Verdens ånd og Guds ånd i møte med endetidens vilfarelser

Verdens Ånd og Guds Ånd i møte med endetidens villfarelser? Av Gjermund Kvamme

Gjermund Kvamme Evangelist og Webmaster for disse nettsider

Verdens ånd eller Guds ånd?

Verdens Ånd og Guds Ånd i møte med endetidens villfarelser? 

av Gjermund Kvamme

Her har vi ett meget tidsaktuelt spørsmål og emne som enhver gjør vel i å akte nøye på. Vi pinsevenner og andre innen kristenheten har desverre over tid og serlig i de siste 20-30 åra latt oss prege av denne verden istedenfor att vi skulle være salt og lys i våre omgivelser

Åndens kraft har veket bort, og som en følge av denne Åndsfattigdom har vi prøvd å erstatte Ånden og Ordet med underholdning, mursteins knusing, Drama(teater), verdslig dans, sanger som ikke er brukelig for Gud.

Istedet for bibeltroskap, og Åndsfødte vekkelses sanger så blir det lovsangs melodier født i kjødet. De fenger kjødet, og rører ved noe klissete sjeleli men fører oss ikke inn i lydighet til ordet, og fylde av Guds kraft. Ånden leder alltid inn i lydighet til Ordet.

En grei måleenhet for om det er Guds Ånd som virker er derfor om mennesker får respekt for Herren. Respekt og lydighet for både de små og store bud. I tillegg skal det følge en hellighet og Guds frykt med det som er fra Herren.

Vis resultatet av vår virksomhet er att folk frigjør seg fra skriftens ord, og går sine egne veier som vi ser mye av i dagens kristenhet da forteller det oss att Verdens Ånd er i virksomhet uansett hvor mye de gir inntrykk av å være Åndelige og i besittelse av Guds kjærlighet. Den Hellige Guds Ånd leder oss ALTID inn i og i lydighet til Skriftens ord. Den kristne ungdomskulturen, ungdomsmøtene, ungdomsfestivalene, og mange menighets seminarer, stevner, og møter har desverre akkurat det som kjennetegn att de ikke respekterer hele Skriften. Det er ikke ett verk av Gud.

Det står i 1kor;2:12: Vi har ikke fått verdens Ånd, men den Ånd som er av Gud, FOR AT vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Altså vil vi kun ved ikke å ha verdens Ånd og ikke skikke oss lik med denne verden kunne skjelne mellom hva som er gitt oss av Gud, og hva som ikke er gitt oss av Gud. Det er nok mye i tiden som "bare" er menneskets/verdens Ånd, og ikke nødvendigvis Djevelens Ånd, men ved å befatte oss med denne verdens Ånd, og da skikke oss lik denne verden, og drive kristelig virksomhet på verdslig vis, så vil Djevelen kunne finne huset som skriften sier feid og pyntet, så han flytter inn. Når verden dras inn i Menigheten, så flytter Den Hellige Ånd ut, og da er det kort vei til att Djevelen flytter inn med sine Åndsmakter.

Det jeg opplever att Herren har vist meg mer og mer er att det meste i tiden foregår, og har sin parallell i Åndeverdenen. Derfor står det også att vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot makter, mot myndigheter, ja ondskapens Ånde hær i himmelrommet. Mange undervurderer Djevelen, og tror han i all hovedsak kommer åpenbart som ondskapens fyrste. Mens han i virkeligheten ofte kommer som en lysets engel. Vi ser også i Åpnbarings boken att den falske profet skal få ild til å fare ned fra himmelen, og Antikrist skal stå frem står det i 2Tess;2:9-11 etter all løgnens makt, og tegn og under.... fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten.....Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse så de tror løgnen...

Ja mange skal komme på den ytterste dag sier/sa Jesus å si har vi ikke profetert i ditt(Jesu) navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, gjort kraftige gjerninger i ditt navn. Men han skal si Jeg har aldri kjent dere.

Disse sannheter om endetiden forteller meg att forførelser og frafall i denne tid vil komme, og være fordekt, og forkledd med kristen navnet/som lysets engel. Ja blant dere selv skal det oppstå glupende ulver som ikke skåner jorden sier Guds ord.

Derfor opplever jeg att hovedproblemet med tidens verdslighet er Ånden i tiden. Det vil si den rådende Ånd i verden, og til dels i den såkalte kristenhet, som er sterkt influert av Antikristens Ånd som bereder Antikrist sitt komme. Prøv Åndene om de er fra Gud sier Gud ord. Videre står det i Rom;12:2: Skikk dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan DØMME om hva som er Guds vilje: det gode og velbehaglige og fullkomne.

Det står om Jesu Komme at det er å ligne med 10 jomfruer som alle sovnet inn, men ved midnatt så lød der ett rop: Se brudgommen kommer ! Gå ham i møte ! Alle våknet opp, og gjorde sine lamper i stand, men kunn 5 av dem gjorde det på den rette måten og hadde kanner med seg ved siden av med olje til lampene. Dette er budskapet jeg føler Herren har lagt ned i mitt hjerte: Se brudgommen kommer! Gå ham i møte !

Eneste sikkerhet mot endetidens villfarelse og frafall er å gå brudgommen Jesus i møte. Søke nærmere Jesus, og han er ordet, så derfor må vi søke inn i Guds ord. Avsløre tidens renkespill ut fra hva som står skrevet.

Begynne å ta Guds ord på alvor, som pinsevennene gjorde før i tida. Være nøye med alt Guds ord. Både det som taler om det indre livet, ånden, ordet, bønnelivet, vår ferd i Guds hus, og ytre bekledning. Kort sagt ikke skikke oss lik med denne verden i vår ferd, sangene vi synger osv, så vi kan dømme om hva som er Guds vilje, og kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Først da kan vi være sikre på å stå etter å ha overvunnet alt. Halleluja. Jesus lever, og han er i går og i dag den samme. Og forblir det til evig tid. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå sier skriften.

Når vi får øynenene opp for denne verdens bedrag, og ikke stopper opp der, men søker inn i ekte Gudomlige opplevelser, og ordets velsignelser. Ja da henger vi ikke med hue venner. Den som vil hellige seg, søke inn i ordet, og Guds kraft har store velsignelser å hente, samt en lysende fremtid. Ja for Guds sannhetselskende brud skal det bli lysere og lysere intil høylys dag. Pris skje Gud. Må Herren gi oss nåde til å ville gå Guds vei nå i endens tid ! Rense vårt hjertets tempel, og Menighetenes tempel fri for denne verdens Ånd.Da skal Himmelens strømmer åpne seg, og Guds ord få fremgang og makt ! La det bli som i Apostel gjerningene: De oppbyggdes og vandret i Herrens frykt, og vokste med Den Hellige Ånds hjelp. Halleluja. Lovet være Gud og lammet. Det er en farbar vei midt i endetidens frafall og forvillelse ! Jesus er Veien, Sannheten, og Livet.

Ja da blir det som skriften sier i Rom;8:38-39:

Jeg er viss på att verken død eller liv, verken engler eller det som skal komme, eller noen makt, Verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE