Blås I basun for Herren!

Blås I basun For Herren!

VekterRop formidlet til statsminister Erna Solberg og hennes Regjerings parti Høyre først og siden Lagt inn her September 2015. Ett budskap som har ligget tungt på mitt hjerte helt siden den RødGrønne regjering hadde makta. Noen måneder senere begynte oljeprisen å falle kraftig. Noe jeg tror bare var en liten forsmak på hva som kommer om ikke Norge vender om fra sine onde veier! 

Av Gjermund K

 

FORORD:

Dette Budskapet har ligget på mitt hjerte helt siden den RødGrønne regjering var ved makten. Så dette er intet bidrag I valgkamp men ett oppriktig følt VekkeRop fra Herren til land, folk og hele storting. Derfor! I dag om dere hører Herrens røst! Forherd ikke deres hjerter men forstå hva Guds vilje er. 

 

Blås I basun for Herren! Ulykken kommer over land og folk. Dine synders mål er i ferd med å fylles Norge. Om du ikke vender om fra din onde ferd vil det du stoler på knekkes og din stolthet knuses som støv. Du undertrykker farløse! Du vender rett til urett! Du kaller godt for ondt og ondt for godt! Du plager og forfølger mine minste barn i dette land. Du forfølger min hjord og du ringakter og lyver all slags ondt om mitt folk Israel. I dag om dere hører Herrens røst! Forherd ikke deres hjerter! Jeg er kun en enkel og ringe kristen og Jesu Kristi Disippel. Men du gjør likevell vel I å ta denne advarsel på alvor. For jeg er kun enn røst av en annen som roper! Gjør Herrens vei jevn! Omvend dere mens det er dag og tid! Mørke dekker landet og mulm folkene! Over dere er det på vei og kun ydmykelse for Gud kan hindre den å komme. Den endelige dommen kommer på den ytterste dag. Den blir hård slik dere vandrer nå. Men vi sår det vi høster også I dag. Når Herren ikke bygger huset, arbeider bygnings mennene forjeves. Når ikke Herren vokter huset vokter vekterne forjeves. Den som sår I sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår I Ånden skal høste evig liv av Ånden. Norge har sådd i kjødet i mange år nå. Norge er I ferd med å få seg en fordervelsens høst. Mørke skyer er på vei! Ulykken kommer! 

 

  • Esek 33:1-12: Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Menneskesønn! Tal til ditt folks barn og si til dem: Når jeg lar sverdet komme over et land, og landets folk tar en mann av sin midte og setter ham til vekter for sig, og han ser sverdet komme over landet og støter i basunen og advarer folket, men den som hører basunens lyd, ikke lar sig advare, og sverdet kommer og tar ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hode; han hørte basunens lyd, men lot sig ikke advare, hans blod skal komme over ham selv; men hadde han latt sig advare, så hadde han berget sitt liv.

 

  • Men når vekteren ser sverdet komme og ikke støter i basunen, og folket ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort nogen av dem, da blir han tatt bort for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av vekterens hånd. Og du menneskesønn! Til vekter har jeg satt dig for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra mig. Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Og du menneskesønn! Si til ditt folks barn: Den rettferdiges rettferdighet skal ikke frelse ham på den dag han synder, og den ugudelige skal ikke omkomme for sin ugudelighets skyld på den dag han vender om fra sin ugudelighet, og den rettferdige skal ikke kunne leve ved sin rettferdighet på den dag han synder.

 

  • Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Og du menneskesønn! Si til Israels hus: Således sier I: Våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort; hvorledes kan vi da leve? Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra eders onde veier!

 

 

Jeg kjent i lengre tid(flere år) en kraftig påminnelse om at Norge kommer til å prøves kraftig økonomisk. Har prøvd å skyve det bort. Men det kommer sterkere og sterkere til meg. Norge må tvinges til å ikke kunne missbruke penger til ondskap. Ånden har gang på gang manet at den ondskap mot familier gjennom Norsk Barne"vern" sine omsorgs overtagelser og missbruk av miliarder på miliarder til barnesalg vil straffe seg. Der du dere gjør Norge mot disse Jesu minste barn har dere gjort mot han. Samtidig som dere kidnapper barn fra omsorgsfulle familier dreper dere tusener I mors liv og finansierer aborter i både inn og utland. Når dere bestemmer dere for å spare penger tar dere fra de svakeste syke, uføre og eldre I stedet for å kutte midler til allslags ond Djevelskap. I mange år har kristne flyktninger blitt sendt ut i hardhet mens nå åpnes pengesekken for deres forfølgere. Det norske stats apperat og forvaltning gis så store mengder penger til å detaljstyre å svekke familienes frihet å svekke kristen tro og virke. Ve over Norge for denne ondskap! Om ikke Norske myndigheter omvender seg og slutter med sin ondskap kommer Norge til og bli tvunget til det p.g.a økonomisk knekk. Det du setter din lit til og den velstand du misbruker til grov ondskap vil ikke hjelpe deg på den dag. VEND OM, VEND OM FRA DERES ONDE VEIER! Ulykken kommer! Norge vil ikke få beholde sitt økonomiske handlingsrom. Norges stolthet i penger, vellevnet og hovmod vil svikte. Når dette slår inn for fult vil Norge tvinges til å spare. Hvis myndighetene da velger å spare inn på ondskapens pengebruk vil dere kunne forkorte den økonomiske prøvelse. Velger dere å spare mer på de svakeste vil den økonomiske knekken forsterkes og kan bli total for land og folk. Folkets blod og urett roper til Gud om en høst! Den høst er på vei. 

 

  • Hos 10:12-14: Så dere en sæd, som rettferdigheten krever, få dere en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.
  • Dere har pløid ugudelighet, Dere har høstet urett, Dere har ett løgnens frukt; for du har satt din lit til din ferd og til dine mange helter. Derfor skal det reise sig et krigsbulder blandt dine stammer, og alle dine festninger skal ødelegges, likesom Salman ødela Bet-Arbel på stridens dag, da både mor og barn blev knust.

 

Når man ikke sår seg en sæd som rettferdigheten krever så Guds beskyttelse er med oss vil det reise seg ett bulder av djevelske krefter mot land og folk. Om de syner av krig og terror som jeg og andre har hatt, peker nettopp på dette vil tiden vise. Tror det er fruktene og den ytterste konsekvens av vår ondskap som nasjon hvis vi ikke omvender oss. Det vi sår skal vi høste. Da vil økonomisk krise kunne bli det minste av onder nasjonen Norge og detts frafalne menigheter og kirker får oppleve. La oss be og rope til Gud om vekkelse, reformasjon og mvendelse for land og menigheter. Rop til Gud om beskyttelse for sitt folk og sine barn. Det er eneste utvei! For ondskapens beger er i ferd med og bli full på denne jord. Snart skal Guds vredes sigd gå ut over jorden. Blodet skal flyte like til biselet på hestene. (Les Åp 14:15-20)

 

Snart skal Guds vredes store vinperse tråkkes til fulle her nede på jorden. Da er jeg overbevist om at Jesu Kristi blodkjøpte Brudeskaren som nå går i sin brudgom Jesu fotspor er hjemme i trygghet i Himmelen. Samtidig som det store flertall av dagens menighets tilhørige står selvbedratt tilbake. En forsmak på det har kommet og vil komme over de som sår fordervelse. Ulykken er på allerede på vei på flere områder. Eneste løsning er total kapitulasjon og omvendelse til den levende Gud. Jesu Guds Sønns blod renser fra all synd og det er fremdeles nådens tid og mulighet til å forlike seg med Gud. Liksom Ninive ble spart da folket omvendte seg p.g.a Jonas forkynnelse. Slik kan frafalne menigheter og Norges land bli spart om dere omvender dere. Slike profetiske advarsler jeg her kommer med er altid en mulighet til omvendelse. Dere bestemmer selv hva som vil komme. I dag om dere hører Guds røst! Forherd ikke deres hjerter! La dere advare! Ulykken er på vei! VEND OM, VEND OM FRA DERES ONDE VEIER! Gud har ikke behag I en synders død. Han vil at alle mennesker skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst. Dette gjelder både den enkelte men også Norges land. 

 

  • Gal 6:7-10: Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Fordi jeg ikke fikk disse tanker bort måtte jeg dele dem. Selv om det er ting som ikke er så hyggelig og jeg vet at det altid følger prøvelse med å bære frem slikt alvor. Gud skal vite at jeg ikke ønsker at noen ulykke skal kommer over land og folk. Men heller at folket skal vende om. Men jeg tør ikke å ta sjansen på at dette ikke er fra Gud. For jeg vil heller advare en gang for mye, risikere og ta feil, en å få folkets blod krevd av min hånd. Jeg tror også at dette først og fremst er en Guds nådes anledning til redning og frelse. Hva som en skjer: La oss vende om til Herren å ydmyke oss for den levende Gud! 

Så får du som vil ta det imot og du som ikke vil står fritt til å la det være. Men Ett skal du vite. Du står uten uskyldig den dagen ulykken kommer. Gud lar seg ikke spotte. I dag kan dere velge å være god imot alle og mest mot troens (kristne) egne folk. Syns du det virker skremmende? Syns du det gjør deg usikker på din egen fremtid? Løp til Jesus. Han har tilgivelse, nåde og frelse og gi. Kom til meg du som strever og har tungt å bære sier Jesus og jeg vil gi deg hvile!

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig så han forlater oss alle våre synder og renser oss fra all urettferdighet. (1 Joh 1:9) Da blir vi ett Guds barn renset ren i Jesu blod. Alle dem som tar imot ham gir han rett til og bli Guds barn. De som tror på hans navn(Joh 1:12) 

Da vandrer vi i troen på Jesus og hans fotspor på veien til Livet. Da har vi fremtid og håp. Gud skal skjule sine i sin hytte på den onde dag. Når Gud er med. Hvem kan da være imot! Så sett din lit til ham og er du blandt de som bidrar til den ondskap Norge gjør så omvend deg før det er for sent. I dag om dere hører Herrens røst forherd ikke deres hjerter!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE