Det Gamle Mennesket

Det Gamle Mennesket Av Ronny Johansen

Ronny Johansen

Lagt ut 2 August 2012

Jeg skal her peke på Skriftens klare tekst, som lærer oss grundig om Det Gamle Mennesket. Dette er et helt og fullt menneske. Det er det syndige og ulydige mennesket som er Det Gamle mennesket. Det Gamle Mennesket fortjener døden, vitner Skriften.

Det gamle mennesket
"
da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden; ...
Romerne 6:6

Vi ser her at det ikke bare var menneskets natur som ble korfestet, men hele det syndige gamle mennesket vårt.

Kristus hadde daglig tatt opp sitt kors og fornektet fristelsene til synd. Den menneskelige natur og vilje ble alltid fornektet til fristelsen døde i Kristus. Han var alltid lydig og syndet aldri. Det vil si, at han aldri sa "ja" til synd i fristelsene. Han led døden i kjødet, i det han væpnet seg med den tanke, at når han nå led i stedet for å synde, så ville han bli ferdig med fristelsene til synd. Fristelsen ville dø. Dette eksempelet Kristus ga oss her, skriver Peter tydlig om i 1. Peter 4:1.

Kristus hadde således ikke noe gammelt menneske. Hans menneske var nytt og friskt, og var aldri berørt av syndens gift. Han ble derfor den som først ble "Det Guds Mennesket". Når Kristus lot seg korsfeste på Golgata kors, så var det vi som ble korsfestet. Vårt gamle menneske ble drept på korset.

Det Gamle Mennesket består av ånd, sjel og legeme. Akkurat slik er det med Det Nye Mennesket også.

I Det Gamle Menneskets ånd kan vi si tidsånden bor. Den ånd som råder i tidens mørke er Det Gamle Menneskets ånd. "Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Vi har ikke fått verdens ånd, vitner Paulus. 1 Korintierne 2:12 Verdens ånd er tidsånden.

Denne ånd møter vi når vi snakker med ugjenfødte mennesker. Da hører vi at det er tidsånden i dem som er den drivende kraften når de åpner munnen. Tidsånden har alltid stått imot Ordet om korset. Så når du serverer Kristi Ord til Det Gamle Mennesket, så begynner det alltid å protestere i sin ånd.

Ånden som råder i dem vil straks føle sitt liv truet. Ikke noe rart akkurat, siden den viktigste gjerningen Kristus gjorde var å drepe Det Gamle Mennesket. Han som ved å gjøre det, tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

Vi ser det så tydelig når mennesker omvender seg for å følge Kristus. Det kan begynne bra med gjenfødelse og Åndsdåp, men så melder tidsånden seg. Slippes den inn i hjertet igjen, så flytter Guds Ånd ut, etter å ha forsøkt å overbevise om synd og at denne verdens fyrste er dømt.

Det gamle menneskets sjel kan vi si styres av den menneskelige fornuft. Den fornuft og visdom som bor i menneskesjelen er jordisk, sanselig og djevelsk. Bare se på dette forklarende verset her:

Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk;...Jakobs 3:15! 

Bare legg merke til det: Det Gamle Mennesket stoler på sin fornuft, fremfor alt annet. Denne fornuft og visdom er jordisk og basert på det en mener ut fra det sanselige og djevelske i menneskenaturen. Det som det Gamle Mennesket klarer å se og forstå, det tror det på.

 Serverer man slike mennesker Guds Ord i Troens Ånd, begynner de straks å bekymre seg for både navnet sitt, æren sin, pengene sine og eller det som måtte se truende ut. Derfor møter man alltid motstand fra slike mennesker som ikke lar seg korsfeste med Kristus. Deres sjel vil lett gi djevelen rett, når han kommer med sine "kloke" råd for å redde den fordervede menneskenaturen. Og jeg lover deg, han har mange kunster. Han har flere tusen års erfaring.

Det gamle menneskets legeme er det legemet som fremstilles for synden med vitende og vilje. Skriften kaller dette legemet for "kjødets legeme". Altså det legmet som jeg frivillig og med vitende og vilje fremstiller til synd. Så lenge man gjør dette, altså med sitt bevisste sinn fremstiller sin kropp til det man på forhånd vet er synd, så har man ikke blitt omskjært. Da har man fortsatt sitt kjøds forhud.

Også eder, som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Kolossenserne 2:13 

han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse,

Det som avgjør om ens kjøds forhud er skjært bort ved Kristi omskjærelse, er om man er korsfestet med Kristus eller ikke. I det øyeblikket jeg ser meg selv korsfestet med Kristus, altså at det var meg Gud hang opp på korset og som ble drept, så får jeg også del i oppstandelseskraften. For er vi død med ham, da skal vi også leve med ham. Når denne kraften blir meg til del, så har jeg blitt omskjært. Det gamle menneske er nå korsfestet med Kristus og jeg lever ikke lenger selv.

Mitt legme er nå nytt og fremstilles som et levende offer for Gud, til tjeneste for rettferdigheten til helliggjørelse. Det Guds Mennesket har kommet frem.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE