Da du var ringe i egne øyne

Da du var ringe i egne øyne

Lagt inn 16 Januar 2012
Gjermund Kvamme

Da du var ringe i egne øyne

Da du var ringe i dine egne øyne

 

1 Sam 15:17: Da du var ringe i dine egne øyne ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel.

 

Her har vi domsbudskapet som profeten Samuel forkynte til Kong Saul. Saul hadde tatt av det bannlyste gods. Samuel hadde kommet fra Herren med budskap om å ødelegge Amalekittene med alt hva de eide. Likevel lot Saul folket beholde noe for å ofre det til Gud. Amalekittene og deres eiendom er et bilde på Djevelen, verden og det verdslige.

 

Bannlyst gods!

 

Men det lød så forlokkende at de skulle ofre det til Gud. Mange faller i denne snare, også i vår tid. Man tar ting i verden og sier at man skal ofre det til Herren. Så påstås det at Djevelen(Amalekittene) har stjålet det fra Gud. La oss ofre det tilbake til Herren. For et Satans bedrag til frafall og villfarelse for Guds folk. Saul hadde tatt av det bannlyste gods. Så kommer Samuel her og avslører det Saul har gjort for Saul. Men da ser vi at Saul hadde begynt å bli selvsikker og stor i egne øyne. Han påstår i v13: Jeg har holdt meg etter Herrens Ord.

 

Hvor bedrøvelig det er med mennesker som mener at de lyder Guds Ord, selv om Ordet feller sin klare dom over det de driver med. Manglende erkjennelse er en farlig snare. Det å ikke erkjenne at vi har falt fra den levende Guds vei. I denne situasjonen så lyder budskapet fra Herren til Saul: Da du var ringe i dine egne øyne ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel.

 

Den lille og ringe!

 

Her har vi hemmeligheten til både vekkelse, fremgang, og seier i Guds rike. Det som avgjør om vi forblir under Herrens velsignelse og salvelse. Det at vi er små og ringe i våre egne øyne.

 

1 Kor 1, 26-29: For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe. Forat intet kjød skal rose sig for Gud.

 

Dette er et evig uforanderlig prinsipp i Guds rike. Kun den som ser sin avhengighet av Herren, som ydmykt underkaster seg Ordets autoritet, og er liten i egne øyne, får nåde for Herrens øyne. Den ydmyke gir Gud nåde! Den stolte står han imot!

 

Stor i seg selv!

 

Mange setter seg til dommer over Ordet, og latterliggjør dem som nøye følger Skriftens formaninger og påbud. Dette åpenbarer et hovmod ovenfor både Gud og mennesker. Hvem er da du menneske, som tar til motmæle mot Gud? Mange tror de er mere betydningsfulle enn andre Herrens tjenere. Man ringakter brødre og søstre. Med en gang vi begynner å bli store i oss selv, og setter oss selv fremfor andre, så viker Guds kraft, og vi er ikke lengre et salvet og utvalgt redskap. Kallet angrer han ikke, men salvelsen, kraften og den hellige kammertonen blir borte. Vi kan nok fremdeles være ”konge” i tittel, men Herren har veket fra oss. Profeten Jesus velsigner ikke lengre det vi gjør.

 

Ondt blod mot våre medtjenere!

 

Det som driver oss og skaper gudom- melige resultater i tjenesten blir skritt for skritt borte. Vi kan nok ha ytre tegn på fremgang. Vi kan nok samle store skarer, og enkelte kan møte Gud fordi Herren ser til det enkelte hjerte. Men kraften, salvelsen og den hellige kammertonen som følger med en salvet Herrens tjener forsvinner. Så kommer selvhevdelse, misunnelse og sjalusi inn. Saul begynte å se på en annen Herrens tjener som en konkurrent og trussel mot sin tjeneste. Dette utviklet seg slik at Saul åpnet seg for en ond ånd, så han til slutt sto David etter livet og ønsket å drepe ham. Fortsatt kunne Saul profetere under Guds Ånds kraft når han kom blant profeter og under Gudommelig atmosfære. Men den daglige salvelse og kraft var veket fra ham. Hvilket bedrøvelig endelikt for en Herrens tjener.

 

Saul var opprinnelig et mektig redskap for Gud.

 

Det ble sagt om han at Saul hadde slått sine tusener, men David sine titusener. Men fordi han ikke erkjente sitt fall og lefling med det bannlyste gods, så reiste Gud opp David istedet, som han salvet til konge over Israel. Saul begynte også å se skjevt på David etter at folket sa han hadde slått flere enn Saul. Det ender med at Saul både ser ned på, frykter, avskyr, men også misunner David. Noe av et klimaks har vi da Saul kaster spydet sitt for å ta livet av David, og i 1 Sam 19, 1 byder Saul Jonatan, sin sønn, og alle sine tjenere om å drepe David. Misunnelsen fødet synd!

 

Frafallen tjener!

 

Tenk denne Herrens kjempe Saul, som før hadde vært salvet av Profeten til tjeneste som konge over Israel og en Herrens kjempe. Nå forfulgte han Herrens salvede tjener David. Til slutt falt han for sitt eget sverd som han hadde brukt på feil måte. Alt beg- ynte med at han tillot folket å ta av det bannlyste gods for å bruke det til Herrens tjeneste. Ofre det til Herren. Nå beviser Saul sin storaktighet og hovmod ved at han setter seg til både dommer og bøddel over Davids liv. Selv om David er Herrens salvede tjener og red- skap. Da du var ringe i dine egne øyne ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel.

 

Ikke i det store!

 

Derfor har jeg ingen tro på mye av det som fremstår som stort, og suksessfullt i menneskelige øyne. Store ord om hva vi er og vår egen suksess i tjenesten og menig heten kommer ofte sammen med en bismak av det bannlyste gods og egen storhetstanke. Det velsigner ikke Herren. Derfor er Guds verk ofte ringaktet og sett ned på i verden. Den som tror at man kan adoptere Amalekittenes dans, Amalekittenes rytmer, Amalekittenes musikkstiler, Amalekittenes klesdrakt, Amalekittenes krigsmetoder, og fortsatt være en salvet Herrens tjener og en salvet Menighet, bærer allerede sterkt preg av å være stor i egne øyne.

 

Da du var ringe i egne øyne!

 

Da du var ringe i dine egne øyne ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. La oss ydmyke oss under Guds veldige hånd, og gå med frimodighet ut i striden. Være små i våre egne øyne, men sterke i Guds veldes kraft! Da vinner vi mere enn seier med ham som har allmaktens krefter i sin hule hånd. Ydmykhet ovenfor både Herren og medtjenere gir makt med Gud! Da korsfester vi vårt kjød og vår egen ære og fremgang og sier med Johannes: Han skal vokse. Jeg skal avta. Vi underordner oss Guds ord og Guds bud og ber ydmykt hver dag om nye nåde for den ydmyke Gir Gud nåde, men den stolte står han i mot. Med dette for øye skal vi mere en seire ved ham!

 

Pris skje Gud! Med Herren springer vi over murer. I egen kraft vi intet kan formå, men ved Kristi Ånd vi Satans hær skal slå! Det er kun i vår ringhet og litenhet at Herren kan komme til og åpenbare sin herlighet!

 

Jak 4:4-10: Dere utro! vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Eller mener Idere at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir. 


Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra dere;  hold dere nær til Gud, og han skal holde sig nær til dere! 


Tvett hendene, I dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!  Kjenn deres nød og sørg og gråt! Deres latter vende sig til sorg, og gleden til bedrøvelse! Ydmyk dere for Herren, og han skal ophøie dere! 

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Olav Fjærli | Svar 16.01.2012 14.53

Knallbra preken, Gjermund! Gud velsigne dere!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE