Politikk og Kristendom. Lagt ut Høsten 2013

Politikk, Kristendom og den Nåværende Politiske situasjonen i Norge

Har den siste tiden tenkt en del på kristendom og politikk. De fleste av oss evangelisk konservative kristne har blitt sjokkert i hvor langt den sittende regjering går i sin kamp mot evangelisk tro og kristendom i skole og familie! Det rives ned den ene kristen arven etter den andre. Samtidig som man prøver å fjerne restene etter landets kristne fundament viser man en snillisme ovenfor andre religioner og kulturer! 


Eksempelvis er nå vi Kristne fratatt vår tidligere rett til fritak fra fag som strider mot vår tro som nåværende RLE, mens muslimer kan kreve fritak fra Gymtimene m.m. p.g.a sin tro og overbevisning. Listen kunne vært gjort mye lengre. Avkristningen er ett pågående faktum på tinget! Dette har resultert i ett sterkt ønske om regjeringsskifte hos mange innen den evangeliske kristenhet. Noe jeg har full forståelse for!

 

Likevel, må jeg få si at, har jeg blitt mer og mer betenkt over den blinde beundring og kjærlighet mange Kristen ledere viser ovenfor ett såkalt borgelig regjerings alternativ. Bare det kommer en borgelig regjering skal frafallet og Gudløsheten i vårt land snu og forvandles til vekkelse og fremgang for de kristne verdier. Denne troen kommer ofte sammen med en tro om en veldig folkevekkelse og at vi kristne nærmest skal ta over styringen i denne verden rett før Jesu gjenkomst. Dette er ett vrengebilde som står i fullstendig opposisjon til hva Guds ordets profetiske ord lærer om vår tid. Man tar da løfter som gjelder tusenårs riket å setter det inn i vår tid. Da kommer man galt avsted. Derfor viktig at vi er edruelig i vår tid og kjenner det profetiske ord. Der ser vi tvert imot at slutten av endetiden før Jesu gjenkomst skal være preget av villfarelser, falske vekkelser, frafall, antikristelig ånd og manglende sann Bibelsk tro!

 

Derfor skal vi ikke forvente for mye av denne verden vi her bor i. Denne verden ligger i det onde og vil tilta i det frem til de frelste rykkes opp i luften hjem til vårt hjemland Himmelen. Så å legge for mye krefter i denne verdens styre og stell vil kun ende i skuffelser og sorg. Dette tror jeg er ett sidespor og en avsporing for Guds folk. Ikke at ett regjeringsskifte kan være positivt, men at det nærmest skal løse alt til det bedre er i beste fall ønsketenkning og blindhet ovenfor andre sider. Kristendom og politikk har alltid endt i en merkverdig blanding og på sikt frafall istedet for vekkelse. 


Jeg har blitt mer og mer fortrolig om at vi kristne fremst av alt må be for de som styrer og formidle sannhetens budskap ut fra de talerstoler vi har til rådighet istedet for å prøve "ekteskap" med staten og politikken. Så vi kan leve og vandre ett liv i Gudsfrykt og sømmelighet i henhold til vår tro og overbevisning.

 

1Tim 2:1-2: Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. 

 

Altså at vi FREMFOR ALLE TING gjøre bønner.. Dog setter jeg pris på enhver som hevder kristne verdier også på tinget! Så Gud velsigne den som kjenner for den oppgaven! Viktig da at bønn og arbeid går hånd i hånd! Jeg mener ikke med denne notaten og si at vi ikke skal delta i samfunnet i så måte! Men problemet med politikk og kristendom er at det som regel ender med at politikken oppsluker kristendommen hos de kristne på tinget og ikke motsatt. Det er bare å se på KRF og deres historie så ser man dette. 


Rom 12 sin formaning, skikk dere ikke lik med denne verden, kan jo brukes i mange sammenhenger. Denne verden er i Åpenbaringsboken sammenlignet med ett Dyr. Skjøgen rir dyret, mens Bruden vandrer adskilt og tilukket for denne verden. Bruden skal ikke ha sine kilder og bindinger i denne verden.


Høy 4:12:  En lukket have er min søster, min brud, et avstengt vell, en forseglet kilde.


Stille og yndig i Gudsfrykt vandrer hun i den den seier Jesus hennes brudgom vant. Dette for at Jesus vår brudgom skal få en brud som er hans like. Likesom Jesus seiret over synden i sin vandring her nede skal vi få gå inn i hans seier og dem som seirer skal sammen med ham sitte på hans trone.


Åp 3:20-21:  Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.  Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 


Vi skal være en adskilt og hellig skare som ikke skikker seg lik denne verden vi har rundt oss. Vi er borger av en annen stad, den himmelske og har ikke her vårt blivende sted! Likeledes er ikke våre våpen av denne verden men åndelige. Vi har ikke kamp mot kjød og blod men mot makter og myndigheter og ondskapens åndehær i himmelrommet som Guds ord taler så klart om. Dette bekjempes ikke med verdslige våpen og metoder men med de åndelige våpen Herren har skjenket oss. Guds ord som er Åndens sverd, Troens skjold osv. Lovet være Gud og Lammet! 


Noe helt annet er når vi kommer ned til Jorden og skal regjere med Kristus i det tusen årige riket. Da skal politikk og kristendom blandes, men da går det bra for Jesus sitter da som øverste myndighet og konge! Da skal vårt himmelske riket senkes ned og styre på denne jorden i 1000 år før evigheten trer inn med nye himler og ny jord. Da skal lov utgå fra Jerusalem til hele jorden. 

 

Men så lenge vi er her nede må vi forholde oss til ett verdslig styre og regjering og være det lydig på det som ikke strider med Guds ord/vår tro. Her ser vi jo desverre at utviklingen går imot flere og flere ugudelige lover og prakksis som vil føre til at den kristne mer og mer må gå imot det samfunnet bestemmer for å lyde Gud mer en mennesker som skriften formaner oss til. 


Tit 3:1: Minn dem om å underordne sig under myndigheter og øvrigheter, å være lydige, rede til all god gjerning


Apgj 5:29: Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker


I dag er det da mange innen våre evangeliske krettser som snakker om å få fjernet en rød/grønn regjering for å bremse ugudeligheten. Jeg er hjertens enig i at dem står for mye gudløshet og er også enig i at FRP har mye bra når det gjelder synet på Israel og de kristne friskoler m.m. Derfor forstår jeg godt den kristne som gir sin stemme til FRP! Kan godt hende de får min stemme også uten at jeg skal forskutere noe. Sist valg endte vi med og ikke stemme i det hele tatt. Min hovedstemme går til Jesu kristi makt og herredømme som skal innføres etter att denne verdens ledere må gi opp!

 

Men samtidig som vi roper opp om AP og likesinnedes Gudløse politikk blir det litt dumt å blindt snakke varmt om en såkalt borgelig regjering der Høyre isåfall skal delta med sin kaldhet i forhold til de fattige og syke i vårt samfunn. Høyre har alltid vært storfolk og de velykkedes parti på godt og ondt. Hver eneste gang Høyre har vært ved makten har de gjort det til sine fanesaker å frata de som lider i vårt land deler av den trygghet og velferd de sårt trenger, samtidig som de har gitt skattelettelser til de rike. 


En slik mangel på nestekjærlighet er med respekt å melde ikke mindre ugudelig fremferd en det eksempelvis AP og SV viser på andre områder! Størst av alt er kjærligheten. Må få understreke at jeg ikke stemmer Rødt(AP/SV), kommer aldri til å gjøre det, og forstår ikke hvordan man som kristen kan klare å gjøre det. Men jeg ser ikke Høyre som noe mere Gudelig parti i så måte! Derfor blir kristenhetens omfavnelse av ett borgelig regjerings alternativ ganske så moralsk betenkelig.

 

Men når dette er sagt ser selvfølgelig også jeg med bekymring på den ugudelige utvikling innen samfunnet og særlig skolen som den nåværende, Rød/Grønne, regjering har innført! Men det er desverre helt i tråd med hva de profetiske ord har forutsagt om vår tid. Antikristens ånd bereder for sin fremtreden og da må desverre samfunnet bli mer og mer Antikristelig også. Antikristens ånd utbres og øker på innen både styre, kultur og samfunnsliv.


Eneste som til en viss grad og for en kort tid kan bremse er at vi Kristne har en motild og Gudomelig vekkelse i vår midte. Reformasjon tilbake til Bibelske røtter og sant vekkelsesliv. Men da må man være villig til å ta ett oppgjør med eget frafall som Kristenfolk før man roper høyt om frafallet i samfunnet og politikken! Når man er villig til å få på plass de eldres grenseskjell og søke opp igjen de gamle stier da tennes det en motild med omvendelse og vekkelse. Da vil verden se at Guds folk tar sin tro på alvor og få mere respekt for det man sier. Det er kunn denne rene og hellige brud som holder igjen for at Antikrist skal åpenbares og få fullstendig makt!


2 Tess 2:7-10:  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;   og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.


Mange i dag som roper høyt for sannheten samtidig som de forkaster Bibelske sannheter på andre områder. Blir patetisk, hult og tomt å høre liberale "kristen" ledere snakke hardt mot regjeringens ugudelighet samtidig som de selv forkaster sannheter i Guds ord som gammeldags, laterliggjør den Gudfryktige, bruker verdslige metoder i Guds hus, skiller og gifter seg igjen etter som det passer dem selv og åpent forsvarer sin egen ugudelighet samtidig som de skal refse ugudeligheten innen politikken osv osv. 


Dette sier jeg ikke med noen hård ånd mot alle de som har fått oppleve at ekteskap og andre ting i livet har gått i stykker for. Jesu Guds sønns blod renser fra ALL synd enn i dag! Men vi snakker her om mennesker som i stolthet forfekter sin rett til å leve i strid med Guds ord. Samtidig som de står i ledende stillinger innen kristenheten og angriper og fordømmer samfunnets frafall på andre områder.


1 Tim 3:14-16 :   Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig,   men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.   Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

 

Først når vi som menighet i sannhet er Sannhetens støtte og grundvold kan vi gå ut å forfekte dette også i samfunnet! Dere vet jo at det står at uten kjærlighet er vi en lydende malm og klingende bjelle. Kjærligheten er at vi elsker Gud og holder hans bud sier Guds ord. Så lenge vi som bekjenner oss som Guds folk ikke gjør det blir det som en lydende malm og klingende bjelle når vi roper opp og prøver å refse mydigheter og lignende! Tenk på dette kjære venner...


Broderhilsen

Det Norske Storting

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Andrè | Svar 12.01.2011 00.53

Veldig gjennomtenkt dette Gjermund !!!!! Godt skrevet !!!!!!

Gjermund 12.01.2011 20.11

Takk for det!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE