Judas-Svik og forfølgelse

Judas-Svik og forfølgelse

Lagt ut 5 April 2015

 

  • Luk 22:3-4: Men Satan fór inn i Judas med tilnavnet Iskariot, som var en av de tolv, og han gikk bort og talte med yppersteprestene og høvedsmennene om hvorledes han skulde forråde ham til dem.
  • 47-48: Mens han ennu talte, se, da kom en flokk, og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem og trådte nær til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til ham: Judas! forråder du Menneskesønnen med et kyss?

 

Nå i påsken feirer vi Jesu lidelse, død og oppstandelse. Innledningen til dette var ett grusomt svik av en mann i Disippel flokken. Judas som gikk bak ryggen til Mesteren, baktalte han og solgte Jesus for 30 sølvpenger. Det var Satan som for inn i en i Disippel flokken så han fikk imot Jesus. Tidligere hadde Judas ved en anledning gitt utrykk for at han syntes Jesus prioriterte feil da han lot en kvinne gjøre noen dyrabart for han og gi han olje. Det kunne vært gitt til de fattige sa Judas. Han likte ikke slik gjernings kristendom og sløsning med dyrebar salve ovenfor Jesus. Men ovenfor andre var det greit siden han mente de kunne gi det til de fattige. Mange mener gode gjerninger er bra ovenfor andre mennesker men mot troens egne folk og Gud er de motstander av gode gjerninger. Det er lovisk sier de. Judas likte ikke at Jesus tilot kvinnen å salve han med dyr olje.

Allerede da åpenbarte Judas en misstro til Guds sønn. Synden og sviket lå Judas på lur. Når han til slutt tok skrittet fult ut og forådet Jesus var det synden som fødet død i ham. Kanskje var det misunnelse og kanskje var det at han mistet troen på at Jesus var Jødenes Mesias og verdens frelser. Ihvertfall forrådet han Jesus med ett kyss og prisen av 30 sølvpenger. Det kunne gi inntrykk av både kjærlighet og at tanken var god. Men ett svikefult og Satanisk kyss var det. Når omsider Judas skjønte sinn svik var det for sent og hans dager endte i forferdelse. Siden har Judas kysset vært ett ordtak for svikefulle venner.

Har du tenkt på at han fremdeles finnes blant de "kristne"? Han mener det nok ikke selv og tror han gjør folket en tjeneste. Men likevel forråder han dem som ligger Jesu hjerte nærmest og dem som i dag står i Kristi sted. Har dem forfulgt meg så skal dem forfølge dere sa Jesus. Det gjelder også Judas sitt svik. Vi tjener den samme Herre Jesus Kristus og vandrer i hans fotspor.

 

  • Joh 15:20-21: Kom det ord i hu som jeg sa dere: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge dere; har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig.

 

Her ser vi at vi er lovet forfølgelse og at de skal gjøre det for Jesus navnets skyld. Heri kan jo ligge uendelig mye. Vi ser også at denne forfølgelsen har med vår forkynnelse å gjøre. De finner nok på andre grunner men hatet og motstanden er mot Ordets forkynnelse. Har de holdt mitt ord skal de holde deres. Altså ser vi det er bundet tett sammen til om de vil være Herrens ord og bud lydig eller ikke. Forkaster de Herrens bud vil de også forkaste oss. Det er lydighet mot Guds bud de ikke vil ha noe av. Så forfølger de budbringeren.

Denne forfølgelse kan ta mange skikkelser både som Judaser og som Keisere og som skriftlærde. Den skriftlærde Paulus forfulgte de Kristne og trodde han gjorde Gud en tjeneste helt til Jesus slo han med blindhet og møtte han på veien til Damaskus. Så det går an å få både tilgivelse og omvende seg også fra slike grusomheter. Men ofte er forherdelsen så total at de ikke ser sin ondskap. De tror de gjør Gud en tjeneste og finner på både sant og usant om Herrens tjenere og Guds barn de gjør sin ondskap og svik imot. Vi kan si at dem vandrer trofast i Judas sin ånd. Satan har faret inn i dem.

Minnes jeg samtalte med en av våre(Pinsevennenes) mest salvede Misjonærer og Herrens tjener. Han fungerte som en av mine fremste veileder ett helt år da jeg bodde i nærheten av ham. Det var noen av de rikeste og mest givende samtaler jeg hadde. Hans bibelundervisning hadde knapt sin like blant de andre jeg da hørte på. Han advarte meg mot at min bibeltroskap ville gi meg kraftig motstand. Jeg måtte regne med å bli løyet om og spredd rykter om og mange av predikantene og forstanderne var de verste til det sa han. Det går mange løgnhistorier om meg rundt omkring i Pinsebevegelsens predikant skare fortsatte han.

Denne misjonæren var en av pionerene i Pinsevekkelsens grunnleggelse i ett fremmed land. Som en frukt av hans tjeneste er det den dag i dag livskraftige og levende menigheter på de fleste steder han grunnla menigheter. Så kommer han hjem til Norge mange menigheter vil høre denne vekkelses misjonæren tale. Han blir også innbudt til å tale på en av våre store stevner. Gud gir han ett kraftig budskap med profetisk ånd om at Pinsebevegelsen i Norge er på gal vei og at dem må omvende seg å bli Guds ord lydig i sannhet. Det slår ned som en bombe og han får nesten ingen kallelser etter dette.

Rundt omkring i predikant og lederflokkene viskes og tiskes det og samtaler går og telefoner ringes om denne loviske Pinsevenn misjonæren. Men han holder seg så sterkt til Guds ord at dem må ty til små løgner og usannheter for å virkelig sette han til side. Gud skal dømme dem på sin dag. Noen har antageligvis allerede fått sin dom uten at dem skjønner det. For den som graver en grav for andre skal selv falle i den sier skriften.

I den senere tid har Herren åpenbart for meg at denne Åndelige kjempe hadde rett. At det finnes mennesker som har så motstand mot Guds ord at dem sprer løgner om meg og andre som forkynner Ordet klart. At det samtales og ringes og fortelles usannheter for å stenge dører og ta livet av tjeneste og liv. Men slik fremferd skader egentlig bare dem selv. For dem gjør det ikke mot meg men mot Jesus. Han tilgir hvis slike omvender seg men han skal også dømme med hardhet de som holder fast ved sin ondskap og urett. Vik fra meg dere som gjorde urett skal Jesus si en dag.

 

  • Gal 6:6-10: Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

 

Ryktemakeri og ondskap mot andre vil komme tilbake på den som gjør det. Judas gikk bort og hengte seg og hans innvoller falt ut. Den som sår i kjødet vil høste fordervelse av kjødet og deres navn er skrevet i støvet. Gjør du en Judas gjerning får du en Judas sin dom om du ikke omvender deg og gjør opp din sak med både Gud og mennesker. Dette er altså livsens farlig. Derfor vil jeg innstendig formane deg som leser til og ikke slå deg med i slik ugudelig villfarelse. Tal heller mennesker til rette hvis dem påstår at den er slik og den gjør slik. Han har blitt med der eller han forkynner slik. Har du mulighet så kontroller med den det gjelder og spør om det foreholder seg slik. For å spre rykter som du tror er sant bringer like mye dom over deg som den som spredde det først.

 

  • Matt 25:40-41: kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot mig. Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!

 

Her fra Matt 25 ser vi også at den verste dommen på slikt kommer innfor dommens dag. Derfor er det viktig at vi har dømt oss selv i dette livet så ikke dommen kommer da. Heller ikke jeg fordømmer deg kan også en Judas oppleve men da også lyder det: Gå bort og synd ikke mer. Svik, ryktemakeri og samarbeid med de som ønsker Troens folk død er Judas Iskariot gjerninger.

Vi skal tale mot vranglære og vranglærere. Men se da til at du hører eller leser meget klar vranglære fra den du anklager som vranglærer. Så du ikke finnes i strid med Gud selv. For det du har gjort med en av disse mine minste brødre har dere gjort mot meg sa Jesus. Om du tror det er ett lite Guds barn eller en liten Herrens tjener har ingen betydning. Det du gjør, sier om og sprer av rykter mot en av hans minste har du gjort mot Jesus. Det var dette både Judas og folket gjorde mot Jesus. Derfor fikk både Judas og folket senere slike en forferdelig dom og prøvelse. Men tenk at på tross at både Judas sitt svik og folkets svik utbrøt Jesus: Tilgi dem Fader forlat dem! For de vet ikke hva de gjør.

 

  • Luk 23:33-35: Og da de var kommet til det sted som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høire og den andre på hans venstre side. Men Jesus sa: Fader, forlat dem! For de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellem sig og kastet lodd om dem. Og folket stod og så på; men rådsherrene spottet ham og sa: Andre har han frelst, la ham nu frelse sig selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!

 

Tenk at folket gjorde dette fordi dem ikke trodde han var Guds Messias den utvalgte. P.g.a dette har Jødefolket opplevet forferdelige lidelser og forfølgelser opp gjennom historien. Men Gud har ikke forkastet dem. Gud hørte Jesu bønn. Fader forlat dem! For de vet ikke hva de gjør. Derfor har ikke Gud forkastet Israels folk. Dem er bokens voktere og Guds eiendomsfolk. Han har samlet dem til sitt land for at de aldri mer skal rykkes bort der i fra. Så kommer den dag i den værste fremtidige prøvelse at hele folket skal gråte sårt og se opp til ham som de har gjennomstunget står det. Da skal hele Israels rest blir frelst på en dag og Jesus skal redde dem fra deres fiender og opprette ett tusen årige fredsrike med styre ut fra Jerusalem i Israel. Takk og lov!

Men Judas og de som bidra til korsfestelsen av Jesus har intet håp om dem ikke omvendte seg. Judas angret og gav pengene tilbake men han omvendte seg ikke og gjorde ikke opp sin sak med Jesus. Derfor er han kalt fortapelsens sønn. Han gikk bort og hengte seg og styrtet død om inn i fortapelsen. For kun den som dømmer seg selv i dette livet og omvender seg fra sine synder blir ikke dømt i det kommende. Jesu Guds sønns blod renser FRA ALL SYND. Men vi må bekjenne våre synder og gjøre opp vår sak med Gud. Om vi ikke gjør det er det kun dom og elendighet tilbake. Dette er godt for oss å vite også når vi opplever grov urett og forfølgelse. For har dem forfulgt meg skal dem forfølge dere også sa Jesus. Men da kan vi overlate både dommen og hevnen til Herren.

 

  • Rom 12:19-21: Hevn dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

 

Her ser vi altså at Gud selv skal ta hånd om dem. Samtidig får vi veien vi skal gå i slike saker. Vi skal velsigne dem som forfølger oss. Be for våre fiender. Gi vår fiende mat og drikke om han vil ha det. På denne måten kan han omvende seg men hvis ikke samler vi glødende kull på hans hode. Vi forsterker altså dommen over hans ondskap og svik mot oss. Når det kommer til oss som opplever slike Judaser. Gjelder det samme som Jesus gjorde. Tilgi dem fader for de vet ikke hva de gjør. Velsigne og bed for dem det gjelder! Kanskje dem omvender seg og ber om tilgivelse til Gud og mennesker. Da har vi jo berget en sjel fra kjødets fordervelse og evig dom. For enhver sann Herrens profet og tjener må regne med slik forfølgelse. Det er kun de falske profeter som får en banet vei av folket.

 

  • Luk 6:26-28: Ve dere når alle mennesker taler vel om dere! for på samme vis gjorde deres fedre med de falske profeter Men til dere som hører, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, bed for dem som taler ille om dere!
Matt 27:3-5: Da nu Judas, som forrådte ham, så at han var blitt domfelt, angret han det, og han kom tilbake til yppersteprestene og de eldste med de tretti sølvpenninger og sa: Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Men de sa: Hvad kommer det oss ved? Se du dertil! Da kastet han sølvpengene inn i templet, og gikk bort og hengte sig.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE