Korsets seier og Vranglærere

Korsets seier og Vranglærere

Evangelist og Skribent

Korsets seier og Vranglærere

Korsets seier og Vranglærere

I Korsets seier, den 8 Oktober 2010, så skriver redaktør Anne Gustavsen at hun etterlyser troverdige teologer og åndelige farsfigurer som kan tilbakevise vranglære!

Hun sikter da til Thurman Scrivners forkynnelse på TV Visjon Norge om at sykdom og handikap er p.g.a egne eller forfedres synder. Det er klart for enhver oppadgående Bibelleser at dette er Bibelfremmed vranglære og kristendom ispedd mye av østens idelogier. Det bærer preg av Ulv i fåreklær som vi/fårene er advart om flere steder i Guds ord, at vi må vokte oss for. Serlig skal endens tid være fult opp av disse ting.

2 Kor 11:14: Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel

Matt 7:15: Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver!


Så i så måte er det jo fint at KS sin Redaktør kaller dette for Vranglære som det rettelig er. For at Gud skal straffe meg med sykdom, for noe min far har gjort selv om jeg er renset ren i Jesu blod for mine synder er direkte uevangelisk vranglære som har mye av østens religioner i seg. Så der er vi enig. 

Men TV Visjon Norge har gitt en rekke andre Ulver en talerstol inn i vårt land. Hvor var KS da? Likeledes har Pinsebevegelsen de senere 20 år invitert og reklamert for en hel rekke med ulver og vranglærere som bærer fremmede åndskrefter med seg. Hva med dem? Jeg tenker da på Nykarismatiske amerikanske predikanter, Torontos latter predikanter som har formidlet dyrelyder, manisk latter, hyene latter og mange andre ting som er like så Bibelfremmed "kristendom" og som ligner mere på onde ånders yttringer en Den hellige Ånds virkning som vi Pinsevenner er så glad i. Ulver i Fåreklær ser vi da også kan bety Ulver i Pinsedrakt.

1 Tim 4: 1:  Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til  forførende ånder  og djevlers lærdommer

Likeledes så fortsette Gustavsen med å etterlyse åndelige farsfigurer som kan gå ut fast og kontant mot slik vranglære som Herr Schriver kom med. På det området har den nåværende KS ledelse ett gigantisk troverdighets problem. Det henger simpelten ikke på greip at en Redaktør som har motarbeidet den gamle pinselinjen i en årrekke og har holdt mange veiledere borte fra avisens  spalteplass, nå plutselig skal etterlyse troverdige teologer og farsfigurer mot vranglære. KS har jo arbeidet så hardt for å føre inn vranglære de siste åra, at avisen mangler all troverdighet når dem roper opp om vranglære utenfor avisredaksjonen. Å da etterlyse åndelige farsfuigurer blir bare for dumt.

Hebr 13:17: Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.

For problemet i både Avisen Korsets Seier og flertallet av landets pinsemenigheter er at dem har avsatt de Åndelige veiledere og høvdinger som kunne talt mot disse vranglærere med tyngde og kraft. Pinsebevegelsen hadde flere slike Åndelige farsfigurer. Men dem fikk ikke sine artikler inn i Korsets seier etter at Odvar Nilsen sluttet som Redaktør.  

Ja en del av deres arvtagere ble endog jagd fra sine respektive tjenester og forsamlinger fordi ulvene ville ha en ny linje. Deres faste teologiske ståsted og fars autoritet passet ikke inn med Gustavsen og likesinnede sine visjoner. Fint at man endelig kommer til åndelig sans og samling og erkjenner at man trenger dem, men man har seg selv å takke for at de ikke er på banen. De ble simpelten avsatt og presset ut av "åndelige" Røverflokker og Ulve tjenere og de fleste av disse veiledere er nå døde uten at Korsets seier og deres likesinnede har villet åpne seg for deres arvtagere i Guds rike. Nei istedet har Pinsebevegelsen innsatt den ene etter den andre som har forfektet motstand mot det gamle evangeliet og åpenhet mot villfarelsene i tiden. Det har blitt som da den ugudelige Akasja ble innsatt som konge i Israel!

2 Krønike 22: 1:  Derefter gjorde Jerusalems innbyggere hans yngste sønn Akasja til konge i hans sted; for alle de eldre var blitt drept av den  røverflokk som var  kommet til leiren sammen med araberne. Således blev Jorams sønn Akasja konge i Juda.

Da vil man til slutt stå avkledd tilbake uten noe form for beskyttelse når ulvene angriper. Hyrdene er jaget bort og overhyrden Jesus står utenfor menighetenes dør og banker på men ingen åpner opp for ham.(Les om Laodikea i Åp 3)  

Selv om det er prisverdig at KS redaktøren sa i fra i denne saken, så blir det lettvekteri i forhold til det som kunne vært tilfelle for pinsevekkelsen og Korsets seier hvis de hadde bevart de åndelige farsfigurer og holdt fast på den linjen som fødte frem slike menn med åndelig autoritet. 

Men utenfor leiren sammen med Jesus er det både åndelige fedre og mødre som fremdeles står imot vranglære og slik humbug forkynnelse som de her har sendt på Visjon Norge. Der finnes det personer, og enkelt menigheter både innenfor og utenfor Pinsebevgelsens rekker som søker opp igjen de gamle stier i Guds ord.

Hebr 13: 13:  La oss da  gå ut til ham  utenfor leiren og bære hans vanære!

Jer 6:16:  Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler.

Det er en hovedting som bevarer fra forførelsene også nå i endens tid. Det er at vi har kjærlighet til sannheten og ønsker av hele vårt hjerte å lyde alt som skrevet står i sannhetens bok Bibelen. Så ber vi sannhetens Ånd/Den gode Hellig ånd om hjelp på ny! Kun gjennom det kan pinsefolket fornyes og styrkes mot vranglære. Dersom dere elsker meg da holder dere mine bud sa Jesus og Guds ord taler om å ta imot kjærlighet til sannheten så vi kan bli frelst. Derfor er det i stillhet på gang en oppgraving av de gamle gjenkastede brønner blant den Bibelkonservative delen av kristenheten. En økende kjærlighet til Guds sanne ord og sannhetens ånd sitt verk.

2 Tess 2:10: og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Det er flere og flere som ser verdien av å få på plass de eldres grensekjell som ble neddrevet når alle jomfruene sovnet inn. Det er de gode jomfruer som tar bryet med å knuse oliven, sitt selvliv, så man får olje til også kannene og bærer kanner i tilegg til lampene med seg. De kjenner hyrderøsten og har det samme ståsted som de avsatte farsfigurer hadde. De søker opp igjen de gamle stier til frelse, helse, kraft til tjeneste og kraft til ett hellig liv i lydighet til Guds ord.

Ap gj 1:8:   men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og dere skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Derfor  har fremdeles Gud sine tjenere. Han satt i menigheten noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Men det er ikke sikkert at det er de personer som KS redaskjonen tror innehar de tjenester. For Gud har utvalgte seg det som er lite og ringe i denne verden. Det som mennesker akter for ingenting, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Derfor er det ikke de blankpolerte med dyr Armani dress, super helse, rik på penger, populær osv som Gud utvelger. Faktisk er det meget sjelden at høyt aktede i kjødet er i fra Gud. Men han utvelger seg det som ingenting er i menneskers øyne. Lovet være Gud og Lammet!

1 Kor 1:26-29:    For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne;   men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme,   og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget,   forat intet kjød skal rose sig for Gud.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Hege B | Svar 06.08.2011 18.05

Rart at Heidi Baker som har en så sterk tegn og under-tjeneste i stor grad har hentet sin inspirasjon fra nettopp Toronto....

Gjermund Kvamme 21.08.2011 17.13

Har forøvrig ingen formening om Heidi Baker da jeg først nå ser hennes navn. Men vi kan og skal dømme all virksomhet på om dem frembringer lydighet til Guds ord

Gjermund Kvamme 07.08.2011 14.55

På fruktene skal treet kjennes! Det er lydighet til Ordet og ikke tegn og under. De falske profeter har tegn og under men praktiserer LOVLØSHET sier Jesus!

Hege B | Svar 06.08.2011 18.03

Min bibel sier: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Regner med at du har vært i Toronto og avslørt "vranglæren" der.

Gjermund Kvamme 07.08.2011 14.41

Bibelen sier også at vi SKAL DØMME om hva som er Guds vilje, det gode og det fullkomne. Døm ikke står kun i forbindelse med enkelt personers liv!

Dagfinn Lindhjem | Svar 07.02.2011 22.34

Denne siden er noe av det beste jeg har lest på lenge. Gud velsigne deg og dine som står på Guts ord .Da vil Gud stadfeste ordet med tegn og under.

Gjermund 08.02.2011 00.08

Tusen takk! All ære til Herren! Velkommen tilbake! Halleluja kjære bror!

Snorre D | Svar 25.12.2010 14.59

Å finne gamle KS er som å finne Gull. Klarer ikke legge det fra meg før alt er lest, penn er funnet for å understreke. Dagens KS er alltid.... (forts.)

Snorre D. | Svar 25.12.2010 14.57

...(Forts) Dagens K s er alltid en skuffelse når jeg en skjelden gang kommer over den henslengt hos slekt som mest holder den som en gammel plikt...

John-Willy Lien | Svar 28.10.2010 00.06

Guds Fred igjen...Takk for din artikkel om K.S. og vranglære i tiden,-vi er flere forkynnere og bibellærere som står og forkynner med deg,- Shalom,-mailes...

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE