Nåden og Frimodigheten

Nåden og Frimodigheten

Lagt inn 22 Januar 2012
Gjermund Kvamme

Nåden og Frimodigheten


Hebr 4:16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tidHer ser vi løftet om at vår frimodighet skal lønnes med nåde til hjelp i rette til. Den som frimodig trenger seg på Jesus, skal få miskunn og nåde. Nåde til hjelp i rette tid. Hvor mange skulle ikke ønske at dette ble en virkelighet i deres liv. Vær ikke i tvil! Hvis du med et ydmykt og ærlig hjerte søker Gud i bønn, skal du finne nåde til hjelp i din situasjon. Ja, frimodigheten har stor lønn! Som dagen din er skal din styrke være, bare du med frimodighet treder frem for Nådens trone.Hebr 10:35 Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn!


Luk 11:10-11 For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op. Men hvem av eder som er far, vil gi sin sønn en sten når han ber om brød, eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken,Her ser vi atter farskapsforholdet vi får i nåden. Hvilke vidunderlige løfter til oss mennesker! Når vi søker ham og ber ham, skal vi finne nåde! Gud er, skal og ønsker å være vår himmelske far. Han lengter etter å gi oss gode gaver. Han har bare fredstanker og ikke tanker til ulykke for sine barn. Da kan vi be ham om frelse, kraft, helbredelse, seier over synden og han skal ikke gi oss stener når vi ber om brød! Frimodigheten lønnes med bønnesvar og gode gaver i dette livet, men mest av alt evig liv og herlighet!Joh 10:29: Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd;Det er kun den som seg fullt overgir i Mesterens hånd som får bønnesvar og bevarelse i denne nåde. Hel overgivelse er det store grunnvilkår for bevarelse og hjelp til rette tid. Guds kraft kommer aldri til og åpenbares på de områder som ikke Herren har fått besette. Men når din vilje er bøyd under Guds vilje, da kan ingen rive deg ut av Herrens hånd! Halleluja!

Da kan vi gå ifra seier og til seier. Ja, Gud forventer at vi skal seire over mørkets krefter. Dette er både for vår personlige seier over synden og verden, men også for at verden skal vite at han er den som har seiret og avvæpnet maktene og myndighetene. Gjennom dette blir Gud æret og åpenbart midt i en syndig verden. Folk skal vite at den som setter sin lit til Herren har fremtid og håp. Ære være Gud og Lammet!Jer 29:11: For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.Derfor kan vi alltid stole på at det lønner seg å være frimodig innfor nådens trone hos Gud. Der skjenkes frelsens nåde! Der skjenkes helbredelsens nåde! Der skjenkes Åndens dåp av bare nåde! Der skjenkes hjelp til å vandre på den smale veien av bare nåde! Der skjenkes kraft til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster! Nåde til hjelp i rette tid.3 Joh 1:2: Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.Selv om vi her er underlagt forgjengelighetens lover til vi får våre herliggjorte legemer i oppstandelsen, ønsker Gud å vise sin allmakt og omsorg gjennom legedom, helbredelse og kraft, også til våre skrøpelige legemer. Gud ønsker ingen lidelser eller sykdommer for oss. Alle plager har han tatt på seg. Derfor er bønn om helbredelse og legedom en bønn etter Guds hjerte og vilje. Han ønsker at vi i alle deler skal ha det godt. Frimodighet for nådens trone er derfor viktig til alle våre begjæringer og bønner. Viktigst er den nåde vi kan få til å vandre i Guds nærhet på den smale veien til himmelen. Nåde og hjelp til å møte de vanskeligheter og livsutfordringer vi møter her nede i jordelivet. Nådes hjelp til å døde syndelegemets tildragelser og nåde til å ydmyke oss under Guds hånd. Ingen nåde er viktigere enn det. Men han har omsorg for hele mennesket.Det gjelder å trenge seg på nådens trone og rope om nåde og kraft ifra ham som kan fylle all vår trang i herlighet! Da er vi lovet nåde til hjelp i rette tid! Ære være Jesus! Bibelen taler også om den tilmålte del av tro og nåde i forhold til tjenesten. Vi kan være fullt sikre på at Herren gir oss nok nåde til kall og tjeneste! Dette står i forbindelse med de forskjellige tjenester Gud har satt i menigheten. Som dagen er, skal også den nåde vi får være. Men her gjelder selvfølgelig også at vi ved ydmyk bønn innfor nådens trone kan få mer nåde. Alt skal være med på at menigheten og Kristi legeme skal vokse opp til Kristus. Da får Gud all æren og Kristus makten i vår midte, og vi tjener i den kraft og nåde han gir.   Ef 4:15: men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus,Om bare flere menigheter kunne bøyd seg for denne sannheten! At Kristus skal være hodet. Da hadde all maktkamp, kamp om posisjoner, prestige, forskjellsbehandling pga jordisk slektskap og vennskap blitt borte. Da blir det heller ikke så gromt å ta imot ære eller synge og vitne for menneskers gunst. All Gudstjeneste trenger nåde og fokus på at Gud skal ha ALL ære! Da blir man ikke så opptatt av hvor mye fremgang man har, antallet som tillegges menigheten og fokus på tegn og under. Men da blir spørsmålet: Får Guds ord fremgang og makt ved det vi gjør?Ef 4:7: Men hver og en av oss er nåden gitt efter det mål som Kristi gave tilmåles med.Vi ser når det gjelder tjenester, at det tilmåles nåde i forskjellig mål fra Herren. Så gjelder det å være tro til det mål av nåde den enkelte har fått. Den som har fått lite, skal kreves lite, men den som har fått mye, skal kreves mye! I tillegg vet vi at med mer ydmykhet, vil vi få mer nåde på dette området. Den ydmyke gir Gud nåde! Deri ligger også frimodighetens lønn ved nådens trone.2 Kor 4,6-7 For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.  Men vi har denne skatt i leirkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss,2 Kor 4,15-16: For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære. Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag.

Nåden og frimodigheten. Guds omsorg og hjelp. Klipp fra Boka Nådens rikdom.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE