Sentrale og "perifere" Sannheter i vår forkynnelse!

Sentrale og "perifere" Sannheter i vår forkynnelse!

Lagt inn 6 Januar 2012
Gjermund Kvamme

Sentrale og "perifere" Sannheter i vår forkynnelse!

Sentrale og "perifere" Sannheter i vår forkynnelse!


Ser enkelte utrykker bekymring på det dem mener er for stort fokus på perifere sannheter fra noen predikanter og nettdebatter. At det er MYE rart som hevdes på nettdebatter er vi skjønt enig i! Mange er mere opptatt av Moselovens forskrifter i den gamle pakt en den nye pakts åndelige lover og bud til Guds folk og evangeliets frelsessannheter osv. Det blir galt. Så er det det siktes til er vi skjønt enig!


Men vi må ikke sette Bibelens såkalte sentrale sannheter opp i mot andre av Bibelens herlige små og store sannheter. Alt i Guds ord skal vi få nåde til å forkynne med glød og Åndens inspirasjon. Løfter, Herrens bud og lover og alt annet som tjener til liv og Gudsfrykt! Halleluja! For hele skriften er inblest av Gud!


  •  Tim 3:14-17: Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.


De sentrale sanheter i evangeliet skal ha hovedfokus. Men det sentrale i evangeliet er ganske så vidtrekkende og omhandler alle dybder i Jesus kristus, hans vandring lidelse og død. Jesus Kristus OG ham korsfestet. Det er alt som tjener til liv og Gudsfrykt. I tillegg kommer alle andre små og store sannheter som kan gjøre oss vis til frelse. 


  • 1 Kor 2:1-2: Og jeg, da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte dere Guds vidnesbyrd;  for jeg vilde ikke vite noget iblandt dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.


Når Herrens apostel her taler om at han ikke vil vite ha noe annet blant oss en Jesus kristus og ham korsfestet ser vi jo klart der  at det handler om at vi ikke skal erstatte Ordet om korset med verdens visdom, bedrag og mesterkap i tale. Altså merkverdige verdslige visdoms overtalende ord for å fri til verdens menneskers kjødelige visdom og forstand! Men visdom skal vi også tale men da en visdom som ikke er av denne verden. I visdommen ligger alle små og store herlige sannheter i Guds ord som er like viktig å forkynne. Derfor finnes det ingen uvesentligheter så¨lenge vi holder oss til Ordet. Menneskebud  er jo uvesentligheter men det er en helt annen sak.


  • 1 Kor :3-10: og jeg var hos dere i skrøpelighet og i frykt og i megen beven,  og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,  forat deres tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. 
  • Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår;  men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet, den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre; 
  • men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud;


Derfor skal vi granske og forkynne ALLE dybder i Gud som Ånden ransaker og gir oss lys over.


I tillegg er hva vi har fokus på og hva vi forkynner også en sak om HVEM Gud har sendt oss til med de konkrete budskaper. For den kristne er det ikke de første frelses sannheter som altid skal være i fokus.  Melk gir vi til nyfødte og fryder oss med dem, men hvis også de som burde vært voksne og "gammle" kun vil ha melk da burde vår fryd gå over til den dypeste sorg og kraftigeste formaning for da er det noe alvorlig galt. Derfor sier også Guds ord i


  • Hebr 6:1: La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.


Vi skal ikke “bare” komme inn gjennom den trange port men også vandre den smale veien og nå frem til Himmelen en dag. Til hjelp i denne vandring har Herren satt forskjellige tjenester i Guds menighet. Derfor er det i denne forbindelse livsavgjørende viktig at man er klar over at vi har forskjellige tjenester! Den enkel evangelisten har gjerne det enkel korsets budskap til frelse og tilgivellse for syndene mens Bibellæreren, Profeten osv opprerer på langt vider felt. Noen kan ha flere av disse tjenester.


Vekteren har som oppgave NR 1 å advare folket på de områder hvor frafallet er og hvor han/henne ser ulykken komme over folket. Da kan det ofte være at man som Judas/Jesu bror blir tvunget til å stride for den tro som er oss overgitt selv om man først hadde ønske om å kun skrive om vår felles frelse. Vekteren må ofte rope opp om både de små og store angrep fra fienden mot sannheten og livet i Gud. Derfor blir det farlig når en del kristne setter seg til doms over deres tjeneste og budskap fordi man mener dem opperere på perifere områder.


Men dette har kjennetegnet Vekteren/Profetens tjeneste opp gjennom alle tider. Hans budskaper har blitt møtt med mye strid og motstand. Hvorfor? Fordi Djevelen er livredd når han blir avslørt der frafallet og hans anslag er størst. Han bryr seg eggentlig fint lite om vi forkynner iherdig herlige sentrale sannheter hvis det ikke er dem han angriper. Derfor burde enhver heeller be for dem de skjønner har fått ett kall av Gud til å stå opp der strdien er hardest i stedet for å falle brødre i ryggen. For det er der striden er hardest at troskapen vises og Djevelen raser som mest.  Djevelen kommer sjelden først mot de sentrale sannheter for da vil han bli avslørt. Men han kommer med: HAR GUD VIRKELIG SAGT...  


Derfor står Vekteren på muren i ytterkant av folket og skal rope opp om både små og store tegn til frafall og anslag fra den onde. For en liten surdeig surner hele deigen sier Guds ord og vi er formant til å knuse DE SPEDE barn mot klippen. Likeledes at vi skal fange de små rever som ødelegger vingården.Vingården er ett herlig bilde på Menigheten. Menigheten er kjøpt med Jesu blod men der er også hans Brud som han elsker med evig kjærlighet og har stor nidkjærhet for. Det er derfor han sender dem som vil ut med advarende budskap også ovenfor de SMÅ REVER som ødelegger vingården hans!


  • Høy 2:15-16: Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin hjord blandt liljene.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE