Musikk og Åndelig tonedøvhet

Musikk, hovmod og Åndelig tonedøvhet

Lagt inn 3 April 2013 

Blir stadig skremt over den tonedøvhet og hovmod de fleste kristne har ovenfor de Åndskrefter som beveger seg i Musikken. Snakker da særlig om å sammenblande verdens toner med Himmelske ord å kalle det for kristne sanger. På dette området har Satan nesten fritt spillerom i de fleste menigheter. Hyrder som røkter seg selv og som er blinde for farene i tiden og lar så sine barn og unge lede andre barn og unge ut i forførende ånder og Djevlers lærdommer. Den Åndelige tonedøvheten er merkbar og Ånden viker fra de fleste sammenhenger og møter. 

 • Åp 3:22: Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

Særlig sammenblandingen er her det verste. Vi skal som skriften viser om nadverden skille mellom Herrens bord og det naturlige. Men det krever ett øre som hører hva Ånden sier til menigheten og ikke ett øre som dyrker kjødets lyster og rytmer.  Nei i Guds menighet skal det synges en ny sang og ikke den gamle sangen vi sang i verden. Men vi synger Guds og Lammets sang i ord og toner. Det er kun den åndelige sangen som i sannhet bringer Herren hans pris ut til en døende verden.

 • Jes 42:10: Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, dere som farer ut på havet, og alt som fyller det, dere øer og dere som bor der!

Denne sangen lærer du ikke ved musikkkonservatoriet eller i Nashville for du kan være en verdens artist og likevell være fullstendig åndelig tonedøv. Denne nye sangen og øre som liker den gis av Herren. Du trenger ett åndelig øre. Desverre er de fleste "kristne" artister i dag Åndelig tonedøve som elsker sine lyster høyere en Gud. Menneskers gunst, ære og aplaus vil de gjerne ha men ydmyke seg og forkaste det bannlyste gods vil de ikke høre.

Et åndelig øre får vi av Herren. Når han legger sin sang i våre hjerter og munn. Når jeg ble en kristen fikk jeg i fødselsgave en ny sang i mitt hjerte sammen med ett helt nytt syn på livet og denne verden. Alt som en del av å gjøre mine trinn faste.

 • Sal 40:2-4: Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop. Og han drog mig op av fordervelsens grav, av det dype dynd, og han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trin faste. Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren.

Så min musikkstil og hva jeg likte ble totalt forvandlet sammen med resten av det gamle livet. Det gamle ble forganget se alt ble nytt! Når da Herren kort tid etter gjenfødelsen åpenbarte for meg at musikk er Ånd forsto jeg klart hvorfor det nye livet virker og oppleves så radikalt. Dette er opplevelsen til ethvert ektefødt gjenfødt barn av Gud.

 • 2 Kor 5:16-17: Derfor kjenner vi fra nu av ikke noen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Så radikalt verken mer eller mindre. En total forvandling og ny livsanskuelse på alle områder. Det er først når kjødelige Geitekristne driver sitt arbeide hos de nyfrelste og fårene og plukker av dem denne Guddommelige opplevelse og kjenselen at man mister dette synet og denne evne til å prøve også disse åndskrefter. For den Åndelige dømmer alt og selv dømmes han av ingen. Derfor sier også Romerbrevet 12 at vi ikke skal skikke oss lik denne verden for at vi skal kunne dømme hva som er Guds vilje, det gode og det fullkomne.

 • Rom 12:1-2: Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er deres åndelige gudstjeneste - og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan dømme hva som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Enhver som skikker seg lik denne verden i tankegang, musikkstil osv mister denne evnen til å dømme rett. For vi skal ikke dømme disse ting etter verdens målestokk ånd og vesen men etter den ånd som Gud har gitt oss i det nye livets gjenfødelse. Da blir det ganske så åpenbart hva som er bra kristen musikk og ikke bare det, det blir også god kristen musikk. For da rører det ved helt andre strenger en de strenger som underholdningsmusikken vi likte i verden rører ved. Vi er ikke lengre borgere av denne verden men borgere av en annen stad og en annen kultur har flyttet inn i våre hjerter/skal ha flyttet inn i våre hjerter.

 • 1 Kor 2:9-12: Hva øie ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke opkom i noget menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; for hvem iblandt mennesker vet hva som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd; men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud,

Jeg er personlig vel bevandret i det meste innen 80 og 90 talls "kristen" rock, "kristen" blues, "Kristen" Jazzrock m.m. Dro i noen år rundt på alt som var av kristne" konserter og festivaler av ymse slag. Men når jeg ble virkelig frelst og virkelig fri ble jeg også løst fra alle de forføreriske åndskrefter. Herren gjorde noe helt nytt i mitt liv. Det som jeg før aktet som vinning og bra det ble som søppel for meg.

 • Fil 3:7-8: Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap; ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, forat jeg kan vinne Kristus

Derfor kastet jeg alle mine gamle "Kristne" verdslige sang og musikk i søpla der det hørte hjemme. LP plater og kassetter av Jerusalem, Petra, Don Francisco, Larry Norman, Jan Groth, Hans Inge Fagervik, Børud gjengen, div Rocka Gospel og lovsangs CDer kor, med flere ble kasta i Jesu navn i søppelkassa sammen med både tyvegods, ZZ-Top, AC/DC, og mer. Rapping har jeg fått nåde til å kaste allerede før jeg har skaffet meg det. Til og med en del såkalte kristen artister som synger stort sett fine sanger kjenner jeg at gir meg lite fordi dem er en del av en populærkultur der shov, underholdning og aplausen står i taket.

Verdslige rytmer frister ikke mitt åndelige øre lengre. Jeg har rett og slett fått ett fullstendig forvandlet musikkøre som har en annen mal og musikksmak en det jeg hadde da jeg var i verden uten Gud og uten håp død i mine synder og overtredelser. Når jeg gikk over fra døden til livet begynte jeg å like livets toner og dødens toner byr meg imot. Alle ære til Gud! Dette er etthvert ektefødt barn av Herren sin erfaring så lenge det lever i den ånd som er fra Gud og ikke lar denne verdens ånd gjøre seg åndelig tonedøv. Alt annet blir da som bannlyst gods.

Men også den Gudfryktige konge Saul som vandt store seire for Guds folk falt for det bannlyste gods. Han ble hovmodig og stor i egne øyne og da tok han noe fra fienden for å ofte det til Herren. Han hadde fått budskapet fra profeten om at alt skulle ødelegges. Likevell svarte han freidig til profeten etterpå, jeg har gjort som Herren har befalt. Denne dag er ditt kongedømme tatt fra deg lød budskapet fra profeten. Da du var liten i egne øyne ble du hode for Israels stammer og Herren salvet deg til konge over Israel.

Hvor tragisk og trist er det ikke med menn og kvinner som har vært mektige Herrens tjenere og så kommer det Åndelige hovmodet inn og de tror de selv kan bestemme å vurdere hva som er bra å ofte til Herren fra denne verdens søpledynge. Da merkes raskt at kammertonen er borte. Det blir kollisjon i den åndelige verden. Mens åndelig tonedøvhet viser seg i åndelig hovmod og kjærlighet til verden viser den nye åndelige sangen seg i pris og ære til Lammet og frykt for Gud.

 • Åp 15:2-4: Og jeg så likesom et glasshav blandet med ild; og dem som hadde seiret over dyret og dets billede og dets navns tall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd og de sang Moses', Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge!  Hvem skulde ikke frykte, Herre, og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbede for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbaret.

Hvilken dag da skarene skal møtes for Guds og Lammets trone og synge denne nye Guds og Lammets sang. Som en søster i vår familie sa det en gang da hun hadde vært i en utsklid pinsemenighet og lyttet til mye sang og musikk hun bare fikk sorg i hjerte av å høre i Guds hus. Så kom det hjerteligst og ærlig fra henne: Jeg er så glad og lykkelig over at i Himmelen skal de ikke være slike fæle sanger for der skal også jeg kjenne meg hjemme. Ære være Gud og Lammet. Den som er blitt frelst har fått en annen ånd en den som er virksom i denne verden og vantroens barn.

 • Ef 2:1-2: Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Jeg og min kone møtte en helig nyfrelst broder som hadde vært rapper i verden for noen år tilbake. Vi kjente med en gang Åndens samfunn og snakket en del med ham. Så møtte vi han igjen en tid senere og alt var borte. Han føltes som en frafallen. Ydmykheten var byttet ut med hovmod. Åndens kammertone i ham var borte og smafunnet var brutt uten at vi kunne sette fingeren på en enste ting bortsett fra det vi kjente i Ånden.

Vi skjønte derfor først ikke hva som var skjedd. Men så fikk vi det åpenbart også synelig. Han begynte plutselig etter det møtet og rappe "evangeliet" for barna. Vi kjente åndskreftene og skjønte da hva som hadde skjedd. Han hadde blitt åndelig tonedøv.

Vi fikk så høre at kristne hadde overbevist han om at det var en gave han måtte bruke for å fomidle evangeliet. Alt det gode var borte og all Åndens samfunn var brutt. Nå var det kun tilbake en forfører for de minste små barn av Jesus. Trist men vi ber for han! Ydmykheten var byttet ut med hovmod og Guds ånd var byttet ut med andre krefter. De Åndelige sanger var byttet ut med verdslig rappin og gjenstridighet mot Guds ord. 

Dette kjente vi med en gang lenge før vi viste hva som hadde skjedd. I skivende stund drar han rundt og er en form for en "kristen" utgave av Eminem. Men Guds navn blir vanæret og spottet og mennesker blir forført. Trist er det at han selv er forført til å tro at han gjør en Gudstjeneste men enda tristere er det at andre lar seg forføre til det samme.

Den som har ett åndelig øre vil kjenne slikt med en gang. Men om du er verdens mest musikalske menneske men er åndelig tonedøv vil din musikalske kunnskap kun føre deg på avveier og forføre deg og dem som hører på deg. Om du har all kunnskap all tro så du kan flytte fjell, men ikke har kjærligheten fra og til Gud så gavner det deg ingenting. Musik kunnskap og musikalske evner er vel og bra men setter man sin lit til det blri man forført. Stol ikke på din menneskelige forstand i det som har med Ånd å gjøre.

 • Ord 3:5: Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!

Har møtt på såkalte kristen artister som har så stor musikalsk kunnskap og hovmod at de mener ingen kan lære dem noe som helst om hva som er Åndelig musikk og sang. For dem er jo så musikalske og har så stor tro til Gud og sine egne msikalske evner. Men kjære venn som er forvillet ut til å tro slikt. Vend om før det er for sent. Kom å få øyensalve så du kan se. Ydmyk deg for Gud så skal han gi deg ett salvet og skarpt øre som hører hva Ånden sier og ikke er åndelig tonedøvt. Det handler om å ikke skikke seg lik denne verden å fylle seg med Guds ånd og fjerne seg fra verdens ånd og vesen. Da først kjenner vi hva som er gitt oss av Gud og hva som bare er av denne verden og de forførende ånder.

 • 1 Tim 4:1: Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 

Det er ikke fra Gud alt som glimrer. Det hjelper ikke å kun vokte oss for djevlers lærdommer men vi trenger også å vokte oss for forførende ånder. De kommer altid først. Tidlig i min tjeneste og som nyfrelst avslørte Herren for meg at bak kristenhetens underholdningsmusikk, rocka lovsang og såkalte "kristne" disko rytmer, "kristen" Rapping, "kristen" Rock og lignende er det Djevelske forførende ånder som ligger bak og beveger seg i det.

Men dette avslører du kun når du skiller det Gud gir fra det som er av denne verdens ånd og vesen. Dess mere konsekvent og tro mot Guds ånd vi er dess mere klart blir disse ting. Men det krever ydmykhet så vi finner miskunn og nåde til hjelp til rette tid.  Da kjenner vi det som Gud har gitt oss og det som bare er fra menneskets ånd og det som er fra avgrunnen.

Vi kjenner umiddelbart hva som er gitt oss av Gud og hva som ikke er gitt oss av Gud. Beveger vi oss i menneskets ånd er det menneskets ånd vi kjenner. Beveger vi oss i Guds ånd blir vi kjent med det som er av Guds ånd. Vi har ikke fått verdens ånd men den ånd som er av Gud for at vi skal kjenne det som Gud har gitt oss. Alt annet skal vi akte for skrap og søppel. Kast det på søppeldynga enten det er Prince eller Petra. Enten det kalles Djevel Rock eller "Kristen" Rock for fra Djevelen er det alt sammen. Bannlyst gods som kun duer til å ødelegges i ilden.

Søppel er søppel uansett hva inpakning og pose det kommer i. Hjelper ikke om vi skriver Jesus Lever hvis det står formidlet på ett pornografisk verdslig og/eller Satanisk bilde. Hjelper ingenting om det er den vakreste tekst hvis det fomidles og bæres frem i toner som formidler og er bærer av fremmede åndsmakter. Det blir som og si Jesus lever med munnen men skrive Jesus er død med hånden. Således forføres mange Guds barn som eggentlig tror på Jesus og ønsker å gå den rette veien.

 • Matt 18:6-7: men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp.  Ve verden for forførelser! for forførelser må komme; men ve det menneske som forførelsen kommer fra

Det er trist og skremmende og se hvor blinde mange kristne er blitt ovenfor disse farer. Hovmodet lyser ut av mange og de ler og ser ned på de som tar dette på alvor. Skryter av sin egen kunnskap og musikalitet men åpenbarer seg som fullstendig åndelig tonedøve. Så går de videre og forfører mange av Jesu minste og nyfrelste barn. VE dem for det var bedre at dem hengte en kversten om halsen sin og senket seg ned i havets dyp. For når menneskesønnen kommer og skal lønne enhver etter hans/hennes gjerninger vil de forførerne også få sin dom. Hva dere gjorde mot en av Jesu minste brødre har dere gjort imot han! Det kommer en dag hvor alt stolt og av denne verdens ånd og vesen skal få sin dom.

 • Åp 18:21: Og en veldig engel løftet en sten som en stor kvernsten og kastet den i havet og sa: Så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast og ikke finnes mere

Den som har Øre han Høre hva Ånden sier til menigheten!

Her inne på VekterRopet finnes det flere artikler og budskaper som tar for seg dette med sang og musikk i Guds menighet på en grundig og Åndelig måte og det å prøve ånder. Velkommen til å lese dem og lete deg frem til skatter for troeslivet. Les gjerne også mitt vitnesbyrd(Hvem er jeg?) om særlig den første opplevelse som omvendte meg på dette området hvis du ikke allerede har lest den. All ære til Herren! Særlig avsnittet: Ut i frihet fra avgudsdyrkelse og religiøs vilfarelse, og nedover, tar for seg min omvendelse på dette området hvor Herren viste meg hvilken åndsmakter som beveger seg i kristenhetens mange konserter og lefling med verdens toner. 

Hvem er jeg? Who am?

 

Jes 42:10: Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, dere som farer ut på havet, og alt som fyller det, dere øer og dere som bor der!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Hans Tomter | Svar 07.04.2013 21.44

Sant! Den kjødelige og nymoderne såkalte "kristne" sang og musikken er et gigantisk satanistisk bedrag inspirert fra svarteste helvede! Gud bevar oss fra det!

Gjermund Kvamme 08.04.2013 00.13

Amen broder!

Sigbjørn Killerud | Svar 04.04.2013 01.58

Kan ikke si meg mer ENIG, Broder! Da jeg blev døpt i Ånden i 99, kom alt i et HELT NYTT Lys for meg. Ja, da ble det ble sangen om Lammet og Blodet. TAKK!!

Gjermund 04.02.2014 12.49

AMEN!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE