Missforstått Israel romantikk?

Missforstått Israel romantikk?

Gjermund Kvamme

Missforstått Israel romantikk? Av Gjermund Kvamme 7 Februar 2011

Ser en del kristne dyrker alt som dagens jøder i Israel står for. Enkelte tar på seg skalk på hodet, bruker den hebraiske uttalen på navn og er mere nøye med å holde frem jødiske tradisjoner en Guds ordets sannheter for den kristne og vår vandring. Er dette en missforstått Israel romantikk som er på fremmarsj? Man roper høyt opp om dager, høytider og mat mens man er motstander av ting som virkelig har med liv og Gudsfrykt å gjøre. 


 

Rom 14:5-6:

Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn !  Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som eter, gjør det for Herren, for han takker Gud; og den som ikke eter, gjør det for Herren og takker Gud. 


1 Tim 4:1-3:

Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne

 

Man kjemper heller for å finne argumenter for sine snodige læresettninger og kjærringaktige eventyr en å tilbe Gud i ånd og sannhet. Da er vi på villfarne veier kjære venner! Den legemlige øvelsen er nyttig til lite men Gudsfrykt er nyttig til alt! Vi trenger alle frelsen i Jesus kristus enten vi er Jøder eller Hedninger som oss Nordmenn. Det er ikke eventyr og kjerringaktige eventyr som frelser men Ordet om Korset! Det er ikke jødiske menneskebud som vi skal lyde men Guds ordets bud og livets ånds lover!

 

 

1 Tim 4:7-8:

Men vis fra dig de vanhellige og kjerringaktige eventyr; øv dig derimot i gudsfrykt! For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

 

 

En annen ting som det er livsavgjørende for oss som hedningekristne og forstå er at vi må kunne skille en sak fra en annen sak. Vi skal støtte Jødene men ikke dagens jødedom. Vi må gi Israel og Jødefolket vår fulle støtte som Guds utvalgte folk og deres rett til landet Israel. Israel okkuperer ingen landområder men skal faktisk ha langt mer en det dem har i dag. Her skal vi stå sammen med Jødefolket, forsvare deres rett til landet, velsigne dem og be om fred for Jerusalem!

 

 

Sal 122:6:

Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig!

 

Men samtidig er det viktig for oss å være klar over at vi har med ett frafallent folk å gjøre. De er for en tid under forherdelsen. Gud har ikke forkastet dem og en dag skal deres rest bli frelst. Men dagens Israel er intet eksempel for den Gudfryktige kristne. Eksempelvis er Israels havneby Tel Aviv-Jaffa (Tal Abib-Yafa) en av de mest ugudelige byer vi har i den siviliserte delen av verden. Homoseksualitet utsvevende liv, ugudelighet og utukt florerer i nåtidens Tel Aviv.

 

Likeledes trenger vi å være klar over at dagens Jødedom og praksis er en frafallen jødedom. Som vi kan lese mye om med jevne mellomrom også i DGT. Dagens jødedom er eksempelvis full av menneskebud og tilleggs skrifter som går langt utover det skrevne Guds ord. Dette refset jo også Jesus de skriftlærde og fariseere for i sin samtid. Vi ser også i den urkristne menighets tid at de Jødekristne var mest mottagelig for Jødedommens frafall. Derfor måtte Paulus si Peter imot like opp i ansiktet hans ved en anledning.(Gal 2:14)


1 Kor 1:18-24:

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?

 

For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.


Vi skal forkynne evangeliet rent og klart både til Jøder og Greker. Ordet om korset som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for Jøde først, så for Greker. Vi trenger ikke og skal ikke skamme oss over dette rene og hellige budskap.(Rom 1:16) Korset til soning for våre synder, en Guds kraft til frelse ved gjenfødelse og en Guds kraft til å ta vårt kors opp og følge etter Jesus på den smale veien som leder til Himmelen!Av Gjermund Kvamme

2Tim 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Aud R .dahle Haaland | Svar 05.04.2013 20.56

Endelig en som ser sant på situasjonen ! Veldig bra. Gud velsigne deg videre i tjenesten for Herren.

Øyvind Kvamme | Svar 18.06.2012 23.25

Dette er etter min mening veldig riktig.
jeg begynte og se dette for ca 6 år siden på et Israel stevne på hedemarktoppen.
Om dette har jeg mye på hjertet.

Gjermund kvamme 19.06.2012 01.47

Takk for det Øyvind!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE