Startfrelse og Sluttfrelse

Startfrelse og Sluttfrelse

 Lagt inn 29 Juli 2013

  • Rom 10:9-13: for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst; for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham; for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Her har vi vidunderlige løfter om frelsen i Jesus kristus. Med hjertet tror vi til rettferdighet og med vår munn bekjenner vi til frelse. Halleluja! Ved troen blir vi tilregnet Guds rettferdighet i gjenfødelsens øyeblikk. Så er han rik nok til å gi oss mer og mer av denne frelsen når vi trenger hans frelse og hjelp. Han er rik nok for alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så vær du sikker at uansett hvilket behov og hjelp du trenger i din vandring og kamp mot synden så er Herren rik nok for deg. Påkaller du hans frelse og hjelp skal du bli frelst! Lovet være Gud og Lammet!

Frelse i Bibelsk forstand omhandler flere ting. Mange aspekter. Frelse fra synden. Frelse fra verden. Frelse fra fortapelsen. Frelse fra dine fiender osv. Men i særlig grad handler Bibelsk frelse om en start og en sluttfrelse. En dør og en vei som leder til Livet. Du kan ikke ha det ene uten og ha det andre hvis du ønsker og nå frem til endemålet som er sjelens frelse og det evige livets herlighet. Om du en gang ble frelst og født på ny betyr ikke det at du for altid er frelst. Du kan ikke bare gå inn gjennom døren men du trenger også å vandre den smale veien som eder til Livet. Men i denne vandringen har du løfte om at Gud er rik nok for den som påkaller han av ett rent hjerte. Hver den som påkaller Herrens navn SKAL BLI FRELST! Halleluja!

  • Joh 1:12-13: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 

Det er altså ett verk av Gud og ikke av manns vilje at vi blir født på ny. Her har du startgrunnlaget for frelsen. Det er på dette grunnlaget vi blir født på ny og får retten til og bli Guds barn. Da har vi kommet inn gjennom den trange port som leder til Livet som Jesus talte om. Så skal vi vandre den smale veien som leder til livet, sjelenes frelse hjemme i Himmelen.

  • Matt 7:13-14: Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

Vi er da frelst og tilregnet Guds rettferdighet idet vi kommer inn gjennom denne trange port men skal så vandres å den smale veien i troen på Jesus og i Jesu fotspor med HÅPET OM SJELENS FRELSE! Vi er frelst men vandrer for og bli sluttfrelst. :) 

 

  • Mark 16:16: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

 

Denne vandring starter ved at vi symbolsk begraver det gamle livet i dåpens grav. Men det er den som ikke tror som blir fordømt. Så man går selvfølgelig ikke fortapt om man ikke er døpt og det ligger ingen frelse i dåpen. Derfor snakker vi om at det ikke er frelse i dåpen men dåp i frelsen. Altså handler frelse om en rekke hendelser som både er en opplevelse og Gudommelig under ved troen og bekjennelsen og noe vi har løfte om å oppleve en gang når vi vandrer i og etter den tro og bekjennelse.

 

  • 1 tess 5:8: men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med HÅPET OM FRELSE som hjelm;

 

  • 1 Pet 1:9: når DERE vinner frem til ENDEMÅLET for DERES tro, SJELENES FRELSE.

Her snakker Peters brev om målet for troens vandring som er sjelenes frelse. I denne vandring har dåpen en sentral misjon idet den er starten på disippelskapet og vandringen på den smale veien som leder til livet. I denne vandringen skal vi lære å holde alle Herrens bud sa Jesus. Døpe dem i faderen, sønnens og den hellige ånds navn og lærer dem å holde ALLE Herrens bud. Uten denne siden har vi ett avstumpet evangelium som ikke garanterer oss sluttfrelse.

  • Matt 28:18-20: Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

På dette grunnlaget og med disse sider har vi løfte om at Jesus skal være med oss alle dager intil enden. Viktig at vi har med begge sider. Troen som frelser oss og gjør oss til Guds barn i gjenfødelsens øyeblikk men også troens gjerninger som er vandringen på den smale veien som leder til livet.

  • Joh 14 1-6: Deres hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det; for jeg går bort for å berede dere sted; og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til mig, forat også dere skal være der jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet dere veien. Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Jesus er ikke bare begynnelsen. Han er også enden. Alfa og Omega. Døren til livet og veien til livet. Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Veien inn i sannheten som fører oss til livet. Lovet være Gud og Lammet! Når vi blir frelst og født på ny får vi kjærlighet til sannheten som den hellige ånd utøser i våre hjerter og dette danner grunnlaget for vandringen på den smale veien som leder oss til livet det evige. Så vær velsignet åg ta imot og gå denne herlge frelsens vei kjære venner! Han er rik nok for alle som påkaller han! Han er Veien, Sannheten og Livet! Hver den som tror på ham skal ikke fortapes men ha evig liv.

  • Joh 3:16-17: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.
Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham; for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Hans Tomter | Svar 12.08.2013 23.30

Amen bror! Vi kan også ta med Markus 16,16: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt, pris skje Gud!

Gjermund 13.08.2013 09.38

Amen broder! Det er herved tatt med!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE