Herren frelser ved de få! Sverd for Herren og for Gideon!

Herren frelser ved de få! Sverd for Herren og for Gideon!

Gjermund Kvamme

Herren frelser ved de få! Sverd for Herren og for Gideon! Lagt inn 22 Juni 2011

Når Gideon skulle gå i striden måtte han bli færre folk for å vinne seier over fiendens hær. Flere ganger måtte han sende deler av hæren sin hjem fordi de ikke gjorde ting på den rette måten. Når han så hadde renset opp i hæren kunne han gå ut å vinne seier. Dette er noe å ta til seg for alle de sammenhenger som er livredd for at noen skal trekke seg ut fordi de: Ikke tåler forkynnelsen av Guds ord, blir støtt av forkynnelsen, ønsker å fortrenge det gamle evangeliets metode til fordel for sine egne veier og metoder osv osv.


La kun dem som lepjer i seg vannet, som ikke er fryktsom og redd for striden og står klar til krig være med i kampen! Den dagen vandt Gideon en herlig seier mot alle menneskelige odds og fremgangsmåter! Ved att hver enkelt knuste sin krukke, hadde Ilden brennende med seg i faklene og hadde EN ren lyd i basunen ble det en herlig seier! Altså må alle Åndelig talt knuse sin krukke/sitt selvliv i lydighet til Ordet, bli tendt i brann av den hellige ånd og ild, løfte lyset høyt og ha en klar tale som Guds ord! Kun da kan man vinne seier i Guds rike med Guds hjelp! Lovet være Gud og Lammet!


Dom 7:20-22: alle de tre flokker støtte i basunene og slo i stykker krukkene; med venstre hånd grep de faklene og med høire hånd basunene og støtte i dem og ropte: Sverd for Herren og for Gideon! Og de blev stående hver på sitt sted rundt omkring leiren; da begynte alle i leiren å løpe og skrike og flykte. Og de støtte i de tre hundre basuner, og Herren vendte den enes sverd imot den andre i hele leiren; og de som var i leiren, flyktet til Bet-Hasitta bortimot Serera, til elvebredden ved Abel-Mehola forbi Tabbat  


Gjennom hele Bibelen ser vi at Herren frelser og gir seier ved den lille mann og ved de få! Altid når man er stor i seg selv eller får storhetstanker lider Guds folk nederlag. Stikk i strid med nåtidens fokus, innen "kristenheten på store forsamlinger og fokus på de som er vellykket, har rikdom, god helse, sukserikt, og populært i menneskers øyne. Alt dette er verdens vis og kun åndelig søppel og ubetydlig i Guds rike. I Guds rike er det andre prinsipper som gjelder. Her bedømmes ikke ting eller folk ut fra slike verdslige prinsipper. LANGT DER I FRA! Gud har utvalgt seg det som er aktet for ingenting i denne verden!


1 Kor 1:26-29: For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, forat intet kjød skal rose sig for Gud. 


I Guds rike gjelder det fremst av alt å ikke klare ting i seg selv, erkjenne egen synd og udugelighet så Herren får gjort sitt verk i og gjennom oss! Da nytter det ikke å skikke seg lik med denne verden og bedømme Guds rikes arbeide ut fra verdslige prinsipper om fremgang og vellykkethet! I Guds rike er det som er aktet lite og ringe det som Gud utgvelger seg og bruker. Gud skal ha all æren og derfor opererer han sjelden om ikke aldri, til fulle, i de store sammenhenger! Enkeltmennesker kan møte Gud der også. Men ofte overskygges Guds arbeide der av verdsliggjøring og storhets tanke som gjør Gud til deres motstander! Mens den lille mann og kvinne og i den lille flokk åpenbarer han sin herlighet og gir seier over alt Djvelens velde også i dag! Lots Sodomma og Gomorra sank ned i Ugudelighet mens Abrahams Åpenbaringstelt og leir på landet og i høyden hadde Guds åpenbaring og kraft over seg. 


Jak 4:4-8: I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.  Eller mener I at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;  hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!  


Derfor gjelder en i dag at Herren frelser ved de få! Bli ikke så bergtatt av de store sammenhenger og såkalte store vekkelser. Eller mennesker som roper høyt om sin sukse, fremgang og storhet! Ofte har de sammenhenger alle tegn på frafall og stolthet og mangler Åndens frukter som treet kan kjennes ved! Hva hjelper det om vi samler tusener hvis de fleste av dem går fortapt og vandrer på ødeleggerens vei? Men en i dag er Jesus Kristus den samme! Han har en seier vi kan vandre inn i som enn i dag gir seier over all Djevelsk renkespill! Knus krukka di i lydighet til Guds ord og la oss samdrektig rope ut med en klar basun! Da skal Herren forvirre fienden og vende deres våpen mot hverandre!!!


Dom 7:20: Og alle de tre flokker støtte i basunene og slo i stykker krukkene; med venstre hånd grep de faklene og med høire hånd basunene og støtte i dem og ropte: Sverd for Herren og for Gideon! 


Broderhilsen Evangelist Gjermund Kvamme

1 Kor 14:8: om en basun gir en utydelig lyd, hvem vil da gjøre sig rede til strid?

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE