Mangler det enhet blandt de kristne?

Mangler det enhet blandt de kristne?

Gjermund Kvamme

Mangler det enhet blandt de kristne? Lagt inn 15 Juli 2011

Mange klager over manglende enhet blandt de troende og enkelte har hevdet at Kristi legeme skulle være delt på jorden. Mange påstår at problemet er at mange står for hardt på Guds ord og at enheten vil komme bare man lar være å hevde så sterkt de Bibelske sannheter som skiller. Men slik er det selvfølgelig ikke. Det er fullkommen enhet i KRISTI legeme og det vil det forbli inntil Jesus kommer for å hente sin like og Brud som er ett med ham. De urene skal fortsette i sin urenhet mens den hellige og rettferdige fortsetter å bli helliggjort og gjøre rettferdighet frem til Jesus kommer igjen.


Åp 22:11-12: La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort! Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er.


Så noe delt Kristi legeme eller Guds menighet/hellige er det ikke snakk om! Men det er mange klubber og geiter som Jesus forutsa og det er jo ikke en del av Kristi legeme. At man kaller seg for en menighet eller setter kristennavnet på seg eller sin forsamling betyr slettes ikke at det behøver å ha noe som helst med Guds menighet og Kristi legeme å gjøre. Den som gjør urettferdighet er og forblir urettferdig, mens den rettferdige gjør rettferdighet. Enhet på tvers av de skillelinjer kan det aldri og skal det aldri bli. Partiskhet er noe som også kjennetegner de urettferdige og det bare forsterker uvesenet. Men når man påstår at de Kristne ikke er ett hevder man at Jesu bønn ikke hadde kraft i sin virkning, når han bad om at vi måtte være ett liksom han og hans himmelske far er ett.


Joh 17:14-22: Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet. Likesom du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden, og jeg helliger mig for dem, forat også de skal være helliget i sannhet.

 

Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig, at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss, forat verden skal tro at du har utsendt mig. Og den herlighet som du har gitt mig, den har jeg gitt dem, forat de skal være ett, likesom vi er ett,


Her ser vi at enheten ligger i at han har gitt oss sitt ord, at vi skal være adskilt fra verden og vår helliggjørelse etter Ordet som er sannhet. Altså er den kristne enhet uløselig bundet sammen med lydighet til Ordet, adskillelse fra verden og vår helliggjørelse. Derfor formaner Effeserbrevet oss om at vi må vandrer så som verdig er for det kall som vi er kalt med. Deretter beskrives det syvfoldige enhetsgrunnlaget vi skal ha som Kristne.


Eff 4:1-6: Jeg formaner dere altså, jeg, den fangne i Herren, at dere vandrer så som verdig er for det kall som dere er kalt med,  med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så dere tåler hverandre i kjærlighet,  idet dere legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Ett legeme og én Ånd, likesom dere og er kalt med ett håp i eders kall; én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.


Det er soleklart at med ett slikt enhetsgrunnlag blir det harmonisk og sann enhet. Da blir det ingen tvedrakt, partier eller splittelse. Her ser også at det er kun Ett legeme, så Kristi legeme er visselig ikke delt. Nei, vi er fast forenet i samme sinn og samme mening. Med en slik enhetsgrunnlov blir vi jo enig til og med med dem vi er uenig med. Hvordan kan det skje? Jo ved at vi bøyer vår egenmening under Ordets mening og da blir vi fast forenet i samme sinn og samme mening og får fullkommen enhet! Hallelluja! Ikke ved å slå av på Ordet og enes om å være uenig men ved å underkaste vår egenmening under Guds ord og lov og bli enige på Ordets grunn. Det er det som er lydighet til Guds ord. Guds ord henviser til å være FAST forenet i SAMME SINN og SAMME MENING. Enhet blandt de som har ett frelst sinn.


1 Kor 1:10: Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at dere alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at dere må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.


Rom 7:25: Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.


Fører vi den samme tale på dette vil vi bli fast forenet i samme sinn og samme mening. Her har vi nøkkelen til hvem vi har enhet med og hva som er sann Kristelig enhet. Her fra Rom 7 forteller Herrens apostel Paulus at han tjener Guds lov med sitt sinn men syndens lov med sitt kjød. Deretter(kap 8) kommer han inn på at det ikke er noen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden for da oppfylles lovens krav i oss i vår vandring etter Ånden. Dette er altså det samme sinn vi skal ha. Kristi legeme tjener Guds lov med sitt sinn og er derfor i fullstendig enhet og harmoni. Mot dette reiser kjødet/vår egenvilje seg til motstand. Men når vi korsfester dette vårt kjød og daglig tar opp vårt kors, i det vi har kamp med, så står det bare igjen at vi er fast forenet i samme sinn og samme mening. Ære være Gud og Lammet!


Dette er fåresinnet som følger hyrderøsten fra Jesus. Altså de som i sitt hjerte, vilje og mening bøyer seg under Guds lov på tross av ett kjød som reiser seg til motstand vil da være fast forenet i samme sinn og samme mening. Derfor er det også i dag fullkommen enhet i Kristi Menighet på jord. Det er Bruden som vandrer i lydighet til ordet i den daglige korsfestelse av sitt kjød. Hun akter seg som død fra synden. Dermed frigjøres hun mer og mer fra denne verden og helliges i sannhet. Dette kjennetegner de som hører Jesus Kristus til.


Gal 5:24: Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.


Da blir det vidunderlig enhet. For da gjør det ingenting om Per mener det, Pål mener det og Kari mener det. For Per, Pål og Kari har korsfestet kjødet sitt, korsfestet sine egne meninger og bøyer seg til enhver tid under det som står skrevet. Er det noe dem ikke forstår overlater dem det til de som forstår mere og har lys over det. Da fatter de med alle de hellige hva høyde, bredde og dybde der er. Da blir det ingen problem om man har forskjellige meninger i noe for man er blitt enig om å tjene Guds lov med sitt sinn og alltid gi Guds ord rett. Sine egne meninger henger på Korset sammen med Jesus. Man er fast forenet i samme sinn og samme mening. Halleluja! Er det ikke stort kjære venner! I dette er det vidunderlig frihet og frigjørelse fra jeget, synden og loven. Fullstendig frihet til ett åndens samfunn med alle ektefødte barn i troen som hører Jesus til.


Denne enhet merker man når ektefødte barn av Gud møtes. Det kan ofte være som en eksplosjon når man umiddelbart merker denne Åndens enhet med kjære brødre og søstre man aldri før har møtt. Når vi møtes og samtaler så kjenner vi at vi er ETT i ånden! Vi fatter nytt mot og vanndyp kaller på vanndyp. Derfor har jeg, som har min bakgrunn blandt pinsevenner brødre og søstre innen de fleste kristne sammenhenger som jeg merker vidunderlig enhet med. På tross av forskjeller i ståsted og bakgrunn er vi født av den samme Ånd og har det samme sinn og mening infor Guds ord. Noen ganger har jeg møtt en vilt fremmed og straks kjent at vi er søsken i Ånden. Vidunderlige Åndens enhet. 


Vi må ikke blande denne Åndelige enhet sammen med sjelisk sugusjon og sjelisk samfunn for ALLE andre former for å skape kristelig enhet er forsøk på å forene geitekristendom med fårekristendom og det er en verdslig falsk enhet som fårene lider under! Den er sjelisk, djevelsk og sanselig og står den hellige Åndens enhet i mot! Det er sjelefiendens renkespill. Hjelper ikke å synge bind oss i sammen med kjærlighets bånd hvis ikke det Bibelske grrunnlaget for enhet er tilstede. Vi blir ett ved fødsel og en stadig pågående dødsprosess over det gamle livet. Alt annet er forsøk på å forene Geiter og Får. Geitene er av naturen grådige og villstyringer uten vilje til å bøye seg for lover og autoritet. Ja dette siste har jeg gang på gang erfart og sett selv hos naturlige geiter. Dem prøver å lure seg inn å utnytte alle smutthull så det ofte blir ett mareritt å passe på dem. De vil heller trenge seg inn utenfor porten. Fårene derimot hører sin hyrdes røst og følger etter han. Fårene strider for å komme inn gjennom den trange port og vandrer den smale veien som leder til livet og himmelen!


Alle de menigheter hvor Geitene er i flertall styrer de menigheten i en retning som skader fårenes samvittighet. Hvis fårene blir med den veien lider de skibbrudd på sin tro. Men står det en fåresjel i veien og peker på fårestien er Geitene raskt ute å ber om hans/hennes hode på ett fat. Så roper dem opp om at dem er rike og har overflod men dem vet ikke at dem er ussel, ynkelig, fattige, blinde og nakne. Er det kommet så langt bør fårene fly for sitt liv fra den sammenheng og forsamling og overlate geitene i Guds hånd og til Guds dom! For da er det blitt en skjøgeforsamling og fra der skal vi fly for vårt liv. Gå ut fra henne mitt folk lyder Guds budskap til de får.


Geite"kristne" som praktiserer lovløshet, som Jesus advarte så sterkt imot, kan aldri forenes med sanne fårekristne. Dem som ikke kjennes ved Jesus kan aldri forenes med de Jesus kjennes ved. Uansett hva mennesker prøver på av enhetsforsøk så kjenner man skillet er der. Skillet kan kun bli borte ved at Geitene ved gjenfødelse blir får eller ved at fårene blir frafalne og går over til å bli geiter. På fruktene skal treet kjennes. I dag har vi begge disse grupper i verden og i mange forsamlinger. Noen forsamlinger som praktiserer menighetstukt i Ånd og sannhet har mindre Geiter en andre mens andre forsamlinger kan rene geiteflokker og da er dem eggentlig bare en verdslig klubb. Men mange steder er det enkelte eller en liten flokk av ektefødte barn i troen. Fåresjeler, og dess mere Geitene får styre dess mere lider dem. I dette kan det aldri bli enhet! Men en dag skal dem skilles på Jesu høyre og hans venstre side og da vil fårene få oppreisning i de himmelske boliger. Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg får se!


Matt 25 31-33: Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene, og han skal stille fårene ved sin høire side, men gjetene ved den venstre.  


Gjermund Kvamme 

Lagt inn 15 Juli 2011

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE