Det pengeløse samfunn

DNB varsler det Pengeløse samfunn

Lagt ut Søndag 7 Februar 2016

 

I vedlagte link fra VG anonseres det at DNB Nor med styrevedtak I ryggen har besluttet å arbeide for fullstendig fjerning av all bruk av kontanter. Argumentet er total kontroll for å fjerne all økonomisk kriminalitet å hindre svart arbeide. Det kan høres både nytenkende og besnærende ut. Problemet er at dette er ingen ny tanke. Det er forutsagt og forutsett I en flere tusen år gammel bok. 

 

Derfor har vi kristne og våre forfedre advart imot at dette ville komme siden Apostlen Johannes først fikk se det i ett profetisk syn om Endetiden for snart 2000 år siden på Øya Patmos. Det pengeløse samfunn. Nå er kontanter på vei ut og flere av  storbankene snakker åpent om å kutte ut all bruk av kontanter til fordel for kort. Samtidig prøves det ut og planlegges shipping på hånden så også kort kan fjernes. Målet er full kontroll på oss fra vugge til grav. De som ikke bøyer seg vil nektes å kunne handle eller selge, bli utstøtte, forfulgt og til slutt vil det gå så langt at alle som ikke tar merket vil drepes. Da er Antikristens styre totalitært inført. Ett merke/shipp alle må ha på sin hånd eller panne for å kjøpe å selge. Alle som ikke bøyer seg for dette opponerer da mot samfunnets styre og ånd og må være forberedt på både trange tider og forfølgelse. De siste tider er vanskelige trengsel tider. 

 

Matt 24:6-13:  Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.  For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.  Men alt dette er begynnelsen til veene.  Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;  og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.  

 

I løpet av denne prosessen vil Jesus hente sine etterfølgere som er hans blodkjøpte brud. Etter det gjelder det for de som står tilbake å nekte og ta dyrets merke og heller la seg drepe for å berge sim evige sjel fra fortapelse og pine. Samtidig må vi regne med å oppleve en god del av disse prøvelser også som Guds follk. Tidene heretter bærer bud om Antikristens mørke skyer. Men hvor langt ut i disse trengsler Guds folk skal oppleve vet vi ikke. Det vi vet er at tider som kommer vil kreve sitt av både mann og kvinne. Så da gjelder det at vi først og fremst er renset ren i Jesu blod og vandrer i hans fotspor. Det aller viktigste er at vi har ett hjerte som er I Himmelen. Får vårt rike er ikke av denne verden. Snart kommer han som komme skal! La oss gjøre oss rede til og bli med Jesus når han kommer. Vi har all grunn til å løfte våre hoder og gå med forventning og håp mot de kommende tider. Vi venter først og fremst på Jesus og vår forløsning fra denne jord. 

 

  • Lukas 21:25-28: Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes.  Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. 

 

Dernest er det slik at den kloke ser ulykken og skjuler seg mens dåren går videre til sin undergang. Det gjelder på alle måter å være våken i tider som kommer! For både religiøst, politisk, militært og økonomisk forberedes Antikristens riket rett for våre øyne. Derfor gjelder det å være forberedt både Åndelig og legemlig på prøvsomme tider. Sette vår lit til Herren å be om hans visdom, hjelp og beskyttelse. Dagene heretter er onde. La det bli alvor og vend om! Vi skal ikke som kristne bøye oss for noen makt eller myndighet som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Dersom Herren ikke bygger huset arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter huset våker Vekteren forgjeves. I Herren sebaots navn skal vi heise Sions flagg og Herren skal skjule sine I sin hytte intil vi står berget hjemme på Himlens strand. Halleluja! 

 

  • Åp 13:15:18: det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

 


 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oekonomisk-kriminalitet/dnb-vil-fjerne-alle-kontantene-i-norge/a/23599855/

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE