Tildekkelsen og den ytre helliggjørelse!

Tildekkelsen og den ytre helliggjørelsen!

Bilder tegnet, i katakombene, som viser de urkristne kvinner viser at de brukte ett skautlignende hodeplagg som dekket hode, det meste av håret og falt ned på skulderen. Mens ansiktet var åpent.

Tildekkelsen og den ytre helliggjørelsen! Av GK


1 Kor 11:4 : Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode; men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; 

 

1 Kor 11:10: Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld.

 

1 Kor 11:17: Men idet jeg påbyder dette, roser jeg ikke at dere kommer sammen, ikke til det bedre, men til det verre. 

 

Hvorfor skal kvinnen ha noe på sitt hode i Menigheten?   

 

Vi er her innom ett tema som ha med vår helligjørelse å gjøre. I Hebr 12:14 står det at dette er noe som vi skal jage etter, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Det er altså en forutsetting for å se Herren, og da få ett riktig syn på ham at vi jager etter Helliggjørelse og får del der i! Så det er ingen bagatell vi her snakker om som enkelte liberal teologer og liberale lekmenn påstår. Den som vil se Herren MÅ helligjøres. Lovet være Gud og Lammet!

 

Indre forvandling og Åndens verk i oss!

 

Når vi nærmer oss spørsmål om vår YTTRE helliggjørelse er det helt avgjørende at vi er klar over at all sann Guds frykt og helliggjørelse også til legemet skjer etter en indre forvandling og Gudommelig verk som begynner på innsiden av frelste Rettferdiggjorte mennesker. Når vi blir frelst så skjer det en Gudommelig gjenfødelse der vår Ånd og Guds Ånd smelter sammen ved Guds ord og Gudslivet begynner å pulsere innen i oss. Da blir vi tilregnet Guds rettferdighet ved troen.


Jesu dyrebare blod renser oss hvit som sne og vi får tilgivelse for hele vårt syndeliv. For med Ett offer har han FOR ALTID gjort den fullkommen,  SOM BLIR HELLIGET. Så lenge vi derfor vedblir i troen på hans offer og fortsetter å bli hellighet er vi fulkommen i den stand vi er. Halleluja!


For i Gjenfødelsen dannes det en liten spire av Gudommelig natur og liv. Dette skal vokse ved at vi flyr bort fra fordervelsen i verden. Da begynner helliggjørelsen som er ett stadig pågående verk inntil vi bortrykkes før eller etter vår død og forvandles til fullkommenhet sammen med Jesus. Dette verket er at vi blir mer og mer likedannet med Guds bilde(Guds Ord), og beredes med det til den dagen vi skal tilbringe evigheten sammen med Jesus og de hellige. Vi får stadig mer del i Gudommelig natur. Lovet være Gud og Lammet! 2 Pet 1:3-4: 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat dere ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet dere flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,


Dette er altså ikke noe vi kan tenke at vi fikk ferdig den dagen vi ble frelst! En gang frelst er ikke alltid frelst. Vi er kun fullkomne ved hans offer så fremt vi fortsetter og bli helliget i vår vandring. Altså ved at vi FLYR BORT FRA fordervelsen i verden som kommer av lystene. Da får vi del i Gudommelig natur. Det er løfte fra Gud. 


Hebr 10:14: for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget

 

I frelsen flytter Jesus inn å vårt hjerte, tar oss ut av verden, inn gjennom den trange port og bort fra den brede vei som leder til fortapelsen. Mens i helliggjørelsen skal verden tas ut av oss mens vi vandrer den smale vei til Himmelen. Vår helliggjørelse er derfor en del av Guds frelsesplan for oss mennesker. Han ønsker at vi skal komme ut i frihet med våre liv. Frihet fra synden og verden. Helliggjørelsens nådeverk er en del av Guds plan for å frigjøre Guds folk/Jesu brud fra denne verden og da gjøre oss himmelvendte. Sannheten/Guds Ord frigjør oss inn i Guds nærhet, mens synd og verdslighet binder oss til denne verdens Herre om er Djevelen.

 

Ikke eget selvstrev!

 

 

Så her er det intet snakk om eget selvstrev eller lovgjerninger for å rettferdigjøre seg selv, men det er ett Åndens verk som skjer i ALLE som er født av Ånden. Vi kommer inn i TROENS gjerninger. Alle frelste gjenløste sjeler har det. Har man ikke det så er man ikke av dem. Her er vi alle fullkomne så langt vi er kommet, så fremt vi blir ved i tro og helligjørelse og da daglig korsfester kjødet i lydighet til Guds ord. Det vil si at vi stadig lar våre liv korrigeres efter skriftene, og tar nye hellighets skritt etter som Guds ordets sannheter blir åpenbart for oss ved forkynnelsen og lesning av Guds ord. Her trenger du ikke lure på hva du skal gjøre eller hva du ikke skal gjøre for Guds ord gjelder for alle mennesker og til alle tider. Ånden skal levendegjøre ordet, i ditt hjerte hvis du er i rett stilling, men du trenger ikke noen tale utenom Guds eget ord for å lyde Guds ord! Den hellige Ånd leder ALTID i samsvar med Guds eget ord! Du trenger bare og bli frelst og født på ny ved Ånden og Ordet så du får Guds ånd i hjerte. Dernest er det en Åndens dåp og kraft og få til både lys og lydighet. 

 

Joh 16:13: men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 

 

Her ser vi at den hellige ånd kalles for Sannhetens Ånd. Noen går og venter på en spesiell tale fra Ånden for at han skal gi dem følelser for å bekrefte at dem burde lyde ting som står i Guds ord. Men dette er å snu alt på hodet. De hellige Guds menn som bar frem de ord vi har i Bibelen talte drevet av den hellige ånd kan vi se i 


2 Pet 1:21: for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.


Så Guds ord er Åndens veiledning til hele sannheten. Likeledes kommer aldri Ånden med noen annen mening en Guds ord for dem samstemmer alltid. Ånden, vannet(som er ett bildet på Guds ord) og blodet er fullstendig forent og på samme linje.

 

1 Joh 5:6-8:  Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus; ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet, og Ånden er den som vidner, fordi Ånden er sannheten.  For de er tre som vidner:  Ånden og vannet og blodet, og disse tre SAMSTEMMER!

 

En Åndelig god leveregel er derfor  at vi alltid gir Herren og hans ord rett. Gud har medynk med våre skrøpligheter sier skriften, men synden hater han. Så lenge vi gir Gud rett og kommer til ham å ber om nåde og kraft så strekker Guds nåde seg langt, og Herren ser i Nåde til skrøpeligheter, feil, og mangler. For den ydmyke gir Gud nåde, og der synden er stor er Nåden enda større. Lovet være Gud og Lammet. Men den stolte står Gud imot, så stolte mennesker som endog hevder sin rett til å bryte Guds ord kan ikke forvente Guds nåde før dem ydmyker seg under Guds veldige hånd og erkjenner at Gud har rett.

 

Helliges helt igjennom!

 

Det står det i

 

1 Tess 5:23: Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

 

Åndens og Nådens Helligjørelse omfatter altså både Ånden, Sjelen, og Kroppen vår. Derfor kan du ikke si at det er det samme hva du gjør med kroppen din eller kler på kroppen din for du er hellig på innsida. Fruktene av et frelst og helliget indre vil ALTID også åpenbare seg i yttre Guds frykt og helliggjørelse. Som en av våre pinsepionerer Erling Strøm sa det om vår yttre helligjørelse: Nå du ser Revehalen utenfor Revehula, så vet du at Reven er inne. Helliges helt igjennom. Amen!

 

Bibelen viser vei til alt vi trenger for Liv og Gudsfrykt!

 

Bibelen har gitt oss ALT som tjener til liv og Guds frykt står det. Hvor vidunderlig det er at Herren også har vist en slik forstand at han har talt Gudommelige sannheter også for vår kledning og yttre ferd i Guds frykt. Halleluja. Her levnes ingenting til tilfeldigheter eller tidens vekkslende motebølger og kulturer. Vi har den himmelske kulturen, og den himmelske "mote" som er vår ledestjerne i livet. Derfor er det klinkende likegyldig hva som er moderne og ansett i denne verden og kirker. Det som teller er: Hva står skrevet?

 

Sømmelig kledning og måtehold med pynting!

 

Guds folk formanes, i Guds ord, til å kle seg og pynte seg sømmelig, ærbart, og måteholden. I noen tilfeller gir skriften utrykk for at mannen skal kle seg på en måte mens kvinnen skal kles seg på en annen måte. Allerede i Det Gamle Testamentet får Guds folk beskjed om at det skal være forskjell på mann og kvinne i klesveien. Men i noen tilfeller hvor det ikke gies noen beskjed om annerledes Åndelige lover for mannen en kvinnen, så kan vi med trygghet selvfølgelig ta til oss formaningene som gis både til mann og kvinne.

 

I 1 Timoteus står det om dette kvinnenes kledning og pynting.

 

Tim 2:9-10: likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klædebon, men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger.

 

Her ser vi at hvordan vi kler oss knyttes opp til gode gjerninger. Det er snakk om måtehold og det å unngå overdrivelse. Det er altså intet forbud mot å gå i klær, men mot å gå i KOSTBARE klær. Intet forbud mot å flette håret, men å overdrive. Vi ser det står hårflettninger, gull og perler. I den første menighets frafall var det noen som begynte å ha mange fletninger i håret sammen med utspjåka gul og perler i flettningene. Dem lagde fletninger som en stor plattform rundt tildekkelsen så det ble overdreven pynting og tok fokuset bort fra Herren i Gudstjenesten. Slikt sømmer seg ikke for kvinner(eller menn) som bekjenner seg til Gudsfrykt! 

 

I dag er vel kanskje det største frafallet på disse områder at til og med bekjennende kristne tar hull i øra, og spjåker seg ut med øredobber og lignende. I DGT lagde de Gullkalven av sine øredobber og smykker som var tatt med fra Egyptens land. Vi ønsker ikke å ta noe med oss fra Egypten. Derfor ser man at nyfrelste som komer inn i Guds nærhet også kaster av seg disse ting og kommer ut i frihet med livet sitt. Ut i frihet fra usømmelig og overdreven pynting.

 

Viktig for både menn og kvinner!

 

Dette gjelder selvfølgelig like så meget oss menn selv om det er sagt til kvinnene fordi akkurat Dette er ett området hvor kvinnen har større tilbøyligheter til ulydighet en mannen. Vi menn har mange andre områder i livet hvor vi trenger sterkere formaning en kvinnen. Men kvinnen er ved sin skjønnhet ett lettere offer for å bli opptatt av yttre overdreven pynting

 

Helligjørelse til legemet er ett resultat av at vi ikledes Kristus!

 

I Romerbrevet 13 blir vi formant om å våkne opp av søvne for tiden er nær og der bindes også overdreven omsorg for kjødet som en motsettning til dette. Likeledes at vi skal ikledes Kristus. Da vil vi ikke ikledes all annen usømmelig kledning.

 

Rom 13:12-14:  Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

 

Vår ferd i Guds hus!

 

Videre har vi i 1kor 11:4-16 så taler Guds ord til oss om bestemte føringer for hvorledes vi skal se ut når vi kommer til Guds hus og ber, vittner og taler profetisk. I blandt annet 1kor 11:18 vi leste i starten her, så ser vi at det er snakk om Når vi kommer sammen som menighet.

 

En mann skal ikke ha hodeplagg på seg.

 

1 Kor 11:4: Hver mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, vanærer sitt hode;

 

I dag så kan man til og med oppleve at menn sitter med kapps på seg under møtet og Guds tjenesten. I tilegg er det i enkelte miljøer nå på mote å bruke kovboyhatt mens man vittner, synger og spiller på plattforma. Dette er å Vanære kristus som er mannens hode. Vi er bruden og Kristus er vår brudgom. Man ønsker ikke å vanære den man elsker, og skal gifte seg med. Nåvell ! Måtte Åndens sverd/Guds ord her trenge igjennom, og kløve Ånd, sjel, ledemot marg og bein, å dømme hjertets tanker og råd så vi menn begynner å vise ærbødighet for den Herre som har frelst oss, og som vi skal tjene.

 

En kvinne skal tildekke hodet når vi kommer sammen som Guds menighet!

 

1 Kor 11:5, 10 og 17: men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket. Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. Men idet jeg påbyder dette, roser jeg ikke at dere kommer sammen, ikke til det bedre, men til det verre. 

 

Når du er med i bønnen, står opp og vitner/taler profetisk skal mannen ALDRI ha noe på sitt hode mens kvinnen da skal tildekke sit hode! Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode; men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket. 

 

Hva betyr det? Vi ser tre ting: V. 7:For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. Mannen er Guds ære. Derfor skal han ikke tildekke hodet, for Guds ære skal ikke tildekkes. Kvinnen er mannens ære. Den skal tildekkes. Guds ære skal ikke tildekkes i menigheten. Men mannens ære må tildekkes.

 

Undergivenhets tegn og Myndighets tegn.

 


Når kona mi var nyfrelst på 90 tallet leste hun 1 kor 11 og begynte med skaut på hodet på møter uten at noen hadde sagt noe. Første gang hun gjorde sitt kall og utvelgelse fast om det falt Den hellige ånd over henne på møte og gav henne Tungemål budskap som ble tydet for første gang.  Senere har Hrren utrustet med flere nådegaver og myndighet i Åndens verden ved den samme gode hellige ånd. Men motstand og ksmp har det vært serlig fra de kvinner som selv ikke vil underordne seg Guds myndighets ordning i dette. 


Når kona mi kom på ett stirt stevne til Hedemarkstoppen ropte en kjent eldre pinsevenn dame, som min kone ikke kjente personlig, høyt utover plassen" Se der kommer nonna vår. Var ikke lett for en ung nyfrelst jente på 20 år fra en ikke kristen familie og bli møtt med slikt hån for sin troskap til Jesus og hans ord. Men på samme stevne får hun ett mektig budskap på møte som blir tydet. 


På det stevnet eller stevnet etter hvor hun deltok sammen med Evangelisenteret kom plutselig ei senter jente bort til kona mi og spurte: Hvorfor bruker du skaut og tildekker hodet på møtene? Hun skal til å svare fordi det står i Guds ord. Men før hun rekker å svare det taler Ånden til kona mi og sier vent! Si: Det gjør jeg til Guds ære! Noe som også var og er sant.


Umiddelbart bryter den dama ut i gråt og sier: Tillgi meg! Jeg har gått og vært sinna på deg under hele stevnet fordi jeg tenkte du tildekker hodet fordi du tror du er bedre og mer hellig en oss andre. Til slutt bad jeg til Gud om ett tegn om det var slik eller om det er Bibelsk rett å gjøre. Hvis du svarte noe annet en: Det gjør jeg til Guds ære ville jeg forkaste det som feil. Men hvis du svarte: Det gjør jeg til Guds ære er det ett tegn på at det er Bibelsk riktig og at du gjør det av riktige grunner.


Nåvell! Alle Guds bud er gitt til vår hjelp, beskyttelse og velsignelse. Men det er opp til den enkelte hva man vil gjøre med det Gud taler. I grunnteksten ligger betydning at Tildekkelse av hodet for kvinner på møter både er ett Undergivenhets tegn og ett MYNDIGHETS tegn for englenes skyld. Det beskytter altså de kvinner som bruker det og gir dem myndighet i Åndens verden. Det står ingenting om at de går fortapt ved og ikke ha noe på hodet. Men de vanærer sitt hodet. Altså det som er over seg i myndighet. Men er det gjenstridighet (trettekjærhet)som driver den manglende tildekkelse er det langt verre. Da er man ut i stolthet og faller ut av nåden som kun gis til den ydmyke. 


At hun har noe på hodet, forteller at hun er underordnet mannen, er under autoritet. Er hun ugift: Mot din far. Gift: Mot din mann. Enke: Eldstebrødrene i menigheten. Når de tildekker sitt hode, sier de: Jeg er underordnet. Noen oversettelser bruker også ordet Myndighet. Den kvinne som tildekker sitt hode får også en Myndighet i Åndens verden som gir makt med Gud. Dette er altså ingen nedverdigelse eller degradering av kvinnen og skulle gå med tildekket hodet når vi samles på møter. Det er ett tegn på myndighet og makt med Gud.

 

For englenes skyld!

 

Så kommer jo spørsmålet hvorfor. Først og fremst skal vi gjøre det Guds ord påbyder oss fordi Guds ord sier det slik. Altså skal ikke vi som Guds folk trenge noen andre grunner en at det står skrevet! Men i den Bibelske undervisning om dette står det at det er for englenes skyld. Hvorfor kvinnene skal ha noe på hodet for englenes skyld kan vi selvfølgelig ikke si med sikkerhet. Kanskje det er for at engelene skal se forskjell på menn og kvinner i Guds tjenesten? Jeg vet ikke sikkert. Det gamle testamentet forteller at kvinner ikke skal gå i manns klær, og omvendt. Men vi skjønner klart av det at dette er en sannhet som også har betydning inn i Åndeverdenen. Det er altså ingen motesak, eller tids eller kulturbestemt sak! Det skal være forskjell på menn og kvinner, også i klesveien, når vi kommer sammen som Guds folk.

 

Enkelte Evangeliske bibelgranskere mener att det også kan sikte hen imot det som skjedde med de falne engler, og da de som er tilbake, og som ikke gjorde opprør mot Gud Det er de englene som ikke underordnet seg myndigheter, men falt og ble demoner. Det var også slike falne engler som forlot sin stand etter begjær ovenfor menneskelige døtre. De ble kastet  ned og lagt i varetekt. Men fremdeles er det mange falne engler som omtales som høvdingene over luftens makter og ondskapens ånde hær i himmelrommet. De demonene går rundt rundt og vil kontrollere de dem kan. Kanskje de kvinnene som ikke er under annen autoritet er lettere bytte for disse krefter. Gjenstridighet mot Herrens autoritet.


Kan jo ligge noe i det også siden det her klart legges frem en kobling mellom kvinnenes ulydighet mot tildekkelse og gjenstridighet/trettekjærhet mot sannheten om dette. Nåvell! Dette siste blir vel antagelser. Men det at kvinnen skal tildekke hodet for engelenes skyld i Guds menighet forteller ihvertfall at vi her ikke "bare" snakker om en ytre  staffasje  eller image. Om det er p.g.a de gode hjelpere eller onde motstandere av engler sier det uansett at vi her snakker om ting som har betydning inn i Åndeverdenen.  


Alt Herrens ord er rent, og er oss gitt for liv, gudsfrykt, og Guds saks fremme. Englene spiller en sentral rolle mens vi er her nede, og i Guds tjenesten og vi gjør vel i akte også på det. Vi trenger englenes hjelp i mange ting i livet så da kan vi vel lyde denne lille tingen i respekt for også deres stilling i Åndens verden. Men fremst av al i respekt for Herren ord som er rent, hellig og ufeilbart også i dette spørsmålet!

 

Langt hår til Ære eller kort hår vanære!

 

Ja til og med håret vårt har Gud skapt, og gitt sine forordninger om.

 

1 Kor 11:14-15: Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham ? Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære, for det lange hår er gitt henne til slør.

 

Kvinnens lange hår er en ære. Langt hår på en kvinne er både vakkert og skal være ett tegn på Guds frykt for den kvinne som frykter Herren. Derfor burde langt hår og tildekket hode i Menigheten være naturlig for enhver kvinne som ønsker å vandre i pakt med Herrens ord. Likeså vil også den mann som elsker Herren passe seg vel imot å la håret vokse for langt før han klipper seg.

 

Hvor langt hår, og hvor mye tildekket?

 

Bilder fra den urkristne menighet viser at kvinnene hadde ett skautlignende hodeplagg som dekket hode, og falt ned på skulderen, mens ansiktet var helt åpent. Men hadde dette vært noe snakk om eksagte mål, og regler for HVA som skal brukes så hadde Herren lagt med ett målbånd i Bibelen og det har vi ikke. Så det som teller er at kvinnen, som 1988 bibeloversettelsen utrykker det, har NOE på sitt hode, mens mannen ikke skal ha noe som helst. Så får man bare passe på at det noe tilfredstiller Ordets betydning av å DEKKE TIL HODET.

 

Når det gjelder hårets lengder er det også ganske åpenbart for den som ikke ønsker å være vrang. Det som er langt på en mann er langt på en kvinne, mens det som er kort på en kvinne er kort på en mann og omvendt. Det skal være forsjell på mann og kvinne. Så får heller dere damer legge litt ekstra på i hårlengden deres, og vi menn kutte litt ekstra hvis vi er i tvil.

 

Vi skal ikke være trettekjære mot sannheten!

 

1 Kor 11:16: dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter.

 

En slik skikk å være trettekjær, og i dette tilfellet da skikken at kvinner går barhodet på møte er noe som ikke skal forekomme i Guds menigheter. Grunntekstens ord for trettekjær som brukes her er det samme ordet som i Rom 2:8 oversettes med å være gjenstridige og ulydige mot sannheten. Det er noe som ingen Gudfryktige troende mennesker ønsker å være. Vi ønsker å være kar til Guds ære, og gi han ære ved å lyde hans kjerlighets bud som vi vet tjener oss og Guds sak til gode fordi Gud vet best. Hans tanker er høyere en våre tanker sier skriften. Det er noe å tenke på når Djevelen inbiller deg at noe i Guds ord ikke er så viktig fordi det høres dumt ut i dine, eller mine øyne og hode. Trettekjærhet mot Ordet åpenbarer også en stolthet som gjør Gud til vår motstander. For den ydmyke gir Gud nåde men den stolte står han i mot.

 

Handler om å bli Jesu etterfølgere!

 

1 Kor 11:1: Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!

 

Her ser vi Herrens apostel sidestiller det å lyde hans forkynnelse og etterfølge han med å etterfølge Kristus. Altså vil også lydighet til disse herlige sannheter være å etterfølge Jesus i liv og lære. Bli en etterfølger av Kristus du også! Han er mektig til å både gi deg viljen og kraften til å vandre lydighetens og velsignelsens vei med Kristus ! Lovet være Gud og Lammet ! Han gav den hellige Ånd til de som lyder ham står det. Jeg er overbevist om at Guds folk mister mye velisignelser og stor kraft ved sin ulydighet. Vekkelsens Ånd og Ild er den samme, men er vi villig til å gå den veien som skal til for att vi skal leve i vekkelsen, og en dag få høre: Vel gjort du gode og TRO tjener.

 

Så langt vi er kommet og har mulighet til!

 

Her gjelder selvfølgelig å gjøre det man kan. Har du som kvinne en hårsykdom som gjør at Håret ditt ikke vokkser langt, så anklager ikke Herren deg av den grunn. Da kan du be om helbredelse, og i påvente av en eventuell helbredelse, så kan du gjøre det som du har mulighet til, nemmelig ha noe på ditt hode når du går til Guds hus. Har du ikke råd til en vakker hatt, eller ett brodert skaut, så kan du bruke ett enkelt rimelig hodeplagg i en størelse som tilfredstiller betydningen av å Tildekke hodet. Det er hjerteinnstillingen bak handlingen som teller, og att Herren får villige folk som ønsker å gå Guds vei så langt de formår.

 

Det fortelles fra misjonsmarken om en ung nyfrelst mann som hørte forkynnelsen om at man skulle pynte seg og komme ærbart/respektabelt når man gikk til Guds hus. På neste møte hadde han ingen klær bortsett fra ett slipps på seg for det var det fineste han hadde, mens alt annet var stygt. Nå hadde det nok vært bedre om han tok på seg ei gammal utslitt bukse hvis det var det ENESTE han hadde, men handlingen åpenbarte faktisk ett Gudfryktig hjerte som ønsket etter beste evne å lyde Herrens ord. Derfor er det bedre å ta ett lommetørkle på hodet hvis det er det eneste du har kjære søster en å gå barhodet på møte. Gud krever ikke mere en vi kan klare. Han ønsker bare at vi så langt vi er kommet å fått se skal vandre i lydighet til Herrens ord, og bud.

 

Selv om det kan virke som ett av hans minste bud. Vist behøver man ikke å fortapt ved å bryte ett av hans minste bud. Men man skal kalles for den minste i himmelens rike sa Jesus. Hjerteinnstillingen bak våre handlinger er det avgjørende. For innstillingen bak vår holdning til Ordet er det avgjørende og alvorlige. Er det gjenstridighet ovenfor det som står skrevet som ligger bak din ulydighet så er du lovet vrede og harme og da snakker vi om noe langt verre. Så la oss be om nåde og kraft og arbeide på vår frelse med frykt og beven. Bøye oss i lydighet under alt som skrevet står. Det er nådens vei og det er troens vei. Jesu brud vil selvfølgelig også ønske å lyde disse bud fra Guds ord.  For den som elsker Jesus, holder hans bud!!!

 

Jeg er også hellig overbevist om at vi her taler om ett emne som er en av disse gjenkastede brønner til velsignelse. En av endetidens gjengrodde gamle stier som leder til hvilens vann for den som finner dem. Han gav den hellige ånd til den som lyder ham sier skriften. Lyde og tro, gir hvile og ro. Lovet være Gud og Lammet som kjøpte oss fri med sitt dyrebare blod som rant på Golgata kors !

 

Jer 6:16: Stå på veiene og se til: Spør etter de gamle stier, hvor veien går til det gode. Vandre på den, så skal dere finne hvile for deres sjeler

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Per Willy Edvardsen | Svar 02.12.2014 22.49

Dette er et emne som få tør å berøre Gjermund. Jeg hadde en mor og en kone som hadde fått dette av Herren og ingen kunne rokke dem på tildekking og sømmelighet

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE