Den som tror og blir døpt skal bli frelst!

Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Av Hans Tomter

Hans Tomter. Evangelist født i 1971

Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Av Hans Tomter

Den som tror og blir døpt

Markus 16,16: ”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.”

Halleluja! I disse frafalls- og forfallstider i Guds menighet er det viktig med en klar forkynnelse om tro og dåp, når vi leser verset over i Markus så ser vi en klar sammenheng mellom tro og nettopp dåp, halleluja! Det finnes krefter i dag, bl.a. i pinsebevegelsen som vil ta bort dåpen for å bli medlem i ei menighet. Men dette er regelrett vranglære iflg. Skriften. Apg. 2,41: ”De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre.” Pris skje Gud og Lammet! Tenk det, omkring 3000 på èn dag!!! Og i vers 47 i samme kap. står det: ”Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.” Daglig! Vi må sannelig tilbake og grave opp igjen de gamle brønnene og få vekk all falskhet og hykleri og forkynne dåpens viktighet. Det er dog ikke frelse i dåpen, som kirka feilaktig lærer, men derimot dåp i frelsen, halleluja!

Frelsens tretrinnsrakett

Jeg har før nevnt på frelsens grunnleggende tretrinns-rakett: Omvendelse, tro og dåp, takk og lov! En frelse uten dåp er bare en halv frelse og snyter folk for masse velsignelser. Hør hva Peter sier i Apg. 2,38: ”Omvend dere og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse og dere skal få Den Hellige Ånds gave.” Amen!

Klar Forkynnelse er viktig

Her er forkynnelsen viktig, Skriften har mange ut-sagn om dåpens viktighet, så de som toner ned dåpen vil jeg si er på villspor. Mange er så grepet av hensynsånden og samarbeider med nær sagt alle mulige kirkesamfunn og tror at de oppfyller det som Jesus sier i Joh. 17,21: ”Jeg ber om at de alle må være ett...” Det er her de aller fleste misforstår, for det Jesus her taler om er ikke en menneskelig enhet, men derimot en Åndens enhet, halleluja! Det er Ånden som skaper enhet, og det innebærer at vi underordner oss Guds Ord i lydighet mot Ham som er troens opphavsmann og fullender, pris skje Gud! 1.Pet. 3,21sier om dåpen: ”den er ikke er en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse”, amen!

Veien inn til ett rikt kristentliv

Jeg kan personlig skrive under på at dåpen er veldig viktig, kjente det lenge før jeg gjorde det at det var riktig og noe drev meg til det, halleluja! Det var Ånden som drev meg til det, og det er det som er riktig, at Ånden skal overbevise oss og ikke mennesker! Videre opplevde jeg at etter denne lydighetens handling begynte ting å skje, det var med andre ord etter dåpen at kristenlivet virkelig skjøt fart, abba Fader! Jeg nevnte tidligere at statskirka praktiserer noe de kaller ”barnedåp”, noe som er regelrett vranglære og i strid med hva Skriften lærer oss. Ef. 4,5 forteller oss at det er ”èn Herre, èn tro, èn dåp”, halleluja! Dåpen er en lydighetshandling fordi at en blir overbevist om at det er riktig, og når vi er lydige mot Ordet så får vi velsignelser av det, takk og lov! Dåpen er det som skiller oss fra verden, vi begraver det gamle og oppstår til et nytt liv med Kristus, halleluja!

Sann vekkelse gir bevegelse i dåpsvannet

Dette er en fundamental forkynnelse og det er det vi trenger, kjære nådesøsken, for at vi alle skal vokse opp til Ham som er hodet for menigheten, Kristus, halleluja! Det nytter ikke å bygge broer og fellesskap på bekostning av Guds Ord, det jeg her mener å si, er at alle fellesmøter og anstrengelser for å forsøke å vise at ”vi er glade i hverandre og samarbeider med hverandre” er ubibelsk og et stort bedrag! Du sier kanskje, hvorfor være så krass da? Jo, fordi at det ikke er bygd på Ordets og Åndens grunn, viktige Bibelske fundamentale sannheter blir ”feid” under teppet og nedtonet, deriblant dåpen men også mange andre ting. En annen ting vi skal være klar over, er at vi får ingen sann vekkelse uten at også dåpsvannet er i bevegelse, pris skje Gud! Jeg tror at den som setter Skriftens klare ord og lære i andre rekke p.g.a. hensyn, kommer under forbannelse og vil bli tilsidesatt, for dåpen er intet stridsspørsmål det er en befaling som også Peter sa, og må følgelig forkynnes deretter. Amen!

Dåpen kutter bånedene vi har til verden

Noe som er veldig intressant, er at i Det gamle testamentet har vi flere forbilder på dåpen. Vannflommen som er beskrevet i 1.Mosebok kap. 7-8, Noa, familien og alle dyrene gikk inn i arken og ble reddet fra flommen mens de andre omkom. Arken er et bilde på Kristus, mens vannflommen er et bilde på dåpen, halleluja! Det var vannet som skilte Noa og familien fra ødeleggelse, så symbo-likken her er helt klar, abba Fader! Et annet forbilde på dåpen har vi når Israels-folket gikk ut av Egyptens land (som forøvrig er et bilde på trelldom/slaveri).I 2. Mosebok 14 står det at Moses rakte hånden ut over havet, vannet delte seg og stod som en mur på hver side og Israelsfolket gikk tørrskodd over, halleluja! Egypterne kom etter, da rakte Moses ut hånda en gang til, vannet kom tilbake og egypterne druknet. Ser du bildet ? Hvis Noa og familien Ikke hadde gått inn i arken eller hvis Israelsfolket ikke hadde gått gjennom rødehavet, hva ville da ha skjedd? De hadde omkommet,selvfølgelig! Gud vil ikke at noen skal omkomme i dag heller, men bli frelst og komme til sannhets erkjennelse, dvs. at du innser at du må døpe deg, i lydighet mot Kristus og Ordet, halleluja!

Dåpen en viktig del av frelsen

Dåpen er et viktig skritt å ta, det vil spare deg for mange problemer og samtidig gi deg mange velsignelser, som også jeg sjølv opplevde det. Du kan oppleve forfølgelse på grunn av dåpen, men Ordet sier at ”enhver som vil leve Gud-fryktig i Kristus Jesus blir forfulgt.” Pris skje Gud og Lammet! Jeg skal ta med et vers fra Apg. til slutt: ”Og nå, hva venter du på ? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens Navn!” Amen!

Av Evangelist Hans Tomter

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE