Vandring i Mørke eller Lyset?

Vandring i Mørke eller Lyset?

Artikkel av Gjermund Kvamme

Lagt ut 15 Mai 2013

 

  • 1 Joh 1:3-7 : det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og dere, forat og dere kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi forat deres glede kan være fullkommen.
  • Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner dere, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten;
  • men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Hvor viktig det er at vi vandrer i Lyset med livene våre som troende. Mange vandrer i mørket og gjør mørkets gjerninger. Det smis lenker mot brødre og søstre. Urett og usannheter spres bak deres rygg. Ofte handler det om maktkamp og ønske om å være den fremste i Guds menighet. Men dette er urene motiver som ikke tåler dagens lys. Da må man ofte arbeide i det skjulte, baktale og promotere sin sak. Man bruker gjerne åndelige argumenter men gjerningene og vandringen er i mørket og inspirert og drevet av mørkets Herre Djevelen.

Samtidig så påstår man at man har samfunn med Gud. Men ting og renkespill vi må gjøre i det skjulte mot andre mennesker og bak deres rygg er uforenelig med ett liv i sannheten som Kristne. Påstår vi da at vi har noe som helst samfunn med Gud, så lyver vi. Du kan aldri gjøre gjerninger som ikke tåler dagens lys og samtidig påstå at du har samfunn med Gud. Likevel er dette virkeligheten i de aller fleste Menigheter og "Kristnes" liv. De vandrer i mørket, lyver og gjør ikke sannheten. Ved sitt liv viser de at de er natten og mørkets barn. Men slik skal det ikke være med oss som er lysets og dagens barn.

  • 1 Tess: 5:5-9: for dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue! De som sover, sover jo om natten, og de som drikker sig drukne, er drukne om natten; men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm; for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

Halleluja! Gud har ikke bestemt oss til vrede men til og vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. I denne frelse er det sentralt at vi vandrer som dagens barn i lyset. Være ikledd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm. Har vi troen og kjærlighetens brynje og vandrer med håpet om frelse som mål vil vi ikke ønske å gjøre mørkets gjerninger. Da hater vi mørkets gjerninger og vil ha intet med dem å gjøre.

Eff 5:8-11: For der var fordum mørke, men nu er dere lys i Herren; vandre som lysets barn - for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet - idet dere prøver hvad som er velbehagelig for Herren, og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

Mørkets gjerninger er ufruktbare. Mens lysets frukt viser seg i godhet , rettferdighet og sannhet. Altså vil enhver som vandrer i mørket og gjør gjerninger som ikke tåler dagens lys stå i motsetning til Rettferdighet og sannhet. Derfor er det så mye urettferdighet og gjøres så mye urett mot brødre og søstre i mange kristne menigheter. De mangler godhet, rettferdighet og har ikke kjærlighet til sannheten. Derfor vil de også ta imot Antikrist når han kommer.

  • 2 Tess 2:9-11: Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen

Altså er det livsavgjørende for den troendes liv og fremtid at vi vandrer ett liv i lyset med kjærlighet til sannheten. For vandrer du med ditt liv i lyset likesom Gud er i lyset, så har vi ett av de største og dyrebareste løfter om at Jesu Guds sønns blod vil rense oss fra ALL synd. Ett liv og vandring som som er i lyset innfor faderen frigjør i troen på Jesus en rensende blodstrøm mot all synd og urenhet. Den synd som vi da ikke ser og/eller gjør i vanvare renses da i Jesu dyrebare blod. Om vi da faller og bekjenner våre synder tilgir han oss og renser oss ren i sitt blod.

  • 1 Joh 1:9: dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Hvilket dyrebart løfte. Han både forlater oss syndene vi har gjort og renser oss fra urettferdighet. Det ordet kan også oversettes med renser oss fra all lovløshet. Altså vil vår innstilling til Guds lover og innstilling til å gjøre urett mot andre mennesker bli totalt forvandlet så lenge vi fortsetter å vandre i lyset og bekjenner våre synder.

De kristne menigheter i dag har ett stort hovedproblem og det manglende kjærlighet til sannheten og all uretten mot brødre og søstre dette medfører. Du kan ikke behandle Guds barn og hans tjenere med urett og samtidig forvente Guds velsignelse over ditt liv. Nei! Da hadde Gud vært en urettferdig Gud. Men han er fult rettferdig og derfor kommer dommen over mørkets og urettferdighetens gjerninger.

  • Matt 25:40 og 45: Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvad dere har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot mig. Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, dere forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!
  • For jeg var hungrig, og dere gav mig ikke å ete; jeg var tørst, og dere gav mig ikke å drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot mig; jeg var naken, og dere klædde mig ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal også de svare ham og si: Herre! når så vi dig hungrig eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente dig ikke? Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad dere ikke har gjort imot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort imot mig. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

Hvor bedrøvelig å få budskapet, av Jesus, gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild. Vandring i mørket, manglende godhet og urett mot Jesu minste brødre og søstre vil få sin rettferdige dom. Da blir det ikke så inntresant å kjempe for posisjoner og tilstrebe seg makt ved urett i mørket mot brødre og søstre. For dommer over de Djevelske gjerninger skal ikke være uvirksom. Derfor gjelder det at vi ikler oss Guds fulle rusting og vandrer i lyset med våre liv. Sannheten tro i kjærlighet vokse opp til Kristus som skal være vårt hode.

  • Eff 4:14-16: forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.

Da blir det ikke så viktig hvem som har posisjoner men at Kristus er hode og skal ha makt og ære. Da vil vår hu og kjærlighet stå til sannhet og rettferdighet og vi bevares fra fremmede lærdoms vær, villfarelse og menneskers spill. Alle disse tre forførelser og urett skapes og dannes i mørket. Først i menneskers mørke sinn, deretter arbeides det i det skjulte og avtaler gjøres i mørket. Da er det åpenbart at det er mørkets Herre som driver det.

Men la oss arbeide som lysets barn. Vandre i lyset likesom han er i lyset så får vi samfunn med hverandre og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Vokse opp til hodet som er Kristus og sammenknyttes i kjærligheten til sannheten. Da får hvert lem på hans legeme virke fritt etter det mål Gud har gitt den enkelte. Da blir det ikke maktkamp og posisjoner og mistenkeliggjøring mot brødre og søstre. Men da priser vi Gud på besøkelsens dag og takker han for kjærligheten som binder oss isammen.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Hans Tomter | Svar 18.05.2013 13.44

Amen broder Gjermund!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE