Den blodsottige kvinne

Den blodsottige kvinne

Lagt inn 24 Januar 2012

Den blodsottige kvinneMark 5:25-34: Og der var en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år; og hun hadde lidt meget av mange læger og satt til alt det hun eide, og hadde ikke hatt nogen hjelp av det, men var heller blitt verre; da hun hadde hørt ryktet om Jesus, kom hun midt iblandt folket og rørte bakfra ved hans klædebon. For hun sa: Kan jeg få røre, om det så bare er ved hans klær, så blir jeg helbredet. Og straks uttørkedes hennes blods kilde, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. 

 

Og Jesus kjente straks hos sig selv den kraft som gikk ut fra ham, og han vendte sig om i hopen og sa: Hvem var det som rørte ved mine klær? Og hans disipler sa til ham: Du ser at folket trenger dig på alle kanter, og du sier: Hvem var det som rørte ved mig? Og han så sig om for å få øie på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen kom redd og skjelvende, for hun visste hvad som var skjedd med henne, og hun falt ned for ham og sa ham hele sannheten. Da sa han til henne: Datter! din tro har frelst dig; gå bort i fred, og vær helbredet for din plage!

 

Her kan vi lese om en kvinne som hadde vært syk i mange år. Det står om henne, at hun hadde vært syk i tolv år. Hun hadde lidd meget under mange leger, og alt det hun eide hadde hun brukt opp for å bli hjulpet. Men det var heller blitt verre med henne, står det i denne beretningen. Leger kan være Guds redskap men de har absolutt sin begrensing. Men når legevitenskapen må si stopp og anse situasjonen som umulig kan Gud trede inn med sitt mirakel.

 

Hun var i medisinske øyne et håpløst tillfelle, og var oppgitt av denne verdens leger. Men la meg understreke en vidunderlige sannhet her: Visst var hun oppgitt av den menneskelige forstand og legevitenskap, men hun var ikke oppgitt av legenes lege, Jesus Kristus. Lovet være Gud og Lammet! Han formår å gjøre mer enn alt, og til og med langt utover det vi forstår å be ham om. Jesus Kristus har avvæpnet alle djevelens makter, sykdomsmakter og åndsmakter har hos ham møtt sin overmann. I ham har vi den samme seier, legedom og kraft. Halleluja.


Es 53:4-6: Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. 


Denne makt gikk Jesus rundt og demonstrerte da han vandret her nede på jorden. Han gikk rundt å gjorde vel, drev ut onde ånder, helbredet syke, forkynte ett nådens år fra Herre og at ingenting er umulig for Gud.  Han var og er Ordet som ble kjød og tok bolig iblandt oss. Derfor var hele hans vandring en forkynnelse av selvfornektelse men også tro på ordet. Jesus var undergjøreren uten sin like. Den som trodde på ham skulle få en kilde som vellet frem til evig liv. En del av dette var nok denne kvinnen klar over. 


Det står at hun hadde hørt om Jesus.


 Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord; 


Vi må forkynne tro på ordet, og tro på Kristus ! Det er ikke når vi forkynner vantro og våre skrøpligheter inn i mennesker, men det er når vi forkynner tro inn i mennesker at vi opplever at Gud åpenbarer seg å gjør under enn i dag. Her fra 1930 oversettelsen står det også uttrykt at hun hadde hørt ryktet om Jesus. Halleluja ! Må vi spre ryktet om Jesus og det han gjør venner. La det ryktes at Jesus lever og åpenbarer sin herlighet iblandt oss også i dag.

 

Ryktet om Jesus!


Det var det Johannes fikk høre da han for et øyeblikk kom i anfektelse om Jesus virkelig var den som skulle komme, eller om han skulle vente en annen. Mens han sitter i fengselet, så sender han to av sted for å høre med Jesus, og de får som svar: Gå og fortell det dere har sett og hørt. Blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige, og salige er dem som ikke tar anstøt av meg. La oss bringe dette budskapet ut til alle som sitter i fengsel. Alle som på en eller annen måte er bundet og i fangenskap. Jesus lever. Han løser de bundne og setter de plagede i frihet. All ære til Gud! Hun hadde hørt ryktet om Jesus og det han gjorde.

 

Hun hadde kanskje møtt på noen som hadde opplevet et personelig møte med mannen fra Nasaret, noen som hadde hørt ham tale og kjent i sannhet at ingen har talt som denne mann. Møtt på noen som hadde opplevd hans undergjørende kraft konkret i sitt eget liv. Noen som ikke kunne tie om hva de hadde opplevet, sett og hørt. For et møte med Jesus setter dype spor i ethvert menneske, og man må fortelle det videre. Så når man kommer til en plass hvor man brukte gå, så må man si med sangeren: Takk for Golgata jeg blir aldri mere den samme.

 

En kraft går ut ifra Jesus!


Vi leser at det gikk en kraft ut av Jesus da hun rørte ved kappen hans. Ingen blir den samme etter en berøring av denne kraft som går ut av Jesus. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt men for oss som blir frelst er det en GUDS KRAFT! halleluja! Det er en strøm med det levende vann som gir liv, og helse der den går frem. Lovet være Gud og Lammet. Den frelser, renser, gir kraft til ett hellig liv, helbreder og løser fra bånd og lenker. Derfor gjelder det å gjøre som denne kvinnen. Hun trengte seg frem til Jesus.

 

Trengte seg frem!


Hun trengte seg frem i folkemengden for å få et glimt av Jesus, og om så bare få røre ved kanten av hans kledebånd for å bli frisk og oppleve kraften som går ut ifra Jesus. Jesus kjente at en kraft gikk utfra seg. Tenk hva ryktet om Jesus her førte til. Et fullkomment mirakel bare ved en kvinnes berøring i ytterkanten av Herren.

 

Må vi ikke skamme oss over ham, og det han har gjort i våre liv. La oss bære budskapet om den levende og oppstandene Jesus ut til en døende verden. Fortelle til våre venner, naboer, arbeidskollegaer, skolekammerater, venner og veninner at Jesus lever, frelser, helbreder, og løser ifra hvert et bånd og lenke. Vi vet hva han formår, og hva han gjorde for oss på Golgata kors da han ropte det ut: Det er fullbragt. Halleluja! Da blir det sånn når folk kommer i nød, at de har hørt om Jesus. De har hørt hvor løsningen er. Jesus er løsningen. Jesus er veien og sannheten og livet. Uten dette budskapet er verdesn redningsløse fortapt, men nå har Herren gitt verdens mennesker og folkeslag ett budskap til forløsning og frelse for dem som ved forkynnelsens dårskap tar imot dette frigjørende evangeliet.

 

Dette er budskapet skal vi med stor frimodighet skal få bringe ut til en døende verden. Alle vil ikke ta imot det med en gang. Kanskje dem må prøve ut alt de har i denne verden av gods og gull. Kanskje de må prøve denne verdens løsninger først. Men da kommer det en tid hvor de Herren kaller opplever at alle andre løsninger mislykkes. For bare hos Jesus er det full utfrielse å få. Derfor opplevde denne blodsottige kvinne ikke bare full helbredelse, men Mesterens velsignede ord: Datter din tro har frelst deg. Ære være Gud og Lammet. Hun fikk i både pose og sekk.

 

Liv i overflod!


Du skjønner. Vi har ikke med en karrig Gud å gjøre. Han sendte sin eneste sønn Jesus, som kom for å gi oss liv. Ja liv i overflod. Hun rørte ved det ytterste av hans kledebånn, ble fullkomment helbredet og fikk høre: Datter din tro har frelst deg. Så treng deg på Jesus du også som denne kvinnen. For hva gagner det ett menneske om han vinner den hele verden men tar skade på sin sjel.(Matt 16:26). Men den som kommer til ham i tro for liv i overflod. For Gud gir deg gode gaver og størst av alt er at han skjenker deg det evige livets velsignelser.


Matt 7:7-11: Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder! For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op.  Eller hvilket menneske iblandt eder er det vel som vil gi sin sønn en sten når han ber ham om brød, eller vil gi ham en orm når han ber om en fisk?Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham! 

 

Dette har jeg fått oppleve sannheten i. Jeg har sett hans gudommelige makt. Ved troens bønn har syke blitt helbredet. Ved det frimodige vitnesbyrd og rykte spredning om Jesus har jeg fått be med sjeler til frelse. Bedt til Åndens dåp og de overnaturlige tunger som tegn. All ære til Gud. For som vi så er all god gave og all fullkommen gave fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge. Ære være Gud og Lammet!

 

Ja, han er her og han virker iblandt enhver hvor ordet er nær i munn og hjerte. For hans hånd den er utrakt til tegn og under, så ta imot det du trenger dag for dag. Gud velsigne deg til å trenge deg på Jesus i denne stund. Begjær av meg, sier Herren, så vil jeg gi deg himmelriket til arv!


Ef 1:3: Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, 


Freskebilde fra Marcellinus' katakomber fra begynnelsen af det 4. århundre. Den blodsottige kvinne ble helbredet, da hun rørte ved Jesu kappe, ved den kraft som da utgik fra han.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE