Hør hva Ånden sier til Menigheten!

Hør hva Ånden sier til Menigheten! Av Gjermund Kvamme

Evangelist Gjermund Kvamme

Hør hva Ånden sier til Menigheten! Av Gjermund Kvamme

Hør hva Ånden sier til Menigheten

I Åpenbarings bokens rystende skildringer av menighetenes frafall, og endetidens Laodika tilstander, så sluttføres den guddommelige åpenbaring til Johannes og oss med ordene: Den som har øre han høre hva ånden sier til menighetene(Åp;3:22) ! Jeg har derfor ett ønske her om at du som mener deg å inneha det åndelige øre skal

Gi akt på budskapet i denne stund !

Vi lever i endens tid, som er mulighetens tid, og tiden som vi først og fremst venter Jesu gjenkomst, men det er også en tid hvor Herren har sagt att store deler av kristenheten skal si;: Jeg er rik ! Jeg har overflod ! Jeg fattes intet ! Mens Herrens budskap lyder klart: Du vet ikke at du er ussel ynkelig fattig, blind og naken. Guds dom over vår tid og våre menigheter er åpenbar for enhver som har ett øre som hører hva Ånden sier til menighetene ! Verdsligheten står i høysete. Åndens kraft og virkning er blitt byttet ut med verdslig underholdning og tomme lovsangskor født i kjødet ! Selv om mange tror at Herren er i disse ting, så lyder budskapet fra Guds ord enn i dag: Det som er født i kjødet ER kjød, og det som er født i Ånden ER ånd !!!

Den som har øre han høre hva Ånden sier til Menighetene !!!

Da jeg var ganske nyfrelst og ung for snart 15 år siden(kommet tilbake etter flere år med frafall), så opplevde jeg først en mektig fornyelse av åndens fylde under ett pinse stevne der jeg bokstavelig talt ble fylt av Den hellige ånd og slått bakover av ett mektig stormvær fra Himmelen. Halleluja !!! All ære til Gud. Den samme sommeren drog jeg til en ungdomsfestival. Mens jeg sto og klappet i hendene og sang de nye "lovsangene" sammen med flere venner under en konsert med ett nymotens gospel kor, så får jeg en rystende opplevelse som for ettertiden har forandret hele mitt syn på mye av kristenheten sin lovsang, sang, og virksomhets metoder!!! Idet jeg står der og er med på showet, ja jeg var faktisk den i venne gjengen som der og da(rundt meg) ledet an i "lovsangen" og showet. Jeg står der sammen med flere tusen ungdommer, og føler/tror att vi gleder oss i gud og lovsynger Jesus. Men plutselig så opplever jeg et gufs og en følelse/fornemmelse av att salen er fylt opp av fremmede åndsmakter. En sterk åpenbarings følelse av att vi står og blir bedratt fyller hele min sfære. Jeg blir åndelig talt lamslått, og roper inne i meg til Gud: Hva er dette for noe Gud ? Hvorfor kjenner jeg dette ? Jeg hadde da ganske nylig også fått stadfestet mitt kall til å forkynne Guds ord. Jeg kjenner umiddelbart en intens indre stemme som roper til meg: Sett deg ned Gjermund og rop til Jesus, be til ham ! Jeg faller da ned på benken der jeg står, og begynner å rope til Jesus. Etter en kort tid med bøyd hode i bønn til Gud så kjenner jeg uroen og frykten forsvinner. Der og da hører jeg en stemme klart og tydelig bak meg som sier: Gjermund skal du følge meg og være en tjener for meg, så må du ta avstand fra alt du her ser, og gå ut herifra !! Ja som det står i profeten opplevde jeg:

Når du går så skal du høre en stemme bak deg som sier: Dette er veien vandre på den !

Takk og lov ! Jeg reiser meg så med skjelvende bein og går mot utgangs døra. Idet jeg passerer hoved døra i hallen, så fylles mitt hjerte av en usigelig fred og glede, og på vei ned til teltet så faller den Hellige Ånd over meg og jeg må bare løfte min røst i lovprisning til den levende Gud. Halleluja ! Etterpå så kommer Guds ordet for meg: Han svarer med glede og fred i hjertet ! Hvilken usigelig glede att Herren hadde omsorg for en liten å ringe Herrens tjener som meg !

Ja ingen behøver å bli ført vil, hvis man er villig til å lytte til Åndens stemme, samt gå Herrens vei også i denne Antikristelige tid !

Men mange skal desverre bli stående bedratt tilbake når anskriket lyder, og Jesus kommer på den brustne skyen. Ja Bibelen sier det så sterkt at det til og med skal komme mennesker på dommens dag og forsvare seg selv med at de har gjort store ting i navnet Jesus, både profetert i Jesu navn, gjort kraftige gjerninger i hans navn osv. Likevell skal Mesterens dom lyde: Jeg har aldri kjent dere ! Gå bort ! Måtte ikke du eller jeg få denne dom på den ytterste dag ! Nei ! La oss ha ett øre som er lydhørt for Åndens stemme midt i denne tiden, og holde fast på Evangeliets evige sannheter, og de Åpenbaringer Herren har skjenket oss. Her trengs ingen erstatninger eller falske toner, nei pris skje Gud ! Her er det sant som sangeren utrykker det att det gamle evangeliet er like nytt i dag !

Halleluja !   Han lever den gamle av dage, og han er i går, i dag den samme, ja til evig tid.

Enn i dag så opplever vi at han stadfester sitt eget ord med de medfølgende tegn, og vi får ved Guds nåde være med om å løse de bundne og sette de plagede i frihet ! All ære til Gud ! Den gamle av dage virker på den samme måten i dag som i fordum ! Men Antikristens ånd samler sine, og bereder verden og den frafallene kristenhet for sin fremtreden på den politiske og religiøse verdens arena. Så du ungdom: Vokt deg i denne tid ! Søk ikke å bli mettet i verden eller å bli fenget i musikken, og søk ikke nye metoder i Guds tjenesten, men søk kilden med det levende vann, og du skal aldri i evighet tørste ! Halleluja ! Guds bekk er full av vann ! Derfor kan vi midt i endetidens frafall og forførelser gjøre som salmisten utrykker det om Messias: Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Lovet være Gud og lammet ! Derfor skal Filadelfia menigheten gå seirende og lovprisende ut av denne verden. Ja da skal den som har hatt ett Åndelig øre få nåde til å synge Guds og lammets sang, frelst i himmelens herlighet av bare nåde. Halleluja !

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til Menighetene !!!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

May-Liss Day Johannessen | Svar 30.07.2018 09.36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE