Tyven og myrderens gjerninger

Tyvens gjerninger! Lagt inn Fredag 29 Juli 2011

Tyvens gjerninger! Lagt inn Fredag 29 Juli 2011

Mobberen Nome og flere andre fra venstresida har gått hardt ut mot venstresidens meningsmotstandere. Akersgatas venstreradikale aviser følger opp med en fordekt kampanje for det samme. Eksempelvis så ser vi i gårsdagens Dagblad at de teppelegger avisen med insigelser om at FRP har skylden for Terroristen Anders B Breeiviks uhyrlige handlinger den 22 Juli 2011. Av det store antall A B B sendte sitt såkalte manifest til velger Dagbladet å kjøre en hel side om en ung FRP politiker som hadde fått dette uten engang å vite det selv siden hun hadde sletta det som spam. Altså går Dagbladet her det samme ærend som teroristen som ville hindre ungdommer å engasjere seg i politikk. Videre fremstilles året 1995 det året da alt gikk galt, for da gikk han inn i FRPU. Allerede de første dager gikk teksten over skjermen nesten konstant om at terroristen hadde vært FRPU medlem. At han fremdeles var frimurermedlem ble kun nevnt i en bisettning. 

 

Ta nå ikke dette opp som noe valgkampbudskap eller ett budskap om at du kun kan stemme frp ved valg eller at jeg nødvendigvis gjør det. Men når man bruker den ondes gjerninger til å gjøre å tale urett om andre må vi som Guds folk si i fra. At det i tillegg dreier seg om det eneste partiet på stortinget som støtter Israel gir saken enda en dimensjon. Når vi da vet hvilken kamp som pågår mot Jødefolket og antisemitismen som råder i vårt land i både politiske og medienes miljøer må vi rope opp ett varsko mot slik historieforfalskning! For hvis det får fortsette er jeg redd Norge som nasjon fører forbannelse over land og folk.

 

I tillegg til denne svertekampanjen mot alt som taler venstresidens ugudelighet i mot, så terpes det igjen og igjen, fra AP at det var meningene til AUF ungdommene som var så innmari fine. Dette er selvfølgelig sludder og man får bare håpe at det norske folk avslører det politiske spill bak alle disse tinng. Det var faktisk mye av venstresidens inntolleranse ovenfor anerledes tenkende som gjorde at denne mannen gjorde disse uhyrligheter. Alle steder det er meningsdikatur vil det komme opp motvekt og de vil som regel ble ekstreme i sin form. Da kan slike uhyrligheter som vi nå har opplevd skje. Jeg ble skjokert over kaldblodigheten som virket å ligge for dagen, men ikke skjokert over at det kunne skje at en galning gjorde noe sånt. Dette har vi jo sette masse av de siste årene fra andre idiologiske rettninger. Det kan finnes gale mennesker i alle sammenhenger.

 

Jeg har valgt denne første uka og først og fremst utrykke min utvetydige og fullstendige medfølelse med alle de som ble rammet av denne terroristens onde handlinger. Jeg deler verken hans idelogi eller hans metoder. Den kristnes vei vil alltid være å lyse inn i mørke med Ordets lampe, gjengjelde ondt med godt og gråte med de som gråter. Derfor gråter mitt hjerte fremdeles over de ugjerninger som skjedde i Oslo og på Utøya! Mitt medborger hjerte blør og kan kun forstå denne onde handling ut fra det faktum at mannen måtte være drevet av den Onde selv. Djevelen er blandt mange ting, i Guds ord, kalt en tyv. En som stjeler, myrder og ødelegger alt han kommer over. Derfor advarte Jesus mot han og sa:

 

Joh 10:10: Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat dere skal ha liv og ha overflod

 

Han stjeler troen og det evige livet. Han stjeler våre barn. Myrder alt godt og ødlegger alt han kommer over av det som er hellig, godt og sant i menneskers liv. Derfor har også vi som ikke stemmer AP slått så ettertrykkelig fast at denne terroristens handlinger var og er ett ondskapens verk og handlinger som aldri under noen omstendighet kan rettferdiggjøres! Men fordi han var motstander av AP sin idelogi er det noen som feilslått da tar til ordet for at det beste minne og omtanke for de døde og de pårørende er å kjempe mot alt som ikke bøyer seg i støvet for arbeiderpartiets verdier og ideologi. Dette er nesten like ille som å bagatellisere denne terroristens uhyrlige handlinger. Jeg vil si det så sterkt at det er å inby nye galninger til å gjøre lignende handlinger i fremtiden.

 

La oss nå heller lære av det vi opplever. Meningsdiktatur avler kun hat og vold. Det terroristen først og fremst angrep i Oslo og på Utøya var retten til den frie yttring og frie vilje. Det er noe som ikke vestresiden har eller burde ha monopol på. Derfor vil jeg ikke la denne udåden kneble mine advarsler mot mye av det AP står for. Deres kamp for å tillate drap i mors liv, gjennom abortloven, er en av de mange saker som enhver ektefødt Kristen vil oppleve som uforenelig med det kristne nestekjærlighets budet. Du skal elske din neste som deg selv. Du dreper ikke den du elsker. Hvert år drepes tusenvis av barn i mors liv med ideologisk og lovbestemt støtte fra det politiske flertall i vårt land. Kanskje på tide at noen går i fakkeltog for dem også?

 

Likeledes kan nevnes venstre sidens bitre kamp mot kristen oppdragelse, og kristen moral. Den sittende regjering har kriminalisert omsorgsfull oppdragelse idet det nå er forbudt å gjøre eller si noe som barnet kan oppleve som plagsomt. Kjære venner: Noen av barna mine opplever det plagsomt å ikke få godterier hver dag. Skal jeg da bli kriminalisert fordi jeg velger å kun gi dem godis på lørdager? Dette er bare noen få eksempler. Likeledes Israels rett til sitt eget land. Når vi ser blant annet bilder av en tildels hånflirende ungdomspoltiker fra AUF og deler av AP sin ledelse ved siden av Boikott Israel, så gjør det at enhver Kristen må rope opp mot det.

 

Videre deres økende tollerannse ovenfor muslimske krettser sammen med økende intolleranse mot sann kristen tro. Det flerkulturelle Norge er intet problem i seg selv, men når styrende myndigheter viser større forståelse for deres religioner en Norges kristne fundament er dette selvfølgelig urovekkende. Har selv med forskrekkelse lest mine barns skolebøker i RLE og sett hvordan man formulerer seg tvilende om mye av det som har med den kristne troen å gjøre, mens man formullerer seg med fasthet og utvetydig om det som eksempelvis har med Islam å gjøre. Her snakker jeg om det faktum at det fremstilles meget klart det Islam står for mens den Kristne tro blir fremstilt som noe flytende og usikkert stikk i strid med den hellige skrift!

 

Jeg vet også av erfaring av muslimer har blitt møtt med full forståelse når dem sa dem måtte ha fritak fra enkelte fag, mens vi som en kristen familie til dels ble harselert med når vi søkte om fritak fra RLE som barna våre opplever sterkt støtende og diskriminerende ovenfor sin tro. Men der har dagens venstrekestremistiske regjerning føyet til en lov om at at ikke har rett til fritak p.g.a innholdet i læreplanen og da at vi mener noen annet. Dette vet dem da kun angriper oss kristne som kun gjør oss nytte av den frie mening og frie ytring mens eksempelvis muslimer er mye mer opptatt av hva dem gjør, om gutter og jenter er i sammen osv. Den har da fått ett skreddersydd lovverk for sin tro. At slikt kan avla hat og vold fra dem som ikke er ett ektefødt kristen men som likevell er redd for sin vestlige/”kristne” kulturarv, burde ikke overraske noen. Tyven vil da ha store og gyldige argumenter for at dette er farlig for land og folk.

 

At vi er mange som deler denne bekymring viser alle spørreundersøkelse og meningsmålinger. Selv om vi vel vil få ganske mange som nå sympatistemmer med AP i kommende valg. Men mange kjenner dette på kroppen på den ene og den andre måten. Derfor burde også venstresiden nå kjempe for meningsmotstanderes rett til å mene noe annet og leve sitt liv i pakt med sin kristne tro i stedet for de siste årenes meningsdiktatur.

 

Om denne terroristen deler noen av mine synspunkter er meg klinkende likegyldig for til og med Hitler hadde sikkert en mening eller to som var rett selv om han var drevet av ondskapen på alle andre områder. Ja på flere områder var han jo meningsfelle med AP i arbeid for alle og “rettferdig” fordeling. Derfor hette også det partiet det nasjonalsosialistiske tyske ARBEIDERPARTIET. Så vis vi skal linke A B Breivik til FRPU og den generelle høyresiden, så er det i så fall større link mellom det norske AP og det tyske AP under Hitler. Jeg forslår derfor at vi legger ned den ballen. Så selv om jeg deler AP sitt syn på rettferdig fordeling av samfunnets goder står disse nevnte ting m.m. som uoverskuelige hinder for at jeg noensinne kunne stemt eller sympatisert med dagens AP.

 

Likevel er jeg en like stor del av denne sorgen og opplever slike utspill som Nome kommer med som kvalmende oppgulp og forsøk på å bruke menneskelig sorg og tragedie som en brekkstang for sine venstrevridde meninger. Selv om jeg og mange med meg har ett verdimessige ståsted langt unna Ap og deres ungdomsorganisasjon så berøres jeg like så kraftig av denne ugjerning mot menneskelivet og menneskeheten! Faktisk er det mitt ståsted som Kristen som er selve fundamentet for en slik medfølelse og at vi sørger med de som sørger. Hva vi stemmer blir da revnende likegyldig.


Livet er hellig og dyrebart og jeg føler av hele mitt hjerte med alle de som nå sørger over tapet av en eller flere av sine nærmeste! Jeg gråter med deg mamma og pappa som nå sørger over din drepte datter eller sønn. Jeg gråter med alle som mistet noen i denne avskyelige handling! Jeg gråter også over mamman og andre nære familiemedlemmer til denne "hatske" mannen som nå opplever denne gru at deres sønn har gjort slike umenneskelige handlinger! Var det ikke for at jeg vet det finnes en Tyv og sjelefiende, så ville jeg ikke kunne forstått denne mannens onde handlinger. Men fordi jeg har en levende kristen tro med godhetens Herre som min frelser og mester, samtidig som jeg vet at alt ondt er det tyven som står for forstår jeg det som har skjedd. Det er i all sin forferdelige gru ett verk av Tyven, Djevelen, den gamle slange.

 

Måtte alle berørte fly til Jesus, fårenes hyrde og få oppleve fullkommen trøst i sin sorg. Jeg har derfor i disse dager følt sterkt med de som ble rammet og særlig at unge blir rammet så hardt stikker i hjertet mitt. Jeg gråter når jeg ser alle bildene av de unge og håpefulle på starten av sin livs-ferd. Håper at dem fikk mulighet til å påkalle Jesus og bli frelst. Vi har lest historier om at noen ropte på Gud. Så håper vi at Norge på ny vender tilbake til Gud og søker opp igjen det vi har mistet. Hadde ikke Jesus blitt tatt ut av skolene hadde denne mannen kanskje blitt frelst og vært en ekte kristen i dag. Det er også noe man burde tenke på i etterpå-klokskapens navn. Da hadde ingenting av disse onde handlinger skjedd på vår lange fredag den 22 Juli 2011.

 

Tar i den forbindelse med ett sitat fra Billy Graham`s datter Anne Graham, da hun ble intervjuet på nasjonal TV i USA på "The Early Show".

 

Jane Clayson spurte henne: "Hvordan kunne Gud tillate terrorist-angrepene på World Trade Center i New York?".

 

Anne Graham sa: "Jeg tror at Gud er oppriktig lei seg for dette, akkurat slik som vi er.. Men i årevis har vi nå sagt til Gud at han skal komme seg ut av skolene våre, komme seg ut av regjeringene i verden og til å komme seg ut av vårt liv. Og når han er den gentlemann jeg tror han er, har han nok stilt og rolig trukket seg litt tilbake. Hvordan kan vi forvente at Gud gir oss sin velsignelse og beskyttelse når vi befaler han å la oss være alene?"

 

Kjære venner! Vi er en nasjon i sorg og det gjelder uansett hva tilhørighet vi har. Så er det vårt ansvar som kristne å komme på banen med løsningen for all sorg og all ondskap som er Jesus Kristus. For mens Tyven/Djevelen kommer for å stjele, myrde å ødelegge er Jesus kommet for at vi alle skal ha LIV og ha OVERFLOD! For uten ham er det ingen sann trøst. Uten ham er det kun tyven tilbake som stjeler, myrder å ødelegger på den ene eller den andre måten. For det samme som gir meg sorg og gråt over å se mine landsmenn og kvinner dø ved terroristens hånd er det samme som gir meg sorg over AP sin krig mot alt som er godt og hellig for den oppvoksende slekt og som våre Grunnlovsfedrene grunnla landet ut i fra. Hvis man ikke skal få hevde det spotter man minnet til de drepte. For de drepte ungdommer var ikke først og fremst AUF ere. Nei. De var først og fremst medmennesker skapt i Guds bilde og skapt til å vinne frelse ved Jesus Kristus.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Gjermund Kvamme | Svar 29.07.2011 20.58

Kjære Jesus! Må du trøste alle pårørende og møte dem med din godhet og frelse. Må du kalle til frelse denne mannen som sto bak disse handlinger. Amen!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE