Guds menighet eller Visjons menighet?

Guds menighet eller Visjons menighet?

Guds menighet eller Visjons menighet?

 Lagt ut Lørdag 11 Oktober 2014

 

  • 1 Tim 3:14-16: Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig, men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

 

For en tid tilbake gav Gud meg et syn da jeg sto på en talerstol for å tale Guds ord. Gud viste meg at noen hadde satt Gud og meg på prøve i forhold til min forkynnelse. Missnøyen hadde brett seg fordi jeg talte sannheten skarpt og holdt frem nødvendigheten av troens lydighet og talte mot verdsligheten. Men hvis jeg kom med ett budskap til oppmuntring og i tråd med menighetens visjon, skulle jeg få forkynne flere ganger. Hvis jeg derimot på ny kom med alvor, ville det tas som et tegn på at jeg foreløpig ikke skulle tale Guds ord der mer.

 

Ingen hadde sagt noe om dette til meg, men i et lite øyeblikk fikk jeg skue inn i dette i ånden der jeg sto og så utover forsamlingen før jeg skulle tale Guds ord. Jeg fikk også åpenbart av Herren at motivet var motstand mot Guds ord og at åndskrefter sto bak som ville hindre folk i menigheten fra å komme ut i frihet fra synd. Samtidig fikk jeg et skarpt budskap fra Gud og beskjed om at jeg måtte bære frem det i troskap og ikke ta hensyn til de renkespill jeg fikk åpenbart. Det er ikke menneskelige visjoner vi skal ta hensyn til, men Gud. Vi skal være Guds tjenere i Guds menighet. 

 

  • 1 Tess 3:3-5: For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik;  men likesom vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet blev oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil tekkes mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.  For hverken kom vi nogensinne med smigrende ord, som dere vet, eller med skalkeskjul for havesyke, Gud er vårt vidne, 

 

Søker vi ikke å tekkes mennesker mister vi inngang å tillit i slike forsamlinger. For der forventes det først og fremst troskap til visjonen og underkastelse under maktmennesket. Hvorfor tror stadig flere menighets ledelser at en visjon for virksomheten burde stå over ønske om å forkynne HELE Guds råd til frelse?

 

Man kaller seg fremtids menigheten, visjons menigheten, sentrums menigheten, ungdoms menigheten, familie menigheten, omsorgs menigheten, hyper menigheten, vaffel menigheten, hypernåde menigheten osv. Men Guds ord kaller det for Guds menighet, Sannhetens Støtte og Grunnvoll! Kun hvis menigheten er en gjennomgående støtte og grunnvoll for sannhetene i Guds ord er det en levende Guds menighet. Alle andre kristelige sammensetninger uten det innholdet er klubber og foreninger, men ingen levende Guds menighet! 

 

Dessverre, men som Guds ord forutsa om endetiden, var det slik det skulle bli blandt de fleste som bekjenner seg som kristne og har Gudfryktighetens skinn. De elsker sine lyster høyere enn Gud og fornekter derfor Kristus åpenbaret i kjød som et eksempel til etterfølgelse. For dette er Gudsfryktens hemmelighet som de ikke forstår. Forkynner vi kraften og muligheten til å leve Gudfryktig, roper de opp om nåden og at vi ikke er under loven. Dem har Gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft. Slike må vi vende oss i fra hvis ikke vi skal dras med i deres vilfarelse og synder.

 

  • 2 Tim 3:1-5:  Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,  svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,  som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.  

 

Dette er altså mennesker som bekjenner seg som kristne. De fornekter Kristus kommet i kjød og fornekter Gudsfryktens kraft. Visjonen om en eller annen abstrakt human godhet eller ide har tatt over for tanken om Guds menighet, sannhetens støtte og grundvold. De holder frem en Jesus uten sannhet. En Jesus som er full av nåde, men ikke sannhet. De vil ha livet, men ikke veien og sannheten.

 

Derfor opplever vi at profetene blir forfulgt og hatet i de menigheter med særvisjoner. De er til hinder for den retning de ønsker at menigheten skal gå etter sin nye visjon. Guds menn og Guds kvinner som holder frem alt Guds ord er derfor uønsket av lederne fordi de kolliderer med menighetens nye visjon og ledestjerne. For Kristus er ikke lengre hode for menigheten. Freidige og stortalende maktmennesker  styrer marionettene i kulissene. De røkter seg selv istedet for den jord de skulle ha røktet.

 

Dette vil de selvfølgelig benekte, idet de freidig holder frem og mener seg å ha Gudsfrykt og særdeles stor åndelighet. Ofte liker slike å selv fremstå som veldige profeter med autoritet. Deres stadige brodd mot deler av Guds ordets sannheter avslører dem. De ønsker ikke menigheten som noen sannhetens STØTTE og grundvold. De røkter seg selv istedet for jorden.

 

Men blandt disse flokker er det mange oppriktige får og hyrder som har kjærlighet til fårene. Faren for å la seg rive med av de ugudeliges vilfarelse er håndpåtagelig. De kan velge å stå for Gud og få de falske hyrder mot seg eller holde seg i ro og la de maktsyke falske hyrder råde grunnen. Ofte blir derfor de med ekte hyrdesinn stående forsakte i bakgrunn mens de lar de herskesyke og maktsyke representere å stride for menighetens nye visjon. I praksis står slike forsamlinger uten ekte hyrder og enden er at fårene blir spredd mens det kun er geitekristne tilbake.

 

  • Esek 34:1-5: Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Menneskesønn! Spå mot Israels hyrder, spå og si til dem, til hyrdene: Sa sier Herren, Israels Gud: Ve Israels hyrder, som røkter sig selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?  Fettet eter dere, og med ullen klær I dere, det fete slakter dere; hjorden røkter dere ikke.  Det svake har dere ikke styrket, og det syke har dere ikke lægt, og det sønderbrutte har dere ikke forbundet, og det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke opsøkt, men med vold og med hårdhet har dere hersket over dem.  Og således blev de adspredt, fordi de ingen hyrde hadde; de blev til føde for alle markens ville dyr og blev adspredt. 

 

Når maktmennesker med store visjoner og Gudfryktighetens skinn råder blir fårene skadelidende. Geitene, de ugjenfødte kristne, får råde mens fårene lider, blir latterliggjort og angrepet. Guds klare ord tåler man ikke, men dyrker gjerne tanken om at vi alle må synde og at således tanken om Gudfryktig liv er umulig. Slik holder man i live det som skulle dødes ved Ånden og dreper det som fremmer Åndens liv og Gudsfrykt. Man har Gudsfryktens skinn, men fornekter dens kraft. Hva betyr det? Man fremstår som åndelig og gjerne profet, men fornekter muligheten og kraften til å leve Gudfryktig å lyde Guds bud. Gudsfryktens skinn, men fornekter dens kraft! Slike hyrder er en katastrofe for fårene. Men HØR Guds menighet! Gud skal selv samle sine og det er han i ferd med å gjøre. Ære være Gud og Lammet! De falske hyrder har fått sitt navn skrevet i sanden og Guds dom er på vei. Fårene og de hyrder med sann kjærlighet og hjertelag skal Gud verne å ta hand om. 

 

  • Esek 13:17-21: Og du menneskesønn! Vend ditt ansikt mot ditt folks døtre, som spår efter sitt eget hjerte, og spå mot dem og si: Så sier Herren, Israels Gud: Ve dem som syr dekker over alle ledd på mine hender og gjør hetter til hodet på folk efter enhvers høide for å fange sjeler! Mitt folks sjeler fanger dere, og deres egne sjeler holder dere i live. Og dere vanhelliger mig hos mitt folk for nogen håndfull bygg og for nogen stykker brød, for å drepe sjeler som ikke skal dø, og for å holde sjeler i live som ikke skulde leve, idet dere lyver for mitt folk, som gjerne hører på løgn. Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg vil ta fatt i deres dekker som dere fanger sjelene med likesom fugler, og jeg vil rive dem bort fra deres armer, og de sjeler som dere fanger, dem vil jeg la slippe fri som fugler. Og jeg vil sønderrive deres hetter og utfri mitt folk av deres hånd, og de skal ikke mere være et bytte i deres hånd, og dere skal kjenne at jeg er Herren.

 

Herren skal gjøre det! Han har omsorg for sine. Så vær ikke bekymret du lille jord. Du som vil ha Kristus Jesus som hode. Du som av hjerte er sannhetens støtte og grundvold. Du levende Guds menighet. Du som også er nøye med hvorledes du ferdes i Guds hus. Du som lar Kristus kommet i kjød være ditt eksempel i vandringen til livet, som lar Jesu død bli din død over selvet og egenviljen. Kristus er din ektemann og Gud er din omsorgsfulle Fader. Halleluja! Hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus? Ingenting utenfor oss selv. Halleluja!

 

  • Rom 8:35-39:  hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE