Hvem er jeg

Født 1971 i Ringerike Hønefoss. Oppvokst i Hallingdal frem til ut grunnskolen. Gjenfødt til ett levende håp i 1991. Kalt av Gud til Evangelist og Vekter i Guds menighet. Anbefalings-brev som Evangelist i den Norske Pinsebevegelse i 1993. Har reist i flere deler av Landet innen frimenigheter, Pinsemenigheter, Frie venner, Mara ata, Gater og streder og Teltmøter m.m.

Mitt Vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrd!

Jeg ble født i Ringerike/ Hønefoss 1971 i en søskenflokk på 4. Trådte mine barnesko i ei bygd i Hallingdal. Der fikk jeg vokse opp i ett småbruk med nærhet til naturen og Guds skaperverk. Men det viktigste av alt er at jeg fikk vokse opp i en frievangelisk menighet og med foreldre som lærte meg om Jesus og veien til himmelen. I min ooppvekst fikk jeg se hvordan Gud er en handlingens Gud som møter og reiser opp folk i alle livets situassjoner. Frelse, forvandling og helbredelser fikk jeg se og erfare mye av. Dette bare forsterket min tro på Jesus. 

I ung alder opplevde jeg å se at en nær venn av familen ble helbredet i ett nu og reist opp i fra rullestolen. Det var også ett sterkt vitnesbyrd som forsterket min tro på en levende Gud.  Ellers hadde jeg en levende barnetro som førte til personlige opplevelser med Gud før jeg falt ut i verden og ett liv i synden. 

Dette er mitt personlige vitnesbyrd og glimt fra merkesteiner og skilleveier i livet mitt. Gjennom alt er det viktig for meg å understreke at alt har jeg opplevd p.g.a Guds grenseløse store nåde. Herren skal ha ALL æren! La det stå med ildskrift over mitt vitnesbyrd: NÅDE! NÅDE! NÅDE Måtte mitt vitnesbyrd også vise at Guds vei altid er den beste vei. Jesus er Veien, Sannheten og Livet!


Joh 14:6:  Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.


Fra Døden til Livet:


I 20 års alderen opplevde jeg den store nåde og bli frelst og komme tilbake etter flere år i frafall. Synden var en stor del av livet mitt. Jeg står alene på gulvet i korsveien 7 i Elverum og kjenner syndenøden presse på..


Før jeg ble frelst levde jeg uten Gud og håp i denne verden. Livet besto i å ta til seg mest mulig av livets "gleder". Jeg arbeidet for å tjene penger til helge-festen og neste ferietur. Når jeg ikke arbeidet eller studerte så sparka å slo jeg på en boksesekk. Ble introdusert til kampsport første gang i 15 års alderen av en utenlandsk venn. Hele livet besto etter hvert av festing og trening. Mitt syn på meningen med livet var Tai boksing, festing og damer. Fremtidsplanene var en kariære i militæret og jeg hadde planer om å bli fallskjerm jeger.


Men så begynte Herren å arbeide på meg. Mer og mer kom den snikende følelsen at det jeg drev med var tomhet og jag etter vind. Planene som var lagt falmet i lys av evigheten og tomheten jeg begynte å føle over det livet jeg levde. Noen år tidligere var jeg aktivt med i barndoms menighetens bønnemøter, opplevde frelse, åndens dåp og vitnet om frelsen både i menigheten og på friluftsmøter. Jeg sang sammen med mamman min ”jeg er på reise til fredens land” og vittnet om gleden ved å være frelst. På barneleire var jeg med om å be for syke til helbredelse og jeg trodde fult og fast at dette var livet for meg. Jeg skulle aldri forlate Jesus.


Men så kom jeg mer og mere inn i pinsevennenes ungdomsmiljø med festivaler, konserter og alt det sosiale vi drev med. Mye av det hadde vært fint om innholdet i det Åndelige, sang, møter og festivaler hadde vært annerledes. Men før jeg viste ordet av det hadde jeg mista livet i Gud og sto med begge beina i verden. Rett før jeg kom fult ut i verden, så kunne jeg be for mennesker så dem ble helbredet på ungdoms leire og møter den ene uka, for så å feste å drikke meg full med kamerater uka etter. Til slutt erkjente jeg at jeg hørte hjemme i verden. Det ble starten på en vei til redning for mitt liv.


Veien til erkjennelse.


Denne våren i Elverum (90/91) var jeg kommet til veis ende i verden. Uansett hvor fine damene var så gav dem meg ikke noe lengre. Uansett hvor høyt eller hardt jeg klarte å sparke så ble det som tomhet og søppel for meg. Mine planer som før hadde gitt meg motivasjon og fremtidshåp begynte å stå for meg som en motbydelighet. Uansett hvor kul enkelte syntes at jeg var så falt det igjennom når lyset fra evigheten satte seg på meg og det liv jeg hadde levd. Jeg var en synder på rask vei mot ett evig helvete. Mørke og død lå foran meg. Så når jeg plutselig møtte en Kristen bekjent fra yngre dager og han ba meg med på møtet svarte jeg ja med en gang. Etter ett par møter og samtaler med min venn kjente jeg at Guds rike kom nærmere og nærmere.


Jeg står på gulvet hjemme i Elverum å må falle ned på kne for den levende Gud. Jeg roper og gråter, bekjenner mine synder og lenge føler jeg at jeg er en for stor synder for å bli frelst. Hvordan skal jeg klare å leve som Kristen? Hvordan skal jeg klare å slutte å banne, slutte å stjele, slutte å drikke osv. Guds ord rammet meg gang på gang og fordømte det livet jeg hadde levd. Men idet jeg ligger der i gråt og bønn til Jesus kjenner jeg hans fred komme inn. Jeg skal gjøre det, ikke du. La meg komme inn i livet ditt.


Rom 5,20: Men loven kom til forat fallet skulde bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større


Jeg kjenner nådens sol bokstavelig talt gå opp over livet mitt. Jeg reiser meg opp, går og løper rundt i huset med løfta hender og priser Jesus for at han har frelst meg. Frelst en stor synder som meg! Halleluja! Jeg ble født på nytt til ett levende håp. Jesus skulle nå bli Veien, Sannheten og Livet mitt. Jeg var på vei til Himmelens land. Vil du bli med dit kjære venn?


Jes 55:6-7: Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende sig til Herren, så skal han forbarme sig over ham, og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate. 


Dette fikk jeg gjøre denne dagen og begynne på denne vei! Jeg fikk gripe min Nådesanledning og aldri har jeg angret dette valg. Vi har en Himmel og vinne og et helvedte å undfly. Porten er trang og veien er smal, men Jesus gir livet fullkommen mening og fred!


Veien til en Radikal og Konservativ Ånds og Bibel troskap.


Dagene og ukene etter dette så svevde jeg på en sky av Nåde og Glede. Jeg gravde meg ned i Guds ord og ba mye til Gud. Det var så mye jeg ønsket å få tilbake av det Djevelen hadde frarøvet meg. Den ene åndelige opplevelsen avløste den andre. Jeg søkte opp møter med Åndelig mat og liv. Når pinsen kom dro jeg til Pinsestevnet på Hedemarks-toppen. Der hadde Ludvik og de andre evangelistene fra det reisende folket satt seg stevnet sammen med noen av bevegelsens høvdinger. Med en gang føler jeg meg hjemme sammen med dette folket. Mange av dem hadde også levd ett hardt liv i synden, men dem hadde opplevet en radikal frelse og hadde en respekt for Guds ord og åpenhet for Den hellige Ånd som jeg ikke opplevde mange andre steder.


Åndens fylde og kraft.


Forkynnelsen var enkel og radikal utleggelse av Guds ord. Jeg sitter på møtet med en av pinsebevegelsens høvdinger ”Morgan Kornmo” og kjenner jeg enten må gå frafallen ut igjen eller bøye meg under ordets forkynnelse som rammer hardt. Jeg velger det siste. Så idet han beveger armen sin over forsamlingen faller den hellige ånde overalt hvor armen beveger seg. Mektig opplevelse. Mennesker bryter ut i løste tunger, gråt og glede. Noen få rader bortenfor meg tar Guds ånd tak og løfter en dame opp av benken og hun begynner å danse i Ånden. Guds Ånd faller der hun beveger seg uten å komme bort i en eneste stol. Jeg ser, kjenner og fryder meg over alt dette, men rekker ikke å tenke mere på det, for idet hånden beveger seg over der jeg sitter så slår Guds ånd ned i meg så både jeg og benken vi sitter på nesten går bakover i bakken. På det møtet fikk jeg en kraftig fornyelse av Åndens fylde. All ære til Jesus! Samtidig med disse opplevelse så opplever jeg flere stadfestelser på at Herren har kalt meg til Vekter i Guds menighet og til Evangelist til de ufrelste.


Ut i frihet fra avgudsdyrkelse og religiøs vilfarelse.


Den samme sommeren drog jeg til en ungdomsfestival på Hedemarkstoppen hvor jeg trådde mine sko mye før Jeg og noen venner går inn på en gospel konsert med ett av Norges mest kjente gospel kor. I mengden der lar jeg meg rive med av sangen og rytmene og reiser meg sammen med resten av de nærmere 5000 ungdommer og unge voksne som der var samlet. Mens jeg sto og klappet i hendene og sang de nye "lovsangene" sammen med flere venner, så får jeg en rystende opplevelse som for ettertiden har forandret hele mitt syn på mye av kristenheten sin lovsang, sang, og virksomhets metoder!


Idet jeg står der og er med på showet, ja jeg var faktisk den i venne gjengen som der og da(rundt meg) ledet an i "lovsangen" og showet. Jeg står der sammen med flere tusen ungdommer, og føler/tror att vi gleder oss i gud og lovsynger Jesus. Men plutselig så opplever jeg et gufs og en følelse/fornemmelse av att salen er fylt opp av fremmede åndsmakter. En sterk åpenbarings følelse av att vi står og blir bedratt fyller hele min sfære.


Jeg blir åndelig talt lamslått, og roper inne i meg til Gud: Hva er dette for noe Gud? Hvorfor kjenner jeg dette? Jeg kjenner umiddelbart en intens indre stemme som roper til meg: Sett deg ned Gjermund og rop til Jesus, be til ham! Jeg faller da ned på benken der jeg står, og begynner å rope til Jesus. Jeg påkaller Jesus og blodet. Etter en kort tid med bøyd hode i bønn til Gud så kjenner jeg uroen og frykten forsvinner. Der og da hører jeg en stemme klart og tydelig bak meg som sier: Gjermund skal du følge meg og være en tjener for meg, så må du ta avstand fra alt du her ser, og gå ut herifra! Ja som det står i profeten opplevde jeg: Når du går så skal du høre en stemme bak deg som sier: Dette er veien vandre på den!

Takk og lov !


Jeg reiser meg så med skjelvende bein og går mot utgangs døra. Idet jeg passerer hoved døra i hallen, så fylles mitt hjerte av en usigelig fred og glede, og på vei ned til teltet så faller den Hellige Ånd over meg og jeg må bare løfte min røst i lovprisning til den levende Gud. Lovet være Gud og Lammet! Når jeg ble frelst ble jeg ført ut i frihet fra synden. Denne dagen førte Gud meg ut i frihet fra religiøsitet og villfaren ”kristendom”. Ære være Jesus! Derfor har jeg etter dette hatt en klar basun mot verdsliggjøringen i Guds hus. Såkalt "kristen" rock, "kristen" disko, "kristen" blues, Teater, Drama, underholdnings betonte gospel nights og lovsanger født i eros kjærlighet og lignende er alt fordekte forsøk, fra den svarteste avgrunnen, på å forføre og frarøve Guds folk kraften og velsignelsen fra Herren!


Bær ikke fremmed ild inn i Guds helligdom sier skriften! Tro ikke enhver Ånd men prøv Åndene formaner også Herren oss i sitt eget ord! Videre forteller Ordet oss at det som er født i Kjød ER kjød og det som er født av Ånden er Ånd(Joh 3:6). Joh 4:24: Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet. Herren har vist meg at Musikk ER Ånd. Hvor viktig da at vi blir bevart i det som Guds ånd føder frem! Da blir det ikke underholdning og fengende diskoryttmer. Men da blir det tilbedelse i Ånd og Sannhet. Lovet være Gud og Lammet! Denne dagen førte Gud meg inn i disse frigjørende sannheter.


Etterpå så komm Guds ordet for meg: Han svarer med glede og fred i hjertet! Hvilken usigelig glede att Herren hadde omsorg for en liten å ringe Herrens tjener som meg! Men kanskje nettopp det er grunnen til at Herren kunne møte meg med dette budskap og denne opplevelsen. Han har utvalgt seg det som er lite og ringe i denne verden(1Kor 1:26-28). Ja den ydmyke gir Gud nåde men den stolte står han imot(Jak 4:6).


Grundig Stadfestet av Herren.


Etterpå har Herren mange ganger, mange steder og på mange måter stadfestet det jeg opplevde den kvelden. På enkle møter i bygd og by har jeg opplevd at klare budskaper fra Guds ord har blitt etterfulgt av klar tale fra den levende Gud i proffeti og tunger/tydning om at Dette er veien vandre på den.Ved å forkynne radikale budskaper og sannheter som de fleste ikke lengre forkynner, har jeg opplevd Herrens arm til tegn og undergjerninger. Lovet være Gud og Lammet!


Hebr 13:8: Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. 


På midten av 90 tallet, på pinsevennenes predikant konferanse fikk jeg ett budskap om de gamle stier. Dem hadde snakket langt og lenge om Nye metoder og nytenkning i evangeliseringsarbeidet. Så taler Herren til meg om å be om ordet, å lese


Jerimias 6:16: Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.


Jeg får da nåde til å rope ut ett budskap om at dette er veien vandre på den! Det er ikke nye metoder, underholddningsmusikk og tilpassing tilv verden vi trenger men det gamle evangeliet i ånd og kraft. De gamle Ordets stier til vekkelse, velsignelse og frelse!


Mange syntes nok jeg var vel frimodig som ung evangelist å stå frem å refse den veien bevegelsen hadde tatt og tale rett imot det denne kjente predikanten hadde kommet med om nye metoder og lignende. Men idet jeg sier Amen spretter det en evangelist søster opp og profeterer: Jeg har ikke behag i den veien dere går. Jeg har ikke behag i deres nye metoder. Søk opp igjen de gamle stier så skal jeg velsigne dere osv. Idet hun setter seg får Daniel Karlsen tunge-målbudskap som avdøde Herrens kjempe Hans Svartdahl får tydningen på. Det budskapet støtter opp om det samme og stadfester underbart budskapet om De gamle stier. Der ble det en underbar bønnestund i gråt og innvielse den dagen. Morgan Kornmo går gråtende opp på talerstolen og roper til Gud i bønn for bevegelsens predikanter og menigheter. Denne opplevelsen satte også sine dype spor i min evangelist tjeneste. Bare synd at de fleste ikke gav akt på Herrens budskap der i ettertid.


Gjenstridigheten sitter dypt i menneskenaturen enten dem er rørlegger eller pastor. Herren står bak sitt ord og sine tjenere. Men vi står alle fritt til å velge hva vi vil gjøre når Gud taler.


Luk 18:7-8: Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?  8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?


Her ser vi løfte om at Herren skal stå bak sine utvalgte, men samtidig skal den sanne troen være en sjeldenhet når Jesus kommer igjen. Måtte du bli ett av unntaka kjære venn! La troen på Jesus og troen på Guds ord bli en livsforvandlende del av livet ditt. Jesus er Løsningen! I dag er nådens dag! I dag er Herren å finne!


Hilser til slutt med noen Guds ord som har hatt stor betydning for mitt kall og tjeneste:


Esek 22:30: Jeg søkte blandt dem efter en mann som vilde mure op en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulde ødelegge det.


Jer 6:16: Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! (Jesus er Veien, Sannheten og Livet! Veien som går til det gode. Matt 7:14: for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.


HovedKallsordene som Herren gav meg er:


Esek 33,7-9: Og du menneskesønn! Til vekter har jeg satt dig for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra mig. Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel.

Tjenesten i dag:

Har virket en god del blandt rusmisbrukere og ufrelste ungdommer. Etter som tid og helse gir rom har jeg ved Guds nåde være til hjelp for mennesker der. I tilegg produserer vi radioprogrammer til lokal radio.Forkynner Guds ord der dørene åpner seg. I tillegg lever vi i en spennende tid med stor forventning til hva Gud vil gjøre også fremover om han drøyer med sitt komme. Møtetelt til 110 personer med stoler og annet tilbehør + + har nærmest dalt ned fra Himmelen som Gudgitte gaver. Allerede har mange møtefremmede hørt evangeliet i det teltet, folk blitt fornyet og frelst i teltmøter vi har hatt. ALL ære til Gud!

Samtidig så får jeg og kona i den utstrekkning tid og økonomi gir rom for det, å bringe ett Vekkerop ut til Guds folk om å spørre etter de gamle stier, hvor veien går til det gode. Vandre på den! Ropet lyder på natten: Se brudgommen kommer. Gå ham i møte! Dette er Vekter-Ropet!  Sangkvelder, utadrettet arbeide blandt møtefremmede ungdommer m.m. får vi være med på uten penger og uten betaling. Pris skje Gud! Herren har velsignet med stadig nye ting til hans arbeide. Støtte til vårt arbeide kan gis på:

Vårt Post konto nr: 0540 61 25841

Takk for gaver vi allerede har fått og eventuelle fremtidige bidrag. Alt går og vil gå UAVKORTET til virksomheten for Jesus. Vi bevilger oss ingen lønn av disse gaver. Herren skal rikt lønne enhver glad giver. Fremst av alt! Takk for deres forbønner!!!

1 Kor 1:18: For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

aud olive fredriksen | Svar 21.05.2017 09.59

Et vekker rop som rører ved meg, jeg ser ingenting i 2017 ,håper din røst ennu høres.

May-Liss Day Johannessen | Svar 22.07.2016 05.03

Må Gud velsigne deg og din familie! Godt å høre et slikt vitnesbyrd!

Otto Pedersen | Svar 20.02.2016 00.10

Hei Gjermund!
Gud velsigne deg. Det var et sterkt vitnesbyrd. Du er en velsignelse i denne siste tid, for om ikke Jesus kommer snart forstår jeg ikke noen ting.

Svanhild Veslemøy Draumås | Svar 06.07.2015 21.11

Så godt det var å lese ditt vitnespyrd! Ubeskrivelig godt! Hjerte mitt fryder seg! Og bobler av glede,gleden i Herren som er vår styrke!Å så godt!Haleluja!Amen!

Gjermund 08.07.2015 09.15

Takk for velsignet hilsen, støtte og besøket kjære søster i Herren! All ære til Herren! Hjertelig velkommen tilbake på denne siden!

Svanhild Veslemøy Draumås | Svar 06.07.2015 19.45

Så godt det var å lese ditt vitnespyrd Gjermund! Ubeskrivelig godt! Haleluja! Amen!

Gjermund 06.07.2015 20.40

Tusen takk for det kjære søster i Herren! :) All ære til Herren! :)

Jorunn Holtan | Svar 10.01.2015 00.07

Etter å ha følt meg forvirret og motløs noen dager for den tid vi lever i, kjenner jeg at jeg har blitt løftet opp. Sjelden å høre sannheten i Guds ord forkynt.

Margot Andreassen | Svar 02.10.2012 15.58

Det er første gang jeg er inne på denne siden, men etter å ha lest det viktigste sier jeg: TAKK OG LOV og HALLELUJA! Herren Jesus lever og virker ved sin Ånd

Gjermund 04.02.2014 12.33

Ære være Jesus! Takk for det søster og velkommen tilbake!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE