Asa Syndromet

Asa syndromet. Av Hans Tomter

Evangelist Hans Tomter

Asa syndromet. Av Hans Tomter

Asa-syndromet

Dette høres kanskje ukjent ut for deg, la oss slå opp i Bibelen i 2.Krønikebok 16,12 hvor vi leser:

”I det trettiniende året av hans regjeringstid ble Asa syk i beina, og sykdommen hans ble bare mer alvorlig etter hvert. Men ikke engang mens han var syk, søkte han Herren, men bare legene.” Amen! For ordens skyld, Asa var konge i Juda etter sin far Abia (2.Krøn. 14,1). Dette Skriftstedet er veldig intressant og veldig aktuelt for oss troende i dag. Asa er et bilde på oss som enkeltindivider, men også på Guds menighet. 

Vi skal se på dette fra en menneskelig og en åndelig side, først den menneskelige siden. Asa var forut for sin tid, vi leser at selv om han var syk, så søkte han ikke Gud men bare legene. Slik er det med mange kristne i dag, de søker stort sett bare legene og har Gud kanskje som en ”nødløsning” i tilfelle legene ikke kan hjelpe. Jeg skal ikke her komme noe nærmere inn på helbredelse kontra legevitenskap, for der er Bibelen klar og tydelig. 

Jeg ønsker å poengtere viktigheten av å følge Ordet og gjøre som Dèt sier, halleluja! Vi leste som nevnt at Asa ikke søkte Gud men bare legene. I Matt. 6,33 sier Jesus at vi skal søke Guds rike først, altså stikk motsatt av hva Asa gjorde. Så lenge vi ikke tar dette alvorlig, blir plagene og problemene mer og mer alvorlige. Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær, abba Fader og amen!

Jesus er svaret i alt

Jesus er svaret i alt, pris skje Gud! Det står at Han belønner dem som søker Ham med iver, og er det noe Guds forsamling trenger i dag, er det iver. Iver etter inderlig å søke Gud i sin åndelige fattigdom og hungersnød, halleluja! En broder fortalte meg for noen år siden at når han kjente at Gud var nærmest, var når han erkjente noe, var ærlig om ting som ikke var Gud til behag i livet sitt. Ordet sier at Gud har behag i et sønderknust hjerte og en sønderbrutt ånd, og salige er de fattige i ånden, for Himlens rike er dere, halleluja!

Mye vantro

I de vestlige landene er åndsfattigdommen stor, vantroen er stor, og i Matt. 13,58 står det at Jesus ikke gjorde mange kraftige gjerninger i Nassaret på grunn av deres vantro. I Mark. 6,6 står det at ”Han undret Seg over deres vantro”.En stor del av årsaken til at det skjer så lite herover, tror jeg skyldes vantro. Rett og slett. Men Jesus, halleluja, Han kom med løsningen Han. Takk og lov! Han sier til Tomas i Joh. 20: ”Vær ikke vantro men troende.” Halleluja”! Slik er Jesus, Han påpeker aldri et problem uten at Han også kommer med løsningen. Et eksempel til etterfølgelse for oss troende i dag, vi skal aldri bryte hverandre ned, men bygge hverandre opp, sier 1.Kor. 14,26. Derfor har vi også nådegavene, som skal være til oppbygg-else for Kristi menighet, som virker sammen med kjærligheten Den Hellige Ånd har gitt oss, amen!

Åndelige siden av "Asa-syndromet"

Skal tilslutt se på den åndelige siden av det jeg har valgt å kalle ”asa-syndromet”. Asa søkte ikke Gud men bare legene, leste vi. Mange menigheter i dag er tørre og åndsfattige, og ofte kommer det inn forskjellige former for underholdning osv., men det er viktig å skjønne at slike ting vil aldri erstatte Den Hellige Ånds kraft. Aldri!! Vi har mange åndelige ”leger” som sier at dere skal gjøre slik og slik, så blir det bedre, bruk den metoden og den metoden. Mange prøver å ”hjelpe” Den Hellige Ånd ved å finne på diverse former for verdslig lek, dans, under-holdning av ymse slag osv. osv. Men dette er bare et bedrag og utslag av åndelig tørke og fattigdom. 

Vi trenger Den Hellige Ånds kraft og inspirasjon over menighetene, ingen leger, ingen spesialister eller andre såkalte bedrevitere. Jo mer av verdslige ting som sniker seg inn i menigheten, jo større fravær av Åndens kraft. Det blir som med den blodsottige kvinnen vi leser om i evangeliene. Hun hadde brukt opp alt hun hadde av penger og lidd mye under mange leger, men ble bare verre og verre. 

Denne kvinnen er for øvrig også et bilde på ende-tidens menighet. Da Jesus kom forbi, fikk hun tro for at hun kunne bli bedre hvis hun fikk røre ved Hans kledebond. Det gjorde hun, pris skje Gud! Slik er det også med menigheten, den trenger en berøring av Jesus, halleluja! Asa syndromet tar livet av den enkelte troende og menighet fordi det er trass/opprør mot Gud. Bibelen sier at vi skal søke Guds rike først, så skal I få alt dette som tilgift, halleluja! Amen!

Av Evangelist Hans Tomter

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE