Vår tids korstog og fredskonferanser

Vår tids korstog og fredskonferanser. Av John Willy Lien

Predikant John Willy Lien

Vår tids korstog og fredskonferanser. Av John Willy Lien

Vår tids korstog og fredskonferanser 

av John Willy Lien

Vi lever i en tid hvor det er ”populært” og ”inn” med såkalte freds og korstogskampanjer og ”økumenisk og samlende” forkynnelse både i vårt eget land og i utlandet. Det er for en del forkynnere og kjente predikanter ”ikke nok med” enkeltmøter og møteuker i mindre format og i mindre menigheter,- men enkelte skal ”overgå hverandre” i hvem som gir de ”største” tilbakemeldingene. Dette emne kunne man brukt flere kronikker og artikler på , men jeg skal prøve å fatte meg i et lite ”nøtteskall” av hva dette emne egentlig inneholder.

RAPPORTENE.

Hos en del av de som driver med disse type konferanser og møter har det nesten ”gått sport i” og overgå hverandre i antall rapporter vedrørende frelsessøkende og helbredede mennesker. Det er selvsagt ikke tvil i at mennesker blir både helbredet og frelst i en del slike kampanjer, for Guds Ord er levende og kraftig i seg selv når det forkynnes. Men, når kjente forkynnere og ”såkalte” kjendispredikanter i kristen- Norge, opererer med antall av flere titusener som blir frelst, da skal man være meget forsiktig og være på vakt. Hva vet du og jeg om hvor mange som virkelig blir født på ny og omvender seg fra sine synder? Om det er skarer ”i hopetall” som kommer og ber om forbønn fram til plattformene, ja til og med begynner på ”såkalte bibelkurs” i etterkant, hva vet du og jeg om hvor mange av disse som virkelig blir ”omskåret på hjertene” ? Jesus selv sa at ”hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, da blir det bare det ene korn”. Så la denne ”tallveksten” bli borte og rapporter ”edruelig og sindig” om at ”Herren virket med og stadfestet sitt ord”, uten å være så opptatt av tall. Dette er den Bibelske måten og det som Jesus selv lærer oss i evangeliene og som vi undervises om i Paulusès brever, da blir det også mindre predikantdyrkelse og mer Kristusdyrkelse.

FORKYNNELSEN.

Når det gjelder forkynnelsen i disse konferansene og møtene, så er den hos en del av disse predikantene i mange tilfeller forførende vekk fra bibelens klare frelsesforkynnelse og Guds ords Kristusbilde. For oss som selv underviser i Guds ord er det nøye at vi ikke bare forkynner om Guds ord, men som Guds ord. Jeg leste med forundring fra en av vår tids mest brukte ”såkalte” verdenspredikanter for en tid siden, det var et langt referat fra kampanjen i denne stiftelsens eget månedsblad. I denne preken som ble holdt siterer han masse direkte sitat fra Koranen for å ”nærme seg” muslimene, ja han til og med setter likhetstegn mellom vår Gud og deres Allah. Ikke nok med dette, men man kunne til og med lese at det var det samme om man var muslim eller buddist bare man trodde på Jesus. Dette er jo direkte vranglære ifølge bibelen fra en av vår tids mest brukte og kjente forkynnere, det er skremmende men dessverre ikke overraskende, for det er forutsagt i Guds ord at det ” iblandt dere selv” skal komme de som forkynner ”forførende lære”.

Kjære kristenhet, nå er det på tide at flere og flere tar avstand fra disse forførende krefter midt i den ”evangeliske strøm” av menigheter. Koranens Allah har ingen sønn, men Bibelens Gud har en sønn, Guds jomfrufødte sønn og koranens Jesus er ikke verdens frelser og redningsmann alene, men Bibelens Jesus er den eneste frelser, ja ”Han er veien, sannheten og livet.” Ikke nok med det, men man kunne til og med lese at det var det samme om man var muslim eller buddist bare man trodde på Jesus. Dette er jo direkte vranglære ifølge bibelen, fra en av vår tids mest brukte og kjente forkynnere, det er skremmende, men dessverre ikke overraskende for det er forutsagt i Guds ord, at det ” iblandt dere selv” skal komme de som forkynner ”forførende lære”. Bibelen sier at det er ikke nok med troen alene, for selv ”djevlene tror”, men man må bli født på ny og ta avstand fra mennesklige, ubibelske og djevelske lærdommsvær som man har vært en del av.

ISRAEL.

Legg også merke til at en del av forkynnerne som er med i ”denne ubibelske strøm” også kommer inn i andre ”forførende strømmer” som leder bort fra Guds ord og ikke lærer rett om en del andre sentrale ting, som f.eks troskapen mot Israels landløfter og grenser beskrevet i Guds ord og at Jerusalem og Landet IKKE skal deles , MEN tilhører jødene. Joel 3/7. Sak.12/3

ØKUMENIKKEN.

Denne type forkynnelse og metoder er ikke et engangsfenomen for denne type kampanjer og konferanser hvis vi studerer slike nærmere, men dessverre en tendens i vår tids karismatiske og forrvirrende frafallstid. Det lyder så smukt å kjærlig at man skal ”nærme seg hverandre” ved å gi hverandre ”innvitter” og å samles til ”økumeniske felleskonferanser”, men dette er en av våre tids største frafallsårsaker fra Guds ord og man kaller det for å være ”visjonær” og ”storsinnet”, men det er ubibelsk og et av vår tids største ”forførende tegn” bort fra Guds ord. Dette er ikke et engangsfenomen, men dessverre en tendens i vår tid, at man skal ”nærmere seg hverandre økumenisk” ved å gi hverandre denne type ”innvitter”, men dette er en av våre tids største frafallsårsaker fra Guds ords mønster.

Kjære bror og søster, vokt deg for hva du hører og ser og hvor du går. Det er ikke for eksempel bare Jehovas vitner, Smits Venner, Mormonerne, Adventistene, som har sentrale læresetninger som er ubibelske og som vi skal ta avstand fra og ikke samarbeide med. MEN, midt i den såkalte ”evangeliske kristenhet”, så går det et skille mellom den ”Karismatiske forrvirrende bevegelse” som tar ”NOE” av Guds ord nøye, og den ”Apostoliske Bibelske bevegelse” som tar ”ALT” Guds ord nøye. I den ”Karismatiske bevegelse” finns både tro`sbevegelsen, en del pinsemenigheter og andre menigheter som har en del ubibelske læresetninger og en usunn gudstjensteform, som er farlig og som bibelen anbefaler oss og ta avstand fra. Se for eksempel Ap.Gj. 20/26-32. 2.Tim.4/2-4. Tegn og under, sjelers frelse og framgang i tjenesten er IKKE et BEVIS på at man lever og følger etter Guds ord. Se for eksempel Matt.7/21-23. Bror og søster, la oss be om nåde og kraft under Jesu blod til å bli bevart i denne tid, og finne og være i en bibelsk menighet, som IKKE er fulkommen, for DEN finnes ikke, men en menighet som setter Guds Ord høiest og har en sunn og balansert forkynnelse.

GUDS ORDS MØNSTER.

Hvis Jesus skulle ha brukt denne type metoder i sin forkynnelse og sine ”korstog og fredkonferanser”, så måtte han ikke ha dødd på korset, da hadde også han vært voktet av ”romernes hær” og sittet ved konferansebordet med både ”fariseere, skriftlærde og sadduseere” og mottatt både deres ”hyllest, ære og medaljer.” Men han fulgte ikke dette ”populære mønster”, men Guds ords mønster, han måtte gå korsveien og korsveien og blodets evangelium er et offerens vei som går mot tidsåndens strømmer og hvor mengden ikke ”er med oss, men mot oss.” Så lenge Jesus forkynte velsignelse, under og tegn, så var det mye ”hosianna rop” å høre, men når han også talte om bl.a å ”ta korset opp” og om veien til et evig helvete, da ble det fort ” korsfest, korsfest. ”

Bror og søster, kjære kristenhet, Jesutroende og Bibeltroende, nå er det på tide vi våkner enda mer og tar avstand fra denne type metoder og læresetninger ” som klør i øret ”, som visst nok kan skaffe mange ” hosianna-rop, heder og ære”, men ikke er rett vei etter Guds ords mønster.

AVSLUTNING.

Mye kunne ennå vært nevnt, dette var bare et lite ”nøtteskall” av hva disse forførende krefter forkynner og underviser om, men la meg få lov å ta med noe til mot slutten. Ved at man tar avstand fra disse ting og roper et varsko og formaner imot denne type ubibelske metoder og forkynnelse, det er ikke å være opptatt av ”kirkepolitikk og paragrafer”, men det er å ”ta vare på Guds ord” og etterfølge våre bibeltroe veiledere som har vist oss veien før oss. Kjære bror og søster, la oss be om nåde og kraft til også å etterfølge hva første Timoteus brev kapittel fire og vers seksten sier oss: ” Gi akt på deg selv og på læren og hold ved med det, for da skal du frelse både deg selv og de som hører deg.”

Forkynner og bibellærer John-Willy Lien.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
13.12 | 00:41

Dere er heldige som har fått Ruths bok åpenbart. Jeg har lenge undret meg over at så mange blir så velsignet av fortellingen der. Venter på åpenbaringen!

...
05.11 | 08:46

Supert Gjermund.. Norges svar på Paul Washer Det er dette vi trenger mer av..

...
19.10 | 18:12

Dette er sant slik skulle det bli i di siste tider. Nå må folk våkne opp og se hva er rett og hva er vranglære. Jesus kommer snart Amem

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE