dem i Josafats dal og ut fra der dømme nasjonene. Da møter de ikke Jesus som frelser, Herre og giver av nåde, som i dag, men som dommer som skal med hård hånd knuse Israels fiender.

 

Det tales om okkupert land og ett palestinsk folk. Begge deler er fullstendig feil og historieløse påstander. De såkalte Vestbredden og Gasa er i Israels kjerneområder i det som under kong Salomo var fruktbare og rike områder hvor Jødene befolket landet men siden ble spredd ifra. Dette landet har de siste 2000 år blitt okkupert av forskjellige krigsherrer. Jorden har blitt utarmet og landet har blitt vanskjøttet.

 

Når så Jødefolket fikk det tilbake var store deler av landet ett folketomt og brakk området. Det var ett totalt uinteressant området for Araberfolket helt til det ble snakk om å gjenopprette staten Israel. Da hentet man plutselig frem de nye navn som, okkupanten, Keiser Hadrian lagde i det andre århundre e.kr.

 

Keiser Hadrian hatet Jødefolket så mye at han laget navnet Felistina/Palestina, for å få en språklig likhet til Filistrene som var Israels erkefiender i gammel testamentlig tid. Filistrene som var fra de Greske øyer forsvant fra Israels land allerede i gammel testamentlig tid.

Palestina har aldri vært noe eget land eller eget folk. Det var det opprinnelige Kanaans land som Gud gav etterkommerne etter Isak sønn til Abraham. Deres halvbroder folk Araberne skulle bo østenfor sine brødre.

 

Ett eget Palestinsk folk har aldri eksistert. De har ingen egen historie, intet eget språk, ei heller har de hatt noe eget land eller kultur. De er vanlige Arabere som innvandret til Israels land. Disse Arabere har allerede over 600 ganger større landområder en Israel i Midtøsten.

 

De kom fra alle omkringliggende land når den moderne Jødiske innvandringen satte inn for fult fra 1880 årene.  Hovedmengden innførte England som arbeidshjelp, da deres mandat styre over området begynte i 1917. Så sent som 1867 skrev Mark Twain en reiseskildring fra området” Landet er nesten folketomt” Man kan ri milevis uten å se ett eneste menneske.

 

Under det Britiske mandatstyre hadde både Jøder og Arabere Palestinske pass og man snakket om Palestina Jøder og Palestina Arabere.  Men så kom det av Britenes mandat styre den såkalte Balfour Ærklæringen 2 November 1917 som ble vedtatt av det Britiske parlamentet 20/4-1920. Den slo fast at Palestina skulle bli ett nasjonalt hjemland for Jødefolket. Og på den tiden var det ikke snakk om noe lite land, da det da var 15-16 millioner jøder i verden.

 

Men det gikk kun til 1921 før dette løftet ble brutt og Britene besluttet å gi bort 4/5 deler av landet som var lovt Jødene til den Saudiaribiske sjeiken Abdullah som ett nasjonalt hjemland for de såkalte Palestina Arabere.  I 1922 ble dermed denne delen skilt ut av det hellige land. Og fortsatt hadde ikke løftene om ett nasjonalt hjemland for Jødene blitt satt ut i livet.

 

Det var først etter andre verdenskrigs grusomme utryddelse av 6 millioner Jøder, at man bøtet på dette svik, med å tilby Jødene å få den siste 1/5 delen som sitt nasjonale hjemland. Her ble også Jerusalem, Judea og Samaria eller som det nå blir kalt Gasa og vestbredden utelatt som friområder.

 

Men tenkt det kjære venner! På trots av dette åpenbare løftebrudd, så takket Jødene ja. To år før, i 1946, hadde TransJordan fått sin selvstendighet. Der alle Arabere som kunne vise tilknytinghet til Palestina kunne få statsborgerskap. Når staten Israel ble proklamert så holdt verden pusten for umiddelbart ærklerte de Arabiske nabostatene, inkludert Transjordan, krig. Dem kommanderte og truet 600 000 tusen Arabere i Israel til å flykte, hvis ikke skal vi utrydde dere som vi gjør med Jødene.

 

Så ble dem lovet en rask hjemreise når Araber statene hadde utryddet jødene. Men så kjenner vi historien at mot alle odds vant Israel en knusende seier, hvorpå vi den dag i dag har ettergenerasjoner med flyktninger. Så legger man skylden på Israel. Det man alltid da utelater er at de dro av egen fri vilje etter trusler og lovnader fra egne myndigheter i Midtøsten, samt at de hadde fått løfte om fredelig sameksitstens med Jødene. De kunne bli bare dem lovte å godta staten Israel.

 

Men Samtidig som de 600 000 arabere dro fra Israel så ble 800 0000 Jøder jaget fra sine hjem i Arabiske land og frastjålet mesteparten av sine eiendeler og rikdommer. Hvorfor hører vi ikke om dem? Mens de Arabiske land bruker sine frivillige flyktninger i ett propaganda spill mot Israel.  I 1967 ble Israel på ny tvunget inn i krig hvorpå så å si hele Jerusalem kom tilbake på Jødenes hender og vi fikk en hel eller delevis oppfyllelse av første delen av  Joel 3:6: For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap. Da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal

 

Ja tenkt at det til og med står om Jødefolkets tilbakevendelse til Israel i fly. Lenge før flymaskinen var oppfunnet :

 

Jes 60:8: Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?

 

At Jødene befolker landet Israel er Gudgivet og ett mektig tegn på at Jesus kommer meget snart! Det vidner om det profetiske ordets troverdighet.

 

 I tilegg ser vi at Jødene, på det åndelige området, har en forherdelse over seg. Flertallet av dem nekter å se at Jesus er deres Mesias. Men det skal også forandre seg når alle som skal høstes inn av hedninger er høstet inn i troen på Jesus.

 

Rom 11:25-27: For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet – forat I ikke skal tykkes eder selv kloke – at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem.

 

Bibelen forteller oss at Israels folk til slutt skal bli kringsatt av så å si alle verdens nasjoner. Men når de er nær ved å lide ett fullstendig nederlag skal de se opp til ham som de har gjenomstunget og gråte sårt. Da skal Jesus komme sammen med alle sine hellige å dømme nasjonene etter deres forhold til  Israel. Da skal nasjonene dømmes med jernhånd for sin antikristelighet og hat mot Israel, mens Israel skal få nådens og bønnens Ånd utgytt over seg.

 

Sak 12:10: Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

 

Tenk hvilken dag da en hel nasjon skal bli frelst og Åndsdøpt på en og samme dag. Ja det blir en herlig morgengry for Jødefolket. Men før morgengry må natten og nøden komme også over Israel, før de skal gjenreises til sin fulle rett.

 

Joel 3:6-7: i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land;

 


4 Mos 33:53-54: Og dere(Israels folk) skal ta landet i eie og bo i det; for dere har jeg(Gud) gitt landet til eiendom. Og dere skal skifte landet mellem dere ved loddkasting efter deres ætter; den store ætt skal dere gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter deres fedrenestammer skal dere skifte det mellem dere.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Verdensborger Birgitte | Svar 03.12.2012 22.23

Hvordan kan du ha holdninger som ligger så langt fra Guds hellige kjærlighetsbud? Jeg har venner som bor i Gaza; venner som jeg elsker. Du sårer dypt.

Gjermund Webmaster 04.12.2012 00.28

Der tar du feil kjære verdensborger Birgitte! Dette er fult i tråd med Guds kjærlighetsbud. Guds omsorg for alle og i særdeleshet sitt folk jødene! GVD!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE