Ingen fordømmelse.

Så er det da ingen fordømmelse.

 Lagt inn 1 Oktober 2011
Gjermund Kvamme

Så er det da ingen fordømmelse.

Rom 8:1-4: Så er det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

 

Vidunderlige ord dette her! Her ser vi at vår sikkerhet i fra all fordømmelse beror i to ting. Er de to tinga tilstede i livet vårt så er det INGEN fordømmelse! Halleluja! Så er de da INGEN fordømmelse for DEM SOM I KRISTUS JESUS IKKE VANDRER ETTER KJØDET MEN ETTER ÅNDEN. 
I Kristus Jesus kommer du av Nåde ved tro når du bekjenner dine synder og blir renset ren i Lammets blod. Når du tror på Jesus i ditt hjerte, bekjenner din synd og bekjenner han som frelser og Herre. Denne troen er en Guds gave. For alt det gode kommer ovenfra fra lysenes fader. Derfor sendte han sin sønn i syndig kjøds lignelse til å seire over synden og bringe ett fullkomment sonoffer for hele verdens synder.

 

1 Joh 1:9: dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

 

På dette grunnlaget smelter troen på Jesus sammen med ordet og ånden i vårt hjerte og vi blir født på nytt til ett levende håp. Da er vi i Kristus Jesus. Dette er barnelærdommen som legges med omvendelse og tro på Evangeliet. Så skal vi gå forbi dette og jage videre mot Jesu kristi etterfølgelse. Det er vår vandring etter ånden. Det første steget og barnelærdommen handler da om hjertetroen på Jesus og bekjennelsen av ham som setter oss i Kristus Jesus. Syndenes forlatelse og gjenfødelsens under.

 

Rom 10:8-10: Men hvad sier den? Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst; for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

 

Mens det å vandre etter Ånden og ikke etter kjødet handler om å korsfeste vårt eget kjøds lyster i lydighet til Åndens lys i Guds ord. Det handler om en vandring i Åndens kraft og lys. Da blir vår bekjennelse av han som Herre en virkelighet i vårt liv og vi frigjøres fra synden og dødens lov i vårt gamle menneske som virker at vi gjør Guds lov i mot. I denne stilling er vi uangripelig og uten fordømmelse fordi vi er i Kirstus Jesus og ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden. Ved dette vil lovens krav oppfylles i oss i vår vandring på den smale veien til livet i Himmelen. Herlige frigjørende sannheter!


Joh 8:32: og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.


Joh 116:13: men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere


Så kom ut i frihet med ditt liv kjære venn! Kom ut fra fordømmelse og inn i ett rikt Kristus liv der Jesu fotspor blir dine fotspor. Det drypper av fedme i hans fotspor. Han blir ingen noe skyldig. For hvert ett Herrens bud du lyder og hver en kjødets tilbøylighet du korsfester skal du få mangedobbelt tilbake. 


Rom 8:1: Så er det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden.

Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mere sa Jesus til kvinnen som var grepet i hor. Ved dette viste han den samme veien. Syndenes forlatelse og deretter en vandring etter Ånden i seier over synden.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE