To vinger

Rettferdiggjørelsens to vinger!

Rettferdiggjørelsens to Gudomlige vinger!

 

Vi trenger som kristne to ben for og gå og To vinger for og fly! Bibelen taler om å løfte våre vinger som ørnen og den taler om ikke å halte til begge sider. Vi trenger stabilt kristen liv med hele Guds råd til frelse. To bein og gå med og To vinger å fly med. Alt av og med Guds Nåde! Vi kan sammenligne Ånden og Ordet med to slike vinger i kristenlivet. Eller Nåden og Sannheten som Jesus kom full av. Her skal vi se på Rettferdiggjørelsens to vinger.

 

Rettferdiggjort av Nåde, ved Tro og ikke av Gjerninger! 100% Ren og rettferdig og himmelen verdig ved troen på Jesus Kristus. Men Troen uten gjerninger er unyttig og rettferdiggjør ingen er kortversjonen og summen av hva Guds ord i den nye pakt sier om vår rettferdiggjørelse og troes vandring. To perfekte vinger gitt oss av Gud. For det kjødelig innstilte mennesket ser dette ut som en motsetning og man finner derfor på en teknisk bortforklaring og sågar mange forkaster den ene siden for å stå hardnakket på den andre side. Men vi trenger altid to ben å stå på og fuglen trenger alltid to vinger for og fly.

 

 • Eff 2:8-10: For av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, forat ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

 

Her ser vi at frelsen er av tro ikke av gjerninger. Ved å ta imot frelsen i tro blir Vi rettferdiggjort av Guds nåde og ved troens rettferdighet uten loven. Vi kan altså aldri gjøre gjerninger for å tilfredsstille Gud å rettferdiggjøre oss for ham i oss selv. Rettferdiggjort av Nåde og ved tro. Det er ikke av dere selv men en Guds gave. Halleluja! Så har vi altså fått en vinge vi kan stole på og ett bein og gå på. Hebreerbrevet sier det så herlig i Kap 10.

 

 • Hebr 10:14: for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.

 

Vi er altså ved Jesu ene offer gjort fullkommen og det for alltid. Hvilket herlig løfte og hvilken herlig vinge vi kan bre ut å fly med. Rettferdiggjort fullkommen i hans ene offer. Halleluja. Men så står det at dette er for all tid for DE SOM BLIR HELLIGET. Altså bevares vi i den fullkommenhet kun om vi fortsetter å leve i det og lar oss helliggjøre i vår ferd. Da er det ikke lengre snakk om Lovgjerninger for å rettferdiggjøre oss selv men troens gjerninger gjort av Nåde og ved tro. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Vi vandrer da den smale veien som leder til livet hjemme hos Herren. En dag skal vi se ham og mettes ved synet av ham som frelste oss fra verden og inn til Himmelens rike. Ære være Jesus!

 

 • Hebr 12:12-15: Derfor, rett de hengende hender og de maktløse knær, og gjør rette stier for eders føtter, forat ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet! Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde

 

Her advares vi imot en haltende vandring og det å vike bort i fra Guds nåde ved å ikke ha helliggjørelse i vår vandring. Da ser vi at de gjerninger vi ikke blir rettferdiggjort av sikter åpenbart til Lovgjerninger uten tro siden det raskt understrekes at vi skal føres inn i gode gjerninger som Gud skapte oss til og har lagt ferdig for oss som tror og at uten helliggjørelse får vi ikke se Herren.

 

Dette understrekes sterkt og tindrende klart av Herrens apostel og Jesu bror Jakob. Idet han sier at Troen uten gjerninger er unyttig og uten rettferdiggjørende kraft. Da tales det selvfølgelig ikke om Lovgjerninger som er gjerninger gjort for å tilfredsstille Gud men om gjerninger gjort som en frukt av troen i hjerte som rettferdiggjør.

 

Troen og gjerningene virker Da SAMMEN til vår rettferdiggjørelse. Troen leder oss altså inn til ett rettferdig(Lovlydig) liv. Tro først så gjerninger. For den rettferdiggjørende tro er å gjøre. Med HJERTE tror vi TIL RETTFERDIGHET(LOVLYDIGHET).

 

 • Rom 10:10: for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

 

Mange holder frem kun en teknisk hodetro som ikke frelser. For i Guds rike må vi TRO MED HJERTE. Da blir det hjerte handling. En hodetro har også Djevlene og skjelver. Men den Rettferdige av tro skal han leve og MED HJERTE tror vi TIL rettferdighet og med munnen bekjenner vi til frelse.

 

 • Jak 2:19-26: Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn.
 • Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

 

Så ser vi altså at Guds ord under nåden er klar på at vi blir Rettferdiggjort av Nåde ved tro og ikke ved gjerninger men at troen er en Rettferdiggjørende tro kun om den følges av Troens lydighet med gjerninger. Denne lydighet og troes handlinger i Åndens nye liv gir oss også frigjørelse fra all fordømmelse. Den frigjørelsen er bundet sammen med vandringen ser vi i Romerbrevet.

 

 • Rom 7:37 og Rom 8:1:2: Så tjener jeg da GUDS LOV med mitt sinn men Syndens lov med mitt kjød. DERFOR er det ingen fordømmelse for den SOM VANDRENDE ER IKKE ETTER KJØDET MEN ETTER ÅNDEN. for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

 

 • FOR DET SOM VAR UMULIG FOR LOVEN, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat LOVENS KRAV skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

 

Vi kan altså oppleve frigjørelse fra den lov som virker i vårt kjød til å gjøre synd. Da oppfylles lovens krav i vår vandring etter Ånden. Dette livet starter ved troen i hjerte med påfølgende vandring etter Ånden. Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Da blir vi født av Ordet og Ånden til en ny skapning i Kristus Jesus og er 100% fulkommen i Kristus. Men fortsatt vil Ånden i det nye livet og vårt kjød stå hverandre imot. Men det skjer for at vi ikke skal gjøre det vi i vårt kjød vil.

 

 • Gal 5:17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil.

 

 • Gal 5:24-25: Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden!

 

Ved å korsfeste vårt eget liv og kjød å velge å vandre etter Ånden i lydighet til Guds ord oppfylles Lovens krav i oss som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden. Det er kjennetegnet på den som hører Jesus til. Da virker Troen sammen med gjerningene. Lovet være Gud og Lammet! Som ørnen kan vi da vente på den rette Åndens vind som vil føres oss helt frem til målet.

 

 • Sal 103:2-6: Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet, han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE