LA DET STÅ FAST!

LA DET STÅ FAST! Av Hans Tomter

Lagt inn 25 September 2014

 

I denne artikkelen skal vi se litt på en enkelt men utrolig viktig setning fra 1.Krønikebok, kapittel 17 og vers 24: Ja, la det stå fast! Amen!

 

Denne setningen har brent seg inn i meg, og har kommet for meg gang etter gang. La det stå fast! Vi skal her se litt på viktigheten av dette uttrykket stå fast.

 

I Salme 7,10 heter det: La .... den rettferdige stå fast. I Amos 5,15 står det: La retten stå fast. I 1.Korintierbrev 16,13 står det: Stå fast i troen, Galaterbrevet 5,1: Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

 

2.Tessalonikerbrev 2,15: Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss! Og til sist en setning fra Romerbrevet 3,4: La det stå fast at Gud er sanndru, men hvert menneske en løgner. Amen!

 

Her har vi et utdrag fra flere Skriftsteder som forteller om å stå fast, summen av dette er at Guds ord må stå fast for oss, pal og urokkelig fast! Det vil si at vi må holde oss til det, rett og slett. Det er langt i fra nok å vite at det er rett og alt sånt, nei, vi må følge det og faktisk gjøre det som står! Det er det som ligger i dette utrykket å stå fast. La Guds ord stå fast i alle ting, uten unntak! Guds ord er absolutt sant om alle ting, og absolutt ufeilbarlig og absolutt uten motsigelser, amen! Mennesker som sier noe annet, har motsigelser i hodet, for i det ene Skriftstedet som jeg her siterte, så leser vi at Gud er sanndru og hvert menneske en løgner. Du som sier at Skriften er feil, full av motsigelser osv. er en løgner! Basta! Og løgneres del er i sjøen som brenner med ild og svovel, det er sannheten.

 

Vi må bøye oss for Skriftens autoritet i alle ting, ja, jeg sier det igjen: Den må stå fast for oss. Fast! Fast! Fast! Slutt med alle dine innvendinger og protester, og avlegg deg all gjenstridighet og ulydighet! Gud bare ler av deg og på dommens dag sender Han deg ned i fortapelsen. Et ubehagelig budskap, men også det er sannheten. Utgangspunktet her er, Gud har rett og jeg har feil. Det er noe vi må akseptere og bøye oss for. Han ønsker at vi skal leve et hellig og innviet liv, i all ydmykhet, saktmodighet, langmodighet osv. Det er Guds vilje for oss, og da kommer vi atter tilbake til dette uttrykket la det stå fast.

 

Eneste måten å unnslippe dommen og helvede på, er å la Bibelens klare ord stå fast. Være lydig, granske og studere, akkurat som Berøanerne som vi finner omtalt i Apostelens gjerninger 17. De hadde skjønt dette, i motsetning til store deler av nutidens kristne. Gud vil at vi skal være sanne Skriftlærde, presis som vår Herre Jesus Kristus uttrykker det i Matteus 13,52. Det er den eneste farbare veien til Himmelen, den smale vei, hvor alt Guds ord og Guds råd til frelse står bom fast. All motstand og alle motsigelser skal prelle av oss om vann på gåsa, pris skje Gud!

 

Det er vårt valg, men skal vi komme noen vei, så må Guds ord stå fast for oss. Kort sagt gjøre sitt kall og sin utvelgelse fast, det er veien til et rikt og lykkelig liv i Gud! Han vil at vi i alle deler skal ha det godt, slik at også vår sjel har det godt. Med ønske om Guds rike velsignelse på den smale veien hvor et av navnene også er STÅ FAST! I Jesu Navn, amen!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE