Tidsaktuelt stoff om og fra Israel!

Sjekk ut Aktuelt stoff om og fra Israel på denne siden!

Jeg og  mitt hus støtter og velsigner Israel. Gud har selv sagt att den som velsigner Israel skal Gud velsigne, og den som forbanner Israel skal Gud forbanne. Derfor vil vi være med å spre sannhetens budskap om Israel, og bekjempe den økende  antisemitisme som  brer seg i vårt land.
Jerusalem. Israels hovedstad

Kristen Sionisme

Printer-friendly version Send til en venn PDF version

KRISTEN SIONISME

"Søk ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake! For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, vil jeg bli; ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud; hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. HERREN la det gå meg ille både nå og siden om noe annet enn døden skal skille meg fra deg." (Ruts bok 1:16-17)

"Jeg opplever det som et privilegium å hjelpe deg å kjempe din kamp. Til den hensikt innvier jeg mitt liv. Jeg tror at menneskehetens eksistens er rettferdiggjort når den er basert på Bibelens moralske grunnvoll. Hvem som helst som løfter sin hånd mot deg og det som skjer her, burde bli bekjempet.
(Hedningekristen og britisk offiser, Orde Wingate, sagt til en jødisk kvinne)

Fra de pietistiske protestanters og de engelske puritanernes røtter fra det 16-17 århundre, har teologien om den kristne sionismen i de siste tiårene opplevd en sterk fremgang. I dag står mange tusen kristne fra hele verden, fra mange forskjellige bakgrunner og kirkesamfunn klare til å uttrykke sin kjærlighet og støtte til Israel og det jødiske folk.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem har arrangert tre Internasjonale kristne Sionist Kongresser - i Basel i 1985, i Jerusalem i 1988 og nok en gang i Jerusalem i februar 1996. Vel 1500 deltagere fra 40 land var delegater til den tredje kongressen. I sitt avslutningsmøte vedtok kongressen en "Erklæring fra Den Tredje Internasjonale Sionist Kongressen".

Kristne og Sionismen

Sagaen om det jødiske folks eksil og tilbakevending til Israel er blant de mest spennende i dette århundret. Sionistbevegelsens kamper og seire, startet av Theodore Herzl for 100 år siden, er enestående i menneskehetens historie, hvor rundt 2000 år med vandring og lidelser åpnet veien for Israel å bli gjenfødt som nasjon.

En nøkkel til Herzls tankegang og fremgang lå i innflytelsen fra hans kristne venner. Når Herzl lurte på hvor man kunne finne et trygt sted for jøder som flyktet fra Russland og Øst-Europa, sendte pastor William E. Blackstone ham en kopi av Det Gamle Testamentet hvor han hadde merket av de skriftstedene som henviste til gjenreisningen av Israel. Og William Hechler, en britisk feltprest som tjenestegjorde blant tyske adelsfolk, ble brukt til å hjelpe Herzl å få audiens hos Keiser Wilhelm II. Dette førte sionismens sak frem i hovedstrømmen i den europeiske geopolitiske diskusjonen.

Denne innflytelsen fra disse kristne er bevis på en mektig sannhet: Sionist-bevegelsens opphav er mye eldre enn Herzl. Den kommer fra Bibelen og det flere tusen år gamle håp om at det jødiske folk skulle reise tilbake til Israel som profetene hadde lovet. Det er kristne som ofte uten tvil har trodd sterkest på disse profetiske løftene og vært de sterkeste medspillere i kampen for å samle og gjenreise jødene som nasjon i Sion.

Etter reformasjonens vektlegging på Skriftens autoritet flyktet forskjellige protestantiske grupper fra religiøs forfølgelse og identifiserte seg med jødenes lidelser og bygde sine samfunn på en filosofi lik Guds pakt med det hebraiske folk. Ettersom de leste i Bibelen hva profetene lovte angående samlingen av det atspredde Israel, viste puritanerne stor interesse for tanken om at jødene skulle samles igjen i sitt eget land.

I den samme perioden da de store vekkelsene brøt ut i England og Amerika i det 18 og 19. Århundre, forkynte kristne ledere og pastorer at gjenopprettelsen av det jødiske folk i Israel var et tegn på "de siste dager" og Messias snarlige gjenkomst. Britiske kirke- og politiske ledere som Lord Palmerston og Lord Shaftesbury erklærte at England var spesielt plassert i Guds plan for å hjelpe til med jødisk etablering i Midt-Østen. I 1891, seks år før den første sionist kongressen, la Blackstone frem en uttalelse for USA’s president, Benjamin Harrison, som krevde en gjenopprettelse av jødene i Rockefeller, J.P. Morgan og mer enn 400 andre ledende amerikanere.

Etter en tid bar disse anstrengelsene frukt. "Restorationistene" (Gjenoppretterne) fikk innflytelse i politikken og beslutningsprosessen i Storbritannia da regjeringen til David Lloyd George utstedte Balfour Deklarasjonen i 1917, som gav løfte om opprettelsen av et jødisk nasjonalt hjem i mandatområdet Palestina. Etter flere tiår hvor kristne hadde arbeidet for en jødisk tilbakevending til det hellige land, førte det til en almen oppfatning blant beslutningstakerne under fredskonferansen i Versailles at man anerkjente jødenes nasjonale rettigheter og historiske forbindelse med det landet som tilhørte deres forfedre. Derfor ble det gitt støtte til det britiske mandatet i Palestina.

I selve Israel var det også Bibeltro kristne som ble sentrale medspillere ved å gi støtte til sionismens sak. Oberst John Henry Patterson ble først satt inn som kommandant for det Sionistiske Muldyr Korpset, og deretter den Jødiske Legion, som kjempet sammen med de britiske styrker for å drive tyrkerne ut av Palestina i 1917. Generalmajor Orde Wingate, en britisk offiser i mandatområdet, risikerte sin karriere i den britiske hær ved i all hemmelighet å trene spesielle "nattpatruljer" som kunne angripe arabiske terrorister og dermed forhindre angrep på jødiske bosettinger. Inspirert av bibelske personer som David og Gideon, hjalp Wingate å skape det israelske Forsvaret og utforme sentrale militære læresetninger om forsvar og individuelt initiativ.

Historien om jødisk gjenreisning i sitt eget land er full av eksempler på kristne som forstod den profetiske betydningen av at jødene i eksil skulle vende tilbake og Israel gjenfødes som nasjon. De har spilt en stor rolle for å oppfylle sionistenes drøm ved bla. å øve innflytelse på politiske nøkkelpersoner. De har hatt innflytelse over historiske begivenheter, spart jødene fra farer og bygget opp velstand og sikkerhet i den moderne staten Israel.


klippet fra Den kristne ambasade i Jerusalem sin nettside. Se link til de sider på min Favoritt linker siden.

Tumleskålen Jerusalem

Printer-friendly version Send til en venn PDF version
Foto: Dag Øyvind Juliussen

Tumleskålen Jerusalem

 

av Erik Selle.

Begrepet i overskriften er hentet fra Bibelen,  i  Profeten Sakarjas kapittel  12 vers 2. Begrepet definerer en tilstand hvor man kan sammenlignes med å være omtåket av vin, altså at det man da sier vil bære preg av å komme fra en beruset person som snakker usammenhengende og ulogisk. (Norsk Studiebibel – Bibel Forlaget)

Dette verset rinner meg i hu når jeg leser  DagenMagazinet  1. September om den norske leder av Kirkenes Verdensråd,  Olav Fykse Tveit, og hans betraktninger rundt Jerusalem. La meg først referere til hans uttalelser, slik at vi er helt sikker på  hva det gjelder:

For det første siteres  generalsekretæren slik: ”Generalsekretær Olav Fykse Tveit mener Jerusalem må bli Palestinas nye hovedstad. At Israel  har erklært byen som sin udelelige hovedstad, mener han ikke betyr noe.” Dernest følger han opp med å henvise til at Israel og jødene har omtrent samme forhold til Jerusalem som Norge og nordmenn har til Gøteborg. Fykse Tveit og Norges tidligere statsminister og Krf-leder Kjell Magne Bondevik er i harmoni med hverandre, og de to er på en  sjarmtur i Midtøsten.

Mitt første spørsmål er:  Kan dette være  mulig ? Er det mulig å ha et kirkemiljø som er så til de grader historieløse? Eller er dette et resultat av en åndelig tilstand slik profeten beskriver….? Fykse Tveit reiser rundt med Munib Younan som har vært lederskikkelsen  for det famøse Kairos-dokumentet, her ikler man en fromhetsretorikk den politikk som er en forlengelse av de politiske ambisjonene til Israels fiender. Alle problemer i midtøsten skyldes ”den israelske okkupasjonen”, som uten videre defineres som ulovlig, og Israels venner og den bibelske sionismen defineres som vranglære. Endog postulerer Fykse Tveit at der finnes ikke forfølgelse av kristne i ”Palestina” ( www.icej.no  : Media, Inside Israel April 2010), det faktum at kristne forlater Betlehem og Samaria i ekspressfart skyldes den israelske ”okkupasjonen”. Det faktum at vesten i dag gir asyl til kristne arabere som flykter fra PA’s jurisdiksjon i Judea og Samaria pga trosforfølgelse, er tydeligvis enten ikke kjent eller anses som irrelevant.

Det er en helt fantastisk påstand å sammenligne Israel og Jerusalem med Norge og GØTEBORG !!! Det er så banalt at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Men jeg skal gjøre et forsøk:

Jerusalem var KONG DAVIDs hovedstad for 3000 år siden, han var JØDE og konge i Israel. I hele Bibelen og i jødenes identitet ligger lengselen etter Sion. Teologen Fykse Tveit har helt sikkert lest i Salme 137  om hvordan jødene satt ved elvene i Babylon for 2500 år siden og lengtet etter Sion og Jerusalem, til og med den kjente pop-gruppen Boney M synger om dette.

Romerne fordrev jødene fra Jerusalem for litt under 2000 år siden, og kalte området for Palestina. Romerne gjorde dette – ikke araberne…. Siden har jødene hver eneste påske ønsket  hverandre ”Neste år i Jerusalem”.

Palestina er i dag delt i to land: Jordan og Israel. Araberne har sagt nei til eget land i Judea og Samaria tre ganger, og ALDRI under ottomanerne i 400 år var det krig for å få et eget land for et eget folk kalt palestinere.

 

Fykse Tveits synspunkter søkes å legitimeres under henvisning til samarbeid med  Kjell Magne Bondevik og Oslo Fredssenter. Bondeviks flørting med verstingregimet i Iran under President Ahmadinajad og tidligere statsminister Khatami, er en tung bør å bære for Bondeviks troverdighet. En slik lefling med totalitære, brutale  og undertrykkende regimer har vi ikke sett i Europa siden Neville Chamberlains dødfødte ”appeasement” -politikk. Også Chamberlain levde på en overvurdering av sin egen person, og uttalte de mest dåraktige ordene en politiker noen gang har uttalt etter møtet i Munchen i 1938: ”Peace in our time”.  Den gangen  mente han at ”Herr Hitler” og han selv hadde blitt enig om å løse fremtidige konflikter i gjensidig dialog.

Denne gangen har Kirkenes Verdensråd gått for langt. Å delegitmere Jerusalem  som Israels hovedstad og jødenes mange tusenårige historie til byen, er historieløst på grensen til det absurde.  Generalsekretær Olav Fykse Tveit og Biskop Mounib Younan begynner å få vanskeligheter med å distansere seg fra begrepet anti-semittisme, en svøpe som dessverre har lagt  over deler av kirken i altfor mange hundre år. Kirkenes Verdensråd og Mellomkirkelig Råds lefling med totalitære regimer under den kalde krigen kommer dessverre også fort i minnet i denne situasjonen.  Den fred som Olav Fykse Tveit hevder at han arbeider for, og som jeg tror ham på at han ønsker å oppnå, er ikke mulig å finne på den veg han har valgt å gå. Å fornekte historiske kjensgjerninger og Bibelens ord vil aldri føre til fred, ei heller allianse med anti-semittiske kirkeledere. Jerusalem var Israels hovedstad for 3000 år siden, er  Israels hovedstad i dag og vil for all fremtid være det. Kirkenes Verdensråd har intet mandat til å endre på dette.

 

Erik Selle

Rådgiver, ICEJ

Klippet fra: Den kristne ambasade i Jerusalem. Se link på favoritt linker siden

Jerusalem

Israel og det Profetiske ord. Av Gjermund Kvamme

Israel og det Profetiske ord

Vi lever i alvorlige tider ! Men også oppmuntrende tider for oss som Guds folk. Vi som tror på det profetiske ord, og det det vidner om. Nemmelig Jesu snare komme for å hente oss som har tatt sin tilflukt til ham. Jesus kommer meget snart ! Alle tegn i tiden vidner om det. Men fremfor noen tegn i tiden, så har vi tegnet Israel, som selv vantroens forkynnere må sperre øynene opp for. Derfor er det heller ikke noe rart att Djevelen har dette Guds eiendomms folk som sin hovedmotstander ved siden av Guds menighet-Bruden på jord. 

Rett etter terror anslaget mot World trade senter i USA så var mange forsiktige i sine uttalelser, og man hadde både respekt, og medfølelse for det amerikanerene hadde opplevd der. Men det skulle ikke gå lang tid før de første begynte å yttre seg anerledes. Kritiken mot USA, og att de var skyld i det selv begynte å komme. Men kanskje det mest talende: Israel ble atter fremstilt som den skyldige. Selv om det var folk fra den Arabiske verden som hadde utført denne grusomme handlingen mot intetanede sivile liv, så kom påstandene om att det var Staten Israel som var den skyldige, og da deres tilstedeverelse i eget land i Gaza og vestbreden.

I denne forbindelsen vil jeg minne alle på hva som kjennetegnet Nazistene. Nemmelig at de skyldte på Jødene for alt som var galt. Det er meget avslørende å se hvor inntenst hatet mot dette lille folket Israel er. Pro arbiske krefter innen Aviser, Tv, politikken m.m. Tegner ett vrengebilde av situasjonen i midtøsten. De hevder Araberenes rettigheter til Isrelske landområder. Jerusalem må deles mellom Israel og en ny ”Palestinsk” stat. Nåvell ! 

Vi mennesker kan ha mange meninger, men det som teller er hva Guds ord og det historiske skjøtet sier, som vi finner i Bibelen. Guds fullkomne, og ufeilbare ord til alle tider. Mennesker spår, men Gud rår. Takk og lov og pris for det ! Da hjelper det ikke hva Hittlers Main kampf sier, eller den Arabisk domminerte FN sine mange tilbake kallelser av løfter som tidliger er gitt til Israel. Att ugudelige mennesker med antisemitiske holninger gir disse ting rang over det opprinnelige skjøtet som er i Bibelen forandrer ikke fakta. Guds ord har altid rett. Israels land tillhører Jødefolket. Derfor står disse ting helt klart for alle Bibeltroende og sanne kristne. Vi er ikke i tvil om Bibelens og da de Profetiske ords klare befatning og aktualitet i midtøsten spørsmålet.  Israel og det profetiske ord er tett bundet sammen. Så mitt klare utgangspunkt og ståsted her er basert på hva som konkret er forutsagt og bestemt for årtusener siden i Guds ord. 

La meg i samme forbindelse få understreke att Gud elsker alle folk ! Det står skrevet: Han vil att alle mennesker skal bli frelst, å komme til sannhets erkjennelse.For så har Gud elsket HELE VERDEN at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham(Jesus) ikke skal fortapes men ha evig liv! Her står vi likt enten vi er Jøder, Arabere, Normenn, Amerikanere osv. Vi trenger alle frelsen i Jesus Kristus. Gud har også en plan til frelse for alle Arabere som vil ta imot ham. 

Videre så har også Araberne fått ett konkret løfte fra Gud. Når Hagar, og Ismael, som er Araber folkets stamfar som sønn av Abraham og trellkvinnen Hagar, var på reise bort fra Abraham og Sara så talte Gud å lovte dem att de skulle bli ett stort folk. Det står i 1 Mos 21,17 att Gud hørte gutten gråte fordi Hagar ikke hadde mere vann, og fortvilte. Da står det i v 18; Stå opp. Reis gutten opp, og hold ham fast i hånden for jeg vil gjøre ham til ett stort folk. Dette er noe som vi jo også ser att har gått i oppfyllelse eksagt som profetordet forutsa det. Så det er klart att Gud også har omsorg for det Arabiske folk. Videre står det att dette folket(Arabere) skal bo østenfor sine brødre(Jødene).

De opprinnelige jøder er etterkommere etter Abraham, og Saras sønn Isak som ble lovet av Gud. Ismael som var den sønn Abraham fikk med sin trellkvinne fordi han og Sara prøvde å hjelpe Gud så de skulle få en sønn er kilden til det Arabiske folk. De er da på en måte halvbrødre i avstammning. Men det som Bibelen også forutsa er att det til alle tider skulle være krig mellom disse to bror folk i mditøsten. Ismael skulle vøre en villasen av ett menneske. 

Allerede mens Isak og Ismael bodde isammen, så står det att Ismael spottet Isak, og dette var grunnen til at Sara ba Abraham og å sende Hagar og Ismael bort. Videre så taler skriften mye om at Gud utvalgte seg Abraham, Sara, og deres sønn Isak sine etterkommere på en helt spesiell måte, og tildelte dem Kanaans land, som noen senere har gitt navnet Palestina. Israels land. I 1 Mos 12 1-3 står det skrevet: Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til ett stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes(Jesus og da frelsens vei til velsignelse for alle folk kom utifra jødefolket). Dette var første gang Gud kalte Abram, og gav løftet om landet. 

Så står det videre i v4 at Abram dro avsted som Herren hadde sagt, og i v5 står det at han kom til Kanaans land, og så står det fra v6: Og Abram drog gjennom landet til stedet Sikem, til Mores terebinte lund, og i v7: Da åpenbarte Herren seg for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette landet. Videre så drar Abram opp til en høyde som heter Betel. Der taler Gud til Abram att han og hans ætt skal få alt landet han ser til alle tider mot Nord, mot Syd, mot Øst, og mot Vest, og der får også Abram på ny løftet om en tallrik ætt. 

Videre får Abram ett nytt møte med Herren i 1 Mos Kap 17, og der forandre Gud Abrams navn til Abraham som betyr mange folks far. Han er stamfr både til Jødefolket, og de Arabiske folk. I det samme kap så taler Gud og konkretiserer hvem disse løfter gjelder til. I v19-21 så lover Gud at dden gamle Abraham skal føde en sønn ISAK som pakten og løfte om Kanaans land(Israel,”Palestina”), og velsignelsen gjelder.¨ Kanaans land er det opprinnelige navnet på Palestina som er den flate kyststripen i den Østlige delen av Middelhavet.

Kanaan(Israel) strakte seg fra Egypt og nordover til Sidon. Videre kan vi lese om Israels speidere i 1 Mos kap 13 att de utspeidet landet som Gud hadde lovet mere eksagt. Der står det om Landet fra ørkenen Sin til Rehob, bortimot Hamat, og opp til sydlandet til Hebrom, og videre til Eskols dal, og tilbake til Kades barnea(rett utenfor landet) som Israels folk da var. Ellers så har vi vel det klareste og mest konkrete løfte med grenseopptegnelser på hva som tillhører Israels land etter Guds vilje i Josvas bok som ved siden av å være Guds tale også inneholder nøye historiske nedtegnelser om da Jødene inntok det landet de forut var lovet av Herren. Kanaans land-Israels land. 

I Josva 1, 2 så sier Gud til Josva som ledet striden for Israels barn da de inntok landet som var lovet til Abraham, Isak, og Jakobs ætt: Gå over Jordan, du og hele dette forlket, inn i det landet som jeg vil gi Israels barn.V3: HVERT STED dere setter foten gir jeg dere slik jeg sa til Moses. 5 Mos 11, 24 Hvert sted I treder på med eders fot, skal høre eder til; fra ørkenen og Libanon, fra den store elv, elven Frat, og til havet i vest skal eders landemerker nå. Jos 1, 4 Fra ørkenen og Libanon der nord like til den store elv, elven Frat - over hele hetittenes land og helt til det store hav i vest skal eders land nå. Videre kan vi lese konkret i Josvas bok kap 13-22 om delingen av Israels lans mellom de 12 stammer som er avstammet fra Jakob, sønn av Isak som fikk navnet Israel sine 12 sønner. 

Ja her har vi i korte trekk det profetiske Ors bevis for Israel sin rett til eget land. Ingen fredsposess, regjering, intet veikart for fred gitt av denne verdens styrende organer kan forandre det fakta att Israels land, palestina tillhører Jødefolket. Staten Israel-Guds eiendomms folk. En del av de navn som er nevnt i Bibelen er navn som brukes den dag i dag, mens andre er byttet ut med nyere navn. I grove trekk så dreier Israel sitt rettmessige land seg om alt de har i dag, hele Jordan, deler av Syria, Golan høyden, hele vestbredden, og helt til ørkenen, og selvfølgelig hele Jerusalem som Israel sin udelelige hovedstad. For å ta det i omtrentelig trekk.

Videre kan vi ikke i vår tillnerming til Israel og det profetiske ord la være å nevne deres foutsagte spredning som folk blandt jordens folkeslag, og Bibelens løfter om att e skulle bestå som folk, og samles tilbake til sitt land i Endens tid. Tiden rett før Jesu gjenkomst. I flere århundrer så det ut som en umulighet att Bibelens ord om Jødefolkets tilbakevending til sitt eget land skulle gå i oppfyllelse. Guds fornektere og spottere hånet det Bibelen sa, og brukte det som ett argument om att det profetiske ord i skriften bare var humbug. 

Bibelen forutsa for flere årtusener siden til og med att Jødefolket skulle komme til sitt land flyvende. Dette var jo umulig. Mennesker kan ikke fly. Eller ? Ja vi kan le av Gudsfornekterene og de som da bestred Bibelens ord utifra slike argumenter. Men på den tiden ble det med rette sett på som en umulighet att Jødefolket skulle komme flyvende til sitt land. Hadde Jødefolket vendt tilbake i tidligere århundre så hadde dette vært en umulighet. Men det profetiske ord fikk rett. Jødefolket skulle samles i sitt land ikke i hvilken som helst tid, men i ENDENS TID. Tiden rett før Jesu gjenkomst. Tiden etter att også flymaskinen hadde blitt oppfunnet. Lovet være Gud og Lammet. 

I Jes 60, 8 spør profeten om Jødefolkets tilbakevending til sitt land i Endens tid: Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Halleluja ! Profetordet går i oppfyllelse. Profetordet har alltid rett ! Lørdag 15 Mai 1948 ble staten Israel proklamert. Landets regjering meddelte en forundret og overrasket verden over Radio att staten Israel var opprettet.

Statsminister Ben gurion uttalte: Vi har ventet i 2000 år på denne begivenhet, og i løpet av en halv time er den gjennomført. De britiske styrker trakk seg umiddelbart ut, og nesten samtidig med at de trakk tilbake så angrep store styrker fra Libanon, Syria, Jordan, og Egypt den lille, og i menneskelig øyne forsvarløse staten Israel. Alle forståsegpåere forventet ett snarlig nederlag for Israel og deres underlegne hær. Men mot alle forutsettinger så var Araber landenes hærer etter bare 1måned drevet tilbake på alle fronter, bortsett fra den gamle bydel i Jerusalem. 

Slik har historien forløpt i en årrekke med Arabernes uttallige forsøk på å utrydde dette folket. Men de har ikke klart, og kommer heller aldri til å klare det, fordi Gud verner om sitt folk. Israel og det profetiske ord. I 1967 etter enda en forsvars krig fra Israel sin side mot agresive Araber nasjoner, så kom det gamle Jerusalem på Jødenes hender og det var enda ett mektig tegn fra Israel og det profetiske ord om att tiden er nær forestående for enden, og Jesu gjenkomst i særdeleshet.

Joel 3, 6 For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, Joel 3, 7 da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land; Joel 3, 19 Skare på skare samler sig i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. Luk 21, 24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.

Så gjennopprettelsen av staten Israel, og det att Jerusalem igjenn har kommet på Jødenes hender er en av de mektigeste tegna vi har på att tiden er nær forestående for Jesu gjenkomst først for å hente sin brud/Menighet, dernest som konge for å avslutte Harmageddon krigen. Knuse Israels motstandere og dømme nasjonene i inngangen til Tusenårsrikets herlighet. Når alt dette begynner å skje sier skriften. Rett dere opp. Løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Lovet være Gud og Lammet. Jesus komer meget snart. La oss velsigne, og trøste dette folket mens vi venter på Herrens snare komme. La oss be om fred for Jerusalem.

Fred over Guds Israel, og alle som følger ordets rettesnor. Shalom!

Evangelist og Redaktør Gjermund Kvamme

Skremmende inndoktrinering av Arabiske barn. Av Gjermund Kvamme

Skremmende inndoktrinering av Arabisk/"palestinske" barn i Gaza og vestbredden

Palestinerne" på vestbredden har mere Nazi Propaganda om Israel/Jødene, en selv Nazi Tyskland hadde på 30 og 40 tallet! Tekstbøkene som brukes av selvstyre myndighetene fra småskolen til ut høy skolen formidler hat til Israel, og støtte til Hellig Krig/Jihad v ed drap av Jøder!

Dette liker ikke norske medier og myndigheter å snakke om.

Her har dere noen direkte sitater fra lærebøker som selvstyremyndighetene ihvertfall inntil helt nylig brukte og så langt jeg kjenner til bruker i dagens skole klasser: Israel er ett land av Kjeltringer, som er født til Kriminalitet! Jødene er arrogante, og slue forrædere! Sionismen er en rasistisk bevegelse! Oslo Avtalen er ett skritt for å få den Palestinske frigjørings hæren inn på nye områder, for støtte til Hellig krig!

Så kan man jo undres på hvorfor barn som oppfostres til ett sånt hat mot ett folk, senere gjør hva som helst for å skade dem !?! Men det slutter ikke med dette, for selv styremyndighetene har brukt, og bruker en del av Jordanske skolebøker, og dere må ikke tro att dem er noe bedre enn dem Arafat selv produserte når han var ved makten.

Her kommer litt om innholdet: Idet det henvises, og refereres til Koranen, så blir det opplyst at Jødene har en korrupt, og uærlig karakter at Jødene er Anti Islam. Videre så undervises det i en bok at Jødene mener at alle andre mennesker skal tjene dem som ett slags "herrefolk". Det står at Israel brente ned Al Aksa moskeen i 1969, som en del av Jødenes plan om å ta over tempelhøyden! Alle Arabere er forpliktet til bekjempe Sionismen. Den Jødisk Sionismen er mer rasistisk en alle andre bevegelser i det 20 århundre(åpenbart så foretrekker de altså Nazismen fremfor Sionosmen)! Allerede i andre klasse så lærer barna om hellig krig /Jehad, der de oppfordres til å ofre sine egne liv , for å forsvare Palestina!

En annen lærebok sier: Arabere, og muslimer vil krige mot Jødene, som fordrev dem fra deres hjem. Derfor er timen kommet for jihad, til å slipe det skarpe sverd(direkte sitat)! Videre så fremstilles Arabere som helter, i sine overfall mot jødene/Israel tidligere! Steinkasting blir glorifisert, og hyllet som noe stort og bra! I kartene som brukes i skolene så fins ikke Israel på kartet i det hele tatt. Tel Aviv blir forexempel kalt "Jaffa"! I femte klasse så har man en fast diskusjon(hoved oppgave): Hvorfor må vi krige mot Jødene, og fordrive dem fra vårt land ? 

I syvende klasse så lærer elevene at 1948 var det året av den store forbrytelse. Da ble forbryter staten Israel opprettet. I åttende klasse så lærer man en sang om "Jaffa"(TelAviv), der man loves, og få returnere fra diasporan og fengslet. Videre står det helt klart i lærebøkene: Ingen godkjennelse av Israel(som eksistens berettigelse) Israel er ingen rettmessig stat. Videre som før sagt så fins ikke Israel på kartet, og heller ikke Israels grenser eller noen av de Israelske navnene finnes i  lærebøkene.

"Palestinerne" har som hovedmål å regjere over hele Israel, og illustrerer dette ganske klart med ett bilde av Tel Aviv hvor det identifiseres som en "Palestinsk" by, med Al Jazzar mosken ved siden av som har påskriften "Palestina" Er vårt land ! Videre så hyller man de som dør i kamp for dette land, kaller det Jehad/Hellig krig, og forteller at alle som dør i kampen for å forsvare sitt hjemland , blir en martyr(disse siste ting står i en lærebok for 6 kl!

Noen noen konnkrete eksempler, med henvisninger til slutt: Navn på lærebok i 8Kl: Al-Mutalaa Wa-Al-Nussous Al-Adabia Side 120: Min bror(Jødene) har krysset grensen, og tiden er kommet for jihad og martyrium!

Navn på lærebok i 7 Kl: Lughatuna Al-Arabia, Kap 2 side 17: Året 1948 er kjent som året med den store forbrytelsen, hvor kjeltringstaten ble etablert gjennom brutal invasjon, og erobring av byer og landsbyer.

Navn på bok i 6 Kl: Altarbia Alwanya, Side 15 finner vi ett: Forherligende foto av jihad kriger(terrorist) Iz a-Din al-Kassam++++++++ jeg kunne gjøre listen over Arabisk nazi propaganda som er i bruk, og har vært i bruk i flere ti år i arabiske land og vestbredden mye, mye, mye lenger, og så lurer fortsatt noen på hvorfor de har serlvmordsbombere, og psykotiske steinkastende barn, som dreper og blir drept!!??! 

Nei for den som setter seg litt inn i hva det Arabiske("palestinske) folk har blitt indoktrinert til å tro i årevis, så er ikke noe av de ting noen overraskelse! Det som derimot er tragisk, er at Palestinernes våpendragere angriper Israel, mens de isteden burde rope med strupens fylle lyd mot dette overgrep mot eget folk ! Det er faktisk Arabiske ledere, som tar livet av arabiske barn, og ungdommer ved å fylle skolebøkene, og hodene deres med usannheter, løgner, og urettmessig hat mot Israel og Jødene!! Og da de(Araberene) i tillegg til dette er meget snar med å lemleste og drepe egne Arabere som ikke lar seg lure av denne Nazi propaganda, så burde det fortelle alle de som bruker opp krefter, og tid på å angripe Israel, at de er på feil spor! 

Man burde heller anngripe med like stor glød de Arabiske despot ledere som dreper og inndoktrinerer sitt eget folk !!! Dette er altså ikke bare snakk om støtte til Israels folk, men også en viktig kamp for å redde store deler av den Arabiske befolkning fra undertrykkelse, og hjernevaskingen de har vært utsatt for i flere tiår av sine ledere !

La oss stå frimodig frem med sannheten, avsløre løgnen, og rope ut trøstende, og velsignede ord til det Jødiske folk! La oss også med høylydt røst protestere mot overgrep som de Arabiske ledere gjør mot eget folk her! SHALOM for Israel! SHALOM for de Arabiske folk!
David mot Goliat. Israel er det lille blå feltet. Rundt er dem omringet av fiender som flere ganger har prøvd å utslette Israel.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

jan petter storemark | Svar 11.07.2011 13.35

gud velsigne ISRAEL AMEN

Gjermund 12.07.2011 02.57

Amen! Shalom!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE