Hva skjer? Av Ronny Johansen Lagt ut 11 September 2011

Mange står å ser på det som skjer i Norge om dagen og vet ikke riktig hva de skal tenke.

Ronny Johansen

Mange står å ser på det som skjer i Norge om dagen og vet ikke riktig hva de skal tenke.

Er våre hjerter jordiske og utadvendte, ja, så blir det også dårlig forstand og åpenbaringer. For da

karrer jo alle mer eller mindre til seg selv, og menigheten får forbannelsen over seg, lik saltet som har mistet sin kraft. De duger ikke til annet enn å bli trådt ned av verdensfolket. Ikke rart at dette vekker Guds vrede over nasjonen Norge.

 

Bare se her: 
"Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke; de ophøiet sig og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det." Esekiel 16:49-50

 

Nå har kristendommen mistet sin kraft i blant de som bekjenner seg til den i så mange år, at jeg ikke tror de har kraft til å stå seg imot den ånd, enhet og kjærlighet som den antikristelige ånd kommer til å få i stand nå i den siste tid. De er lik salt som har mistet sin kraft.

 

Vi må ikke glemme at Antikrist er en tolererende og tilsynelatende god, barmhjertig, mild og kjærlig person. Slik er også hans ånd. Hans ånd og løsninger er oppfyllelsen av folkets lengsler etter fred, trygghet og samhold.

 

Det kommer en vekkelse i den siste tid. Jeg kan kjenne noe av dens stryrke og forstå noe av dens kraft og ånd. Salig er den som får nåde til å ta i mot denne vekkelse i sitt hjerte. Hun skal få den samme nåde og kraft som de første kristne hadde. Hun vil fremstå som en kriger av format. En åndens kvinne med Det Blankslipte og Polerte Sverd: Sannhetens Sverd.

 

Hun vil fremstå som et vitne i tiden. Et vitne om de kristne nasjonenes frafall og synd. De har forlatt den arv som deres mødre og fedre hadde gravd frem gjennom selverkjennelsens dom over den falne menneskenatur. De lærte å fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge Kristus. De sluttet å drepe hverandre, lyve, stjele og ruse seg, og begynte å arbeide og gjøre det nyttige med sine hender i stedet. Dette igjen la grunnlaget for den tryggheten, friheten og velferden vi har i dag.

 

Hadde det ikke vært for den nytestamentelige vekkelseskristendom, så hadde nasjonene enda levd i en mørkt middelalderlignende tid, både åndelig, sosialt og materielt. Både når det gjelder utvikling rent materielt, men også kulturelt ser vi at Kristendommen har hatt en enorm innflytelse. en inspirasjon og kraftkilde til å leve for hverandre etter Guds Bud og Ord i Bibelen.

 

Ser vi på de nasjoner som ikke har tatt i mot Kristi Lære, ser vi et helt annet resultat. Men la oss for all del ikke glemme, at det ikke var sosialistene som kom med åpenbaringen om likeverd mellom kvinnen og mannen og alle mennesker. Ateistene selv, som jo naturlig nok ikke kjenner verken Jesus selv eller hans Ord liker å tro og påstå at det var de som kom med det klasseløse samfunn og åpenbaringen om likeverd mellom kjønnene og alle mennesker, uavhengig av ALT. Nei, det var Jesus som kom med denne åpenbaringen, ikke sosialisten.

 

Det var Jesus Kristus som først forkynte oss de himmelske verdier, slik de skal leves og følges på jorden. Det var gudsåpenbaring at det var likeverd mellom kjønnene, men ikke bare det, men også likeverd mellom alle mennesker i alle kulturer og religioner. Menneskeverdet er ukrenkelig, uansett kjønn, tro, kultur og hudfarge.

 

Vi ser imidlertid at ikke alle nasjonene har fått denne guddommelige forståelse. Vi kan ikke stikke under en stol at det finnes religioner som står på et lavere åndelig nivå forstandsmessig og som ikke har nok kraft i seg til å hindre at hele samfunn utvikler seg til å bli utrygge, ufrie, undertrykkende og menneskefiendtlig.

 

Det er disippelens kall og plikt til å avsløre djevelens bedrag. Nå trenger De Kristne å våkne kraftig opp, så de ikke sovende rives med i de ugudeliges forvillelse, der de tror de skal skape enhet og et trygt samfunn. Det kommer ikke til å lykkes for dem.

 

Forførelsen i dagene fremover kommer til å bli svært kraftig. Så kraftig at til og med de utvalgte selv ville blitt forført om det var mulig. Men Herren vet å reise opp kjemper i vår tid, akkurat som i fordums tid. De kommer ikke til å tie, men gå aller først i striden og advare og varsle.

 

De Hellige sover slik i dag at de trenger et kraftig varskorop, så de ikke fanges av de forførende kreftene som finnes i de gudløses godhet, barmhjertighet, enhet og kjærlighet. For Gud anerkjenner ikke annet liv enn det som kommer etter Kristi død og oppstandelse. Mennesket må bli født på ny før det er snakk om for Gud å godkjenne og forene seg med deres godhet og enhet.

 

Gud står de gudløse i mot inntil de sanner sin egen gudløshet og synd. Eller vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som altså velger å slå følge med verdens måte å skape enhet og samfunn på, han blir Guds fiende.

 

Det finnes ikke frelse i NOE annet navn enn Jesus Kristus, og det finnes ikke noen god kvinne eller mann før de blir korsfestet med Kristus. Det er nemlig der vi hører hjemme: Oppe på korset. Den ekte troende er rede til å lide og dø for sin Herre og Mester. Både åndelig talt og fysisk.

 

Vi går endetiden i møtet og vi ser det mørkner til i verden. Ikke for verdensmenneskene. De skal finne frem til hverandre og forenes i tilsynelatende lys av enhet, toleranse, barmhjertighet og medfølelse. Det er dette som kommer til å prege de kommende dager.

 

Helt på slutten vil hele verden forstå at det ikke var muslimene, ei heller de andre religionene kulturene eller politiske retninger, som var den STORE stygge ulven. Nei, helt på slutten, rett før den store trengselen, den vi vet skal komme en dag, da skal menneskemassene, som djevelen har meislet sammen til ETT dyr, forstå at det er De Hellige, Jesu sanne disipler, de som har forlatt alt og er rede til å dø for sin tro, - at det er de som er årsaken til all elendigheten på jorden. De, sammen med jødene er den store pest og plage som må utryddes før det kan bli fred for alle.

 

Hatet mot De Hellige kommer til slutt å nå slike høyder at, hadde det ikke vært for De To Vitner, så hadde vi blitt utryddet før opprykkelsen alle sammen. Men Gud vet å gi Den Rettferdige hjelp og redde hans barn fra døden.

 

Salig er den som blir med når Jesus kommer for å hente SINE.


Klippet fra: 
http://ropdetut.webs.com/apps/blog/show/7941401-mange-st%C3%A5r-%C3%A5-ser-p%C3%A5-det-som-skjer-i-norge-om-dagen-og-vet-ikke-riktig-hva-de-skal-tenke


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE