Arkiv fra Forside Nyheter

Godt nytt år og ett rikt velsignet 2012 ønskes dere alle!

Jer 6:16-19: Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den. Og jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi vil ikke gi akt. Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hvad som skjer iblandt dem! Hør, du jord: Se, jeg lar ulykke komme over dette folk, frukten av deres onde råd; for på mine ord har de ikke gitt akt, og min lov har de forkastet.


Med disse alvorlige men også løfterike ord vil vi få ønske VekterRopets gjester og besøkende ett godt nytt år og ett rikt velsignet 2012. De gamle stier vil også dette året være de stier som gir hvile for våre sjeler og bevarer oss på veien som går til det gode. Lovet være Gud og Lammet. Vær ikke uvillige til å vandre på disse stier så du forkaster Herrens lov. Da kommer fruktene av dine onde råd over deg. Men vandrer du på disse velsignede gamle stier skal du finne hvile for din sjel. For der er veien som går til det gode. Jesus som er Veien, Sannheten og Livet.(Joh 14:6)


Så la det nye året bli ett år der vi trenger dypere inn i de gamle stier på veien som går til det gode. Stå på veiene og spør etter de gamle stier, hvor veien går til det gode og vandre på den så skal dere finne hvile for deres sjeler. Måtte noen gjengrodde gamle stier bli ryddet dette året i våre liv og våre menigheter! Da må vi være villige til å gå også på de stier som er gjengrodde av folkets frafall. Men sannheten skal også her frigjøre. Halleluja!

 

Gå inn å les de mange artikler om små og store gamle stier, her inne, og ransak dere selv på hvor langt engasjementet for de gamle stier, i sannhet, strekker seg kjære venner. Her på VekterRopet legges det vinn på å forkynne der andre tier og kjempe også for de sannheter hvor frafallet er størst blandt de navnkristne. Som Luther, fritt oversatt, sa det: Det er kampen for de sannheter som blir bestridet som virkelig viser om vi står for sannheten eller ikke.(sitat slutt) Altså er det ikke nødvendigvis hvor stor sannhetene er men at vi står fast der kampen er som hardest.


Det er der fronten i den åndelige krigen pågår. Det er der fienden har inntatt og står hvor fronten i sannhet er. Alle andre steder blir som å angripe der fienden ikke er. Mange predikanter står radikalt opp for de sannheter som flertallet inne kristenheten står på, mens de er motstandere eller simpelten ikke tør stå for de sannheter flertallet er falt fra. Så blir det som å skyte på sivilbefolkningen og medsoldater istedet for å rette skytset på fiendens front. Så vær ikke åndelige forædere som skyter på medsoldater, men stå med oss i kampen for det gamle evangeliet og de gamle stier som også i 2012 vil gi oss hvile for våre sjeler.


Velsignet 2012 hilsen fra Gjermund

www.VekterRopet.com

Eder er i dag en frelser født! Lagt inn Desember 2011

Luk 2:1-5 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. 

 

9-11:  Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. 

 

Når nærmer julen seg med stormskritt. Selv om snøen har latt vente på seg merker mange av oss at alt rundt oss kommer i julemodus og julestemningen kommer krypende på liten og stor. Julesang og julevarer i butikker m.m bære bud om at lulen nærmer seg. Julen er en fin tid for veldig mange av oss. En tid for å glede oss sammen med familien samtidig som vi minnes at verdens frelser Jesus kom ned til vår jord for første gang. Troen på dette skal også gjøre at vi kan se hans andre komme i møte med forventning og glede. Julen er en gledens tid på mange måter. 

 

La oss både glede oss nå i denne julemåned, og se frem imot Julen med takknemmlighet og glede over at vi har fått del i denne frelsens glede som ble oss til del i Jule-evangeliet. Men la oss også rette en tanke mot alle de som lider, og er fattige i vårt eget land, i våre menigheter, og under andre himmelstrøk. Fattigdom er desverre utbredt på denne "Deilige" Jorden som vi synger om i julesangen. Alle har ikke den opplevelsen av at Jorden er Deilig. Urettferdighet er en smertelig del av denne verden vi lever i.

 

Men det kommer en dag da alle som har tatt sin tilflukt til Jesus skal få oppleve både en deilig jord, himmler, ja fulkomment blir det da. Halleluja. Eder er i dag en frelser født er ett gledens budskap for alle som tar i mot denne frelser og frelsens vei. Derfor haar vi all grunn til å glede oss nå i julen. Men julehøytiden kan desverre ofte forsterke den sorg, og nød mennesker selv har, når de ser mengdens rikdom og gleder og merker egen savn og nød. Det burde også være i vår tanke, samt våre bønner i all den luksusen som mange i vår verden velter seg i under Julehøytiden.

 

For vår del har vi hatt en tradisjon vært år at vi har vært med å dele ut julemat til fattige og vansskeligsstilte her i disstriktet vi bor. Har da avtale med frelsesarmen om levering av liste for Julemat for trengende til Jul. Dette er en liste med folk og familier som av forskjellige grunner trenger en ekstra hjelpende hånd opp mot Julen. Mange tror fattigdom ikke finnes i vårt rike land. Men det er mer av det en de fleste tror. Den som lukker sine øyne for denne virkelighet er med på å opprettholde denne urett. Mens flertallet av befolkningen setter stadig nye rekorder i pengebruk opp mot Julen, er det mange som bekymrer seg for om de har mat nok til å bli mette også i dette landet også i julehøytiden. Da er det rikt velsignet å kunne bidra med en hjelpende hånd til de som trenger det mest.


Allerede har flere tatt kontakt med meg om det kommer i år også. Viktig at vi i vår overflod kan være med å dele med de som mangler mye. Uføre, syke og sosialt vanskeligstilte blir mere og mere sett ned på i vårt samfunn. Dette er en forlengelse av den urett dagens samfunn har der man verdsettes etter produktivitet og vellykkethet! Men dette ser ikke Gud på, han som ser alle mennesker som like verdifulle. Derfor står det at han elsket verden.

 

Joh 3:16: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;    


Gud gav sin eneste sønn ned til vår jord for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så Gud velsigne alle til og ha en fredfull, velsignet og god julehøytid! Eder er i dag en frelser født! Se jeg forkynner dere en stor glede!


Gledelig jul fra VekterRopet(G K)


Høsthilsen 28 August 2011

 

Rom 8:28: Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt

 

I skrivende stund har vår hjemmemenighet nettopp avsluttet noen velsignede teltmøter der Herrens nærvær var merkbart i både sang, vitnesbyrd og forkynnelse. Hovedtaler var Thorstein Grotbek, samt at våre egne krefter deltok og noen tilreisende. Flere fikk en berøring av Jesus, nådegaver var i virksomhet og både frelste og ufrelste søkte frem til forbønn i ettermøtene. Vi sitter takknemlig tilbake for alt vi fikk være med på i den uka. All ære til Gud!

 

Nå ligger høsten fremfor oss alle sammen. Noen synes kanskje en regntung sommer ikke er beste utgangspunkt for å gå høstmørket i møtet. Noe jeg har forståelse for. Men da er det godt at vi frelste kan ha sommersol i våre hjerter.


Halleluja! En dag gikk Nådens sol opp over livet vårt og derfor kan vi oppleve og alltid ha en form for solskinn i hjertet på tross av omkringliggende omstendigheter. Derfor kan vi også stole på at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud er en virkelighet i oss som tror.

 

Da kan selv høstens mørke bli oss til velsignelse både bokstavelig og åndelig talt. ALLE ting tjener oss til gode! Så sats på Jesus, sett din lit til ham og be hans Ånd fylle deg med kjærligheten så du i sannhet elsker Jesus og du skal få oppleve at ALLE ting tjener deg til gode! 

 

Selv de mørke og vanskelige ting kan da bli til en velsignelse for deg og dine. Men glem ikke at dette løftet og tilstand har en forutsetting og det er at du elsker Gud og er kalt av han. Skal du elske Gud må du oppleve gjenfødelsens under som skjer når vi omvender oss og tror evangeliet. Dette kallet lyder ut til hele verden. Store og små syndere kan få komme og oppleve Guds kall og kjærlighet som blir utøst i hjerte. Kjenner du kallet i ditt hjerte? 

 

Han kaller på deg til frelse du som ikke er frelst. Han kaller deg inn til ett Åndens kjærlighets forhold med seg. Du kan bli renset ren i lammets blod der du er i denne stund og kjenne at den hellige ånd utgyder sin kjærlighet i ditt hjerte. Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.(1Joh1:9)

 

Rom 5:5: og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt. 

 

        Broderhilsen fra Gjermund Kvamme

Vårhilsen 9 April 2011

Guds fred kjære venner!  


Våren er over oss for fult. I skrivende stund skinner solen og et meste av snøen her ute hos oss er smeltet. I vinter har vi på den ene siden opplevd store prøvelser og forfølgelse p.g.a av vår tro samtidig som Herren har ført alt igjennom til seier og velsignelse for vår familie på mirakuløst vis. Blir litt som vi nå opplever der solen og våren tar over for kulde og vinter. Herren godtgjør for de prøvelser vi noen ganger må gjennom her nede. Den største godtgjørelsen får vi hjemme i Himmelen når målet for vår ferd er nådd. Alle ære til Gud! Men i påvente av det kan vi forvente og har vi løfter om Guds hjelp og inngripen også i vår vandring her nede på jorden. Takk og lov! 


Guds øye farer over den ganske jord for kraftig å støtte den hvis hjerte er helt med ham sier Guds ord! Dette har jeg og min familie opplevd sannheten i! Gud har vært trofast og hjulpet så vell. Vi har i vinter måtte bytte skole for våre tre minste barn p.g.a mobbing og trakkasering p.g.a at vi er kristne. Men mobbing av våre barn og falske anklager fra tidligere skole har blitt avslørt og vi har blitt renvasket. Herren har vært med oss i ildovnen! Lovet være Gud og Lammet! 


Vil hermed vende tilbake å gi Gud ALL æren og be om fortsatt Guds beskyttelse og nåde for familie, liv og tjeneste! Uten ham kan vi intet gjøre, men han er mektig til å sprenge bommer av gjern og dører av kobber kan han sønder slå. Løgnen blir avslørt og sannheten seirer! Så opplever du noe av det samme, skal du gå til Jesus med det og regne med Guds hjelp! Men når det står på som verst er det ikke lett å se noen løsninng men gi ikke opp! Gud er trofast! 

 

Når dem anklager oss som ugjerningsmenn selv om vi ikke er det, skal det falle tilbake på dem selv. Den grav de graver skal de selv falle i sier den hellige skrift. Vi ønsker dem alt godt og frelsen i Jesus Kristus, men hvis dem ikke omvender seg og gjør opp sin sak med Gud og mennesker vil dommen over deres liv være virksom. Det dere gjør mot en av disse mine minste brødre, sa Jesus, det har dere gjort mot meg. 


Ellers har vi fått virke der Herren har åpnet vei også denne tiden. Mennesker har møtt Gud til frelse og fornyelse, og vi har fått bære sannhetens budskap ut til både ugudelige og gudelige. Senest for en snau uke siden sang og forkynte vi Guds ord i hjemmemenigheten vår Arken Løten og Herren virket med og møtte flere gjennom forkynnelse, sang, nådegaver og forbønn! Ære være Jesus! Stå fortsatt med oss i bønn og ta til dere av det livgivende ord her inne på VekterRopet. Sjekk ut siste oppdatering under aktuelt linken!


Hilser til slutt med noen vers vi fikk av Herren på Gudommelig vis angående de prøvelser jeg skriver om over her! Gud er god! Hans løfter er vidunderlig og ett sikkert vern på nødens dag. Halleluja!

 

 

Sal 54:3-9: Gud, frels mig ved ditt navn, og hjelp mig til min rett ved din kraft! Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord! For fremmede har reist sig imot mig, og voldsmenn står mig efter livet; de har ikke Gud for øie. Sela. Se, Gud hjelper mig, Herren er den som opholder mitt liv. Det onde skal falle tilbake på mine fiender; utrydd dem i din trofasthet! Med villig hjerte vil jeg ofre til dig; jeg vil prise ditt navn, Herre, fordi det er godt. For av all nød frir han mig ut, og på mine fiender ser mitt øie med lyst.Varm Broderhilsen fra Gjermund Kvamme

Guds fred kjære venner! Nyhetshilsen 6 Februar 2011

Guds fred kjære venner!  Nyhetshilsen 6 Februar 2011

Takk for all forbønn! Herren virker med og gir nåde og kraft til liv og tjeneste. ALL ære til Gud! På bildet har dere kona mi som vitner i det gamle lokalet i Pinsemenigheten i Løten.


Søndag 30 Januar sang og vitna jeg og familien min på Frelses Armen på Odnes i søndre land. Jeg talte over Da Jesus kom til byen kom hele byen i bevegelse og hans renselse av tempelet. Herren gav nåde og mennesker søkte Gud frem til forbønn. Første Mandagen i hver måned fra Januar til og med Mars er jeg med på kontakt Cafe for ungdommer og synger og vitner om Jesus til dem som måtte ta turen inn på Bedehuset i Dokka i Nordre Land. Fint om dere kan huske også disse kveldene i deres bønner fremover.


Har også fått i oppdrag av min forstander å lage nettsider til og for menigheten vår i Løten. Den er snart klar. Sjekk også ut siste artikler på De Gamle stier og Aktuelt linken. Vi er også i ferd med å sjekke ut en ny mulighet for kopiering av sang CD`en vår, som en del av dere har bestilt og etterlyst. Den kommer! I mellomtiden håper jeg dere kan være forståelsesfulle selv om det tar litt tid før det kommer! :)


Vi har også klart sanger til ny CD inkluduert noen egne sanger jeg har fått og lagd. Fint om dere også kan legge det frem i deres bønner om at Gud må gi nåde og at det må ordne seg med økonomi til å gjennomføre det. :)


1 Kor 1:21-28: For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.


For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget


Varm Broderhilsen fra Gjermund Kvamme

Godt nytt år!

Ett Strålende og Rikt Velsignet Nytt år Ønskes dere alle! 1 Januar 2011

Ett Rikt Velsignet Nytt år 2011 ønskes alle VekterRopets Gjester og Brukere! Sett Jesus først! Regn med Gud så blir det ett år der ingenting er umulig eller håpløst!

Hebr 13: 8  Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. 

Velkommen tilbake også i det nye året! 
Varm Broderhilsen fra Gjermund Kvamme

Velkommen til VekterRopets nye nettside! Nyheter Oktober 2010

Guds fred kjære venner, familie og andre gjester her inne på VekterRopet!

Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,  og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet,

TELTMØTENE I OTTA I JUNI BLE EN RIK VELSIGNELSE! Nyheter 21 August 2010

TELTMØTENE I OTTA I JUNI BLE EN RIK VELSIGNELSE DER HERREN VIRKET MED!

Guds fred igjen kjære venner!

Teltmøtene i Otta ble avsluttet den 26 Juni. Det ble en uke der vi kjente Herrns nærvær og velsignelse over sang og forkynnelse. Ved Guds store nåde og kraft fikk vi forkynne det gamle evangeliet som setter i frihet fra synden og verden. Lovet være Gud og Lammet! Gud var mektig nær og satte sitt stempel på alle møtene.

Mange ufrelste ungdommer fikk høre Evangeliet utenfor teltet, Guds folk ble fornyet og vi fikk be med en sjel til frelse. Nådegaver var i virksomhet og Den hellige Ånd løftet forkynnelsen, sangen og herliggjorde Jesus. ALL ære til Gud!!! Herren virket med og stadfestet sitt eget ord med de medfølgende tegn!

Fint om dere fortsatt kan huske på det i bønn. Be om at Guds ord fremdeles må få fremgang og makt der oppe som en følge av disse teltmøter. Be for Menigheten og Guds folk på det stedet at Herren må mektig velsigne og bevare. Be også speselt om Guds bevarende makt for en Dame som overgav sitt liv i Jesu hender på det siste møte! Gud formår!

Ja, nå merker vi alle at sommeren går mot slutten. Barna våre har begynt ett nytt skoleår. Eldstegutten begynte på første året på videregående. Vi ber inderlig om at Herren må holde sin hånd over liten og stor også det kommende året! Vi er i gang med forberedelser til høsten på den ene og den andre måten. Innkjøp av varme klær, fyring osv. 

La det være slik også i vårt Åndsliv og vandring. Det du sår skal du en gang høste forteller Guds ord oss. La oss allerede nå se til at det blir en høst i Ånden og ikke fordervelse av kjødet! La resten av ditt liv bli en vandring i Ånden og så inn således til ett rikt liv av Ånden.

Gal 6:8: For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Med disse ord ønsker jeg alle VekterRopets gjester en fortsatt velsignet August og høst!

Februar 2010

Februar 2010

Til Alle mine kjære pinsevenner!

Stevn fram, hold dere nær til Gud og tro på ALLE de sannheter Bibelen har lært oss. Om noen faller og blir hentet hjem til herligheten, så vil nye gå fram i ildlinjen. Det er bare mitt hylster som er svakt nå, men ånden fryder seg i Herren

Deres bror og venn T. B. Barratt 27 Januar 1940

Dette er hilsenen pinsevekkelsens pioner T. B. arratt sendte fra sykehuset som en siste hilsen før sin død. Om noen faller og blir hentet hjem... så vil nye gå fram i ildlinjen. Hovrdan er det i dag? Finnes det noen nye som vil gå frem i ildlinjen med det gamle evangeliet og stå fast på de gamle sannheter? Visseligen trengs det enda mere idag en når han gikk bort. La kallet synke inn og anspore til handling.

Esek 22:26-30: Dets prester gjør vold på min lov og vanhelliger mine helligdommer; mellem hellig og vanhellig gjør de ingen forskjell, og de lærer ikke å skjelne mellem urent og rent; for mine sabbater lukker de sine øine, og jeg blir vanhelliget midt iblandt dem. De fyrster det har i sin midte, er lik ulver, som raner og røver; de utøser blod, de ødelegger menneskeliv for å samle urettferdig vinning. Dets profeter stryker over med kalk for dem; de skuer tomhet og spår dem løgn og sier: Så sier Herren, Israels Gud - enda Herren ikke har talt. Folket i landet gjør voldsverk og raner og røver, og den elendige og fattige undertrykker de, og mot den fremmede gjør de voldsverk uten lov og rett. Jeg søkte blandt dem efter en mann som vilde mure op en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulde ødelegge det; men jeg fant ingen.

Med disse ord ønsker jeg alle VekterRopets gjester en velsignet Februar!

Din overskrift

Vi ønsker alle VekterRopets Venner og Gjester en riktig velsignet førjul og Julehøytid!!!

Nå har første opplag av boka mi Nådens Rikdom med undertittel Brudekallet kommet ut. Mye forvrengt nådesforkynnelse i vår tid. Håper og har tro til Gud om at denne boken skal bidra med å veilede dens lesere til Bibelsk Nådeforståelse og inn i Nådens veldige rikdom. Boka er på litt over 120 sider og er med limt inbinding. Den kan bestills for kun 100kr+porto. Vi nærmer oss nå Julen og da feirer vi jo Nådens rikdom på en helt spesiell måte. Det at Jesus kom ned til vår arme jord. Det at Gud ble menneske for å gi oss syndige og usle mennesker en mulighet til frelse og evig liv åpenbarer på en helt spesiell måte inledningen til denne rike nåde vi kan få del i ved troen på Jesus Kristus! Ære være Gud og Lammet!

Jeg og familien min er som de fleste andre travelt opptatt med å komme i mål med Juleforberedelser. Vi har nettopp lagd både Lamerull og Julegodt og barna våre gleder seg veldig til Jul. Noe gaveinnkjøp blir det jo også. Snøen har lagt seg hvit her vi bor selv om den har smelta på træra p.g.a site dagers mildvær. Håper på enda litt mere snø før Jul så skogen blir snødekt. Det er nå litt ekstra koselig når landskapet er snødekt til Jul.

Siden starten av August har vi vært med i en Pinsemenighet i Hedemarken(Arken Løten). Har mange velsignede stunder bak oss der denne høsten. Nært samfunn med brødre og søstre i Herren hvor vi kjenner Guds nærvær og velsignelse. Jeg har også vært med å sunget å vittna for ungdommene her på kontakt kaffen hver 14 dag. Det er også en rik opplevelse å oppleve alle som vi der får ha kontakt med.

Nå til Jul har jeg levert liste med 24 personer til Frelsesarmen som jeg skal hente og levere Julemat til rett før Jul. Dette er en liste med mest voksne og noen barn og unge som av forskjellige grunner trenger en ekstra hjelende hånd opp mot Julen. Mange tror fattigdom ikke finnes i vårt rike land. Men det er mer av det en de fleste tror. Mens flertallet av befolkningen setter stadig nye rekorder i pengebruk opp mot Julen, er det mange som bekymrer seg for om de har mat nok til å bli mette også i dette landet også i julehøytiden. Da er det rikt velsignet å kunne bidra med en hjelpende hånd til de som trenger det mest. Det første året jeg var med på dette så kom jeg på døren med mat, på lille Julaften, til en dame som begynte å strigråte, av glede, når hun så jeg kom med Julemat. Hun hadde knapt nok ett halvt brød og litt smør som skulle vare helt til langt ut i Januar. I tilegg får jeg levere ut en hilsen fra Jesus i skrift og CD gave til de jeg leverer mat til. Guds ord skal ikke vende tomt tilbake! Under her kan dere lese Juleevangeliet fra Lukkas Evangelium kapittel 2. I tilegg har jeg lagt ut en Julefortelling fra Hans Nilsen Hauges fengselsopphold i 1805.

Luk 2:1-40 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. 2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. 4 Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, 5 for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. 

God Jul! Hilsen Gjermund

Din overskrift

Velsignet høst 2009!

Mai 2009(sist oppdatert 30 Mai)

Guds Fred kjære venner og gjester her på VekterRopet!

Hjertelig velkommen inn på mine nye nettsider her på www.VekterRopet.com. Da forrige nettplass og adresse tjeneste ble nedlagt, er jeg glad for å kunne presentere eget Domene og Webhotell her! Har planer om å legge ut mere lyd og forkynnelse på MP3 filer her på VekterRopet etter hvert. På you tube kan dere nå lytte til både taler og sang som jeg har lasta opp. Noe av det er delt i flere deler fordi det er en 10min max grense pr video klipp. Søk på navnet mitt så kommer det opp. Mere kommer etterhvert.

Ønsker alle gjester og brukere en strålende og velsignet sommer. For tiden har jeg deltatt med sang, spilling og forkynnelse på en åpen ungdomms kaffe med møtefremmede ungdommer. Der har vi fått gi evangeliet til ufrelste og merket at Gud kaller på ungdomms hjerter en i dag. Noen har også bekjent at de har villet ta imot Jesus til frelse mens jeg har vært der. Be for arbeidet! Nylig sendte jeg avgårde 3 stk egenproduserte Evangeliske radiprogrammer etter forespørsel fra Valdress lokal radio. Denne uka(uke 22) ble mitt første Radioprogram kringkastet på ValdresRadioen. Be om en åpen dør og fremgang for evangeliet også med det.

Siden forrige oppdatering har Herren skjenket meg møtetelt for kun 1 kr som rommer + - 100 personer, 72 møtestoler og talerstol til teltet. Be om Herrens ledelse og vei også for det! Før dette har Herren velsignet meg med ny guitar og komplett sanganlegg. All ære til Gud!

Din overskrift

Løft deres øyne og se Markene, de er alt hvite til høsten!

Nyhetshilsen Høsten 2007

Guds fred kjære venner!!!

Nå er høsten kommet godt i gang. Arbeidet går frem etter den nåde Herren gir. I skrivende stund er det ca 1uke siden jeg kjørte en ny tur med en rusmisbruker til et Evangelisk rehab senter. Må også få komme med enda et takke emne. Nå har vi fått oss høytaleranlegg. Fikk spørsmål om å komme til et hjem hos en nyfrelst allerede om en uke(i skrivende stund). Vi undersøker nå muligheter for leie av div bygdelokaler m.m. for å spre Evangeliet og innby til Lammets brylupp nu i denne sene midnattstid. Lovet være Gud og Lammet! I tilegg har vi stående invitasjoner til forsømte steder. Norge er en misjonsmark! Be om stor nåde, kraft og fremgang for Evangeliets sannheter! Uten Herren kan vi intet gjøre! Men med han springer vi over murer! Halleluja!

Dere er også velkommen til å sende en mail eller ta kontakt på annen måte, hvis dere ønsker besøk av oss. Det kan være vanlige møter, friluftsmøter, og sangkvelder. Vi gjør ikke dette for å tjene penger. Gaver kan gis til kontonr 0540 6125841. Utover det så kommer vi gjerne å synger å vittner uten penger og betaling der resursene er små. Er det langt å reise, så klarer vi oss med reisepenger, kost og overnatting. Eneste som kreves er et brennende ønske fra deg/dere om å nå bygda/byen med evangeliet. I tilegg må du/dere ønske å ha Guds ord rent og klart. Vi underholder ikke, men synger Åndsfødte vekkelses sanger og vittner Guds ord og om hva Jesus har gjort i våre liv på en enkel og radikal måte!

Løft deres øyne! markene er hvite til høsten satte jeg som overskrift til denne høstens første nyhets hilsen! Det står skrevet i Joh;4:35: Sier ikke I at det ennu er fire måneder, så kommer høsten? Se, jeg sier eder: Løft eders øyne og se markene, de er alt hvite til høsten!

Vi venter ikke på den store høsten som skal komme! Langt derifra! Høsten den er her nå! Markene ER hvite til høsten! halleluja! Det ER fullbragt! Så LØFT DERES ØYNER OG SE! Dette Guds ordet handler om endetidens misjonsmarker og mennesker som er klare til å høstes inn for himmelens rike. Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høsten! Halleluja!. Hvorfor i all verden får vi bekjed om å løfte vår øyne, når markene er på jorden? Burde ikke Herren da ha sagt: Senk blikket deres! Se ned på markene! Nei pris skje Gud! Herren sier: LØFT DERS ØYNE, OG SE MARKENE. Lovet være Gud og Lammet! Det er når vi fester blikket vårt oppad til Herren at vi får se de hvite høstmarkene!

Sløve kristne og verdslige kristne som er jordbundet i sitt sinn ser ikke disse hvite markene av sjeler som er kalt av Gud. De forstår ikke den nød og virketrang som de himmelvendte sjelene innehar. Det er når vi lar blikket vårt være himmelvent at nøden for de ufrelste kommer. At synet på våre ufrelste venner, naboer, arbeidskolegaer og andre vi omgås kommer i rett skikk! De er mennesker på rask vei til en evig fortapelse hvor ilden aldri skal slukkes! Men mange av dem er også søkende sjeler som er sterkt kalt av Gud inn til samfunn med ham og evig herlighet. Skal dem gå der uten svar, eller skal vi be Herren om nåde til å komme dem i møte? LØFT DERES ØYNE! MARKENE ER HVITE TIL HØSTEN

Hvor lett er det ikke å la blikket, tankene og viljen senke seg ned til å være jordbundet og opptatt av egen skrøplighet? Så la oss ikke senke blikket venner! Løft deres øyne! Bli mere himmelvendte! Mere fokusert på Jesus! Mere tro mot Guds ord! Ha mere tillit til Guds løfter! Da kommer både himmelelngselen og Nøden for de ufrelste hånd i hånd! Om den samme tingen står det i Matteus 9:37-38 Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få; bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! La dette også bli din bønn og din lengsel nå i denne endens tid! Det gjør noe med oss som ber denne bønn. Det blir som å løfte våre øyne, i bønn til Gud om at han skal drive arbeidere ut til sin høst, og da ser også vi at markene er hvite til høsten. Da blir vi en av de arbeidere som Herren sender og driver ut til sin høstningstid!

Broderhilsen fra Webmaster G K

Din overskrift

Jesus kommer meget snart!

Nyhetshilsen August 2007

Guds fred kjære venner!!!

Sommeren nærmer seg slutten. Høsten står for døren. Likesom den Åndelige sommer allerede er slutt, og vi er dypt inn i høstnings tiden. Jesus kommer meget snart! Markene er hvite til høsten. Men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre om å drive arbeidere ut til sin høst. Nå er det viktig som aldri før, at vi går ut på gater og streder! Ut til veiskjellene og innbyr til Lammets brylupp.

Jesus bereder oss et sted og en brylupps fest som aldri før har sett sin like. Ære være Gud og Lammet! Jesus kommer meget snart for å hente de hellige og rene AV HJERTET! Halleluja! Rop dette budskapet ut der du ferdes, så brylupps salen kan bli fylt. Forkynn Omvendelse, Tro, Dåp og et fult Evangelium som løser og setter mennesker i frihet. Sannheten skal sette dere i frihet forteller Guds ord oss. Lovet være Gud og Lammet!

Arbeidet blandt de utslåtte og rusavhengie fortsetter etter den nåde jeg en ringe Herrens tjener formår. I tilegg forbereder vi andre fremstøt for Evangeliet og Guds ords fremme. Sang/Vitnesbyrd på gater og streder, samt sangkvelder på div bygdelokaler er noe av det vi håper å få begynt med snart. Fortsett å be om Herrens velsignelse og nåde i VekterRopets arbeide. Jeg kommer, også, til å komme med flere CD`er på Evangelie handelen utover høsten.

I tilegg har jeg begynt arbeide med å ordne opp Taler og Sanger på MP3 filer som dere kan lytte til å laste ned. I sommer har jeg vært på og deltatt i Care misjon sitt sommerstevne i Hokksund. Der åpenbarte Herren seg og velsignet STORT med sitt nærvær. På vekkelses linken kan dere, blandt annet, finne et opptak i MP3 fil av et vitnesbyrd jeg der avla. I tilegg var hele familien på et teltstevne oppe i Gudbrandsdalen sammen med det reisendes folket. Flere velsignede møter. Der tok vi også opp noen sanger og ett vitnesbyrd på ei campinghytte, som jeg har lagt ut på frelse linken. Snart kommer det også en liten tale jeg avgav på avsluttningsmøtet der. Jeg legger ut MP3 spiller nederst på sidene. Det vil komme flere filer etterhvert og flere linkesider vil få spillere med div MP3 filer her inne på VekterRopet. Foreløpig kan dere ta en titt inn på Frelsen linken og Vekkelse linken! Lytt og last ned til din data og MP3 spiller! Helt GRATIS.

Broderhilsen fra Webmaster G K

Din overskrift

Hold fast på Ordet!

Nyhetshilsen sommeren 2007

Maranata kjære venner!!!

Nå er sommeren godt i gang. Varme dager og ferietid for mange. Mange skal sikkert på div stevner og andre ferieturer. Mange gleder og solskinnsdager venter forhåpentligvis mange av oss. Men jeg vil benytte denne nyhetshilsenen til å sende med Guds folk en hilsen ifra Herren inn i sommermånedene som er langt viktigere en antall soldager, grillmat og lignende: Hold fast på Guds ord! Ja med nød i mitt hjerte og med Åndens drivende stemme så roper jeg det ut: Hold fast på Ordet!! Jeg skulle ønske at det setter seg med ildskrift på ditt sinn og i ditt hjerte: HOLD FAST PÅ ORDET! For det bevarer deg og ditt hjerte gjennom sommermånedene, og for tid og evighet.

I Johannes Åpenbaring leser vi om en menighet(Filadelfia) og et folk som hadde en åpen dør p.g.a at de ikke hadde fornektet Guds navn og holdt fast på hans ord. Hans navn ER Guds ord sier skrfiten om Jesus og han ER Guds ord! Her har vi også prøvestenen på om vi elsker Jesus! Jesus sa: Dersom dere elsker meg da holder dere mine bud! Om noen elsker meg da holder han mitt ord! Ære være Gud og Lammet! Dette er kjennetegnet på Jesu sanne brudeskare!

Gud er Hellig! Gud er god! Hans ord er Levende, Kraftig, Virksomt, ja skarpere en noe tveegget sverd! Hans ord frelser, helliger helbreder og løser i fra bånd og lenker! Hans ord/Guds ord ER Jesus Kristus! Lovet være Gud og Lammet! Alle hans løfter, hans bud, og rettningslinjer. Alt Guds ord, fra det største løfte og bud til det "minste" løfte/bud og i menneskers øyne ubetydlighet i Bibelen, har ikke bare fått sitt ja og amen i Ham, men det er en del av Ham. Selve essensen av Krists Jesus. Jesus ER Ordet!

Derfor er vår holdning til Ordet og vår lydighet/ ulydighet til det den beste tempraturmåler for vår kjærlighet til Kristus! Ære være Gud og Lammet! Om du roper høyt om din kjærlighet til Jesus. Om du synger den inderligste sang om at du elsker Jesus. Ja om du med tårer priser Jesu navn, på et av sommerens stevner, og dedikerer din kjærlighet til ham, men er gjenstridig/ulydig mot deler av Guds ord! Da er du en Løgner og løgneres del er i sjøen som brender med ild og svovel forteller Johannes Åpenbaring oss. Men vi vil vel ikke være løgnere venner? Nei la oss be om Guds nåde til å være sannferdige kristne som elsker og holder fast på Ordet/jesus! Ære være Gud og Lammet! Jesus er Ordet som ble kjød og tok bolig iblandt oss! Så kaller du noe i skriften for ubetydelig, eller mindre vesentlig så er det Herren Jesus du rakker ned på og forakter! Nei pris skje Gud! Vi vil av hjertet elske dette Guds Ord/Jesus! Det frelser, gir liv og skaper og utretter det det nevner! Halleluja!!!

Så hold fast på Ordet! Bøy deg under Ordet! Bortforklar ALDRI deler av Ordet! Den som vil til himmelen er avhengig av Blodet til dette Ord/ denne mann! Han kommer for å hente de Hellige og rene av hjertet! Ja det står skrevet om bruden at det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. Det fine lin er de helliges rettferdige GJERNINGER! Derfor står det at Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Renset i blodet av nåde, og opptuktet til hellige og rettferdige gjerninger av bare nåde! Det er kjennetegnet på de som blir med til Himmelen når anskriket lyder, og bruden skal rykkes opp i skyer for å feire brylupp med sin brudgom Jesus kristus. Halleluja! Alt av Nåde! Tilgivelse, og hjelp til rette tid som skriften sier det! Det er Åndens og den nye pakts vei til frelse og dannelse av Jesu brudeskare. Lovet være Gud og Lammet! Maranata. Jesus kommer meget snart!

I ett nu kan du påkalle dette blodet og denne nåde og du vil mommentant bli renset ren som sne. Fullkommen og reiseklar når Jesus kommer. Så vil han nådesverk opptukte deg til å bli Jesus mere lik for hver dag som går frem mot hans komme. Så fremt vi blir ved i tro og helliggjørelse intil han kommer! Legger av oss ting som henger ved etter som Ånden kaster sitt lys over våre liv. Bøyer oss under det vi leser og hører fra Guds Ord, og tar nye hellighets skritt i troen på Jesus. Og om vi kanskje sliter med ting og feiler, at vi da altid gir Gud rett og kommer til ham med våre feil og mangler og ber om nåde til hjelp i rette tid! Halleluja! Da har han medynk med våre skrøpligheter og vi skal snart se at det som var vår svakhet kan bli vår styrke ved Guds nådes kraft! Ære være Gud og Lammet!

Sjekk selv i Guds ord om det jeg sier stemmer! Jeg har i all hovedsak sitert skriften og det jeg sier utenom er helt i tråd med det! Guds er rent og klart! Derfor burde alle vi predikanter være nøyeregnet med å TALE SOM GUDS ORD! Det er for mange egne meninger, egne drømmer og visjoner, mens de gjør Guds ord til intet! HOLD FAST PÅ ORDET! Det er din frelse. Ditt liv avhenger av dette: Hold fast på Ordet! Da holder du fast på Jesus! Lydighet til Ordet er en frukt som følger ALLE sanne Guds barn/Jesu brudeskare!

Det er også noe å gi akt på i vårt valg av stever å dra på. La oss dra di hvor Jesu sanne brudeskare befinner seg. Dit hvor Ordet holdes fast og ufravikelig. Hold deg unna alle steder hvor man forkynner at det ikke er så nøye med alt i Guds ord. Det er Laodikeas samlingssteder. Det er skjøgens tillholdssted! Dra dit hvor de har det gamle evangeliet i sang og tale. La oss gå ut til Ham/Jesus utenfor leieren å bære hans vanære! Lovet være Gud og Lammet!

Med Guds ord/Jesus i sentrum ønsker jeg deg en rikt velsignet og åndelig oppbyggelig sommer

Guds rike velsignelse for denne sommeren ønskes dere alle!

Broderhilsen fra Webmaster G K

Din overskrift

Velsignet nytt år 2007!

Nyheter Februar 2007

Maranata kjære venner!!!

Nå er året 2007 kommet godt i gang. Jeg holder ved i virksomheten blandt rusmisbrukere og vanskeligstilte i distriktet her vi bor. Vittner om Jesus og prøver å vise Kristen nestekjærlighet i praksis! Må vi alle be om å være som den barmhjertige Samaritan som hjalp den som hadde falt i blandt røvere! Flere gikk forbi, mens de så den skadde og forekomende mannen, uten å gjøre noe. Både prester og levitter. Det er desverre mange "Prester" og "Levitter" også i dag, som sikkert kan tale mange store ord, men de ser ikke nøden, og vil ikke "skittne" til sine hender for å hjelpe en "stakkar" som trenger det! Mange er opptatt av personer, stor predikanter og virksomheter, men klarer ikke å se nøden der de er. La oss be om Guds nåde til å lære av Jesu lignelse om den barnhjertige Samaritan, og bare evigheten vil, fult ut, vise hva det har betydd for menneskers evige frelse og sjels velbefinnende! Lovet være Gud og Lammet!

Må også få komme tilbake å gi Gud æren for et av mine og min families største bønneemner som endelig har blitt bønnhørt med seier! Seier i en sak som har gitt oss stor nød over lang tid! Jeg har nok tidligere nevnt at folk må be om full seier i en meget viktig sak for liv og tjeneste! Nå er den saken løst. ÆRE VÆRE GUD OG LAMMET for det!!!

Husk på meg, min tjeneste, og min familie også fremover i deres bønner! Det er flere prosjekter som jeg føler Gud har lagt tungt på mitt hjerte! Be om Herrens ledelse, og at enda flere sjeler må bli frelst, løst, satt i frihet og at Den hellige ånd og ild må gå inn i menneskers hjerter som en følge av disse ting! All ære skal Herren ha!

Takker også for alle possetive tilbakemeldinger, serlig på epost om denne nettsiden! Bønneemner som dere har kommet med har blitt tatt med både hos meg, min familie, og menighet! Gud hører bønn! Vil likeså takke dere som har støttet virksomheten økonomisk. Alt går til Evangeliets fremme og da VekterRopets arbeide! En del av de ting jeg føler Herren har mint meg om krever også at det legger seg til rette økonomisk! Noe vi regner med at Herren formår å ordne! Ofte har vi sittet i stor nød, og spurt oss selv: hvordan skal vi klare disse ting økonomisk? Så har det kommet en sending pr konto, eller en bror/søster har kommet å gitt oss penger som dem har blitt minnet av Herren om å gi! Pris skje Gud! Hvor herlig det er å få bønnesvar! Men som en sa: Det er enda herligere å være bønnesvaret! Halleluja! Det kan vi også skrive under på! Hvilken stor velsignelse det er å oppleve at man har vært i ledelsen, og faktisk fått være bønnesvaret til en konkret sak, ved å vær lydig til Herrens minnelser.

Nå kommer det snart flere artikkler også! Kom innom sidene her utover vinteren og våren, og du skal få smake flere frukter fra løftes-landet! Landet som flyter ut av melk og honning! Lovet være Gud og Lammet!

Her på VekterRopet serverer vi kun de frukter som finnes i Kanaans land! Ingen giftige etterligninger, men bare velsmakende og sunne frukter fra det himmelske Kanaan! Halleluja! Ordet forkynt rent og klart, og uten omsvøp og kjødelige hensynstagende. Jeg tror mange er lei, mye av kristenhetens, søtladende og intetsigende tale! Vi trenger de gamle, klare og radikale toner fra løftes landet som aldri før! Kun det setter mennesker i frihet!!! Ønsker alle gjester og brukere Guds rike velsinelse, og varmt og hjertelig velkommen tilbake til VekterRopets nettsider!

Broderhilsen fra Webmaster G K

Din overskrift

Velsignet høst!

Nyheter Oktober 2006

Guds fred kjære brødre, søstre, og andre gjester her inne på Vekkeropet !

Nå er atter en sommer over. Sjelden har vi opplevd en finere sommertid hva angår sol og varme! Håper at det også har vært mye sol og varme inne i hjertene til oss alle sammen. Guds kjærlighet er og skal være utøst i våre hjerter ved Den hellige Ånd. Ære være Gud og Lammet!

Vi har selv deltatt i div møter og stevne der Herren har åpenbart sin herlighet og kraft i vår midte. Halleluja! Nå ligger vinteren fremfor oss. Fredag, Lørdag, og Søndag i uke 41 var det stevne med sangevangelist Arne Gundersen(ene halvdelen av de landskjente vekkelses evangelistr Egil og Arne) i menigheten vi tilhører Pinsemenigheten Betel Fluberg. Herren åpenbarte seg med budskaper rett inn i menighetens situasjon og behov. I tilegg fikk vi radikale, konservative og himmelske toner inn i endetids stillingen til Guds menighet.

Arne Gundersen fikk ved Den hellige Ånds kraft og Guds nåde bringe frem klare toner til alt Guds folk. Om å stå fast på Guds ord. Lyde alt Guds ord. Ikke slå inn på den villfarende alianse linjen, men åpne oss for den himmelske verden. Ikke skikke oss lik denne verden, men åpne oss for den himmelske kulturen. Lovet være Gud og Lammet! Mange møtte Gud til fornyelse og alvorlige ransakelse. I tilegg ble en ung dame herlig frelst under det ene møtet på stevnedagen Søndag. Ære være Gud og Lammet!

Arne Gundersen har sammen med sin kjære evangelist broder Egil Solheim reist land og strand rundt i ca 50år. De har ved Guds grenseløse nåde fått oppleve å stå i mange vekkelser under hele denne tiden. De har vunnet skarer av sjeler for Jesus, og fremdeles merker man at de har den samme nøden og kjærligheten for sjelene. Det er ett utrolig stort takke emne for alt Guds folk. De er kanskje det evangelist paret som har betydd mest for Norsk vekkelses kristendom de siste 50år. Ære være Gud og Lammet!

Vi takker for hva vår bror bringte til oss denne helgen, og ønsker dem Guds rike velsignelse i tjenesten fremdeles. Egil har den senere tid vært prøvet i sykdom, men han har blitt reist opp av sykdom før, og vi vil anbefale alle om å be inderlig for denne Herrens kjempe!

For noen få uker siden kjørte jeg enda en tur med en gutt fra rusmiljøet til ett kristent behanlings senter for Rusmisbrukere. Be at han må bli frelst og løst. Han ønsker å komme ut av rud og elendighet. Gud formår!

Ellers er jeg ute med en rykende fersk bok "den som har øre". Den ligger ute på Online salg siden her. Det er en samling av Vekkebudskap til Guds folk/menigheter. Anbefaler alle å kjøpe den. Koster kun 100kr innkludert porto. Overskuddet går til Vekkeropets arbeide for bibelsk vekkelse.

Broderhilsen fra Webmaster G K

Din overskrift

Nyheter Juni 2006

Guds fred kjære brødre, søstre, og andre gjester her inne på Vekkeropet !

Sommeren er for fult over oss med varme dager, og mange av oss ser frem imot både feriedager, og stevner vi skal på om Herren drøyer enda litt til med sitt komme. Fortsatt finnes det stevner hvor man kan bli oppbygget på sin høyhellige tro. Lovet være Gud og Lammet. Ellers så kan man bli like mye oppbygget i solveggen over en åpen bibel.

Ved Guds nåde får jeg fortsatt lov til å merke at Vekkeropets arbeide går frem ved Herrens hjelp og nåde. Jeg har nå virket i over noen år innen rusmiljøet her i oppland, og er forvisset om at Guds ord ikke skal vende tomt tilbake. Pris kje Gud !

Det siste året har jeg kjørt flere turer med gutter til Evangeliesenteret og senest nå i Juni en gutt til Solbjør senteret som eies og drives av Evangelist Karl Lindstrøm. I tilegg får jeg og min kone være til hjelp på forsjellig vis for vanskligstilte her i distriktet vårt. Rett før årsskifte 05-06 kjørte jeg en av gutta til Evangeliesenteret, og noen dager før julaften fikk jeg dra rundt til flere innen rusmiljøet med Poser og kartonger fulle av fersk god julemat og julegodt. Håndtrykkene, klemmene, og de tårevåte øynene som tar imot all den gode maten gjør at jeg sender en takk opp til Jesus for at han har vist meg en slik nåde at akkurat jeg får lov til å virke blant disse dyrebare mennesker for Gud.

For ei lita tid tilbake kom jeg i kontakt med enda en ung mann, innen rusmiljøet her i distriktet, som trengte hjelp. Han hadde ikke spist på 3 dager når han kontaktet meg på sms. Jeg kjørte ut til ham sent en fredags kveld med to bæreposer fulle med mat, og kaffe m.m. Kort tid etter fikk jeg kjøre han til en måneds opphold på Evangeliesenteret. I skrivende stund har jeg hatt han med meg på Fredagsmøte på Betel hvor han etter eget utsagn likte seg veldig godt. Han kjente den gode atmosfæren der. For bare noen dager siden fikk jeg som sagt kjøre en av de Narkomane gutta til Solbjør. Fint om du som har bønnens ånd kan huske på han i bønn til frelse og utfrielse. Han heter Rolf og er kun i starten av 30åra. Gud formår! Lovet være Gud og Lammet.

Nå venter sommeren med masse oppgaver både innen rusmiljøet, og på gater og streder for Evangeliets fremme. Vi er glad for all forbønn også i tiden som ligger foran. Regner med at vi også skal ett par turer på stevne, og kommer isåfall tilbake med stevneraport også denne sommeren. For tiden så er jeg også i ferd med å sluttføre nytt nr av Menighetsbladet Betel Posten, og sammen med div annet arbeide innen menigheten her vi bor, så¨gir det oss mere en nok å henge fingerene i. På trots av sol og sommer, så er markene hvite til høsten, og selv om nøden er stor, så er arbeiderne få. La oss be høstens Herre om å drive arbeidere ut til sin Høst. Jesus her er jeg send meg!

Sommerlig og velsignede hilsener fra Webmaster G K

Din overskrift

Vinteren er omme !

Nyheter Mai 2006

Ja idet Sommeren nærmer seg, så går Vekkeropets virksomhet frem ved Guds nåde, og Guds kraft. Virksomheten blant de vanskligstilte og utslåtte fortsetter. Herren virker med, og vi ser frem imot hva han skal gjøre også fremover. Stå med oss i bønn, og har du mulighet til å støtte arbeidet økonomisk så er vi meget takknemmelig for det!

Foruten forkynnelsen av Evangeliet på gater og streder, så kjører, bringer vi, og kommer til unnsettning, samt deler ut mat til nødstilte i akutt nød. Vi har ingen lønn til dette bortsett fra det Herren gir. Vi er derfor avhengige av gaver til arbeidet. I tilegg bærer vi ett vekkerop ut til Guds folk i form av CD`er, skrift m.m. Gud velsigne enhver glad giver. Konto nr er: 0540 6125841

Nå er våren her for fult. Mange av oss har allerede begynt hagearbeid og div forberedelser til sommeren. Vi ønsker att både hus og hjem skal stå klar og så fin som mulig til de mange hyggelige stunder i sommer varmen. I tilegg er det mange som trimmer og forbereder badesesongen. Alt skal se så fint og så bra ut som mulig når sommeren begynner. Hvor viktig det er at vi viser MINST like så meget omsorg for vår Åndelige hage i Guds liv og Menigheter !!!

Bibelen taler også om en tid hvor vinteren og mørket er forbi og lyset bryter frem. Det står i Høys 2:11-16

V 11: For se, nu er vinteren omme, regnet har draget forbi og er borte;

V12: blomstene kommer til syne i landet, sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt sig høre i vårt land;

V13 fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå op, kom, min venninne, du min fagre, så kom da!

V14: Du min due i bergrevnene, i fjellveggens ly! La mig se din skikkelse, la mig høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse fager.

V15: Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.

V16: Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin hjord blandt liljene.

Her leser vi om en Åndelig sommer som kan bli allt Guds folk til del hvs vi er villige til å gå Guds vei, og komme vår elskede frelser, brudgom og venn i møte. Pris skje Gud! Han ønsker å se din skikkelse, og høre din røst. For din røst er blid og din skikkelse er fager. Slik er det Jesus ser på alle oss som er renset i blodet, og som da er en del av hans brudeskare. Lovet være Gud og Lammet!

Så la oss stevne frem på den smale veien som leder til livet, og himmelen. Vist er det rever i vingården men ved Herren sebaots navn skal vi fange disse rever så Herrens vingård kan få stå i full blomst. Halleluja!

Varme og velsignede hilsener fra Webmaster G K

Din overskrift

Rett dere opp, og løft deres hoder !

Nyheter mars/april 2006

Nå er vi godt i gang med det nye året. Januar , Februar og deler av Mars har pasert med Herrens velsignelser og nåde over liv og virksomhet. Ute skinner solen og bidrar til rene Påskestemningen allerede nå tidlig i Mars.

Vi arbeider kontinuerlig med CD´er, Bok skrivning, vekke skrifter m.m. og samler mange klare toner til oppbyggelse for Guds folk. Toner som har stillnet hen i store deler av dagens kristenhet. Det er gamle gjenkastede brønner til velsignelse og fremgang for Guds sak. Vi tror at ALT Herrens ord er rent, og bidrar til å sette mennesker i frihet. Sannheten frigjør sier skriften. Derfor håper jeg at du som besøker disse nettsider, gjør det med ett åpent og bedende hjerte så du kan høre hva Ånden sier til menighetene og folket i denne tid og komme ut i frihet med ditt liv hvis så ikke allerede er tilfelle!

Det er viktig som aldri før å holde frem de enkle og klare vekkelsestoner. Samtidig med at våren nermer seg, så beredes Antikrist sin fremtreden både politisk, og religiøst som aldri før. Anti Israelske kampanjer går frem på det politiske plan, samtidig som frafallet, og respektløsheten ovenfor Guds ord tiltar i store deler av den numinelle kristenhet. Denne verden går imot sin undergang.

Men når alt dette begynner å skje. Skal vi da henge med hue, å gi opp ? Langt derifra ! Rett dere opp ! Løft deres hoder sier skriften ! For deres forløsning stunder til. Pris skje Gud! Vi har allerede dette året fått oppleve mange ganger at det gamle evangeliet er like nytt i dag. Vittnesbyrd om mirakuløs helbredelse, og mennesker som har blitt utfridd fra plager.

La oss i denne tiden ikke fire noe på Evangeliets sannheter, men tvert imot, bli enda mere Radikale og Fundamentalistisk Troende i tiden som ligger foran. Fundamentalister sier verdens mennesker og fnyser når de nevner det. Men for oss er det en hedersbetegnelse og bli kalt fundamentalist. Så lenge fundamentet er rett og sant, så er der ingen skam og få en sådann hedersbetegnelse. Halleluja ! Fundamentet er Guds ord som ER Ånd og liv. Guds Menighet og verden trenger de gamle klare toner ifra løfteslandet nå som aldri før. Det eneste som kan sette mennesker i frihet fra ugudelighet, frafall, villfarelse, og alt Djevelens velde er at man får oppleve sannheten som frigjør ifra disse bånd og lenker. Lovet være Gud og Lammet.

Venlig broderhilsen fra Webmaster G K

Din overskrift

Nyhets hilsen Februar 2006

Jager mot målet

Ja nå har vi kommet godt i gang med det nýe året. Vi kan se tilbake på ett År hvor Herren har Åpenbart seg, møtt sjeler, og velsignet. Men vi dveler ikke lenge ved gamle velsignelser, men jager fremover mot målet. Halleluja. Snart kommer Jesus igjen, og om han drøyer enda en liten tid, så tror jeg han har store velsignelser liggende foran hver den som vil gå Herrens vei, og ta vare på hans Ord midt i en frafallen og troløs endetids slekt. Lovet være Gud og Lammet. Jesus Kristus er i går, i dag, den samme, og forblir det til evig tid. Pris skje Gud !

Allerede kort tid ut i det nye året for ca 2 uker siden, så fikk jeg en telefon fra en troende søster på Vestlandet som kjøpte meg og min kones sang CD i sommer. Hun hadde vært meget syk i over ett halvt år. Daglig og kronisk hodepine hadde gjort hennes liv menneskelig sett nesten ulevelig. Men pluttselig hadde hun kjent en indre minnelse om å hente frem sang CD vår, å sette den på mens hun la seg for kvelden. Hver morgen de siste måneder hadde hun sovnet inn, og våknet opp med en uutholdelig hodepine. Men Pris skje Gud. Morgenen etter våkner hun opp totalt helbredet, og fri for sin plage. Lovet være Gud og Lammet. Hun måtte bare ringe å fortelle det når hun merket att helbredelsen holdt ved. Gud er forunderlig, og kan bruke det mest forunderlige i menneskers øyne. Denne kvelden og natten ble vår enkle sang CD brukt til en mirakuløs helbredelse ved Jesu sår.

Gud er God. Han vil at vi på alle måter skal ha det godt, og være ved god helse. Men han har alltid oversikten og vet hva som tjener dem til gode som elsker han, og etter hans råd er kalt. Derfor skal du både ha tro på gudommelig helbredelse, samtidig som du ikke skal fortvile om det foreløpig ikke har skjedd noe. Jeg opplevde selv en mirakuløs helbredelse for ca 10 år siden der Guds kraft gikk gjennom meg med stor kraft og fjernet alle magesmerter jeg var plaget av. Men det som med en gang var litt forunderlig var att det ikke skjedde noe med mine rygg plager selv under den mektige troens og Åndens atmosfære hvor jeg ba om å bli helbredet fra begge plager jeg hadde. Men senere har jeg opplevd att Gud har brukt, og bruker meg på forunderlig vis, som han bare kan gjøre fordi jeg har fri fra ordinært arbeide p.g.a ryggen min. Guds tanker er høyere en våre tanker sier skriften. Ofte er det helt utrolig hvor mye høyere hans tanker kan være. Det som i menneskelige øyne kan se ut til å være det beste, og mest åndelige kan ofte være stikk i strid med det Herren ser at gavner sin sak, og tjener oss til gode. Lovet være Gud og Lammet. Herren har den fulle oversikten, og gjør som han ser tjener oss og Guds sak best. Halleluja !

Virksomheten min(HERRENS) blandt rusmisbrukerne og de vanskligstilte her i distriktet holder ved.Rett før jul kjørte jeg en av Gutta på Evangeliesenter, og Tirsdag før julaften gikk med til å dele ut matposer med julemat til flere i miljøet som har det meget trangt. Nå skal vi som menighet både ha åpent hus/kaffe en gang i måneden, samt ha ett møte i kvartalet i andre lokaler i distriktet med sangkveld, vittnemøte og lignende for å nå distriktet vårt med Evangeliet.

Ønsker alle våre gjester fortsatt Guds rike velsignelse og minner om mange nye artikler og sider her inne på Vekkeropet

Din overskrift

Arkiv over Nyhetshilsener 2005

Nyhets hilsen Desember 2005

Ønsker alle en gledelig og velsignet julehøytid !

Ja nå merker vel de fleste av oss at Julestemningen begynner å sige innover både oss og våre omgivelser. Julen er en fin tid for veldig mange av oss. La oss både glede oss nå i denne julemnd, og se frem imot Julen med takknemmlighet og glede over at vi har fått del i denne frelsens glede som ble oss bringt i Juleevangeliet. Men la oss også rette en tanke mot alle de av oss som lider, og er fattige i vårt eget land, i våre menigheter, og under andre himmelstrøk. Fattigdom er desverre utbredt i denne "Deilige" Jorden som vi synger i julesangen. Alle har ikke den opplevelsen av at Jorden er Deilig. Men det kommer en dag da alle som har tatt sin tilflukt til Jesus skal få oppleve både en deilig jord, himmler, ja fulkomment blir det da. Halleluja. Men julehøytiden kan desverre ofte forsterke den sorg, og nød mennesker selv har, når de ser mengdens rikdom og gleder. Det burde også være i vår tanke, samt våre bønner i all den luksusen som mange i vår verden velter seg i under Julehøytiden.

Vi har både vært med om mange fine møter denne høsten, der jeg har fått nåde til å synge, og vittne evangeliet om Jesus Kristus. Arbeidet blandt Rusmisbrukerene her i distriktet stevner også frem, og nylig fikk jeg kjøre enda en alkoholiker i nød til Evangeliesenteret. Be inderlig for ham om frelse og utfrielse fra Djevelens bånd og lenker. Han heter Kåre og gråter når jeg forteller han om Jesus. I tilegg har jeg jevnelig kontakt med flere andre både alkoholikere, og narkomane unge og eldre som trenger Jesus. Be for arbeidet ! Be om Guds kraft til å løse de bundne og sette de plagede i frihet, og om at Herren må sørge for de middler som trengs til å hjelpe. Nøden er stor.

Jeg vil også be deg som har bønnens ånd om å huske på meg og min familie. Vi merker at Herren åpenbarer sin herlighet og bruker oss på en spesiell måte. Men vi opplever også å bli hårdt prøvet nå for tiden. Fint om dere husker på oss i deres bønner for både vår timelige og legemlige situasjon. Vi er prøvet i både rikdom og fattigdom, og har fått oppleve gang på gang at han har kommet hjelpende til. Gud gjør under.

Jeg vil som webmaster ønske alle en strålende Julemåned. Kos dere, og gled dere sammen med familie og venner. Men la det først og fremst være en måned som du tar nye, og faste besluttninger om å følge Herren, å tjene han i Ånd og sannhet. Gud velsigne alle våre gjester, og hjertelig og varmt velkommen tilbake både dette året og neste år.


Ønsker alle våre gjester fortsatt Guds rike velsignelse fra webmaster Gjermund

Din overskrift

Nyhets hilsen September 2005

Herrens ord har fremgang og makt !

Nå er sommeren over og vi er godt i gang med høstsesongen 2005. Vi ser frem med forventning imot hva Herren vil gjøre høsten og vinteren som ligger foran. I sommer har vi fått være med å forkynne Guds ord rent og klart på div telt stevner, og Herren har stadfestet Ordet med de mefølgende tegn og under. ALL ære til den Herre Jesus Kristus ! Vi har fått nåde til å forkynne det Gamle radikale Evangeliet både blandt Guds folk, og på gater, streder, og "mørke" avkroker der "fint folk" ikke setter sine føtter. Vi har fått nåde til å hjelpe, trøste, og formiddle evangeliet til akoholikere, narkomane og andre vanskelig stile i vårt samfunn. Forskjellige Nådegaver har vært i virksomhet. Sjeler har blitt frelst, helbredet og satt i frihet. Lovet være Gud og Lammet. Hvis du klikker deg inn på Opplevelser linken kan du få lese om ett av de under jeg fikk nåde til å være med om denne sommeren.

Alt gjør vi i Den Herre Jesu Kristi navn, og til Gud faders Ære. Han deler ikke sin ære med noen. Pris skje Gud !

Nå har Herren velsignet med penger til virksomheten på gater og streder så vi kan synge og spille evgangeliet der. En broder i Herren ble minnet av Herren om å sende oss penger. Da gitaren vår var gammel og ødelagt så gikk de pengene i sin HELHET til en rimelig men kjempefin gitar med god lyd og tilkoblings system for bruk på høytaler anlegg. V trenger fremdeles penger til ett høytaler anlegg men regner med at det også ordner seg etter hvert så det kan bidra til mange sjelers frelse og utfrielse ifra santans bånd og lenker. Takk for gaven du gav til Guds sak broder ! Herren skal rikt lønne enhver glad giver som har vært lydig da tanken har kommet om å støtte vår virksomhet for sjelers frelse, vekkelse, og hjelp til samfunnets utslåtte.

Vi trenger fortsatt middler til dette arbeidet som vi gjør uten penger, og uten betaling. Jeg deler ut mat til de fattige og utslåtte i vårt distrikt når vi har middler til det, bruker bilen vår til å hjelpe mennesker, kjøre utslåtte til Evangeliesenter m.m. Så alle gaver videre motas med takk til deg som gir og Herren, og detvil gå uavkortet til Guds saks fremme.

(konto nr: 0540 6125841)

Ønsker alle våre gjester fortsatt Guds rike velsignelse fra webmaster Gjermund

Stevne i det gamle evangeliets ånd og kraft Oppdatert Juli 2005

Stevne i det gamle evangeliets ånd og kraft

Satt inn Juli 2005

Guds Fred ! Ja nå er vi godt i gang med sommer ferie, med grillig, ferie turer, og stevner. I menigheten her har vi en del færre møter sommerstid, og legger da vinn på å pleie familie livet, og delta på oppbyggelige og velsignede stevner. Desverre er det mye rart og usunt på stevne fronten i kristenheten. Men for oss som vil oppleve stevner i pakt med Guds ord, og Den hellige Ånds verk er det likevell flere muligheter som også dekker dette behovet.

Hovedstevnet som vi i Pinsemenigheten Betel Fluberg støtter opp om, og drar til er stiftelsen Bibelmisjon til Egil Solheim og Arne Gundersen sitt stevne som hvert år arrangeres på Sheikampen Høyfells hotell. Se bildene fra møtene der !

Nå har vi akkurat kommet hjem fra dette sommerstevne. Jeg kan umulig komme inn på alt det gode av både sang, tale, og velsignelser vi opplevde der, men kan enkelt få oppsumere stevnet der med ordene i overskriften på denne sida. Det var i sannhet ett stevne i Det Gamle Evangeliets Ånd og kraft. Ett stevne som den som ville kunne få vite veien som går til det gode/De gamle stier(jer;6:16).

Div forkynnere bar frem med kraft og overbevisning budskaper fra forsjellige sider i Guds ord. Tidsaktuelle budskap til Guds folk, og ufrelste i Endetiden/vår tid.

Spesielt føler jeg budskapet av Steinar Handeland på Lørdag formiddags møte bør nevnes som ett av stevnets Åndelige høydepunkter og oppsumering sammen med sangmøte Lørdag kveld. Handeland talte med profetisk tyngde og kraft om den gudfryktiges Forfølgelse, og alvoret med tiden vi lever i. Har dem forfulgt meg sa Jesus så SKAL dem forfølge dere. All forfølgelse mot Guds folk er resultat av Djevelen som har svoret Himmelens Gud kamp. Evig seier er vunnet på korset(Ef;6:11-13). Men den ondes makt er stor, allsidig, og utspekulert. Noen ganger kommer han på "tresko", mens andre ganger på sokkelesten". Trots dette så er Jesus mektig til gi oss full seier med ham. Halleluja(Rom;8:38-39). 

Mange sider av forfølgelse ! I flere deler av verden blir Guds folk forfulgt fysisk, og drept for sin tro. I vår del av verden er det også en klar forfølgelse av alle sannhets elskende troende. Vi lever i en etterkristen tid. I stedet for att mennesker skulle være takknemmlig over den Nåde att Gud taler til dem, så blir det sinne og motstand over flere og flere ting i Guds ord.

Ved begynnelsen av Jesu virke, så var mange med ham, og det skjedde store ting. Mot slutten av hans virke, og da han med alvor talte Guds ord til folket, så forlot flere og flere ham, til han ble stående alene. Når Stefans fokynte i Den hellig Ånds kraft ordet, så står det att det skar dem i hjerte. De rådslo om å slå han ihjel, og han ble stenet til døde. ENHVER som vil leve Gudfryktig i Kristus Jesus SKAL bli forfulgt sier skriften. 

Videre fikk broder Handeland stor nåde og kraft det han forkyntte att nå må vi våkne opp for alvoret i tiden. Skal vi stå imot Djevelens listige angrep, forfølgelse, og villfarelser i denne tid, så må vi ikke tulle rundt med underholdning, dans, og drama som kun dreper Åndelig vekkelse som vi trenger nå som en motvet mot disse krefter. Vi må falle ned på kne å rope til den levende Gud, og gå bønne veien....

I profetisk budskap ble dette fulgt opp etter talen idet Gud talte til forsammlingen om att nå må dere søke Gud i bønn. Ikke bare snakke om meg(Gud) og de vansklige tider dere imellom, men først og fremst søke meg i bønn, så dere kan bli tent i brann for himmelen. Det er det som er vekkelse(sitat slutt fra det møte).

Mange sitter desverre å hører sånne Gudommlige, og alvorlige budskap som det til Handeland, og så går de hjem og bare snakker om det. Snakker om de vansklige tider, men gjør ikke noe med et selv. Vi må bli en ordets gjører og ikke bare dets 

Hører. Det er så alvorlige tider vi lever i hvor Antikristens Ånd er i ferd med å bre om seg med fart. Nå må det tennes en motild mot endetidens villfarelse, så vi også står rustet til kanskje enda verre forfølgelse en den vi opplever i dag. Med den Åndelige utvikkling vi har i dag, så må vi regne med att det blir hardere og hardere å stå for sannheten/Kristus fremover hvis Herren drøyer med sitt komme.

Nå opplever vi nærmest hat motstand hos verdens mennesker hvis vi forsvarer Israel, og holder frem Bibelens ord om dem. Eller hvis vi forsvarer Bibelens moral normer, så er vi ukjærlige, mørkemenn og svovel predikanter. Likeledes i kristenheten så opplever den Gudfryktige stor motstand og Åndelig forfølgelse når man vil stå for Guds ord i dag. Du trenger eksempelvis bare å lese Bibelens ord om Guds påbud om tildekkelse for kvinner i Guds menighet, og att menn ikke skal ha noe på hodet sitt(1Kor;11), så reiser Djevelens krefter seg til kamp, og du vil oppleve forfølgelse. Hvorfor ? Fordi Antkrstens Ånd vil bekjempe ALT som kan føre oss nærmere Jesus, og i lydighet til Ham ! Da har det ingen betydning om det er små eller store bud. Antikristens Ånd/frafallet står imot ALT som er hellig, rent, og Gudfryktig. Nåvell dette var en liten oppfølging fra min(webmasters) side på den kamp vi står i, og de forfølgelse vi møter i vår vestlige verden.

Vider må jeg få nevne sangmøte på Lørdag kveld. Flere timer med lifflg og Åndelig sang til Herrens ære. Alt i Det gamle Evangeliets Ånd og kraft. Tenk så vidunderlig å kunne sitte på ett kristent stort sommer stevne en hel kveld på ett sang møte, å kunne si AMEN og halleluja til alle sanger som ble sunget ! Det er så mange møter, og kristne stevner dag, som show sjeliske lovsanger født i kjødet, og annen underholdning har tatt over for de enkle gode å Åndsfødte sanger og lovsanger. 

Det arrangeres "kristen" Disko kveld, Popp konsert, og div underholdnings netter m.m, som fører mennesker i fortapelsen. Hvor velsignet da å få oppleve en sang og musikk kveld med de gamle gode vekkelses sangene, og noen nye sanger i eksagt den samme Ånd/stil. Muskkstil er ikke likegyldig for Musikk ER Ånd sa min kones bestefar, og det oplevde vi i sannhet på Sheikampen. Hvilken lifflig og velsignet Ånd som gjorde att vi ønsker å trenge nærmere Jesus, og lyde Guds Ord.

Jeg vil derfor anbefale Sheikampen stevne på det varmeste, da det har Guds tjenere som våger og tale der andre tier. I tilegg så opplever du denne vidunderlige tryggheten i Ånden, om att det ikke blir sluppet til verdslig underholdning, og andre av Satans forførelser som er så utbredt i vår kristenhet. Ønsker du innfo om neste års stevne, så kan du enten klikke deg inn på banneret til Egil og Arne nederst på hoved sida mi, eller bruke denne webadr: http://home.online.no/~evangsti/

Din overskrift

Nyhets hilsen fra oppstart av vekkeropet nettside Våren 2005

Vekkeropet en Guds basunrøst i Endetiden !

Velkommen inn på http://home.no.net/vekkerop/. Her legger jeg ut de budskap Herren gir meg ifra Guds ord. Ved Guds Nåde får jeg lov til å formiddle det jeg har sett, og hørt. Jeg vil også jeg legge ut ting og artikkler fra andre av verdi. Har du noe som du kunne tenke deg å publisere her så er det bare sende det til oss, så tar jeg(som redaktør) en vurdering om det er noe som kunne passe inn her å bidra til åndelig oppbyggelse. 

Jeg har desverre en del slitasje skader i ryggen, og må da også ta hensyn til det i forhold til når og hvor mye jeg kan gjøre med disse nettsider. Selv om jeg har opplevd store helbredelses mirakler på andre ting etter att jeg ble dårlig i ryggen, så har det foreløpig ikke skjedd noe med min rygg, og jeg har derfor en helse som gjør meg ufør i forhold til vanlig arbeide. Men jeg har opplevd som en følge av dette att Herren har brukt meg, banet vei, og gjort store ting jeg aldri hadde blitt ført inn i uten den situasjonen jeg er i nå i dag.

Ennå er det syv tusen som ikke har bøyd kne for baal venner ! Halleluja ! Mitt i en tid hvor flertallet av den vestlige kristenhet raver rundt i selvbedrag på vei til dommen, så opplever vi att Herren er den samme som han var i fordums tid. Halleluja ! Ja ennå er det en flokk som nekter å bøye seg for noen av vår tids avguder. Ennå er det "syv tusen som ikke har bøyd kne for baal" ! 

Vårt ønske er å bli enda flere som reiser seg opp ifra tidens frafall, og blir med på å spre en motild mot villfarelse, shov og underholdning i kristen navnet, og alt annet som Djevelen prøver på for å ødelegge Guds folk, Menigheten, og Guds eiendomms folk Israel ! Jeg ønsker som en vekter på muren og med denne nettside å bære ut ett Vekkerop ifra Herren. Se brudgommen kommer gå ham i møte !

Ønsker gjester og brukere Guds rike velsignelse

webmaster Gjermund

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE