Av deres frukter skal dere kjenne dem!

Av deres frukter skal dere kjenne dem!

Lagt inn 6 Oktober 2011

Av deres frukter skal dere kjenne dem!

Matt 7:15-16: Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! Av deres frukter skal dere kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? 


 

Dette ordet taler Jesus i samband med å kunne avsløre virksomheter og hvem som i sannhet er Herrens tjenere og hvilken forkynnelse vi skal etterfølge. Det kommer som en direkte forklaring til hvordan vi skal kunne vokte oss for de falske profeter som sier Herre, Herre men som ikke gjør Guds vilje fordi de praktiserer lovløshet. Frukter har ingenting med store folkemengder, bekjennelse av at man vinner mange sjeler eller store tegn og under å gjøre. Frukter er ikke popularitet, store avis reportasjer, og anerkjennelse i denne verden. 


Frukter i Guds ord handler altid om forskjellige sider ved oppfyllelse av kjærlighetsbudene, du skal elske din neste som deg selv og Herren din Gud av hele ditt hjerte. Som frukt og da resultat av vår omvendelse. Da sier vi ikke bare Herre Herre men gjør vår himmelske faders vilje og fruktene av en slik tjeneste fører til at mennesker gjør Guds vilje. Det er hovedtegnet på at det er en Guds mann/kvinne og profet og ikke en falsk profet som er ulv i fåreklær. Ved dette åndens liv og tjeneste vokser Åndens frukt frem. Dette fører til at vi er nøye med å lyde Guds bud for han har gitt sine befalinger for at vi skal holde dem nøye.

 


Sal 119:4: Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 

 

 

Matt 22:36-40:  Mester! hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. 


 

Det er derfor meget avslørende det utviklingen går motsatt vei og folk fjerner seg fra å holde hans befalinger nøye. Det er frukter av det onde og ikke det gode. Det alene viser om det er Bibelsk forkynnelsen sann vekkelse og om det er falske profeter eller Herrens sanne profeter! For troen kommer av forkynnelsen og du er og gjør det du tror enten det er rett eller galt.


 

Matt 7:18-23: Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra mig, dere som praktiserte lovløshet!


 

Derfor skal du skal legge merke til at dette altid vil vise seg krystallklart. Er det en Bibelsk forkynnelse og Åndens liv og virkning vil Åndens frukter vokse frem. Altså vil du kunne bedømme forkynnelsen og vekkelsen på om folk vokser i nåde og kjennskap og blir mer og mer lydig mot Guds ord. Går utviklingen andre veien er det vranglære eller vilfarende ånder som oppererer eller ganske enkelt for mye kjødelighet og ikke Åndens virkninger. Er det ingen utvikkling og står man på stedet hvil kan det rett og slett bare være mangel på Bibelsk fostring og Åndens ledelse. Går det lenge nok i den stilling vil man enten avgå ved døden og forsvinne fra troen eller man åpner seg for vilfarende erstatninger.

 

Her har vi grunnen til at det store flertall innen den såkalte kristenhet går den gale veien. Man taler høyt om vekkelse og sin store kjærlighet til Jesus men fruktene viser noe helt annet. Man snakker om at det er større vekkelser en noen gang men likvell fjerner de aller fleste folk og menigheter seg fra de Bibelske mønster i menighetsliv og personelig ferd. Kjærligheten til Gud og vår neste er fraværende og hyrdene røkter seg selv istedet for fårene. 

 

Store skarer samles men til og med på de små Herrens bud er det stort frafall og man nekter og ta Ordet på alvor. Man kommer med lettvinte unskyldinger for sin gjenstridighet mot Ordet, som at det var den tiden det og det er vel ikke så nøye for nåden holder. Men hvis man ikke bryr seg om de små bud bryr dem seg hvertfall ikke om de store sannheter selv om de påstår noe annet. For den som er tro i det lille er tro i det større sier skriften. Det er nok her vi har det store frafallet som det profetiske ord advarer mot på mange steder. Da blir lysestaken flyttet, Guds rike tatt bort og menighetene går over til å kun bli klubb virksomhet fordi de ikke vil bære hans frukter.


 

Matt 21:43: Derfor sier jeg dere: Guds rike skal tas fra dere og gis til et folk som bærer dets frukter


 

Kun en løsninng på dette frafall og denne vilfarelse og det er å søke opp igjen de gamle stier,  bøye seg for Guds ord, korsfeste sitt selvliv og rope til Herren om at han på ny må utøse sin kjærlighet ved den hellige ånd. Da kommer vekkelsen ikke bare som ett munnhell men med fruktene som kjennetegner at det er ett godt tre. At vi ikke bare må ønske Ånden for under og tegn men også ønske han som Herre og veileder til hele sannheten. Mange aplauderer Ånden men freser mot hans forkynnelse.

 

Skal vi ha Åndens frukter i våre liv krever det en full og hel overgivelse til Åndens kraft, Åndens ledelse og fornektelse av vårt eget kjød som står Ånden i mot. For selv om fruktene er virket og gitt liv ved og av den hellige ånds liv og kraft, vokser ikke disse frukter av seg selv sier Guds ord. Tvert i mot, så bydes vi å bære frukter som en aktiv handling. Så Gud velsigne alle til å åpne seg for disse herlige Åndens frukter i liv og virksomhet! Dem vokser frem ved at vi arbeider på vår frelse med frykt og beven. Da får vi miskunn og finner nåde og hjelp til rette tid. Så bedømmer vi redskapene og virksomhetene etter om disse frukter er rikelig tilstede. La ingen dåre dere på noe vis men kjøp den beleilige tid for dagene er onde. Av deres frukter skal dere kjenne dem!

 

 

Luk 3:8-9: Bær derfor frukter som er omvendelsen verdige, og gi dere ikke til å si ved dere selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier dere at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener.  Øksen ligger også allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden.

Matt 7:16: Av deres frukter skal dere kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Britt Karin Ludvigsen | Svar 09.10.2011 16.41

Dette er sannheter som er vel verdt å akte på. Herren er i går, i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr. 13 v 8

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE