Artikler om Vitenskap og Tro

Et liv etter fødselen?

Twins

Et liv etter fødselen? Lagt ut 6 September 2011

I magen til en gravid kvinne var det en gang tvillinger. Et par timer før fødselen hadde begge noe interessant å si…

Tvilling 1: Si meg, tror du virkelig på et liv etter fødselen?

Tvilling 2: Ja, det tror jeg fullt og fast!

Tvilling 1: For noe vrøvl! Det finnes ikke noe liv etter fødselen! Erfaringer viser at ingen er kommet tilbake “etter fødselen”!

Tvilling 2: Hva er det for slags bevis? For det første kan ingen komme tilbake “etter fødselen”, og for det andre er det ingen som vil tilbake heller!

Tvilling 1: Hvorfor vil ingen tilbake? Hva vil du gjøre etter fødselen?

Tvilling 2: Å, jeg har mye jeg skal gjøre! Jeg skal vandre rundt i den vakre naturen og glede meg over de herlige fargene på blomstene og bladene, og jeg skal ta pizza mellom tennene og spise den…

Tvilling 1: For noe vrøvl! Det er vitenskapelig bevist at vi får næringen gjennom navlestrengen. Bare legg merke til hvor kort den er; hvordan vil du løpe av sted med den på slep? Dessuten er det ingenting å se! Alt er svart! Og kan du bevise hva som er forskjellen mellom grønt og svart?

Tvilling 2: Her i mors mage er vi ennå blinde, men når vi først er kommet ut til det virkelige livet, da vil vi se med egne øyne at det er slik! Vitenskapen har bevist … fint, her får vi mat gjennom navlestrengen, men i livet utenfor blir det helt annerledes! Det vil bli så flott og annerledes at du slett ikke kan forestille deg det!

Tvilling 1: Jeg tror bare det jeg ser, og jeg ser ingen ting! Men én ting til: tror du egentlig at det finnes en mor?

Tvilling 2: Naturligvis tror jeg at det finnes en mor!

Tvilling 1: Tullprat! Hvor er din mor? Jeg kan ikke se henne!

Tvilling 2: Vår mor er over alt! Hun omgir oss og vi er i henne, vi lever av henne, vi ville ikke eksistert uten henne! Hun elsker oss og kan knapt vente på å få holde oss i armene sine!

Tvilling 1: Så, hun elsker oss?! Hvorfor må vi da sitter her i mørket, og hvorfor må vi dø snart?

Tvilling 2: Snart er det fødselsdag og ikke dødsdag!

Tvilling 1: Din fanatiker! Er du ikke redd for å dø?!

Tvilling 2: Nei, vi er på god vei inn til det nye og egentlig livet! Meningen med vår tilværelse her er at vi kan forberede oss på det egentlig livet der ute!

Tvilling 1: Nei! Meningen med livet er at vi har det godt så lenge som mulig her! La oss ete og drikke, for i morgen dør vi!

Tvilling 2: Nei, det gjør vi ikke! Straks har vi fødselsdagen, og den dagen skal vi feire gjennom hele det lange livet der ute! Jeg tror veene er begynt! Det er kommet så langt nå! Snart vil vi være i det egentlig livet!

Tvilling 1: Nei! Jeg vil ikke dø!

Tvilling 2: Det er utrolig at du ikke kan innse sannheten! … Jeg gleder meg i alle fall, til og med når det nå blir ganske voldsomt! Men lidelsene her er ingen ting sammenliknet med den overstrømmende herlighet som vi skal få sammen med vår mor!

Mamma, nå kommer jeg!

(Hentet fra “Det virkelige livet er tøft!” av Kornelius Novak)

Her har dere div artikler om Vitenskap, tro og tanker rundt det. Jeg søtter ikke nødvendigvis alle detaljer i alle disse vitenskapelige teorier, men legger det ut for å peke på Guds ordets troverdighet og opplyse om det faktum at mange av verdens fremste Vitenskaps folk ikke støtter Darvinismen og ett tilfeldighetens Big bang men støtter Bibelens berettning om jorden og artenes tilblivelse. I tillegg vil jeg legge ut bilder og metaforer som illustrerer at troen på Gud og det han har sagt altid er den beste form for vitenskap.

Vitenskapen? Av Naturfaglærer på Moltemyr UngdomsSkole

Naturfaglærer påpekte lærebøkenes svakhet i å presentere evolusjonslæren, the bigg bang og lignende som fakta på tross av at det kun er teorier uten vitenskapelige bevis. På skolens nettsider lå artiklen ute frem til Darvinister fikk presset rektoren til å fjerne artikklen. Her har dere Naturfaglærerens artikkel i sin helhet!

Vitenskapen? Naturfaglærer på Ungdomsskole i Arendal
Skrevet og lagt ut på Moltemyr skoles nettsider Oktober 2010

Ofte får elever informasjon fra lærebøker som er feilaktige. Løsaktige teorier blir presentert som fakta og vitenskapen er ikke nok ydmyke i forhold til det de ikke vet
 

Vitenskapen har liten tillit.

Vitenskapen og forskere er lite flinke til å skille mellom hva de vet og hva de tror. De kan bevise mange forhold, men på mange områder tolker vitenskapsmenn slik som de tror at ting har skjedd; de kommer med hypoteser og teorier.

På søndager på NRK TV har det gått en flott og interessant serie om planeten vår, men på mange områder blir historien framstilt på en useriøs måte. Vi får servert rene fantasier fra forskjellige vitenskapsmenn. Når vi ikke får høre hva som er fakta og hva som er teori mister programmet sin troverdighet. Det samme skjer med vitenskaplige uttalelser i skolens lærebøker. Jeg vil komme med tre eksempler:

The big bang

Vitenskapsmenn har observert at materien i verdensrommet utvider seg, akkurat som er ballong som blir blåst opp. De har klart å måle avstanden til en galakse som er hele 14 milliarder lysår unna. Dermed kan de si at verdensrommet er minst 14 milliarder år gammelt. Dette er riktig dersom lyshastigheten er konstant, men nå er det en australsk forskergruppe som mener de kan bevise at lyshastigheten har vært større tidligere, og dersom dette er riktig, så kan man ikke si at verdensrommet er minst 14 milliarder år gammelt. The big bang kan ingen bevise, men dette er en fantasi eller en teori som en del forskere har fordi de ser at materien beveger seg ut fra et sentrum. Dermed er det ikke riktig å si at verden begynte med "The big bang", men at vi har en teori om dette.

Darwins utviklingslære

Charles Darwin hadde svært begrenset vitenskaplig materiale tilgjenglig da han framsatte evolusjonsteorien. Ikke kjente han til mutasjoner, gener, DNA eller kromosomer. Ut fra sine funn, framsatte han en teori som verden tok i mot med åpne armer, for endelig kunne folk forstå på en enkel måte, hvordan verden var blitt til.

Darwins evolusjonslære: En celle ble til ved en tilfeldighet i havet. Denne cellen utviklet seg til fisk, krypdyr, blomster, fugler, pattedyr og til sist til mennesker.
Drivkraften bak dette skulle være kampen om tilværelsen.

— Det er helt utrolig at vi kan godta en slik banal historie i dag. Vitenskaplige funn viser noe helt annet: Vi har flere millioner funn av fossiler, og disse fossilene viser rundt 300 000 forskjellige arter. Alle disse fossilene er kjente organismer. De viser ingen mellomformer som det burde være mange av dersom Darwins lære var riktig.
— Dersom Darwins lære skulle være riktig, ville det dannes nye dyrearter og planter, men det går andre veien; det blir færre arter.
— Forskeren og biokjemikeren Mikael Behe sier at hver levende celle har en svært komplisert programmering i DNA-dobbeltmolekylet slik at det er usannsynelig at det har blitt til ved en tilfeldighet. Dersom dette har skjedd ved en tilfeldighet, er det like sannsynelig at rekkefølgen av bokstaver i et leksikon er blitt til ved en tilfeldighet.

Forskere vet i dag at dyr og blomster kan ha mindre variasjoner innen hver art. Det foregår mikromutasjoner, små forandringer, som kan gi arten litt andre egenskaper. Store forandringer i cellene er dødelige. - Vi har f. eks mange raser av hunder, men alle er fortsatt hunder. Det er dette fenomenet Darwin hadde observerte da han i 1859 ga ut boka "Artenes opprinnelse".

I det nye RLE-faget har Cappelen Damm gitt ut en lærebok som heter "Vi i verden 4". Her er fem sider viet Darwins utviklingslære og en side er viet den kristne jula med 12 linjer. Her ser vi eksempel hvor stor plass utviklingslæren får vi våre lærebøker. Selv om utviklingslæren er seiglivet, er forskere i ferd med å avlive den.

Geologiske perioder

I boka "The Geological Work", som kom ut I 1821 legger Charles Lapworth grunnlaget for den moderne modellen vi har for geologiske lag og geologiske perioder. Vi kan lese om kritt, juras, trias, perm, karbon, devon, silur, ordovicium, kambrium osv. Kambrium skal være geologisk lag som er 500 million år gammelt. Kritt er rundt 100 million år gammelt.

Problemet er at vitenskapen har ikke noe redskap som kan måle tid unntatt C14 datering.

Wikipedia: Metoden er basert på at alle levende organismer inneholder en liten konsentrasjon med den radioaktive karbonisotopen 14C. Så lenge organismen er i live, vil mengden av radioaktiv 14C være konstant fra næringsinntak. Når organismen dør tas det ikke lenger opp radioaktivitet, og mengden 14C i organismen går langsomt ned. Karbonisotopen med atomvekt 14, har en kjent halveringstid på 5 730 år, noe som betyr at etter denne tiden er kun halvparten av mengden 14C tilbake.

Når C14 datering brukes på organismer som har levd for mer enn 5000 år siden, blir feilmarginene svært store. Universitetet i Bergen har bl.a. utviklet en beregning for å korrigere alderen dersom den døde organismen har lagt i vann. Dersom materialet blir utsatt for radioaktiv stråling eller radioaktivt nedfall, vil alderen bli alt for høy.

Når vitenskapen sier at geologisk lag fra kambrium er 500 millioner år gammelt så er dette subjektiv gjetning. De har ikke noe redskap å måle dette med, men de sier at når de regner med at vind og vær sliter ned et visst antall cm av fjell over en million år, så kan de beregne hvor lang tid det tar for å skape f. eks et jord/steinlag på 1 meter.
Dersom det har skjedd en større naturkatastrofe, vil denne beregningen bli helt feil. Vitenskapen hevder at en større naturkatastrofe har utryddet dinosaurene, og vi vet at en større naturkatastrofe vil avsette store jord/steinlag.

Da tsunamien rammet Koha Lak i Thailand 2. juledag 2004, ble det lagt igjen et flere meter tykt slamlag. Dette skjedde på få minutter. Dersom geologer skulle beregne hvor lang tid dette hadde tatt, ved å bruke samme metode som de har brukt på å beregne geologiske lag, hadde de kommet fram til at det hadde tatt flere millioner år.

Lava fra et vulkanutbrudd på Hawaii i 1801 ble sendt inn til datering, og ekspertene mente at lavaen skulle være opptil 1,6 milliarder år gammel.

I dag har vitenskapen en mengde funn som ikke stemmer med dagens teori. De kaller disse funnene "Out of place". De passer ikke inn.

Jeg håper at vitenskapen etter hvert blir litt mer ydmyk til sannheten der de sier hva som er fakta og hva som er usikkert eller teorier. Skolebøkene våre er dessverre alt for lite nyanserte. Ofte framstiller bøkene løse teorier som fakta.

Artikkelen lå på Moltemyr skoles hjemmside frem til den ble fjernet etter press fra fra flere Darvinister
I intervju etter denne hendelsen ble læreren presset om han trodde vi stammet fra apene. Hvor på han svarte at det mente han var lite sannsynelig. De latterlige er at de fremstilte det som sjokkartet at en naturfaglærer ikke trodde at vi stammet fra apene. Som om det skulle være noe rart! Men da prøver de bevist å skjule det faktum at mange vitenskapsmenn er også blandt de som slettes ikke tror på Darvins teorier eller at vi stammer fra apene. Apen er ett søtt dyr. Men ikke min stamfar!

Dr Kent E. Hovind. Født January 15, 1953. Vitenskaps lærer i 15 år. Grunnlegger av amerikas skapelses vitenskap. Har i flere år reist rundt å debatert på mesteparten av de amerikanske universiteter om vitenskapelige temaer, skapelse kontra Evlolusjon m.m.

Oppstykket eventyr. Av Kent Hovind

Oppstykket eventyr. 

Av Dr. Kent Hovind


12 oktober 2010


Du har hørt komikeres 'versjoner av kjente eventyr, vridd for deres formål å få folk til å le. F akta om neandertalerne har blitt forvrengt til å styrke utviklings teorien.  Det er typisk for Satan å bruke ting som skulle ære Gud for å prøve å vende folk bort fra Gud.  Han gjør dette med skapelsen, med Guds fantastiske motiver som finnes i hele universet, med fossiler som skulle tjene som en advarsel om Guds hat mot synden, med ekteskapets gave, sex, barn, etc. Det finnes også mange andre eksempler, men hver  gang jeg ser artikler om neandertalerne som Ur-menneskelige, primitive, eller dum, blir jeg opprørt.  Selv navnet "neandertaler" opprører meg.

Fakta bak historien

Joachim Neander (1650-1680) var en gudfryktig ung mann som ofte gikk i en dal i Tyskland og mediterte på det som er av Gud.  Han skrev sangen fortsatt brukt i nesten hver kirke salmebok i dag: «Pris Herren, Den allmektige, kongen av skapelsen." Etter at han døde, ble dalen oppkalt etter ham-Neander Valley.  Så i 1850, under noen steinbrudd arbeidet, var en forsteinet skjelett avdekket (ikke hans) og kalte neandertalerne.  Baksiden var bøyde over og øyenbrynet ryggen større enn normalt.  Det ble raskt bestemt at disse ble beina til en gammel mann som led av sykdommer og druknet i Noahs vannflom.

Neandertalerne gjenoppfunnet for Darwins teori

Flere år senere, kom Darwins bok ut, der spådde han at folk ville finne fossile bevis for at mennesker og dyr langsomt forvandles til andre typer dyr. Etter år med graving, ble ingen av disse fossiler funnet (og har fortsatt ikke blitt oppdaget), så noen foreslo å dra den stakkars gamle neandertalerne ut av hans hvilested, og bruke ham som bevis for teorien.
Hittil har rundt 300 "neandertaler" skjeletter er funnet i mange deler av Europa.  Dr. Jack Cuozzo har skrevet en utmerket bok som forklarer sannheten om neandertalerne, Buried Alive.  I det viser han tydelig at "neandertalerne" er fullt menneskelige, og bodde i store aldre-kanskje mer enn 300 år!  Les Genesis 5 og 11 nøye, og du vil se at etter flommen, folk fremdeles levde å bli 400 år gammel i flere generasjoner. 

Ikke-partisk studier må til

Alle disse neandertaler skjeletter som blir oppdaget bør brukes av forskere for å få folk til å tro på Bibelen ikke til å tvile på den!  Knoklene er gode visuelle hjelpemidler for å vise hvordan mennesket har degradert ikke avansert.  De kunne brukes til å undervise Guds Ord, viser at folk pleide å leve for å være 400, men ble syk etter flommen kanskje fra klima-indusert problemer som mangel på sol, istider, etc.

Kristne overalt skulle skrive brev til redaktører, undervise klasser i skolen, til kirker, biblioteker og på gaten bringe ære til Gud for Hans skapelse, med neandertaler bein som bevis på Bibelens sannhet. 

Det er slik Joachim Neander ønsket det.  Hvorfor ikke synge hans sang i dag og fokusere på den fantastiske ordene?  Pris Herren, Den allmektige, kongen av skapelsen! For det er det Neandertal mannen eggentlig er med på å bevise.

Artikkel på Kent Hovinds blogg oversatt av Gjermund Kvamme
En skalle av en såkalt Neandertalmann. Bibelen forteller oss at mennesker før levde i flere hundre år. Syndens forverring gjorde at Gud måtte la aldern vår i jordelivet bli kortere.

Så Job dinosaurer? av   Jørgen Høgetveit

All historieskrivning og vitenskapelig produksjon er i dag mer eller mindre dominert av utviklingstanken og utviklingslæra med perspektiver på hundreder av millioner av år. Bibelen tenker ikke slik - og jeg ser fram til snart å få tak i en av verdenshistoriens største historikere i vår vestlige verden, James Ussher. (1581-1656) og hans "Annals of the world." Han brukte hele livet sitt til helhjertet forsvar for den kristne tro, m.a.o. en stor apolloget.

Og etter det som jeg har blitt fortalt, ble hans navn nevnt i den mest solide bibeloversettelse som finnes: King James version av 1611. Den ære er ikke blitt mange til del! Han skriver verdenshistorien i detaljer tilbake til Adam og Eva. Jeg ser fram til å lese slik historieskriving og verdensforklaring. Da kan man antagelig legge enda flere "vitenskapelige" verk bak seg - og skuffe vekk masse selektert kunnskap - som er silt gjennom vantro briller. Det blir befriende! Man får mest lyst til å si med Egil Aarvik: Det mer man leser nye bøker, til mer får man lyst til å lese de gamle.

Boken er nå å få tak i igjen fra den engelsk-talende verden. Men mens vi venter på den - kan man fortsette sitt studium av bibelske tekster - for eks. stoppe ved Job kp. 40, 15 -> og 41 der Job skildrer noen gigantisk dinosaurlignende dyr som våre utviklingsprofeter selvsagt har henført til millioner av år siden. (I flg oppslagverk regner man Job som en av de eldste bibelske skikkelser som levde rundt ca. 1000 f. Kr., noen sier endog før Moses) Dette gjør selvsagt ikke kreasjonister i USA, heller ikke en trippeldoktoranden Wilder Smith.

Sistnevnte skal ha sagt at om man finner dinosaurspor og menneskespor ved siden av hverandre - ville hele utviklingslæra falle i grus. Og det har en i flg. en amerikaner med 5 stk. vitenskapelige grader sagt at man finner over store deler av USA. De blir avdekket av store flommer eller bulldosere! I tillegg forteller han at man har funnet rissninger av slike kjempedyr i huler og dalsider i Arizona og i Rhodesia. Men det mest interessante er at han også trekker inn Jobs tale i forannevnte kp. i Bibelen. Der omtales de altså slik: 

"Prøv å legg hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen. - - "allerede ved synet styrter han til jorden." 40, v. 27-28. Det er Herren som taler her og Han fortsetter: "Hvem har dradd den klædning av? Hvem tør komme innenfor den dobbelte rad av tenner? - - Det ene skjold henger fast ved det andre ; de griper inn i hverandre og skilles ikke at. Når den nyser, stråler det frem lys, og dens øyne er som morgenrødens øielokk. Bluss farer ut av dens gap, gnister spruter frem. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv. Dens ånde tender kull i brand, og luer går ut fra dens gap. På dens hals har styrken sin bolig, og angst springer foran den. - - 

Når den hever seg, gruer helter; av redsel mister de sans og samling. Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lanse, pil eller kastespyd. Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre." Dette var altså størrelse, kledning og styrke, og beskrivelsen passer ikke noe særlig på noen krokodille som enkelte har antydet. Høyden er det heller ikke å si noe på: "Alt som er høyt, ser den i øyet; den er en konge over alle stolte dyr." (Uth. av u.t.)

Boken fra USA som jeg altså referer til, skriver om denne teksten: " - at dette ser ut til å omtale land- og sjø-dinosaurer som levde på Jobs tid." I boken "Hvorfor Herre? " sier Guttorm Raen om disse bibelvers: "For min del synes jeg nok beskrivelsen i kp. 41 ville passe bedre på noen av de store forhistoriske øgler,-". Alt dette skildres for å vise Job og hans venner Guds allmakt og skapermakt og menneskets litenhet mot Gud.

Dette siste falt nok ikke i smak hos den opprørske Karl Marx, det gjorde derimot Darwins verker. Han skrev et brev og takket Darwin for å ha lagt det vitenskapelige grunnlag for hans materialistiske filosofi! Siden har marxister og sosialister brukt dette uvitenskapelige materialet for det det er verdt i sin kamp for å slå fast at: Det er ingen Gud, det er all deres tanke. Salme 10. 

Og når Gud var avsatt "Skyter retten opp som giftige urter på markens furer,-" Hoseas kp 10, Jeremias 2 m.fl. I dag trenger man ikke særlig klarsyn for å se hvor opprøret og ødeleggelsen har sitt utspring, hva de ødelegger og hvor dette fører hen - hvis man ikke da ønsker å fortsette sin halsløve søvn foran TV med "brød og sirkus." og eventyrfortellerne i NRK om verdens skapelsen.*

Jørgen Høgetveit

Klippet fra Norge I dag 2003

Darwinismen statsstøttet intellektuell voldtekt

Darwinismen er opphøyd til udiskutabel sannhet i all informasjonsformidling om livets tilblivelse. I skoleverket grenser det til statsstøttet intellektuell voldtekt. Dette er mer enn merkelig for det skal oppsiktsvekkende lite til for å blåse det darwinistiske hus overende. av  Av  Peder A. Tyvand

Inteligent Design-bevegelsen

Bevegelsen, som i  utgangspunktet er amerikansk, har vunnet fotfeste og fått betydelig medieomtale de siste årene. USA har i flere tiår hatt store kreasjonistiske bevegelser med utspring i kristne kirkesamfunn. ID-bevegelsen er annerledes enn kreasjonistorganisasjonene ved at den ikke vektlegger bestemte bibeltolkninger, men bygger opp sin argumentasjon på vitenskapelige premisser. Riktignok er de fleste av ID-bevegelsens medlemmer kristne, men bevegelsen er økumenisk.

ID-bevegelsen har et nettverk av institusjoner. To av de viktigste er Access Research Network  ( www.arn.org ), og  Discovery Institute ( www.discovery.org ). I ledelsen for disse institusjonene står det folk med tung akademisk kompetanse i biologi, vitenskapsfilosofi, matematisk statistikk og samfunnsvitenskap.  Access Research Network  utgir ID-tidsskriftet,  Origins & Design Discovery Institute  har et opprop mot darwinismen ( www.dissentfromdarwin.org ), som nå er blitt undertegnet av mer enn 700 kvalifiserte forskere fra hele verden. For å få undertegne denne listen kreves det at man har doktorgrad innenfor naturvitenskap.

Hvordan møter darwinistene ID?

Det finnes ikke lenger grunnlag for å lytte til norske darwinister når de hardnakket fastholder at det ikke finnes kvalifisert motstand mot darwinismen. Sannheten er vel heller at norske darwinister lukker øyne og ører for den ubehagelige sannheten at darwinismen er på vikende front i internasjonal vitenskap. Først og fremst i USA. Det som skjer i USA får ringvirkninger over hele verden, uansett hva de tette nasjonale nettverk måtte mene.

Darwinister føler seg presset, men forsøker i det lengste å brennemerke hele ID-bevegelsen som useriøs. ID-bevegelsen blir av darwinister kalt for «religiøst svermeri», «gammeldagse dogmer», «fanatisk overtro», «et reaksjonært komplott», «et politisk felttog», «den bevisst valgte uvitenhet» og «en sammensvergelse mot vitenskapen», og lignende karakteristikker.

Darwinister i Norge og andre land vet at ID-bevegelsen har intellektuell substans, og at den derfor truer deres egne posisjoner. Målsettingen med svartmalingen er å få avlyst ID-debatten før den starter. Darwinistene vet at de har alt å tape på en direktesendt konfrontasjon med darwinkritiske professorer på NRK TV. Derfor kan profilerte darwinister som Dag O. Hessen kreve å få sitte alene i studio uten å få møte brysomme debattmotstandere. Derved kan han og andre darwinister uimotsagt få omtale ID-bevegelsen ved hjelp av nedlatende karakteristikker som ikke går på sak.

Er ID-bevegelsen et alternativ til darwinismen?

ID-bevegelsen har stadig lang vei å gå før den er blitt en fullverdig vitenskapelig lærebygning. Det området hvor bevegelsen står sterkest, er darwinismekritikken. Darwinismens svakheter er vitenskapelig sett iøynefallende, og det kreves ikke store ressurser for å avdekke dem. Det som derimot krever ressurser, er å bygge opp en helhetlig ID-vitenskap.

Darwinister har et argument når de i debatter påpeker hvor mye darwinistisk litteratur som finnes, og hvor lite alternativt materiale ID-bevegelsen i Norge har klart å komme ut med. Men de siste 50 år er det totalt blitt nedlagt to akademiske årsverk på ID-forskning i Norge. Dette bør vurderes i forhold til de flere titusener av akademiske årsverk som har vært nedlagt på darwinismens alter i Norge. Det ville ha vært merkverdig om ikke denne ressursovervekten medførte en darwinistisk overvekt i dokumenterte akademiske publikasjoner.

Heldigvis skjer det ting i andre land. Tyskland har en bevegelse med sterke kvaliteter:  Wort und Wissen  ( www.wort-und-wissen.de ). De avholder mange seminarer og utgir mange bøker, blant annet en alternativ lærebok i biologi på avansert nivå i forhold til norsk videregående skole. De ledende fagpersonene innenfor bevegelsen  Wort und Wissen  er biokjemiprofessor Sigfried Scherer og informatikkprofessor Werner Gitt. Begge er omtalt med artikler i  Wikipedia .

I Norge har vi en ID-bevegelse, Origo. Vi gir ut tidsskriftet  Origo . Se våre websider  www.skabelse.dk  og www.origonorge.no . Vi har det felles med amerikansk ID-bevegelse at vi baserer oss på vitenskapelig argumentasjon omkring livet og dets opprinnelse.

Kritikk av darwinismens myter

Jeg vil her sette opp tre av darwinismens myter, som er nøkkelpunkter hvor denne læren er i strid med moderne naturvitenskap.

Myte 1: Avstamningsmyten

Dette er darwinismens grunnleggende påstand. At alle levende vesener i nåtid og fortid henger sammen i en eneste kjede av naturlig avstamning tilbake til en urcelle. Ingen kjede er sterkere enn sitt svakeste ledd. Derfor tillates det ingen brudd på denne kjeden. Avstamningsmyten er en drøy påstand om fortida. Den har aldri hatt noe vitenskapelig grunnlag, men har i tidens løp blitt opphøyd til udiskutabel viten, av et maktapparat som ikke har vunnet fram med sitt syn ved hjelp av argumentasjon. Det har klart å monopolisere sine synspunkter, blant annet ved å karikere og ekskludere motstanderne.

Myte 2: Spontan generasjon

På Darwins tid trodde man at primitivt liv ble til av seg selv når det var energi og materie til stede, for eksempel i en varm gjødselhaug. Franskmannen Louis Pasteur motbeviste denne påstanden, da han ved sine eksperimenter påviste at liv bare kan bli til av liv. Men darwinismen har aldri helt gitt slipp på denne myten. I vår tid har den dukket opp igjen som forklaringen på hvordan den første levende celle ble til i «ursuppen»: Som et resultat av  energi + materie + støy.  Innenfor ID avviser vi myten og påpeker at liv bare kan oppstå som et resultat av  energi + materie + informasjon.

Myte 3: Materiell bevissthet

Den ortodokse darwinismen ser på menneskets bevissthet som noe som står over dyrene rent kvantitativt og ikke kvalitativt. Den tredje darwinistiske myten er at menneskets bevissthet kan forklares ut fra rent materielle prosesser. Bevisstheten blir da bare en komplisert tilstand som er et hjelpemiddel for visse gener til å reprodusere seg selv. Den ultimative målsettingen for en darwinistisk bevissthetsforsker blir å finne «bevissthetsformelen»; den matematiske formelen som både skal definere bevissthet og påvise når den trer i kraft. Dette er en utopi fordi bevissthetsformelen forutsetter en erkjennende bevissthet. Og da har den ikke forklart det den skulle.

Tro mot bedre vitende?

Darwinister, sekulærhumanister og andre har klart å lage en myte om at gudstro er i strid med det man vet. Etter min oppfatning skyldes dette en feilaktig oppfatning av hva det vil si å bevise ting. Det finnes totalt sett fem kategorier av bevis:

1. Matematisk bevis. Strengt logisk bevisførsel ut fra grunnsetninger, aksiomer.

2. Empirisk bevis. Regelmessighet i naturen som observeres gjentatte ganger.

3. Øyenvitne-bevis. Uavhengige og umiddelbare bevitnelser av en bestemt historisk hendelse.

4. Historisk bevis. Kildemateriale som til sammen gir et klart bilde av hvordan en bestemt historisk hendelse har skjedd.

5. Juridisk bevis. Samlekategori med vekt på de to siste typene bevis.

Ingen av de fire andre beviskategoriene kan konkurrere med det matematiske bevis når det gjelder presisjon. Derfor har det matematiske bevis fått en enestående posisjon som noe subtilt og objektivt, høyt hevet over den større eller mindre grad av uperfekthet som hefter ved de andre typene bevis. Dette er feil. Kurt Gödel beviste i 1931 at alle aksiomsystemer er ufullstendige.

Når en påstand er matematisk bevist, er den blitt tilbakeført til grunnpåstander som må tros. Dessuten må man tro på de logiske reglene for bevisførsel. Matematiske bevis avskaffer ikke tro, men økonomiserer med troen og tydeliggjør hvor den må settes inn.

Når noe er empirisk bevist, er det tilbakeført til regelmessighet. Det ligger derimot ingen garanti for at denne regelmessigheten vil slå til neste gang man utprøver den. Dette er også noe man må tro.

De tyngste beviskategoriene (1) og (2) er altså omgitt av tro. Darwinismen seiler under falsk flagg fordi den utgir seg for å være bevist ut fra beviskategoriene (1) og (2). Påstanden om naturlig felles avstamning (avstamningsmyten) hører derimot inn under beviskategori (4).

Elementer av ID

Jeg vil avslutte artikkelen ved å påpeke tre vitenskapelige framskritt som er blitt gjort av ledende forskere innenfor ID, og som strider mot darwinismen. Framskrittene bærer i seg løfter om en mer helhetlig ID-vitenskap i framtida. De ligger på et høyere vitenskapelig erkjennelsesnivå enn det meste som darwinismen er i stand til å frambringe på egne premisser.

1. Det metafysiske informasjonsbegrepet

Den tyske informatikkprofessoren, Werner Gitt, går ut fra at informasjonsbegrepet er ikke-materielt. Noe enhver informatikkforsker tar for gitt, i og med at man skiller mellom «hardware» (informasjonsbærer) og «software» (informasjonskilde) i en datamaskin. Darwinister derimot, går ut fra at det ikke er noen forskjell mellom informasjonsbærer og informasjonskilde, siden man tror at DNA er begge deler.

Werner Gitts fortjeneste er at han har satt opp fem grunnleggende lover som informasjonsbegrepet må oppfylle, på fem hierarkiske nivåer. De fem nivåene handler om:

a. Sekvensen av symboler

b. Kodingskonvensjonen

c. Tankeinnholdet i informasjonen

d. Handlingen som informasjonen er ment å iverksette

e. Den overordnede målsettingen med handlingen

2. Ureduserbare strukturer

Biokjemikeren Michael Behe har skrevet boken,  Darwin´s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution , New York: The Free Press. (1996). Her påpeker han hvordan konkrete biologiske strukturer ikke kunne ha utviklet seg gradvis på darwinistisk vis, fordi alle delene må være på plass for at helheten skal kunne funksjonere.

3. Design-argumentet

Statistikeren William Dembski har skrevet boken,  The Design Inference: eliminating chance through small probabilities , Cambridge University Press (1999). Forfatteren innfører det som er blitt kalt for Dembskis filter, som er en matematisk basert metode for å skille mellom tre typer hendelser. (1) Hendelser forårsaket av naturlover. (2) Hendelser forårsaket av tilfeldighet. (3) Hendelser forårsaket av design.

Kan vitenskapsmenn tro på Gud og samtidig følge vitenskapelige prinsipper?

Kan vitenskapsmenn tro på Gud og samtidig følge vitenskapelige prinsipper? Ariel A. Roth mener det er å stille spørsmålet på hodet.

Jeg var til stede ved en samling for vitenskapsmenn arrangert av  Geological Society of America , da en foredragsholder ga følgende advarsel: «Vi må ikke tillate kreasjonistene å beseire vitenskapen, med sitt bedrag». I neste omgang beskyldte en annen vitenskapsmann «bibelsk katastrofelære» (det vil si tolkningen av historien om syndfloden i Første Mosebok), for å være «uærlig» og «motbydelig». En tredje reiste seg og uttalte seg nedlatende om kreasjonistisk vitenskap som en «falsk, liksom-vitenskap.» Det ble sagt mer.

Disse uttalelsene var en reaksjon på en spørreundersøkelse som konkluderte med at bare 9 % av de voksne som hadde svart på undersøkelsen trodde på en gudløs, evolusjonistisk modell for menneskenes opprinnelse. I tillegg hadde 44 % sagt at de trodde Gud hadde skapt menneskene innen de siste 10 000 år. Den samme undersøkelsen er blitt gjort fem ganger siden med nesten likelydende resultat hver gang. De fleste mennesker synes det er vanskelig å godta at vi er her på grunn av tilfeldigheter, og at livet ikke har noen mening eller hensikt utover kun det å eksistere.

Striden

Det er 145 år siden Charles Darwin fremmet sin evolusjonsteori. Han hadde en berømt, dyktig og lojal forsvarer i Thomas Huxley, som ofte blir kalt Darwins bulldog. «Det er umulig å være et ekte barn av kirken og samtidig være vitenskapens lojale soldat», påstod Huxley. Har han rett, eller er det mulig å tro at Bibelen er sannferdig og samtidig være en lojal vitenskapsmann?

Konflikten mellom vitenskapen og Bibelen har vært spesielt hard de siste to århundrene, og den ser tydeligvis ikke ut til å mildne. Vitenskapen har gjort mange fantastiske oppdagelser, så det er kanskje ikke rart at mange mener at vitenskap er overlegen sammenliknet med alle andre kunnskapsområder. Et av hovedspørsmålene i konflikten er om Gud passer inn i det vitenskapelige bildet.

Vitenskap er definert som observasjoner og forklaringer om naturen, mens Bibelen forfekter at Gud er naturens skaper og opprettholder. I Romerne 1:20 står det at hans guddommelighet og makt kommer klart til syne i det han har skapt, og at det ikke er noen grunn til å tro noe annet.

Kan vitenskapsmenn tro på Gud?

Internett og en rekke mer eller mindre seriøse undersøkelser gjør det lett å se hva vitenskapsmenn mener. To undersøkelser i det prestisjetunge magasinet  Nature  kan imidlertid antas å være troverdige. [4]  Resultatet var overraskende.

Ett tusen tilfeldig valgte vitenskapsmenn oppført i  American Men and Women of Science  ble spurt om sin tro på Gud. Men hva mener man med Gud? Er Gud en person, et prinsipp, en naturkraft eller selve naturen? Spørreundersøkelsen ga en snever definisjon av Gud, og var ikke på noen måte egnet til å oppmuntre til positive svar: Hvis man trodde på Gud måtte man være enig i følgende påstand: «Jeg tror på en Gud som kommuniserer intellektuelt og emosjonelt med menneskene, det vil si en Gud man kan be til og forvente svar fra. Med ’svar’ mener jeg mer enn den subjektive psykologiske effekten av bønn».

Vitenskapsmennene hadde også muligheten til å si at de ikke trodde på en slik Gud, eller om de var i tvil. Omtrent 40 % sa de trodde på en slik Gud. 45 % gjorde det ikke, og 15 % visste ikke. Det er interessant å merke seg at denne undersøkelsen fra 1996 var en kopi av en undersøkelse som bli gjort 80 år tidligere, og som hadde nesten samme resultat.

En annen undersøkelse som ble gjort ikke lenge etter 1996, som var myntet på en mindre gruppe, ble foretatt blant medlemmene av  National Acadamy of Sciences . Bare 7 % av disse sa de trodde på en personlig Gud. [5]  Kanskje er spesialsiter mer tilbøyelig til å være svært fokusert på bekostning av et videre utsyn. Det sier seg imidlertid selv at  National Acadamy of Sciences , som utgjør mindre enn 2 % av vitenskapsmennene i  American Men and Women of Science , ikke representerer et bredt vitenskapelig nettverk.

Noen lurer på om vitenskapsmenn kan tro på en seks dagers skapelse slik Bibelen beskriver den. Svaret er ja. Dr. John Ashton, en australsk forsker, har samlet kommentarene fra 50 forskjellige vitenskapsmenn med doktorgrader, der de begrunner hvorfor de tror på den bibelske utgaven av skapelsesberetningen.

Det ser ut til at mange flere vitenskapsmenn tror på Gud enn det en først får inntrykk av når en leser vitenskapelige fagbøker, artikler og media. Disse kildene tilbyr en lang rekke alternativer, men sjelden og aldri nevnes Gud som årsakskilden. Det regnes som «uvitenskapelig» å gjøre det. Dette har mest sannsynlig en sosiologisk forklaring.

Nye data peker til Gud

Det er et overflod av data som indikerer at Gud skapte verden. Naturen er konsekvent altfor presis og komplisert til å ha oppstått av seg selv. Og nyere oppdagelser gjør saken enda mer overbevisende. Noen eksempler innbefatter: den nøyaktige verdien av mange fysiske konstanter som er nødvendig for universets eksistens; [6]  den svært kompliserte sammensetningen av selv den enkleste mikrobe; [7]  og den gjensidige avhengigheten i talløse innviklete forhold funnet i avanserte organismer, slik som øyets kompliserte forhold til hjernen. [8]

En vitenskap som benekter en skapende Gud blir tause når de søker å gi tilfredsstillende svar på hvordan disse vidunderlige tingene har oppstått.

Pionerene trodde på Bibelen

Kjemistudenter stifter raskt bekjentskap med Boyles lov som beskriver det omvendte forholdet mellom gassenes volum og trykk. Robert Boyle, kjemiens far, oppdaget denne loven, samt andre viktige prinsipper, for mange hundre år siden. Han skrev utførlig om både Bibelen og vitenskapen, og han fant «fullkommen harmoni» [9]  mellom de to. Han trodde at Gud var jordens skaper og opprettholder. Videre ga han mye av sin rikdom til religiøse formål i Irland og Ny England.

Boyle er typisk for de ledende pionerene som hjalp til med å frigjøre vitenskapen fra middelalderens forvirring, ved å legge vekt på observasjon og eksperimenter. Mange av vitenskapens grunnleggende lover og prinsipper ble oppdaget av disse intellektuelle kjempene. Kepler, Galileo, Newton, Pascal og Linnæus er kjente eksempler på dette. De færreste av dem benektet Guds eksistens. De fleste av dem var dypt hengivne kristne tenkere som ikke så noen konflikt mellom sin religion og deres vitenskapelige oppdagelser. De oppdaget bare de prinsipper og lover som Gud hadde skapt.

Gud harmonerer med vitenskapen

Et imponerende antall ledende vitenskapsmenn [10]  støtter ideen om at moderne vitenskap utviklet seg i den vestlige verden på grunn av sin jøde-kristne bakgrunn. Det betyr, med andre ord, at i stedet for å stå milevidt fra hverandre, har vitenskapen sin opprinnelse i Bibelen. Hovedargumentet er at Bibelen forfekter bare én Gud, som er uforanderlig, fornuftig og som tror på årsak og virkning slik vitenskapen ser det i naturen.

Vitenskapen utviklet seg ikke i land som India og Kina, selv om de hadde nok tid, fordi de trodde på mange lunefulle og uforutsigelige guder. Dette samstemte ikke med vitenskapens lovmessighet og orden. Det er selvfølgelig vanskelig å bekrefte dette konseptet helt klart; men dens eksistens antyder et nært forhold mellom Bibelens Gud og vitenskapen.

Dommen

Mange vitenskapsmenn føler at de som vitenskapsmenn må forholde seg kun til det de ser i naturen. Dette er forståelig fordi de spesialiserer seg i studier av naturen. Men da blir Gud ofte utelukket, selv om de nøyaktige og komplekse forhold de har funnet utgjør et betydelig bevismateriale for Gud.

Noen vitenskapsmenn definerer endog vitenskap som en disiplin der Gud er utelukket. I så måte går de på akkord med vitenskapens kjerneidé om å finne sannhet. Det betyr at vitenskapen kan ikke finne Gud så lenge den later som om Gud ikke finnes.

Det ville være bedre om vitenskapen kom tilbake til sitt opprinnelige vide syn som aksepterte muligheten for Guds eksistens. Vitenskapen gjorde sin største filosofiske feil for mer enn et århundre siden da den fornektet Gud og forsøkte å forklare alt innen et begrenset naturalistisk (mekanisk) perspektiv.

Kan bibeltroende mennesker være vitenskapsmenn? Noen vitenskapsmenn sier at religiøse mennesker ikke kan tolke naturen korrekt på grunn av sin religiøse legning. Man kan snu det på hodet og spørre om en vitenskapsmann som ikke tror på Gud er i stand til å finne sannhet dersom Gud virkelig eksisterer.

Jeg mener at vitenskapen skal la alle data fra naturen tale åpent for seg selv, også alle data som taler for Guds eksistens. Etter min oppfatning er dette en bedre vitenskapelig tilnærmingsmåte. Vi må også forstå at om vi forsker med åpne sinn kan vi i varierende grad evaluere naturens sannheter på tross av våre legninger. Videre er det riktig å merke seg at mange vitenskapelige spørsmål aktualiserer ikke vurderinger omkring Guds eksistens eller religion i det hele tatt: for eksempel den kjemiske reaksjonen i sement som herdes.

Til slutt må det også sies at dersom kristne ikke kan være vitenskapsmenn må vi kvitte oss med de 40 % av vitenskapsmennene som tror at Gud svarer på deres bønner, samt de fleste av den moderne vitenskaps pionerer. Isaac Newton, som absolutt trodde på Bibelen og betraktes av mange som tidenes største vitenskapsmann, kunne da ikke gjøre krav på tittelen! Jeg konkluderer derfor helt tydelig med at bibeltroende mennesker kan være vitenskapsmenn som søker etter forklaringer om naturen .

THE BIG BANG THEORY

THE BIG BANG THEORY


Why the Big Bang Won’t Work

The Big Bang theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together,—and then explode outward into hydrogen and helium. This gas is said to have flowed outward through frictionless space (“frictionless,” so the out-flowing gas cannot stop or slow down) to eventually form stars, galaxies, planets, and moons. It all sounds so simple, just as you would find in a science fiction novel. And that is all it is.

What it is all about?

The originators—George Lemaitre, a Belgium, struck on the basic idea in 1927; and George Gamow, R.A. Alpher, and R. Herman devised the basic Big Bang model in 1948. But it was Gamow, a well-known scientist and science fiction writer, that gave it its present name and then popularized it.1 Campaigning for the idea enthusiastically, he was able to convince many other scientists. He used quaint little cartoons to emphasize the details. The cartoons really helped sell the theory.

The Big Bang Theory

According to this theory, in the beginning, there was no matter, just nothingness. Then this nothingness condensed by gravity into a single, tiny spot; and it decided to explode! That explosion produced protons, neutrons, and electrons which flowed outward at incredible speed throughout empty space; for there was no other matter in the universe.

As these protons, neutrons, and electrons hurled themselves outward at supersonic speed, they are said to have formed themselves into typical atomic structures of mutually orbiting hydrogen and helium atoms. Gradually, the outward-racing atoms are said to have begun circling one another, producing gas clouds which then pushed together into stars.

These first stars only contained lighter elements (hydrogen and helium). Then all of the stars repeatedly exploded. It took at least two explosions of each star to produce our heavier elements. Gamow described it in scientific terms: In violation of physical law, emptiness fled from the vacuum of space—and rushed into a superdense core, that had a density of 1094 gm/cm<2 and a temperature in excess of 1039 degrees absolute. That is a lot of density and heat for a gigantic pile of nothingness! (Especially when we realize that it is impossible for nothing to get hot. Although air gets hot, air is matter, not an absence of it.)

Where did this “superdense core” come from? Gamow solemnly came up with a scientific answer for this; he said it came as a result of “the big squeeze,” when the emptiness made up its mind to crowd together. Then, with true scientific aplomb, he named this solid core of nothing, “ylem” (pronounced “ee-lum”). With a name like that, many people thought this must be a great scientific truth of some kind. In addition, numbers were provided to add an additional scientific flair: This remarkable lack-of-anything was said by Gamow to have a density of 10145 g/cc, or one hundred trillion times the density of water!

Then all that packed-in blankness went boom!

That is the theory. It all sounds so simple, just as you would find in a science fiction novel. And that is all it is. The theory stands in clear violation of physical laws, celestial mechanics, and common sense. Here are a number of scientific reasons why the Big Bang theory is unworkable and fallacious.

Problems with the Big Bang Explosion

 1. The Big Bang theory is based on theoretical extremes. It may look good in math calculations, but it can’t actually happen. A tiny bit of nothing packed so tightly together that it blew up and produced all the matter in the universe. Seriously now, this is a fairy tale. It is a bunch of armchair calculations, and nothing else. It is easy to theorize on paper. The Big Bang is a theoretical extreme, just as is a black hole. It is easy to theorize that something is true, when it has never been seen and there is no definitive evidence that it exists or ever happened. But let us not mistake Disneyland theories for science.
 2. Nothingness cannot pack together. It would have no way to push itself into a pile.
 3. A vacuum has no density. It is said that the nothingness got very dense, and that is why it exploded. But a total vacuum is the opposite of total density.
 4. There would be no ignition to explode nothingness. No fire and no match. It could not be a chemical explosion, for no chemicals existed. It could not be a nuclear explosion, for there were no atoms!
 5. There is no way to expand it. How can you expand what isn’t there? Even if that magical vacuum could somehow be pulled together by gravity, what would then cause the pile of emptiness to push outward? The “gravity” which brought it together would keep it from expanding.
 6. Nothingness cannot produce heat. The intense heat caused by the exploding nothingness is said to have changed the nothingness into protons, neutrons, and electrons. First, an empty vacuum in the extreme cold of outer space cannot get hot by itself. Second, an empty void cannot magically change itself into matter. Third, there can be no heat without an energy source.
 7. The calculations are too exacting. Too perfect an explosion would be required. On many points, the theoretical mathematical calculations needed to turn a Big Bang into stars and our planet cannot be worked out; in others they are too exacting. Knowledgeable scientists call them “too perfect.” Mathematical limitations would have to be met which would be next to impossible to achieve. The limits for success are simply too narrow. Most aspects of the theory are impossible, and some require parameters that would require miracles to fulfill. One example of this is the expansion of the original fireball from the Big Bang, which they place precisely within the narrowest of limits. An evolutionist astronomer, R.H. Dicke, says it well: “If the fireball had expanded only .1 percent faster, the present rate of expansion would have been 3 x 103 times as great. Had the initial expansion rate been 0.1 percent less, the Universe would have expanded to only 3 x 10-6 of its present radius before collapsing. At this maximum radius the density of ordinary matter would have been 10-12 grm/m3, over 1016 times as great as the present mass density. No stars could have formed in such a Universe, for it would not have existed long enough to form stars.”2
 8. Such an equation would have produced not a universe but a hole. *Roger L. St. Peter in 1974 developed a complicated mathematical equation that showed that the theorized Big Bang could not have exploded out- ward into hydrogen and helium. In reality, St. Peter says the theoretical explosion (if one could possibly take place) would fall back on itself and make a theoretical black hole! This means that one imaginary object would swallow an- other one!
 9. There is not enough antimatter in the universe. This is a big problem for the theorists. The original Big Bang would have produced equal amounts of positive matter (matter) and negative matter (antimatter). But only small amounts of antimatter exist. There should be as much antimatter as matter—if the Big Bang was true. “Since matter and antimatter are equivalent in all respects but that of electromagnetic charge oppositeness, any force [the Big Bang] that would create one should have to create the other, and the universe should be made of equal quantities of each. This is a dilemma. Theory tells us there should be antimatter out there, and observation refuses to back it up.”3 “We are pretty sure from our observations that the universe today contains matter, but very little if any antimatter.”4
 10. The antimatter from the Big Bang would have destroyed all the regular matter. This fact is well-known to physicists. As soon as the two are produced in the laboratory, they instantly come together and annihilate one another.

EVOLUTION A INDOCTRINATION AS EDUCATION

TEACHING EVOLUTION: INDOCTRINATION AS EDUCATION


It’s back to school time, and do you know what your children are learning? Take a look through an elementary or middle school science textbook. How does it explain the creation?

Evolution “education” is poisoning our society, beginning with our youth. Believe it: There is research that verifies this statement. Charts illustrating data collected by Educational Research Analysts show a rise in child abuse, divorce rates, illegal drug use by youth, sexually transmitted diseases (STDs), unmarried couples, unwed birth rates, and violent crimes. Declines in scores on the Scholastic Aptitude Tests (SATs) are also charted. All have happened since government began funding the teaching of evolution through textbooks in the late 1950s.

Why evolution?

Some say the government interceded in the teaching of evolution in the schools because the Soviet Union had launched Sputnik in 1957, and Americans felt threatened that the United States might lose the race into space. It was thought that the Soviets were teaching more math and science, including evolution (considered “science”), to further their space program and other technology. The reaction was to load up the number of words on evolution in the textbooks; after 1963, the amount of content declined due to no new information available on the topic—typical of a knee-jerk reaction—lots of bluster at first, fizzling down to nothing!

It is odd that American educators would take the lead of a country, the Soviet Union, where religion was banned at the time. Especially when Amerika was founded on Christian principles ; we see proof of this on our coins, currency, oldest monuments and government buildings, in the courts and in the pledges that our leaders take in office (“so help me God”). Yet God has been banned in schools, unless the pledge of allegiance is still spoken, and that would be His only mention.

Tenets of evolution, in which God is left out

Dr. Kent Hovind  of Creation Science Evangelism, a former science teacher for 15 years and author, says in his Creation Seminar: “… Evolution … believes that these five major events took place without God:

 1. Time, space, and matter came into existence by themselves.
 2. Planets and stars formed from space dust.
 3. Matter created life by itself.
 4. Early life forms learned to reproduce themselves.
 5. Major changes occurred between these diverse life forms (i.e., fish changed to amphibians, amphibians changed to reptiles, and reptiles changed to birds or mammals).

In addition, the Earth is not billions of years old, and life did not spring from nonliving matter. There is no proof or witness to the latter claims, purported as “science.” Dr. Hovind maintains that the Bible is our source for the truth of creation, and that it took place literally as described in Genesis. The intricate design of all living creations and how they interrelate is too supremely intelligent to be the random act that evolution purports. The crime is that the youth do not have the opportunity to study this explanation of creation as it is “religious,” and science is touted as universal and objective.

What effect does this teaching have on the youth of today?

Self-esteem and self-worth are nurtured through being valued. If a person believes that he evolved from inert matter, which accidentally became a human, how do you think he feels about his own lifeWhat would be his worldview?

On the other hand, if a person believes that he was made to be the centerpiece of a world created by an almighty intelligence, so highly valued that this intelligence interceded to preserve him, wouldn’t he be more likely to value his gift of life? This gratitude would permeate every aspect of his life, and affect his worldview to others of his kind and to every living thing. To value yourself and others breeds respect; respect leads to peace and harmony.

The necessity of authority

Everyone knows that a child needs authority in order to become a moral individual adhering to certain behaviors and laws. The theory (NOT science) of evolution has no creator at its foundation. Life forms of all kinds sprung from matter. But who created the matter that was its source? If life is that random, then no one governs us; life is just a slow mutation of cells, empty of meaning. Belief in evolution devalues us; our lives and actions become self-directed and we become self-focused.

Remember the movie “Lord of the Flies,” in which a group of marooned pre-teen boys decide to govern themselves? Soon they splinter into two warring groups. Both groups soon prove ineffective as law-makers, law-enforcers and law-followers. The only boy with a semblance of conscience becomes a pariah, vilified by the others. Chaos ensues. It is a bleak tale of morality versus immorality, individual/self versus what is best for the common good. Without God as the higher power and moral compass, the individual is adrift and life becomes random.

Evolutionists have no answers

Evolution cannot answer the core questions all humans are concerned with:

 Who am I?

 • Where did I come from?
 • Why am I here?
 • Where am I going when I die?

God is the Creator, and He answers these questions throughout the Bible. THAT is the most important textbook in any age, for any age!

Geologi, Tidsregning og Evolusjon

Geologi, tidsregning og evolusjon

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit 
 

Som student ved Norge Landbrukshøyskole opplevde jeg på midten av 90-tallet det akademiske miljøet som svært lite interessert i å få inn alternativ tenkning til utviklingslæren, i undervisningen. Det ble isteden regelrett gjort narr av Bibelen. Ved en anledning husker jeg det ble det sagt med snert av en foreleser i en geologitime at de kristne mente at jorda skulle være 6000 år gammel og dette stemte jo slett ikke med dagens geologikunnskaper mht dateringer av fossiler og bergarter. Men fantes det naturvitenskapelige data som min foreleser ikke fant frem?

Det er ikke veldig underlig at en nok åndsbevisst foreleser hevdet et slikt syn. En viktig forutsetning for utviklingslæren er nemlig den at jorden er svært gammel og at utviklingen har skjedd over en lang tidsperiode og at jorda er omkring 4.500 millioner år (noen mener eldre). Fjerner man denne lange perioden fjerner man en av evolusjonslærens hoved-”byggesteiner”. Og fjernes ”grunnsteinen” i utviklingslæren må man jo finne en erstatning og da ligger Skapelseslæren veldig nær med den konsekvensen det vil få for menneskets forhold til sitt ego og til sin Skaper med temaer om synd og nåde. Skapelseslæren vil lede til et oppgjør med Gud, noe alle mennesker trenger.

Sylvia Baker (biologisk utdannet ved universitetet i Sussex, England) har laget heftet ”På vaklende føtter – Søkelys på Darwins utviklingsteori”. I heftet er det flere solide kildehenvisninger til fagfolk på emnet. Heftet er verdt en lesning og er utgitt på Hermon Forlag a/s, 3577 Hovet (se også http://www.skabelse.dk). Mye av eksemplene nedenfor er hentet fra dette heftet, delvis i sitater.
- Før utviklingslæren ble populær hadde vitenskapsmenn vært fornøyd med å regne i tusener av år. Det ble imidlertid, snart klart at evolusjonen ville ha krevet millioner av år. Det var ikke slik at mange faktorer tydet på at jorden var gammel. Saken var at vitenskapsmenn begynte å lete etter bevis på at den var så gammel som utviklingslæren krevde.

Alle dateringsmetodene, meg bekjent, som er i bruk er basert på at forholdene på jorden alltid har vært de samme (uforanderlighetsprinsippet), uten noen store katastrofer. Noen metoder er endog basert på den utviklingsteori som en søker å bevise.

Metodene som benyttes når man driver med aldersbestemmelser av fossiler og bergarter er svært upålitelige. De vanlige metodene (det finnes flere metoder) basert henholdsvis på blyisotoper, kalium-argon, carbon 14 (C-14) er alle befengt med alvorlige mangler m.h.t. sine grunnantagelser. Selv Libby, som utviklet C-14 metoden på slutten av 1940 tallet innrømmet at hans metode bare kan benyttes til dateringer av fossiler med en alder på mellom 5000 - 10 000 år.

Et dateringseksempel er: - Steinprøver fra 22 vulkanske steiner fra forskjellige deler av verden, som man med sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga en alder i fra 100 -10.000 millioner år ved hjelp av typiske radioaktive teknikker!

Et annet forhold er at hagen din hver dag får en dusj av meteorstøv som er tilstrekelig til å kunne måles. Dersom dette hadde pågått i 4.500 millioner år ville en kunnet forvente å finne store forekomster av slikt støv på jorden. Slike forekomster finnes ikke. Forskere ved N.A.S.A. i USA var redde for at deres romskip skulle synke ned i dette meteorstøvet på månen, siden månen da også skulle være millioner av år og med et tykt lag av meteorstøv. Man fant ikke stort mer en 3 millimeter meteorstøv, noe som antyder at månen er ung.

Slik kunne man fortsette: Hvorfor er ikke sedimentasjonstykkelsen i havet tykkere enn det det virkelig er, siden det i dag flyttes 27.000 millioner tonn sediment ut i havet hvert år? Hvorfor er ikke havet saltere enn sine 4 promille om verdens elver hadde brakt med seg salt til havet i millioner av år? Hvorfor daterer man fossiler på grunnlag av hvor de er funnet i den geologiske rekken og motsatt, slik er hele den geologiske rekken er bygget opp som et ”sirkelbevis”!?

Mennesket har ofte laget seg en lære som danner ens åndelige fundament og som man benytter som sine egne ”naturlover” for å bygge sin ”naturvitenskap” på. For kristne er det svært avgjørende å prøve og løsrive seg fra utviklingslærens destruktive premisser. Det vil si at vi må tenke slik:

Det er ikke riktig at stjernene ved en eller annen utviklingsprosess fikk nok energi til å stråle og at disse strålene da har brukt millioner av år for å nå vår jord. Vi må tenke slik som jeg tror Bibelen lærer oss å tenke: I 1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16 leser vi: ”Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.” Til å lyse over jorden står det, lyset som ble skapt nådde nok allerede jorden i skapelsesøyeblikket.

Det lyset som treffer deg i dette øyeblikk, du leser denne artikkelen, ble sendt ut fra sola for ca 8 minutter siden. Så hevder noen at en stjerneeksplosjon for en milliard år siden (som man antar! skjedde da) viser at historien må telles i milliarder av år. Hvor er dokumentasjonen for å estimere tidspunktet for når stjerna eksploderte? Vi kan som kjent ikke se hva som skjer langt der ute i verdensrommet, men vi ser resultatet når det når jorda. 
 
Kan det hende at stjernen eksploderte for 6000 lysår siden – vi kan vanskelig kontrollere det.

 Naturvitenskapelige beregninger bla med bakgrunn i Hubble`s lov (Hubble konstanten, Ho, er et av de mest interessante parametrene innenfor astronomien. Størrelsen på konstanten benyttes til å bestemme universets alder og avstanden til galaksene.) konkluderer med et ”Big Bang” for 13 milliarder år siden.  (Kilde: Freedman og Young, University Physics, 9. utgave, Addison-Wesley Publishing Company, INC - side 1438.)

Det forekommer meg at man innenfor fysikkens verden i denne sak har gjort en meget tøff ekstrapolering av sine fysiske lover, bygd på visse grunnforutsetninger som gir en tidsperiode på 
13 milliarder år.

Gap-teorien (Thomas Chalmers, 1780-1847, hevdet at det var et langt tids gap mellom 1. Mos. 1,1 og 1,2) som enkelte forfekter, finner heller ikke noe fotfeste eller bekreftelse i for eksempel 2. Mosebok 20, 11: - For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Den syvende dagen ble altså sabbatsdagen, slik vi kjenner den i dag. Bibelen viser oss i daginndelingen i Skapelsen 
jfr. 1 Mos. 1, 14b, ”Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år ”.

Jeg er overbevist om og tror følgelig at Gud skapte slik det står i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Det skjedde i løpet av 6 dager, fordi slik står det. Og, om det skulle være interessant, så finnes det en mengde naturvitenskapelige funn som underbygger Bibelens Ord.

Vi mennesker vinner stadig ”ny viten”, men hadde vi finlest Bibelen kunne vi spart oss for mye av den forskning vi driver i dag, fordi forskningen kun har som mål å bevise at Gud ikke er til. Og dette bruker vi vår hjerne til, en hjerne som er skapt av Gud. Det er heldigvis en uløselig forskningsoppgave for oss mennesker, å bevise Guds ikke-eksistens!

En gang vil vi alle få de svarene som vi søkte i detalj, også min geologi foreleser ved Norges Landbrukshøyskole. I mellomtiden er det flere studenter og andre unge og gamle som mister troen på Jesus, fordi man ikke får nok motgift til den løgnen som spres bevisst og ubevisst. Og så prøver man i en slags fortvilelse å integrere makroevolusjonen med kreasjonismen, som et minste felles multiplum. 


Konklusjonen blir at når Bibelen uttaler seg om naturfaglige temaer gjør vi klokt i å ta det til etterretning og så får vi la oss korrigere av Guds Ord underveis.

Klippet fra Akademi for kristen folkeopplysning  

Lars Arne Høgetveit

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Kjell Frank Pedersen | Svar 07.11.2011 17.56

En meget interessant artikkel som klargjør for oss det som Bibelen taler tydelig om. Burde leses av alle som har gjort videnskapen og Darvins lære til avguder.

Robert Johansen | Svar 01.04.2011 19.22

Her må jeg si du har samlet både "Hummer og Kannari" Gjermund - en lapsskaus uten like.

Gjerumund 02.04.2011 00.04

Dette skal være en samling av mye forskjellig Robert. Vitenskap siden er kun en side jeg legger ut artikler av vitenskapsmenn, som tror på skapelsen.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE