Den ydmyke gir Gud nåde! Lagt inn 19 Juli 2011

Den ydmyke gir Gud nåde!

Jak 4:6 Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde

Den ydmyke gir Gud nåde! Lagt inn 19 Juli 2011

Jak 4:6 Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.     


Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam! Kun ved sann ydmykhet der vi fullt ut erkjenner vår egen fortapte stilling og erkjenner at Gud og hans ord har rett i alt, blir nåden en virkelig kraft i våres liv. Her er det ikke slik at engang frelst er alltid frelst. Det hjelper oss intet om vi en gang tok imot nåden hvis vi ikke fullfører i samme spor. Mange har ydmyket seg i frelsesøyeblikket, men etter en tid har man inntatt en stolt og hovmodig holdning ovenfor Guds ord og Ordets forkynnelse. Da faller man ut av nåden ved sin gjenstridige stolthet. 


For nåden er ikke bare noe vi tar imot en gang men nåden trenger vi å leve ut og i fra intil vi når endrmålet for vår tro som er sjelens frelse. Rettferdiggjort av nåde ved den levende troen på Jesus Kristus. Av nåde er dere frelst og det er ikke av dere selv men en Guds gave. Halleluja. Herlige nåde og tro som er gitt oss som en Guds gave. Men denne tro og Guds nåde ønsker Gud og gi alle. Selv om Jesus først ble sendt til kun Israel. Men deres forkastelse ble vår mulighet når vogså vi hedninger ydmyket oss. 


Den samme ydmykhet demonstrerer Jesus i møte med den Kananeiske kvinne at vi hedninger trenger. Jesud kom først kun for de fortapte får av Israel. Men ved Israels forkastelse fikk vi hedninger mulighet til og podes inn i det samme tre og få del i det samme Himlenes rike ved troen på Jesus. 


Matt 15:22-28: Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss. Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. 


Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord. Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.


Her ser vi att sann ydmykhet og tro gav den Kananeiske kvinne del i Kristi kraft og hjelp. Derfor sier også apostlen Paulus at vi som hedninger ikke må rose oss mot Jødene som er de opprinnelige grener. Gud har sin plan med dem også og en dag skal de se opp til ham(Jesus) som de har gjennomstunget å gråte sårt. Da blir Israels rest frelst og Jesus kommer med alle sine hellige og oppretter fredsriket ut i fra Jerusalem. 


Der skal også vi hedninge kristne få være med om vi bevares i ydmykhet ovenfor Guds ord, Guds bud og ovenfor Guds eiendoms folk Jødene. Den ydmyke gir Gud nåde! For så har Gud elsket HELE VERDEN at han gav sin sønn den enbårne. Derfor ligger rettferdiggjørelsen objektivt  fullkommen ferdig i Kristus for alle mennesker. Gud elsket hele verden og gav sin sønn for hele verden. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Likevel går flertallet fortapt. Det er kun de få som mottar og tar del i denne nåde. Noen tar aldri imot nåden. Andre har tatt imot nåden, men forlater den når den begynner sin opptuktende gjerning. Derfor sier Jesus:


Luk 13:24: Strid for å komme inn igjennem den trange dør! for mange, sier jeg eder, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det.


Når vi ser den store skaren av folk som bekjenner seg til en eller annen form for kristendom skjønner vi ordet, mange skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det. Hovedgrunnen til det er at de har en feil forståelse av nåden og hvordan man får og lever i Guds nåde. For mange skal søke å komme inn men ikke være i stand til det. Derfor skal vi stride for å komme inn! Altså holder det ikke bare å søke mot denne veien, men vi må ville det av hele vårt hjerte. Hver dag ta vårt kors opp å følge Jesus. Erkjenne egen fattigdom og fly til Jesus å be om nåde og miskunn fra han. Om vi faller må vi på ny be om ydmykhet i hjertets dyp, så man atter kan få Guds nåde og kraft over sitt liv. Den ydmyke gir Gud nåde! Gud gir oss nåde når vi ydmyker oss for han. Det er ikke noe spørsmål hvor mange ganger vi har trått feil eller syndet. Kommer vi til ham i ydmykhet, får vi nåde. Men det vil også vise seg om vi i sannhet er ydmyke. Da vil vi få del i større og større nåde, og vokse i nåde, kjennskap og lydighet til ham. Vi blir mer og mer en avbilding av Guds ord. For denne nåde er ikke bare tilgivelse men først og fremst er den hjelp til å seire over syndens tilbøyligheter og makt. Nåde til hjelp i rette tid. Den ydmyke gir Gud nåde!


Hebr 4:16: La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.


Denne frimodighet har stor lønn. Halleluja! Men heri ligger også et stort alvor, men også løfte om uendelig store velsignelser for den som tar imot denne sannhet. Alt i Guds rike skjer, og fås, av og ved nåden. Ydmykhet er nøkkelen til Guds nåde. Derfor bør og skal vi, som Guds folk, sky alt som er stolt, og mener seg å være noe stort ,og heller holde oss til det lave! Det er i vår litenhet at Gud kan komme til å velsigne og utøse sin Nåde over våre liv. Det er når vi erkjenner vår egen fattigdom og tilkorkommenhet at hans nåde kan komme til å hjelpe oss til herlig seier over synden og hjelpe oss i den tid vi trenger det som mest. Nåde til hjelp i RETTE TID. Her gjelder det å erkjenne egen fattigdom og elendighet og at vi da i vår kamp mot syndens tilbøyligheter flyr til Herren og ber om nåde til hjelp i rette tid.


I Guds rike gjelder det ikke å være størst eller sterkest i seg selv men å erkjenne vårt behov av Gud nåde. La det være en trøst for deg du som ikke føler deg blant de største i landet. Du som kanskje føler deg oversett og glemt på livets vei. Tar du vare på et ydmykt hjerte og ikke lar stolthetens bitre rot vokse opp, så skal Herren opphøye deg i sin tid. Den ydmyke gir Gud nåde! Har vi litt ydmykhet får vi litt nåde! Har mye ydmykhet får vi mye nåde! All ydmykhet gir oss all nåde! Den ydmyke gir Gud nåde. Lovet være Gud og Lammet! Så har du mye ydmykhet har du mye nåde og da har du mye lydighet til Guds ord og bud og mye seier over synden. For i det høye og hellige er Gud og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Altså finnes Gud der det er hellighet og der det er ett sønderbrutt og søndeknust hjerte infor han.


Jes 57:15: For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.


Hadde våre menigheter gitt mer akt på denne sannhet, så hadde nok ofte både talerlista og embetene i menighetene blitt fordelt annerledes. Det ligger til det falne mennesket å se opp til det store og suksessrike, likeledes  ta kjødelige hensyn til familie, slekt og venner m.m. Dette er et klart tegn på at kjødet ikke er korsfestet med Kristus. Da kommer stoltheten og urettferdigheten ligger ved døren og lurer. Så kommer trettekjærheten mot Guds ordets sannheter og man faller ut av nåden p.g.a sin stolthet. For den stolte står Gud imot. Stoltheten som viser seg i gjenstridighet og ett ubotferdig hjerte. Da setter man seg til dommer over Guds ord og bud og synes det er helt greit å være ulydig mot sannheten. 


Rom 2:5-8: Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, han som skal betale enhver efter hans gjerninger: dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. 


Hvor mye frafall og elendighet har ikke kommet p.g.a slik stolthet. Hvor mange lidelser, kamper, splittelser og nederlag har det ikke blitt som en følge av menneskets stolthet? Mangel på Guds nåde. Man fasineres og etterfølger de som brøyter seg fram og som ser suksessfulle ut. Dette er også endetidens store fare og frafall, at man følger og ser opp til det som er stort. Laodikeamenighetens storhet og Skjøgens forførelse er begge store og mektige menigheter og samfunn som kan skilte med stor fremgang og menighetsvekst. Det er Antikristens forførelse og Skjøgens vilfarelse. Lovløshetens hemmelighet i endetiden. Ringakten mot den lydige brud og fokuset på yttre fremgang og herlighet istedet for å verdsette Gudsfrykt og lydighet til Guds ord.


Filadelfiamenigheten var liten og hadde liten styrke i seg selv. Men den var tro mot Guds ord. Filadelfia får høre: Jeg har satt foran deg en åpen dør! Herren har utvalgt seg det som er lite og ringe i denne verden. Den som du kanskje akter lavest, er den som Gud har utvalgt seg og utsett seg til den største gjerning i hans vingård! Den ydmyke gir Gud nåde!


1 Kor 1:27-30: men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget,   forat intet kjød skal rose sig for Gud.  M en av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,                                 


Av Gjermund Kvamme 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE