Bilder fra VekkelsesHistorien

Min farfar Trygve Olsen. Han var også Evangelist.

Lars Læstadianus. Mens statens prester festa, drakk, sloss mm lørdagspresten og kom i bakrus på prekestolen, kristnet Læstadianus mye av Nord-kalotten. Historikere mener samene som folk ville gått under uten Læstadianervekkelsen. Alkoholisme var utberedt, mye brutal slossing med kniv, etc. Samfunnet var i oppløsning da denne omvendelsesvekkelsen ryddet opp

Hans Nilsen Hauge. Lekpredikant som kanskje mere en noen bidro til kristningen av Norge. Gikk fra bygd til bygd. Forkynte evangeliet til frelse samtidig som han bidro til vekst og arbeid. Ble kalt og åndsdøpt mens han gikk bak oksene å pløyde jordet på tune i Østfold

Maleri av Haugianere som samles rundt Guds ord og bønn.

Elias Blix ble født på Våg i Gildeskål 24 februar 1836, død 1902, norsk teolog og salmedikter. Han var bondesønn, og gjorde seg snart bemerka som litt av en lesehest og en flittig maur. Han gjorde seg tidlige bemerka på seminaret i Tromsø, og var ei tid lærer før han ga seg inn i teologistudiene. Men prest ble han aldri. Vi veit ikke sikkert om hendelsen i hjembygda hadde innflytelse på dette. Seinere ble han stipendiat og tok filosofisk doktorgrad i 1876. Han ble professor i hebraisk og be kirkeminister i Sverdrupregjeringa. Men de fleste av oss tenker nok på salmer når vi tenker på Blix. I Landstads salmebok er det over 100 salmer av Blix, og i Norsk Salmebok er det et lignende antall. Elias var svært dyktig, og han fantes snart i hovedstrømmen av nynorske foregangsmenn. Nordpå er Blix ved siden av Petter Dass den største salmedikter vi har hatt. Og det er ikke så rat når en leser salmene hans.

Elias Blix født 1836, død 1902, født i Gildeskål, norsk teolog og salmedikter.

Evan Roberts. Redskapet i Vekkelsen i Wales. Av mange regnet som forløperen til Pinsevekkelsens utbrudd i det 19 århundre.

Evan Roberts

Evaan Roberts med flere av Redskapene i Wales Vekkelsen.

Dan Roberts. Bror av Evan. Han ble raskt involvert i Wales vekkelsen etter at øynene hans ble helbredet som svar på bønnen til sin bror. Han reiste rundt Wales holder vekkelsesmøter og hundrevis ble lagt til menighetene som resultat.

SYDNEY EVANS. Evan Roberts nære venn og medstudent på Newcastle Emlyn. Også han kom til å oppleve en dypere kristne vandring, mens han på college var vitne til de åndelige kamper som Evan hadde. Han var sterkt brukt under vekkelsen og som de andre vekkelses predikntene reiste han over hele Wales og holdt møter. Han var også ledsaget av et team med andre unge som tok del i tjenestene. Etter vekkelsen gikk han inn i full tids kristen som rektor på et Teologisk College i India. Han giftet seg også med Evans søster Mary.

SETH JOSHUA. En evangelist fra Forward Movement av kalvinistisk Methodist Church. Han hadde bedt om vekkelse i noen tid, og hadde bedt om at Gud ville reise opp en person ikke fra universitet eller høyskole, men fra arbeiderklassen. I Evan Roberts så han det svaret på denne bønnen. I løpet av 1904 hadde Seth holdt møter over hele Wales, inkludert ett møte i Newcastle Emlyn der han først kom i kontakt med Evan Roberts. Det var en bønn bedt av Seth som beveget og rørte Evan og serlig ordene «Bøy meg å Herre» Dette ble snart Evans egen bønn og motto.

ANNIE DAVIES. Den mest kjente av solistene i Evan Roberts team. Hun ble med i teamet tidlig i vekkelsen og forble med Evan gjennom hans virke. Hun deltok aktivt i tjenestene og i tillegg til sangen var hun i bønnetjenesten og kom med ett budskap når Herren gav det. Hennes evne som sanger og varhet for åndens ledelse beveget ofte forsamlingen til tårer. Ett viktig redskap i forløperen til den senere verdensomspennende pinsevekkelsen.

FLORRIE EVANS. Tenåringen fra New Quay som offentlig bekjente at hun elsket Herren Jesus Kristus av hele sitt hjerte. Det gjorde hun på formidagsmøte i kirken sin. Hennes enkle ord var gnisten som tente vekkelse ild i kirken sin, og i vest Wales området, en brann som snart ville bli nasjonale i omfang. Disse talte ordene på søndag 14 februar 1904 skulle bli den første dråper av en en internasjonal vekkelsesregn. Hun kom senere i kontakt med Evan Roberts som var dypt imponert over gudsfrykten som han så i henne og resten av Newquay ungdommene. Under vekkelsen dro hun ofte rundt som en del av Joseph Jenkins team med møter i hele Nord-Wales.

Charles Fox Parham. Det teologiske opprinnelsen til moderne Pinsevekkelse kan spores tilbake til Bethel Bible College, grunnlagt i oktober 1900 av Charles Fox Parham. Skolen lå i Topeka, Kansas i en forseggjort uferdige herskapshus kjent som «Stone's Folly." I sin månedlige publikasjon, The Apostolic Faith, kunngjorde Parham at alle som ba og flittig studert Ordet var velkommen til skolen. Siden dette var en "troens skole" ble det ikke krevd noen opplærings avgift eller kursbetaling. Parham var den eneste instruktøren og Bibelen den eneste lærebok. Før Parham skulle dra til Kansas City for å tale Guds ord, så tildelte han studentmassen å slå fast hva som var kjennetegnet på Åndens dåp ut ifra deres studium av Skriften. Da Parham kom tilbake ble han forbauset over å høre at studentene hadde enstemmig kommet til samme konklusjon: det uomtvistelige bevis for den som tar imot dåpen i Den Hellige Ånd er at man talte i andre tunger. Styrte byggingen av Amerikas første Menighetsbygg for Pinsemenighet.

Bethel healing home

Azusa street og de første redskaper i pinevekkelsen på starten av det 19 århundre

Azusa street. Det mest kjente stedet for pinsevekkelsens utbrudd på starten av 1900 tallet.

Apostolic Faith Head Quarters, Houston, TX (c. 1906)

Azusa Street vekkelsen

Wiliam Seymore og kone

Wiliam Seymore

Wiliam Seymore

Smith Wigglesworth. Born: 1859-Died: 1947. Evangelist innen pinsevekkelsen. Av mange regnet som det store redskapet innen Engelsk pinsevekkelse. Han sto også i en mektige fornyelsesvekkelse her i Norge fra 20 tallet og utover.

Smith Wigglesworth. sammen med sin familie.

Smith Wigglesworth ber for syke og trengende. Mektige tegn og under fulgte hans virksomhet. Noen innen trosbevegelsen har derfor skrevet bøker om han som er sterkt farget av deres syn. Mens Smith Wiggleswort var sterkt opptatt av bibeltroskap med sterke krav til hellighet. Når mange av nåtidens falske vekkelsesbvegelser bruker tidligere Guds menn og kvinner til støtte for sitt syn er det ofte ett tyveri ut av en annen verden!

Stanley Frodsham.(1882-1969) Skribent redaktør og forkynner som virket og forkynte i pinsebevegelsen i over 60 år. i hjemmet til A.A. Boddy la fru Boddy hendene på ham og ba. Da fylte Guds Ånd ham og «fremmede tunger strømmet fra hans lepper." I 1909 begynte Stanley sin skribent tjeneste ved å publisere en pinsevenn avis Victory. Nær venn av Smith Wigglesworth

Tidlig ledere og redskaper i Azusa Street Mission, 1907. William J. Seymour, foran, andre fra høyre. Fru Jenny Seymour, bak

Thomas Ball Barrat. Pinsevekkelsen Pioner i Norge og Europa i starten på det 19 århundre. Grunnlegger og forstander i Norges største Pinsemenighet Filadelfia Oslo. Ble den som på en særlig måte bragte fornyelsen av Åndens dåp til Norge og Europa. Kjent for å stå rak og fast på det han trodde på.

T B Barrat ved flygelet. Han var en av Griegs beste elever

T B Barrat og frue Laura Barrat

Carl Rein Sehus. Sønn til C M Sehus. Markant Vekkelses evangelist, Vekter og profet i den Norske pinsevekkelse i tilegg til utenlands. Redskap og grunnlegger av flere store norske pinsemenigheter

Sverre Kornmo. Markant leder, forstander, predikant og forfatter i den norske og europeiske pinsebevegelse

Sverre Kornmo med kone

Ett glimt fra en innvielse av ett Pinselokalet i Moss

Erik Andersen Nordquelle (født 12. juni 1858, på Månejordet i Kvelde i Hedrum, døde 1938) var leder (pastor) den første menighet innen de Frie Evangeliske Forsamlinger, eller De frie venner som de også kalles. Den menigheten hvor pinevekkelsen først fikk sitt inpass og åpne dører i. Sto sammen med Barrat til de skilte lag. Han kunne med god grunn vært kalt «pinsebevegelsens mor» og «den frie evangeliske bevegelsens far» i Norge.

Erik Andersen Nordquelle (født 12. juni 1858, på Månejordet i Kvelde i Hedrum, døde 1938)

Johan Oscar Smith (født 11. oktober 1871, død 1. mai 1943). Grunnlegger av de såkalte Smiths venner. Samme utspring som pinsevekkelsen og de frie venner. Vant mange for Herren langs med kysten av Norge og innenfor den militære marinen. Kjent for sitt sterke fokus på nødvendigheten av ett hellig liv og daglig korsfestelse av kjødet.

Johan O Smith

Aksel Smith (f. 1880, d. 1919) var en av hovedstøttene innen smiths venner i den første tiden. Han var broren til grunnleggeren, Johan O. Smith, og døde i 1919, bare 38 år gammel.

Elias Aslaksen var en av Pionerene innen Smiths venner sammen med Johan O Smith. Kjent for sin praktiske helliggjørelses forkynnelse, ydmykhet og fokus på hellig ferd i liv og tale.

Asa Alonso Allen. Kjent evangelist i det tjuende århundret Kjent som en «Guds mann av tro og kraft '. I 1934 ble han frelst i en åndsfylt metodist menighet. Han ble ordinert som forkynner i 1936.

Teltet til A A Allan

Jack Coe. Teltevangelist innen den amerikanske pinsevekkelse på 50 tallet. Virket med verdens største møtetelt og opplevde mektige tegn og under på en ganske kort periode. En del inne trosbevegelsen ynder i dag å ta personer som Jack coe til intekt for det dem står for men det er en fullstendig forvrenging av hans tjenste som ikke bare hadde tegn og under men også ett sterkt fokus på hellig ferd helt ut til klesveien.

Jack Coe reiste rundt med verdens største møtetelt. Han forkynte Guds ord til frelse, helliggjørelse og helbredelse. Mange møtte Gud til Ånds sjel og legeme. Sykehus kjørte sine mest håpløse tilfeller til teltmøtene Jack hadde. Mange kunne gå friske ut av teltet.

Teltmøter med Jack Coe

William Marrion Branham (født 6. april 1909, død 24. desember 1965) var en amerikansk forkynner. Han tilhørte ikke noe etablert kirkesamfunn, men hadde en sitt virke spesielt innefor Pinsebevegelsen og Full Gospel Business Men. Han ble en periode brukt mektig av Gud. Store tegn og under vitnet mange om under hans møter. Han var blandt annet i skandinavia der han i Norge ble nektet å be for syke av politiet. Noe Branham respekterte og forkynte da kun Guds ord i Norge mens en død ble oppvekket i Finland etter hva det ble fortalt. Noen tilhengere av Branham i dag mener han var den siste store profet før Jesu gjenkomst. Han kom etter sigende med noen omstridte doktriner mot slutten av sin tjeneste. Han bidro ihvertfall klart til å formidle tro på at Jesus Kristus er i går, i dag den samme ja til evig tid!

William Booth (født 10. april 1829, død 20. august 1912) var Frelsesarmeens grunnlegger og første general.

William Booth (født 10. april 1829, død 20. august 1912) var Frelsesarmeens grunnlegger og første general.

Catrine Booth kona til grunnleggeren av Frelsearmeen Wiliam Booth.

Frelsesarmeen frilufts møte

Baptist samling på 20 tallet

Gerd og Robert Bergsaker. Misjonærer i Nepal

Kongo-misjonærene Gunnerius og Oddbjørg Tollefsen, sammen med sin adoptivsønn Emanuel Minos, svigerdatter Aase og barnebarnet Iben.

Veileder, PinseHøvding og Bibellærer Hans Svartdal sammen med den markante Evangelisten og vekkelsesredskapet Emanuel Minos.

Hans Svartdal. født 11. oktober 1920 i Skiptvet, død 15. november 2008 i Bærum. En veileder og høvding i Pinsebevegelsen. Tro mot Guds ord og fylt av Åndens kraft og autoritet. Misjonær i India og siden mangeårig misjonssekretær.

Hans og Rut Svartdal med barn. Hans Svartdal var mangeårig misjons sekretær, bibellærer og en høvding i Pinsevekkelsen som var tindrende klar helt til han ble forfremmet til herligheten. Få viste en slik troskap til Guds ord, kjærlighet til fårene og åndelig tyngde og kraft som Hans Svartdal viste gjennom hele sin livslange tjeneste!

Thoralf Gilbrandt Han var redaktør for pinsevennenes avis, Korsets Seier fra 1966 til 1984, og har fremstått som Pinsebevegelsens fremste teolog og skribent i flere tiår. Han var redaktør av den såkalte 88-oversettelsen av Bibelen. Han var også hovedredaktør for et 10 binds bibelleksikon, der han ledet 270 teologer fra hele verden. Selv hadde han ingen formell teologisk utdannelse. Forfatter av en rekke bøker. Kjent for sitt klare bibelsyn og kamp for Guds ord og mot vranglære av alle slag. Viste Åndelig klarsyn helt frem til midten 90 tallet da han fikk ett hjernedrypp og desverre ble satt en god del tilbake. Forfremmet til herligheten i 2006.

Bildet av Misjonær Per A. Pedersen. Per A Pedersen dro ut sammen med sin kone Palma i 1949 til Campo Grande i Brasil. Det var starten, både på en 60 år lang karriere i misjonens tjeneste, og på en gigamenighet som i dag teller 15.000 medlemmer. I tilegg virket og grunnla Per A Pedersen flere menigheter i sør amerika som i dag teller store forsamlinger. Per A Persersen har stått rakrygget på en Bibeltro og åndelig linje. Når han kom hjem far Brasil kom han med mektige forkynnelse med profetisk ånd til Pinsebevegelsen om at de har sammenblandet seg med verden og trenger en ny omvendelse og vekkelse.

Hans Svartdal med på utsendelse av Misonærer fra Bådø i 1976. Filadelfia menigheten i Bodø hadde i helgen 28.—29. august 1976 avskjedsfest og innvielsesmøte for misjonærene Rudolf og Brit-LajIa Larsen. Dette ble karakterisert som en historisk begivenhet i menigheten da det er første gang pinsemenigheten i Bodø kan være med og sende ut sin egen misjonær.

Egil Solheim og Arne Gundersen. To landskjente evangelister innen de frie venner. Kanskje de to enkelt mennesker som har stått mest sammenhengende i vekkelse her i Norge de siste 50 år. De to møttes i Lyngdal i 1958. Egil hadde møter sammen med sin svigerfar. I forsamlingen så han Arne, som var på besøk hos sin bror. Egil visste at Arne hadde god sangstemme, og utfordret ham til å synge en sang. Det endte med at Arne sang på dette teltmøtet. Deretter ble han med den fem år eldre evangelisten på en 14 dagers møteserie i Eiken. Det ble begynnelsen på et samarbeid som skulle vare i 50 år. Egil ble forfremmet til herligheten Mandag 21 Januar 2008. Arne virker for fult fremdeles men nå alene og ofte sammen med andre brødre. Egil og Arne kjenntegn er det enkle evangelium i sang og tale. En gjennomgående nidkjærhet for Guds sak og troskap til Guds ord. Dette bildet er fra 1978. De har aldri villet blande seg med nyreligiøse og vilfarende rettninger innen den karistmatiske bevegelse, men holdt fast på den gamle og enkle vekkelseslinjen i alle år.

Sangevangelistene Arne Gundersen og Egil Solheim

Esaias 51:1-4: Hør på mig, I som jager efter rettferdighet, I som søker Herren! Se på det fjell som I er hugget ut av, og på den brønn som I er gravd ut av!  Se på Abraham, eders far, og på Sara, som fødte eder! For da han ennu bare var en, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham og gjorde hans ætt stor; f or Herren trøster Sion, trøster alle dets ruiner og gjør dets ørken lik Eden og dets øde mark lik Herrens have; fryd og glede skal finnes der, takksigelse og lovsang.    

Når jeg nå legger ut en del bilder fra Guds menn og kvinner innen norsk og internasjonal vekkelsesliv betyr ikke det at jeg går god for alt alle de eller deres tilhengere sto og står for. Hva jeg står for finner du i Bibelen og selvfølgelig i forkynnelse og artikler her inne på VekterRopet. Ikke kjenner jeg til alt de sto for heller.

Men jeg legger ut disse bilder som ett minne og en klar anerkjennelse til deres forskjellige bidrag til vekkelse i norge og internasjonalt. Jeg tror ikke på partiskhet eller at skillene går mellom samfunnene. Skillene går tvers gjennom alle kristne samfunn! At noen av redskapene ikke alltid har vært sunne livet ut opphever ikke den nåde de ble brukt i av og med Herren.

Desverre kan vi i alle samfunn i dag se mye av endetidens frafall. Da gjelder det å gå til røttene og der oppkommet begynte å rinne frem. Det er nærmest kildens utspring at kildevannet er klarest og sunnest.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE