Gudommelig dans eller verdslig avgudsdyrkelse?

 Skrevet på slutten av 90 tallet

Gudommelig dans eller verdslig avgudsdyrkelse?

Gudommelig dans eller Verdslig avgudsdyrkelse ?

Vi lever i tider hvor det lenge har vært på mote med dans i Guds hus, og hvor dessverre forvirringen om hva som er verdslighet og hva som er Gudommlig er åpenbar innad i kristenheten. Derfor er dette tema ett meget aktuelt og alvorlig spørsmål hvor faktisk svaret vi gir kan innvirke på hvorvidt vi blir bedratt eller kan oppleve att sannheten frigjør oss fra endetidens villfarelse på også dette felt. Efter den nåde og det Herren har vist meg så ønsker jeg derfor å bringe ett utvetydig budskap om dette spørsmål utifra Guds ord.

To forskjellige slags danser!

Når vi leser den hellige skrift, ser vi at dans fremstilles på to forsjellige måter. På den ene siden att den kan "opptre" som noe Gudommelig og fint, men på den andre siden som verdslig avgudstilbedelse. Vi skal da legge merke til att det ikke er snakk om den samme slags dans. Vi har i bibelen omtalt blant Guds folk den Gudommelige dans som er hellig, og drevet frem av Ånden. Den har ingen fremtreden plass i Guds menighet , noe vi forstår utifra att den såvidt nevnes i det nye testamentet og ikke omtales i den urkristne menighet. Derfor blir det helt klart for alle som ønsker seg frem til urkristendommens kraftkilder og menighets liv, att dette er noe som vi ikke skal sette i system, eller arangere i Gudstjenesten. Den nevnes i særdeleshet som noe Israels folk gjorde i Det gamle testamentet.

Nå er det åpenbart for enhver oppadgående bibelleser att vi ikke kan overføre til menighets livet alt Israels folk gjorde. Da måtte vi jo også ha godtatt å slakte ned våre mennesklige fiender, noe som klart strider mot kristen tro og moral.Derfor skal man alltid være forsiktig med å adobtere ting fra den Israelske gammeltestamentlige Gudstjeneste direkte inn i menigheten. DGT har en historisk, profetisk, og åndelig side i sin forkynnelse. Det er derfor viktig att vi ikke sammenblander disse ting i vårt møte med DGT. Tar vi den historiske siden og overfører den ukritisk til vårt Åndelige liv og Guds tjenste, så kan vi raskt ende opp i farlig villfarelse. Det kan bli i strid med summen av Guds ord, som jo er sannheten

Men likevell så er alt som før skrevet er, skrevet oss til lærdom. Derfor kan vi altså se att alle berettninger og utsagn i det gamle testamntet har sin Åndelige betydning for oss som Guds folk. Når det står om att Israels folk gikk frimodig i striden og slaktet ned sine fiender, så betyr det ganske enkelt att vi skal frimodig stevne frem i striden for den tro som er oss overgitt. 

Vi har ikke kamp imot kjød og blod som Israels folk, men mot makter, myndigheter, og ondskapens Åndehær i himmelrommet. Derfor er det skremmende å se den lettsindighet mange kristne nærmer seg dette og lignende spørsmål. Gudommelig dans eller Verdslig avgudstilbedelse. Hvor bedrøvelig det skulle bli å måtte få budskapet av Jesus på den ytterste dag: Jeg har aldri kjent dere. På trots av både tegn og under gjeninger i Jesu navn skal mange få dette gruelige budskapet en dag. Det å bli bedratt er ille nok i seg selv. Selvbedrag langt verre. Måtte du som leser dette budskapet sitte med ett lydhørt Åndelig ”øre” så sannheten får frigjort ifra verdslig tankegods og selvbedrag.

Gudommelig dans finner vi serlig fremstillet, og omtalt i Det gamle testamentet, og der finner vi også den verdslige dans fremstillet som lettsindig arrangert avgudstilbedelse. Her vil jeg ta frem to klassiske eksempler på de vidt forsjellige danser.

Vi kjenner til David som i all makt danset foran paktsarken, da den ble flyttet. Det var en spesiell anledning, det var bevegelse hos Guds folk. Paktens ark var åpenbart der, som er ett bildet på Guds hellighet og herlighet, og David begynte spontant å danse av indre fryd og glede. DET er den Gudommelige dans Bibelen taler om, som ikke er arrangert danseoppvisning men mennesker som opplever at Gud åpenbarer seg, åndelig talt så flyttes paktens ark. Guds hellighet og herlighet åpenbares, og som en følge av dette så tar Den Hellige Ånd tak i enkle Gudfryktige mennesker, og de danser i Åndelig henrykkelse eller andre kanskje ”bare” svinger seg spontant litt rundt idet de kjenner att den hellige Ånds kraft og glede bobbler over. Ja det er bedre att det koker litt over en att det aldri koker. Halleluja! 

Men vi finner ikke dans i menighets undervisningen i DNT, så først og fremst er det nok riktig å ta dansen i DGT som som ett forbilde på den Åndelig glede og "dans" vi har i vårt hjerte når Herren åpenbarer seg. Det skal helt klart ikke settes inn som noe fast arrangert innslag i Guds tjenesten. Det er Bibelfremmend og verdslig tankegods.

Jeg husker selv på ett møte for noen år tilbake der Guds kraft var spesielt mektig tilstede. Pluttselig tar Den Hellige Ånd tak i en enkel Gudfryktig søster så hun danser i Åndelig glede og henrykkelse mellom stolradene. Sammen med hennes dans i Ånden er det en mektig Guds kraft, så mennesker blir fylt av den Hellige Ånd og ild der hun kommer forbi. Pris skje Gud ! Likeledes så berettes det fra pinsevekkelsens første og senere vekkelsestider om Gudfryktige menn og kvinner som Den hellige Ånd tar tak i så de danser mellom folk og stolrader i Åndens kraft, og salvelse. Med dem fulgte det en Hellighet, ærbødighet og kraft fra den Himmelske verden Altså ingen vulgær, verdslig eller lettsindig vrikking etter musikk.

Men kjære venner , fra å godta at der finnes Gudommelig dans i Ånden, og til og med spontane gledesyttringer som er til behag for Gud, når Han åpenbarer seg, til så å være med på arrangert dans til fengende disco ryttmer eller ungdom som vrikker på seg til underholdningsbetonte lovsanger under spotlighten og innbiller folk att dem ærer Jesus og forkynner evangeliet ved det dem gjør. Ja der er det himmelvid forsjell ! Den dansen er verdslig og ligner mer på avgudstilbedelsen vi leser om i DGT.

Her er det ikke snakk om som noen sier at Djevelen har erobret dansen ifra Gud. Men det er altså snakk om en helt annen dans. Djevelen kan ikke erobre noe Gudommelig i så måte, men han kan lage etterligninger. Noe han har gjort også når det gjelder dansen i mange av våre dagers såkalte Guds tjenester. Hør ! All dans i Bibelen er for å ære Gud. Likevell er ikke all dans Gudommelig.

Jeg har nevnt David som ett Gudommelig eksempel, men vi kan også lese om Israels folk som lagde gullkalven av sine øredobber, og danset rundt kalven, det også for å ære den samme Gud som David æret. De brukte bare en gullkalv som en ny metode for å synliggjøre og visualisere Gud under lovsangen/lovprisningen. De lovet og priste den samme Gud som førte dem ut av egypten. De brukte bare gullkalven som en ny metode i Gudstjenesten, i stedet for Guds åpenbarelse. Aron utropte: I morgen er det høytid for Herren. Og det står om Israels folk att de lekte og danset rundt gullkalven, men da Moses kom ned til leiren etter ett møte med Gud, så står det at hans vrede ble opptendt. Så att Gudfryktige mennesker i dag vredes over all denne dans som arrangeres i Guds hus, er ett tegn på att de har med den levende Gud å gjøre.

Vi ser att paktsarken var byttet ut med gullkalven, og til og med blant Herrens tjenere var frafallet gjort seg gjeldende. Det var Aron som yppersteprest som utropte att det var høytid for Herren. Han var med og velsignet denne verdslige dans, og forkynte att det var Gudommelig dans, selv om det i virkligheten var verdslig avgudstilbedelse, og en dans som ringaktet Herren Gud de sa de skulle ære. Det var ikke spontan dans i Åden, men det var en arranngert dans og lek. Og her har vi forsjellen på Gudommelig dans og verdslig avgudstilbedelse venner. Hvor vakkert er det ikke når for eksempel en Gudfrykytig søster danser under Åndens kraft og salvelse i ærbar kledning i pakt med ordet, i motsettning til dansen rundt gullkalven som er summen av ALL arrangert dans i våre dagers såkalte Guds tjenester. Der helligheten og Gudsfrykten byttes ut med lettsindig verdslighet. 

Så faller den sømmelige og bibelske kledningen av, og øredobbene kommer inn i bildet som de laget gullkalven av, selv om Bibelen uttallige ganger både fra det gamle og det nye testamentet har bannlyst denne overdrevne pyntingen som Guds folk. Ja det står til og med om Israels folk att de måtte hellige seg, og kaste av seg øredobbene før de skulle gå opp til Betel/Guds hus. Dette har jo ett mektig Åndelig budskap til oss, om å kaste av oss det som hører denne verden til, og det gamle livet, og siden DNT også sier vi skal være måteholdne med pyntegjenstander, så blir det ganske klart for Den Gudfryktige hvorledes en bør ferdes i Guds hus som skriften sier det.

Men hvor er ”paktens ark” i dag ? Hvor er Guds hellighet og herlighet i disse arrangerte dansoppvisninger med røkbomber og verdslig musikk og fremtreden ? Kvinner står frem kledd som menn, og mennene med en kledning som passer mere inne på ett discotek enn i Guds menighet, og det er en arrangert dans og lek som ikke hører hjemme i noe Guds hus. De sier det er for å vinne sjeler for himmelen, men det er jo bare en gjentagelse av dansen rundt gullkalven. Vi kan danse og leke, ja underholde mennesker til en evig fortapelse. Men skal dem bli frelst, så må vi gi dem Guds ord, og Den hellige Ånds verk.

Derfor kan vi faktisk holde frem det de gamle lærte, att denne verdens dans er noe vi må bli frelst og løst ifra som all annen synd og VERDSLIGHET. Så Gud velsigne dere alle til å være åpne for Gudommelig Dans i Ånden og vise tolleranse for spontane gledes yttringer om Den hellige Ånd tar tak, mens vi er stengt for dagens verdslige avgudstilbedelser og annen verdslig underholdning i kristen navnet. Den som har øre ! Han høre hva Ånden sier til Menigheten ! Amen i Jesu navn!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Fingar | Svar 20.01.2013 08.45

Dette var bra!
Det er nyttårsball i forbindelse med skolen om en uke, så dette hjalp mye

Gjermund 20.01.2013 09.36

Takk for det Fingar! Velsignet at artikler jeg skriver er til hjelp i hverdagen. Velkommen tilbake!

Karin Santiago | Svar 26.10.2011 13.38

Tack för denna intressanta artikel Gjermund!
Helt enig i det du skriver här!
Guds Välsignelse till dej!

Helen Marie Sneve Karlsen | Svar 17.10.2011 23.50

Ja helt enig kjære broder . I dag er det spørsmål om,hvor langt man kan gå utenom veien og likevel kalle seg for *GUD*S* barn. Er veldig trist å se.

Geir Øynes | Svar 27.09.2011 02.12

Amen, ja amen kjære bror!

Anne-Lise Egeli Pedersen | Svar 25.09.2011 12.05

Hvordan kan de tro på noe de ikke har hørt om og hvordan kan de tro om ikke noen forkynner? Dans og glede kan brukes for at mange skal få høre og bli nådd.

Gjermund Kvamme 27.09.2011 00.52

Ordet skal forkynnes ja, men ikke vrikkes på til diskorytmer. Spontan dans og glede er bra men ikke arrangert avguds dyrkelse! Ordets vei er den eneste vei.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE