Hva Nåtidens Predikanter i alminnelighet sier og hva Guds ord sier!

Hva Nåtidens Predikanter i alminnelighet sier og hva Guds ord sier!


Hva Nåtidens Predikanter i alminnelighet sier og hva Guds ord sier! Lagt ut 10 Februar 2011

Legger ut en tankevekkende sammenligning over div vanlige uttalelser fra nåtidens predikanter og hva Guds ord sier i saken. Så ett gammelt hefte med lignende oppsett for ett par år tilbake og syntes det var ganske så avslørende. Denne har jeg da lagd ut fra dagens situasjon og slik jeg kjenner til. Dette er ikke noen komplett teologi, men en sammenligning mellom noen av de vanligeste ubibelske uttalelser som dagens predikanter kommer med og hva Guds ord sier på området. Har du problemer med noe av dette så har du ikke problemer med meg men med Guds eget ord. Broderhilsen G K


Hva Nåtidens Predikanter i alminnelighet sier og hva Guds ord sier:


 Nåtidens Predikanter Sier:

 • Nåden dekker alt  

 Men Guds ord Sier:

 • For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, (Tit 2:11-12)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Det er troen som frelser ikke gjerninger.

Men Guds ord Sier:

 • Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? (Jak 2:14) Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! ( Jak 2:17-18)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Vi må glemme det uvesentlige og samles om det vesentlige.

Men Guds ord Sier:

 • Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.( Sal 119,4) Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, forat vi ikke skal drive bort derfra.(Hebr 2:1)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Siden det er så mye synd og frafall i denne endens tid må vi ikke være så opptatt av og nøye med småting i Guds ord men heller samles om de sentrale sannheter.

Men Guds ord sier:

 • Da nu alt dette opløses, hvor meget mer må dere da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, (2 Pet 3:11)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Jesus oppfylte loven for at vi skal få slippe å oppfylle lovens krav.

Men Guds ord Sier:

 • For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.(Rom 8:3-4)                             
 • 1 Pet 2:21: For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Vi må møte verden på verdens premisser og med verdslig musikk og metoder som dem kjenner seg hjemme med for å vinne dem.

Men Guds ord Sier:

 • og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så dere kan dømme om hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!(Rom 12:2)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Vi må ikke være alt for ortodokse og gammeldagse .

Men Guds ord Sier:

 • Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler…(Jer 6:16)

 

Nåtidens Predikanter

 • Ja Bibelen sier  mye men vi må lytte til Ånden. Ånden i ordet kan si noe annet en det som står skrevet.

 Men Guds ord Sier:

 • men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.(Joh 16:13) Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.(1 Joh 5:8) Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,(2 Tim 3:16) for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.(2 Pet 1:21) Nåtidens Predikanter Sier:

 • Læren frelser ingen.

Men Guds ord Sier: 

 • Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig.(1Tim4:16


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Ordet slår i hjel men ånden gjør levende

Men Guds ord Sier:

 • De ord som jeg har talt til eder, ER ÅND og ER LIV. (Joh 6:63)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Det er ikke så nøye med lydighet til Guds ord for vi lever under nåden.

Men Guds ord Sier:

 • Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.( Sal 119,4) dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.(Rom 2:8)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Jeg elsker Jesus så høyt.

Men Guds ord Sier:

 • Mange mennesker roper høit, hver om sin kjærlighet; men hvem finner vel en trofast mann?(Ord 20:6) Dersom dere elsker mig, da holder dere mine bud,(Joh 14:15)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Det er godt at kvinnen ikke lengre behøver å tildekke hodet i Guds forsamling.

Men Guds ord Sier:

 • men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket.(1 Kor 11:5) Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. (1 Kor 11,10) Men idet jeg påbyder dette, roser jeg ikke at I kommer sammen, ikke til det bedre, men til det verre.(1 Kor 11:17)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Om noen vil være trettekjær mot sannheten skal vi moderere sannheten og ikke stå så fast på den.

Men Guds ord Sier:

 • Men dersom nogen vil være trettekjær(gjenstridig), da har ikke vi en sådan skikk, heller ikke Guds menigheter.(1 Kor 11:16-17) men dem som er gjenstridige(trettekjære) og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.(Rom 2:8)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Vi må ikke være dømmende i vår forkynnelse.

Men Guds ord Sier:

 • For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,(Hebr 4:12)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Det er det samme hvordan vi kler og ter oss på utsiden for det er bare det indre som teller.

Men Guds ord Sier:

 • Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!(1 Tess 5:23)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Gud ser til hjerte derfor bryr han seg ikke om vi bruker utspjåka meget dyre klær, øreringer sminke og annen utvendig pynt.

Men Guds ord Sier:

 • Deres pryd skal ikke være den utvortes med hårfletninger, gull. perler eller kostbare klær,(1 Pet 3:3)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Gud opererer etter det som er moderne og passende for vår tid.

Men Guds ord Sier:

 • All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.(Jak 1:17) Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler.(Jer 6:16)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Det skal komme en veldig vekkelse og åndsutgydelse før Jesus kan komme tilbake.

Men Guds ord Sier:

 • V ær også I rede for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. (Luk 12:40)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Den siste store vekkelsen skal gjøre det slik at vi kristne tar over styringen i verden.

Men Guds ord Sier:

 • Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? (Luk 18:8) For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, (Fil 3:20)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Vi kan ikke leve det livet Jesus levde og gjøre de gjerninger han gjorde.

Men Guds ord Sier:

 • Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader,(Joh 14:12)


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Vi skal ikke slå med Guds ord.

Men Guds ord Sier:

 • Jer 23:29: Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg?                         


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Godt at vi skal få utdelt brudekledningen når vi kommer til himmelen. For i dette livet synder vi jo hver dag i tanker, ord og gjerning.

Men Guds ord Sier:

 • La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede,  og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige GJERNINGER.


Nåtidens Predikanter Sier:

 • Jesus levde i seier over synder for at vi ikke skal behøve å seire over synden. For å seire som Jesus er umulig for oss vanlige mennesker.

Men Guds ord Sier:

 • Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.(Åp 21:7Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone.(Åp 3:21Den som seirer, han skal således bli klædd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans engler.(Åp 3:5For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor(1 Pet 2:21)


om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet.( Pet 4:11)

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Hilde Marthinsen | Svar 09.10.2011 14.25

Så mye lærerikt det er på denne siden... Skal jeg studere mer..

John-Willy | Svar 16.04.2011 17.32

veldig bra og VIKTIG SPALTE kjære bror.....gå gjerne inn på www.himmelveien.net sin BIBELSK STOFF link også...Mv broderhilsen fra John-Willy. n

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE