Siste Oppdateringer: Nyhetshilsen 22 Desember 2018. Sorg! Glede! Lagt ut 7 Oktober 2018 under Aktuelt. Forsvar og Pasifisme! Lagt ut under video 3 September 2018. Sommerstevne 2018 under Nyheter. Gjør forskjell på Herrens legeme. Lagt ut 17 Juli 2018 under De gamle stier. Ved den siste basun! Lagt ut under Aktuelt.

Gledelig Jul 2018

Lagt ut 22 Desember 2018

Velsignet Juletid kjære VekterRopets gjester! <3 

Eder er i dag en frelser født! ☆

Luk 2:1-5 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. 

9-11:  Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. 
 
Tenk hvor heldige vi er som atter en gang kan feire dette gledens budskap. Julen 2018 nærmer seg med stormskritt. Kun 2 dager igjen til Julaften og her i KvammeLia ser vi frem til en fredfull Juletid. P.g.a helsa har vi ikke planlagt noe besøk hit i Jula og tar det mye mer rolig. Huset har vært opplyst med Julelys hele den mørke Desember tia og minner oss om verdens lys Jesus som kom som en gave til en mørk og syndig jord. Han kom for din og min frelse. 

I går var jeg og Benjamin på siste Julehandel tur mens Jentene bakte Julekaker og lagde Julegodt. Julen er en fin tid for veldig mange av oss. En tid for å glede oss sammen med familien samtidig som vi minnes at verdens frelser Jesus kom ned til vår jord for første gang. Troen på dette skal også gjøre at vi kan se hans andre komme i møte med forventning og glede. Julen er en gledens tid på mange måter. 

La oss både glede oss nå i denne julemåned, og se frem imot Julen med takknemmlighet og glede over at vi har fått del i denne frelsens glede som ble oss til del i Jule-evangeliet. Men la oss også rette en tanke mot alle de som lider, og er fattige i vårt eget land, i våre menigheter, og under andre himmelstrøk. Fattigdom er desverre utbredt på denne "Deilige" Jorden som vi synger om i julesangen. Alle har ikke den opplevelsen av at Jorden er Deilig. Urettferdighet er en smertelig del av denne verden vi lever i. Mange familier har en eller flere tomme stoler også denne Julen og mange føler de ikke har mulighet til å være med på den lykke de ser rundt seg ved Juletider. 

Men den som hungrer og tørster etter rettferdighet skal mettes sier den gamle hellige boken. Det kommer en dag da alle som har tatt sin tilflukt til Jesus skal få oppleve både en deilig jord og nye himmler, ja fulkomment blir det da. Halleluja. Eder er i dag en frelser født er ett gledens budskap for alle som tar i mot denne frelser og frelsens vei. Derfor har vi all grunn til å glede oss nå i julen. Men julehøytiden kan desverre ofte forsterke den sorg, og nød mennesker selv har, når de ser mengdens rikdom og gleder og merker egen savn og nød. Det burde også være i vår tanke, samt våre bønner i all den luksusen som mange i vår verden velter seg i under Julehøytiden.

For vår del har vi hatt en tradisjon i mange år at vi har vært med å dele ut julemat til fattige og vanskeligstilte her i disstriktet vi bor sammen med frelsesarmen. De siste år ha jeg hatt stor glede av å være med på Frelsesarmeens førjulsfest å synge å fortelle om sangenes budskap på Julegrytekonserten her i Land. Det ble en festreise også i år. 

Ellers har jeg hatt to rikt velsignede Bibelkvelder i det lokale Frelsesarmeen korps både i November og Desember. Emner har vært: Den kristnes Prepping i Endetiden og Endetidens begivenheter og de 7 basuner. Hadde også Bibelhelg på Lenningen i September der jeg talte om Nådens Innhold og Nådens Virkninger. I August underviste jeg om Forsvar i lys av Guds ord på Golsfjellet. Herren virker med og stadfester sitt eget ord. Lovet være Gud og Lammet! 

Gledelig Jul! 🌟

Broderhilsen G K

Siste nytt

Lagt ut 8 Oktober 2018

21-23 September var vi med på en festreise helg på Lenningen Handikapp hytte med  det lokale Frelsesarmeen korps! 

Det var samlinger med sang, bønn, vitnesbyrd, fjelltur og sosiale samvær både Fredag, Lørdag og Søndag. Vi var samlet både flere ungdommer og folk i forsjellig aldre

Der ble en helg med god mat, hvile, fjelltur og velsignet samfunn. Lørdag hadde jeg to Bibeltimer om Nådens innhold og virkninger. Det ble en herlig stund i Åndens kraft og åpenbaring over skriften. Med full stue, sang, åpen dør for Ordet,  og tunger/tydning og forbønns stund. etter bibeltimene

Vi var også med i  fjor 2017 og hadde jeg 2 Bibeltimer om 1. Nådens Grundvold og 2. Nådens prinsipp. Da også virket Herren med i både kraft og nådegaver så vi fikk en herlig stund der unge og gamle fikk ett møte med den oppstandne Jesus. Da var det også stevne på Søndag der min kjære hustru talte og Gud var mektig nær og velsignet. 

Fra og med Fredag 16 November kl 19.00 skal jeg ha faste Bibeltimer hver 3 fredag i måneden på Frelsesarmeen Odnes korps sitt bedehus på Odnes. Bevertning og sosialt samvær midtveis og etter bibelundervisningen.

Lagt ut 25 Juli 2018


Enda ett sommerstevnet på Vatnar Leirsted er over for meg og min kone. 3 av barna blir også ut resten av uka. På årets stevne har forkynnelsen vært sentrert om Jesu fullbragte forsoningsverk på Golgata Kors og at vi må holde fast på kjærligheten til Gud og hverandre å fullføre løpet i troen på Jesus. Med på stevne var herlige brødre og søstre fra både Norge, Tsjekkia, Tyrkia, Estland, Tyskland, Sveits, Danmark m.m. 

Broder Erling Ekholt på over 90 år talte Åndsfylt og fra hjerte blandt annet om å holde fast ved kjærligheten og hvordan Gud elsket verden så han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv. Selv talte jeg om å avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, idet vi ser på troens ophavsmann og fullender Jesus Kristus. Jeg talte om at alle ting tjener oss til gode som elsker Gud og at vi ikke må selge vår første fødsels rett for en verdiløs skål med linse suppe som Esau gjorde.  Ett annet budskap hadde jeg om Ånden, Vannet og Blodet som vidner og skaper liv. Det har vært ett rikholdig utvalg av herlige livgivende ord fra mange brødre og søstre fra både inn og utland. 

Med å deltok på stevne var folk med bakgrunn og tilhørighet fra en rekke forsjellige menigheter og samfunn. Fri fra partisinn og fast forenet i samme sinn og samme tanke.  Her er noen smakebiter fra min youtube kanal med sanger på møtene med trosvenner fra inn og utland på  årets stevne.  Bilde er fra en herlig pinsevenn familie fra Estland som også var med å deltok på stevne og som vi hører to sanger av på slutten av denne video. 

Vær velsignet med Guds nådes kraft og seier og fortsatt god sommer kjære venner!!!

Video fra Sommerstevne på Vatnar 2018:


Siste nytt

Lagt ut 1 August 2017

Guds fred kjære venner, besøkende her inne og troes søsken. Må Guds nåde, rike kraft og fred være med dere alle i den Herre Jesus vår frelsers navn. Ham være ære fra nå av og i all evighet! 

Nå har vi nettopp kommet hjem fra velsignede dager med Ordet, Ånden og samfunnet på sommerstevnet på Vatnar Leirsted. Det er aktid velsignet å treffe vennene fra de frie menigheter og husfellesskap som eier det stedet holder stevner der flere ganger i året. Opplever både en rikdom for oss og barna at vi kan dele samfunnet med dem,  ta til oss all den gode livsforvandlende forkynnelse, se deres oppriktige Gudsfrykt og tro på Jesus samt selv oppleve en Åpen dør når jeg forkynner Guds ord der nede. I år fikk vi også være med på at våre troes venner Chatrine fra Norge og Emanuel fra Sveits giftet seg. Stor velsignelse, glede og fest! <3 

Denne sommeren begynte med sorg men også ett stetkt håp. Min kjære pappa Knut Kvamme reiste hjem til paradiset. Det skjedde brått og savnet er dyptfølt og vondt for oss alle. Særlig for min mamma som nå har mistet sin livsledsager gjennom ett helt liv. Så kontrastene har vært store denne sommeren. Død, begravelse, håp, oppstandelse og Brylupp som er en gledens dag. Selv om att Pappa reiste overskygger mye for min del. Det ligger en liten minne film om pappa nederst under videolinken. Vi møtes igjen kjære pappan min! <3 

Kun 3 dager før pappas bortgang hadde vi herlig Dåpsmøte for våre to Tvilling døtre og ei nyfrelst jente i Pinse menigheten vi tilhører. Jeg Talte Guds ord sammen med kona mi på det møte. Har lagt ut Møteopptak fra Pinsemenigheten Arken Løten 12 Mai 2017. Der virket også Herren med og stadfestet sitt eget ord med de medfølgende tegn og under. Mennesker møtte den levende oppstandne Jesus, Ordet ble forkynt og sunget i kraft og nådegaver var i virksomhet ved Ånden. 3 unge jenter gikk i dåpens grav og bekjente at de vil vandre lydighetens vei i Jesu fotspor. Halleluja! Jesus lever i dag! 


Broderhilsen fra deres ringe bror i Herren
G K

Sommerstevnet Vatnar 2018

Deler ord fra Daniel kap 9 som kom til meg med kraft i går før vi dro på møte og nå i natt når jeg våknet! Deler ordene og ber dere om å våke, be, lyde, tro og ikle dere Guds fulle rustning som Guds folk. Bli renset ren i blodet å vandre lydghetens vei til Guds bud i Jesu fotspor. Samtidig som vi ber om visdom og hjelp infor de begivenheter som nå venter. For tiden heretter vil akselere. Men den som har Jesus er trygg! Herren er vårt skjold og vern! 

Vi går snart inn i sluttspillet på Endetidens store "sjakk" drama. Tiden heretter vet jeg ikke i detalj. Vi er øyeblikkelig ferdig med mellomspillet og nærmer oss hastig sluttspillet......

Dan 9:17-27: Hør nu.....

Les mer i "Sluttspillet" under  Aktuelt på: 

Sommer i både Sorg og Velsignelse

 

Lagt ut 1 August 2016

Guds fred kjære venner og gjester her inne på VekterRopet! <3 

Dere som kjenner oss vet at jeg har vært en del ekstra syk de siste årene og nær døden denne sommeren. 2 Warning leak i hjernen med 2 påfølgende omfattende hjernekirurgiske operasjoner nå i Juni. Første warning leak fikk jeg 6 Juni og andre på slutten av Birkebeinerløpet den 11 Juni. Helga etter kom jeg inn og ble akutt opperert to dager på rad. Herren var med på en mektig måte. All ære til Guds beskyttelse og Norges(kanskje Europas) beste hjernekirurg at jeg nå lever uten alvorlige varige skader. Livet må legges om til ett noe lavere tempo men vi er Gud meget takknemlig for at jeg allerede har fått uførpensjon p.g.a andre helsebegrensinger, så jeg ikke behøver og ta den kampen med så alvorlig tilstand. Det hadde vært livstruende for meg nå og ha de bekymringer. Gud er god og sørger for sine! Vi trenger ikke å være bekymret for noe men kan legge alle ting fremfor han i bønn med takksigelse. Han frelser, helbreder, styrker både under og etter sykdom og sørger for oss på sin egen måte. Guds øyne farer over den ganske jord for kraftig å støtte den hvis hjerte er helt med ham. Halleluja! Derfor får jeg fortsatt nåde til å virke i den kraft og nåde Gud gir. Forkynne det livgivende Evangelium og oppleve at Herren virker med og stadfester med de medfølgende tegn og under. 

Gud er med både på fjellet og nede i dalen. Han styrker oss etter sykdom sier Guds ord og er med oss på vårt sykeleie. En dag skal vi få herliggjorte legemer å komme til en plass hvor verken død eller sykdom finnes. I mellomtiden får vi hvile i hans fulkomne omsorg og plan. Når vi ligger infor døden på sykeleie og når vi stiller oss frem med ett fulltonende budskap er Jesus den samme. Om vi lever eller dør hører vi Herren til. Rett før jeg ble lagt på operasjonsbordet kjente jeg at jeg lå infor dødens engler. Samtidig fikk jeg lov til å vitne om min tro. Kirurgen hadde også forklart at det kunne ende i både død og varige skader. Hjemme fikk min kone Guds ord før hun dro etter meg, om at jeg kommer nær til graven og nær til dødens engler. Men Gud skulle fri meg fra graven og gjøre min kropp sterk igjen. Det skulle være med meg en tolk en engel. Ja. Det er alltid trygt og ha Jesus med seg og englevakt inn i døden og prøvelsene. Det var gode ord å få når jeg våknet opp etter akutt operasjon nr 1. Særlig når jeg allerede dagen etter måtte inn til ny operasjon på en annen blodåre som også var i ferd med å sprenges. Nå er jeg snart ferdig med akuttfase nr 1 etter operasjonene. Neste kirurgiske etterkontroll på Rikshospitalet er 3 måneder etter operasjon. Glad for fortsatt forbønn! 


I går Søndag 31 Juli kom vi hjem fra velsignede stevnedager på Vatnar. Bildene er fra årets stevne der nede i Telemark. Det var herlige møter og oppriktig samfunn, vennskap og mange som viste stor omsorg mot oss etter at jeg denne sommeren har vært fremfor dødens porter. Det var rikt for hele familien å være på stevnet også i år. Særlig etter sommerens tynnslitte livstråd for meg. Vi koste oss og var med i både samtaler, bønn, vitnesbyrd og tale og mange gode måltider til Ånd,Sjel og Legeme. Selv om jeg fortsatt måtte ta flere hvilepauser hver dag p.g.a hodet. Sterkt å oppleve våre egne ungdommer"barna" som møtte Jesus og fikk styrket den tro og det liv vi har her hjemme i vår familie. På stevnet ble Guds ord forkynt rent og klart, ungdommer ble frelst og mange vitnet om hva Jesus har gjort i deres liv og bekjente sitt levende håp. En av våre fikk forløste tunger for første gang som ble tydet. Det skjedde Onsdag kveld i ett ungdoms møte som inkludert bønn varte i rundt 6 timer. Halleluja! Mange tok hellige standpunkt i løpet av uka om å vandre lydighetens vei i Jesu fotspor på vei til det evige Livet. Da strømmer også kraften på. For Jesus er Veien, Sannheten og Livet! Flere av barna våre vitnet frimodig på møtene og jeg fikk også dele litt  Guds ord og mitt vitnesbyrd i ord og toner. :) 

Før sommeren og før Guds mirakuløse hjelp til meg infor døden, så talte jeg også Guds ord på ett møte i vår hjemme menighet Arken Løten der Guds ånd var spesielt mektig tilstede både i forkynnelsen, sang og nådegaver. Herlig som alltid å merke at Guds ord går ut med kraft når vi forkynner og mange som møtte Gud både til fornyelse, Åndens dåp også på det møte. ALL ære til Herren! Mange møter Jesus når vi forkynner Ordet rent og klart. Selv om mørket dekker jorden og mulm dekker folkene er Jesus den samme i dag som før. Jesus Kristus er i går, i dag den samme. Ja til evig tid. Den smale veien leder til Livet også i 2016. Den som vil kan komme til ham å drikke livets vann uforskyldt. Da har du en engel og en tolk like inn i døden. I dag kan du komme og ta imot uforskyldt av bare nåde. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd! Så får du vandre i lydighet til Guds bud i Jesu fotspor på veien til Livet! Den som vil kan komme å drikke livets vann uforskyldt! Så kom da!!! 

Siste nytt-SLUTTSPILLET

Lagt ut 28 Juli 2015

Da er vi hjemme etter en herlig sommerstevne uke på Vatnar Leirsted​. Det har vært en festreise for hele min familie. Både barna/ungdommene våre og jeg og min kone hadde en åndelig festreise av en uke med ekte Broder og Søster samfunn i Ånden og Ordet. Tusen takk kjære venner der nede for deres gjestfrihet mot meg og hele min familie og tusen takk for den åpne dør jeg merket da jeg talte Guds ord og sang de sanger Herren la ned i mitt hjerte på ukens møter. Takk også for alle deres herlige sanger, vitnesbyrd, taler og formaninger som ligger i våre hjerter og ansporer til å fortsette løpet og kampen i dager som kommer. Allerede kjenner jeg ett dypt savn etter dere alle og ser frem til og møte dere igjen! 


Vi har vært venner fra Norge, Sveits og Frankrike som har delt Brødet(Guds ord) oss imellom i sang og tale. Vi har forkynt om Guds godhet, Guds strenghet, Kristus som vår grunnvoll med Rettferdiggjørelse av nåde ved tro som vi ikke kan legge noe til på og den påfølgende nødvendige helliggjørelse i vår vandring, Jesu offer som for alltid har gjort den fullkommen, som blir helliget, Jesus som bar våre synder opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder, Guds kjærlighet som ingen makt kan skille oss ifra, den trange port og den smale veis vandring som vi kristne er kalt til å vandre, løpet vi skal løpe som om bare en vinner seiersprisen og nødvendigheten av ydmykhet og tjenersinn m.m.  Det var mektig å merke den oppriktige kjærlighet og Gudsfrykt blant mange av ungdommene og alle andre som var samlet til samfunnet denne uka. Det er tredje gang vi var blant våre Kjære Søstre og Brødre der nede. Hele vår familie har blitt oppriktig glad i samfunnet med våre venner på Vatnar.


Vi er takknemlig til Herren for alt han gjorde og virket både i oss og våre venner denne uka. Bildet er fra ett av møtene der jeg har talt om vandringen i troskap og lydighet på Guds bud og viktigheten av at vi ikke lar oss føre på avveier verken av konger eller profeter. På bildet synger jeg en sang om at det ikke kan gjøres i egen kraft men at jeg har forstått at Gud har all makt. Det er en sang laget av en søster fra vår hjemme menighet.  Her er opptaket:

 http://www.vekterropet.com/413477633


Dette er ett stevne der vi står sammen om å oppbygge hverandre å tale ordet til felles oppbyggelse for å knyttes til hodet som er Kristus og føres frem til lydighet til Guds bud på vår vandring. Ingen av oss er der kommet som stor predikanter men vi er brødre og søstre på vei til Himmelens land som uten penger og uten betaling deler de goder og det lys Herren har gitt oss til felles oppbyggelse under stevnet.  


Broderhilsen fra deres ringe bror i Herren! 

Sommer under Guds nåde, Omsorg og Kraft!

Lagt ut 14 November 2014.


Natt til 11 November i år 2014 hadde jeg en merkelig og mektig drøm. Helt annerledes i både syn og følelse en alle andre drømmer jeg har hatt. Jeg følte i drømmen at jeg ble vist noe som skulle skje. Jeg befant meg plutselig seende utover en Norsk by på Østlandet. Hvilken by vil jeg foreløpig ikke fortelle. 

 
Ned fra luften kom det mange svartkledde som så ut som fallskjerm soldater. Når de kom ned så beveget de seg utover så folk måtte flykte i sikkerhet fra sine hjem. De snakket ett språk jeg ikke forsto og dem kom med ondt i sinne. Språket sto for meg å være ett fremmed språk.  
 
Jeg våknet og undret meg over denne drømmen mens jeg kjente en stemme i mitt indre som sa: Be til meg og rop til meg om beskyttelse og hjelp for land og folk. Nå er tiden for Guds folk til å søke Gud, ydmyke seg å lyde Guds hellige lov og vilje.  Jeg kjente også da en sterk indre minnelse av Ånden om at de mørke skyer som kommer over land, folk og menigheter er fordi de kristne har sviktet sin oppgave og forkastet Guds ord og Guds bud.  Norge svikter de svakeste og forbanner Israel samtidig som de kristne ikke tar Guds ord på alvor. Mørke skyer nærmer seg!
 
Tiden vil vise om det var noe mer en, en drøm. Drømmer er som halmen mens Guds ord er som kornet. Drømmer skal forgå men Guds ord forblir til evig tid. Likevel har Gud og kan Gud åpenbare sin vilje og advarsler også gjennom drømmer. Men en ting er sikkert og det er at Norge trenger å omvende seg. I ettertid har jeg også fått tilsendt beskrivelsen av en drøm som en søster i Herren fikk der omtrent det samme drømmesyn kom til henne om en annen Norsk by på Østlandet. Om det varsler krig, terror eller kun Åndskrefter over land og folk vil tiden vise. Men at tiden til å søke Herren er nå er hevet over enhver tvil.
 
Vi lever i tider hvor skyer dekker den åndelige horisonten og mørke skyer kommer nærmere og nærmere de land og menigheter som i hovmod forkaster Gud og hans lover. Hvis ikke vi omvender oss vil Gud trekke sin beskyttende hånd bort fra både land og menigheter. Vi som Guds folk og menigheter har nøklene! I dag er tiden til å søke Herren! Men om mørke skyer og stormende hav truer så er vi trygg så lenge Herren styrer skuta. Søk Herren og hans ledelse i denne tid.
 
 
Esaias 60:1-2: Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over dig skal Herren opgå, og over dig skal hans herlighet åpenbare sig,
 
DEN SOM HAR ØRE! HAN HØR! HVA ÅNDEN SIER TIL MENIGHETEN! 

Herlig sommerstevne på Vatnar Leirsted Juli 2015. Lagt ut 28 Juli 2015

Drømmesyn lagt ut her 15 November 2014. Opplevd natt til 11/11-2014.

Mørke skyer i Horisonten! Nå er tiden å søke Gud i sannhet! Nyhetshilsen 14 November 2014

Lørdag den 8 November er du som har mulighet til det varmt og hjertelig velkommen til Bibeltimer og Vekkelsesmøte i Park gata 1 i Ålesund. Jeg underviser ut fra Guds ord og synger og vitner sammen med flere andre herlige brødre på kveldens Evangeliske møte. Emnet i Bibeltimene som starter kl 13.00 er Nådens Grunnvold. Nådens Innhold. Nådens prinsipp . På kvelden er det vekkelsesmøte med start kl 19.00. Se flyer, her i stykket, fra menigheten på stedet for mer detaljer.


Guds nåde i Jesus Kristus er en herlig ting. Alt i den nye pakt virkes av og med Guds nåde. Er så glad for at jeg er frelst og at Jesus søkte og kalte meg den dag der jeg vandret i syndens mørke. Nå får jeg være frelst og rettferdiggjort av bare Nåde ved tro! Halleluja. I denne troen er jeg forløst ut fra synden  og får vandre i seier over syndens makt. Herlig med denne forløsning i Jesu dyrebare blod! Halleluja! Vi er dyrt kjøpt! Med blodet av ett feilfritt, ulastelig og lyteløst lam! Så forakt ei dette blod men la det bli alvor og vend om. 


Herlig å tro seg frelst og rettferdiggjort samtidig som jeg får løpe på rennebanen som om bare en vinner seiersprisen so m Ordet sier vi skal gjøre.  For med Ett offer har han/Jesus, for alltid, gjort den fullkommen som blir helliget. Lovet være Gud og Lammet!  FULLKOMMEN for ALLTID såfremt vi tar imot Jesu offer blod på Golgata og fortsetter og vedbli i en stadig helliggjørelse der vi tar vårt kors opp og vandrer den smale veien som leder til Livet.  Dette er i enkelhet det Gud Nåde tilvirker i ubegrensede mål så fremt forutsetningene er tilstede for å få å stå i denne herlige Jesu Kristi nåde. 


Du som ønsker dypere kunnskap og kjennskap til Guds nåde er varmt velkommen. Har du ikke kommet inn i denne nåde og er trett av synden er også du varmt velkommen til både Bibeltimer og kveldsmøte. Her vil jeg etter den Guds nåde som er meg gitt formidle Guds nådes mangfoldighet vi finner i Guds ord. 


Denne nyhet ble lagt ut 21 Oktober 2014. 

Lagt ut Mandag 11 August 2014

Sommer under Guds velsignelse:

Guds rike velsignelse kjære venner og besøkende her inne på VekterRopet.com! 

Det har vært noen strålende sommerdager der vi har møtt Herren både i skaperverket og på velsignede møter. Bilde er fra en av de mange vakre vestlands fjorder som møtte oss på sommerens ferietur gjennom Telemark over Hakuli og til Vestlandet. Der fikk vi oppleve den rike Guds frie natur, bade i havet å pleie samfunnet med en kjær broder med både bibel, bønn, sang og samtaler. 

Før det fikk vi det store privilegiet å være med på noen herlige dager med sommerstevne og evangeliske møter i Bø på Vatnar i Telemark sammen med kjære trorsvenner der. Sammen delte vi samfunnet, Guds ord, nåden, frelsen og livet i Gud sammen. Herlig å kjenne det oppriktige brodersamfunnet i Ånden og både barn, unge og eldre som delte ønsket om å vandre i Jesu fotspor med sine liv. Det var rikt å både dele Guds ord å lytte til andres sang og taler. Takker både Gud og vennene der for det veldige rike samfunnet i ånden! Ser frem til å komme tilbake om Herren drøyer og vi lever!

Nå venter både teltmøter og andre møter fremover! La oss tjene Herren med iver å søke å lære han å kjenne enda mer. Den som setter sin lit til ham kommer ikke på skam! Hans frelse, hans velsignelse, hans bud og veier er liv og velsignelse for alle som tar del der i. Først må du bli renset ren i Jesu blod og få dine synder forlatt så du blir født på nytt. Så skal du få vandre etter Jesus i hans fotspor. Der er det velsignelse, hvile og frelse og få for enhver trofast vandrer!

Halleluja! Hos Jesus kan du komme med alle dine byrder, smerter og synd å oppleve fremtid og håp i ham og ved ham. Da blir det både sommer,  høst og fremtid i Guds velsignelse! For han kom for og gi oss fremtid og håp. Ja Jesus står med åpne armer og innbyr nettopp DEG til å komme med DINE byrder til Ham! HAN skal da gi deg hvile! Ære være Jesus!

Matt 11:28-30: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Sommer under forfølgelse!

Samtidig som vi har kunnet nyte både en rikt velsignet sommer, fin natur og frie møter i Åndens samfunn har Israel måtte kjempe for sitt liv mot hatefulle terrorister uten skrupler for å ofre egne sivile liv. Samtidig kommer det sakte men sikkert vitensbyrd om hvordan Irakiske kriste blir drept og halshugget for Jesu navnets skyld mens andre blir ført i fangenskap. 

En av mine venner skriver det på denne måten: <"Global jihad" og "Global intifada". Mens dødsskrikene fra tusener av kristne i Irak, sakte men sikkert begynner å komme i nyhetsbildet, med innslag der slike slagord kan høres i bakgrunnen rundt svarte og hvite ISIL-flagg den ene dagen, og i Hamas-Gaza den andre.>

De samme flagg som viftes med hos Hamas og Isil ser vi hos palestina forkjempere i Oslo som demonstrerer mot Israel og deres venner! Så Israels kamp angår oss alle! Gud skal ta hånd om dem og verne dem. Han skal også velsigne ogg verne de som velsigner Israel Full fred blir det først når fredsfrysten Jesus kommer som konge for Israel.

Men i mellomtiden: La oss prise Herren for de frihet vi har til å både forkynne evangeliet til frelse for syndere av alle slag, den frihet vi har til å tilbe å lyde Guds bud. ALL ære til Gud for det! Må vi be om at vi fremdeles får leve ett stille og rolig liv i all Gudsfrykt. Samtidig ber vi om fred for Jerusalem, velsigner Israel og ber inderlig for alle de forfulgte kristne i Irak og andre deler av verden. Mens vi sitter i vår Norske velstand blir tusener av Kristne slaktet ned i Irak av Hamas sine venner ISIL. Det er kun adressen dem forandrer! For Livets krone venter for enhver sann kristen som lider Martyrdøden. For oss som Guds folk og Jesu kristi etterfølgere gjelder det å holde fast på det vi har så INGEN skal ta vår krone! Da har vi veldige løfter, fremtid og håp!

Åp 3:11-13: Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone! Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye. Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

Bibelhelg i Ålesund 8 November

Lagt ut Mandag 11 August 2014

Sommer under Guds velsignelse:

Guds rike velsignelse kjære venner og besøkende her inne på VekterRopet.com! 

Det har vært noen strålende sommerdager der vi har møtt Herren både i skaperverket og på velsignede møter. Bilde er fra en av de mange vakre vestlands fjorder som møtte oss på sommerens ferietur gjennom Telemark over Hakuli og til Vestlandet. Der fikk vi oppleve den rike Guds frie natur, bade i havet å pleie samfunnet med en kjær broder med både bibel, bønn, sang og samtaler. 

Før det fikk vi det store privilegiet å være med på noen herlige dager med sommerstevne og evangeliske møter i Bø på Vatnar i Telemark sammen med kjære trorsvenner der. Sammen delte vi samfunnet, Guds ord, nåden, frelsen og livet i Gud sammen. Herlig å kjenne det oppriktige brodersamfunnet i Ånden og både barn, unge og eldre som delte ønsket om å vandre i Jesu fotspor med sine liv. Det var rikt å både dele Guds ord å lytte til andres sang og taler. Takker både Gud og vennene der for det veldige rike samfunnet i ånden! Ser frem til å komme tilbake om Herren drøyer og vi lever!

Nå venter både teltmøter og andre møter fremover! La oss tjene Herren med iver å søke å lære han å kjenne enda mer. Den som setter sin lit til ham kommer ikke på skam! Hans frelse, hans velsignelse, hans bud og veier er liv og velsignelse for alle som tar del der i. Først må du bli renset ren i Jesu blod og få dine synder forlatt så du blir født på nytt. Så skal du få vandre etter Jesus i hans fotspor. Der er det velsignelse, hvile og frelse og få for enhver trofast vandrer!

Halleluja! Hos Jesus kan du komme med alle dine byrder, smerter og synd å oppleve fremtid og håp i ham og ved ham. Da blir det både sommer,  høst og fremtid i Guds velsignelse! For han kom for og gi oss fremtid og håp. Ja Jesus står med åpne armer og innbyr nettopp DEG til å komme med DINE byrder til Ham! HAN skal da gi deg hvile! Ære være Jesus!

Matt 11:28-30: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Sommer under forfølgelse!

Samtidig som vi har kunnet nyte både en rikt velsignet sommer, fin natur og frie møter i Åndens samfunn har Israel måtte kjempe for sitt liv mot hatefulle terrorister uten skrupler for å ofre egne sivile liv. Samtidig kommer det sakte men sikkert vitensbyrd om hvordan Irakiske kriste blir drept og halshugget for Jesu navnets skyld mens andre blir ført i fangenskap. 

En av mine venner skriver det på denne måten: <"Global jihad" og "Global intifada". Mens dødsskrikene fra tusener av kristne i Irak, sakte men sikkert begynner å komme i nyhetsbildet, med innslag der slike slagord kan høres i bakgrunnen rundt svarte og hvite ISIL-flagg den ene dagen, og i Hamas-Gaza den andre.>

De samme flagg som viftes med hos Hamas og Isil ser vi hos palestina forkjempere i Oslo som demonstrerer mot Israel og deres venner! Så Israels kamp angår oss alle! Gud skal ta hånd om dem og verne dem. Han skal også velsigne ogg verne de som velsigner Israel Full fred blir det først når fredsfrysten Jesus kommer som konge for Israel.

Men i mellomtiden: La oss prise Herren for de frihet vi har til å både forkynne evangeliet til frelse for syndere av alle slag, den frihet vi har til å tilbe å lyde Guds bud. ALL ære til Gud for det! Må vi be om at vi fremdeles får leve ett stille og rolig liv i all Gudsfrykt. Samtidig ber vi om fred for Jerusalem, velsigner Israel og ber inderlig for alle de forfulgte kristne i Irak og andre deler av verden. Mens vi sitter i vår Norske velstand blir tusener av Kristne slaktet ned i Irak av Hamas sine venner ISIL. Det er kun adressen dem forandrer! For Livets krone venter for enhver sann kristen som lider Martyrdøden. For oss som Guds folk og Jesu kristi etterfølgere gjelder det å holde fast på det vi har så INGEN skal ta vår krone! Da har vi veldige løfter, fremtid og håp!

Åp 3:11-13: Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone! Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye. Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

Sommer under Guds velsignelse! Sommer under forfølgelse!


ØNSKER ALLE GJESTER ETT RIKT VELSIGNET GODT NYTT ÅR 2014!
Lagt inn 31 Desember 2013

Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.(Hebr 13:8)

Herlige sannhet inn i det nye året og for tid og evighet. Jesus verdens frelser, vår gjenløser, undergjører og forbilde er den samme og forblir det til evig tid. Han vandret ett fullkomment liv for at vi kunne få ett fullkomment sonoffer for våre synder og kunne etterfølge han i vår vandring på den smale veien til Livet. 

Jesus døde til fastsatt tid for ugudelige. Han døde mens vi ennå var syndere. Så oppsto han til vår rettferdiggjørelse og lever i dag. Så regn med den levende oppstandne Jesus også i det nye året og du skal ikke bli til skamme.For han er i går, i dag den samme, ja til evig tid. Lovet være Gud og lammet!

GODT NYTT ÅR!

Vh G K

Ha en rikt velsignet August kjære venner! Broderhilsen

Lagt inn Desember 2013


  • Luk 2:1-5 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. Dette varden første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad,d som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. 9-11: Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Og ea til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. 


Nå er det snart Jul. Vi har alle våre forskjellige tradisjoner som setter oss i julestemning. Julesang, julemat kokkelering, Julelys inne og ute på husene våre og julevarer i butikker m.m bære bud om at Julen nærmer seg. Guds ord viser oss klart flere steder at det lønner seg og gi og at det er en rett innstilling. Ja, det er saligere og gi en å få. Dermed har vi fremfor oss en salig tid der vi sikkert får mange fine Julegaver men det saligste av alt er at vi får være med på å gi gaver til andre. Så det er høyst Bibelsk med det å gi altså. Hvis noen skulle være i tvil om det... Derfor har alle vi som har mulighet til å handle Julegaver en salig mulighet. 


Noe helt annet er det at mange ikke har denne salige mulighet og anledning. Fattigdommen ligger inn på livet til mange mennesker i denne verden. Da gjelder det at alle vi som har litt ekstra benytter den salige muligheten det er å gi de mennesker, som kommer i vår vei i en således situasjon, en utstrakt givende hånd. Det er en verdifull gave og gi. Men nå i Julen feirer vi fremst av alt den største gave som denne verden har sett, nemlig Jesus Kristus verdens frelser. Det at Gud gav sin eneste sønn som våre evige frelser er den største gave av dem alle.                                                                                          

  • Joh 3:16: For så har Gud elsket verden at han GAV sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv! 


Julen er en fin tid på så mange måter. En tid for å glede oss sammen med familien samtidig som vi minnes at verdens frelser Jesus kom ned til vår jord for første gang. Eder er i dag en FRELSER født er og forblir det viktigste for oss som har tatt imot denne herlige gave fra Gud i vår frelser Jesus. Han kom første gang som frelser og skal komme igjen å hente de som tilhører ham. Troen på dette skal også gjøre at vi kan se hans andre komme i møte med forventning og glede. Du som ikke har tatt imot denne frelse burde fly til Jesus og ta imot han i denne stund! I dag er nådens dag. I dag er Herren å finne. Jesus er det sanne lys som kom til verden og alle dem som tar imot ham gir han rett til og bli Guds barn står det i Guds ord. Da kan Julen bli en virkelig glede for alle. 

 

Velsignet og fredfull Julehøytid ønskes alle våre venner og gjester her inne! 


Vh G K


GODT NYTT ÅR!

Guds fred kjære venner og gjester her inne på VekterRopet!

Nå har jeg lagt ut noen bøker og hefter av den verdenskjente Evangeliske Forkynner og Åndelige leder Zac Poonen. 

Zac Poonen  ble  født 5 November 1939 og er en indisk forkynner, bibellærer og menighetsleder.  I sin ungdom tjenestegjorde han som offiser i den Indiske Marine. Han sa opp denne stillingen i 1966 og har etter det tjent Herren på full tid. 

Han kjennetegnes av troskap til Guds ord og sin Gudsfrykt i liv og tjeneste.  Fra hans virksomhet har det vokst frem mer en 50 menigheter rundt i India, Midtøsten, Europa, Amerika og Australia som han har ledet grunnleggelsen av

Han har skrevet mer enn 25 bøker og en rekke artikler på engelsk som har blitt oversatt til indisk og mange andre språk . Bøker om den nye pakts liv i seier og den nytestamentlige menighet er det han har skrevet mest om. Alle hans bøker kan leses gratis Online på Engelsk på  http://www.cfcindia.com  

Her kan du få kjøpe noen av dem, på Norsk, for en veldig rimelig sum. Hans undervisning er perler og åndens åpenbaringer for den som ønsker å leve nærme Jesus å være hans etterfølger i liv og tjeneste. KLIKK DEG INN PÅ:

http://www.vekterropet.com/39655463

BØKER AV ZAC POONEN TIL SALGS!!!

·    ·         Fil 3:13-14: Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus

En herlig innstilling til det Åndelige livets vandring og når vi nå går inn i ett nytt år. Vi kan få lov til og glemme det som ligger bak og strekke oss ut etter det om ligger foran. Paulus snakker før dette om de mange ting han kunne rose seg for i kjøttet sitt. Sin avstamning fra Benjamins stamme, forfølger av de kristne, fariseer osv. Alt dette som i menneskelige Jødiske øyne var noe stort. Men alt dette aktet han for skrap for å vinne  Kristus  og den seierspris han har for oss om vi når målet. Fordi Paulus var grepet av Kristus og  fullkommen  i ham jaget han frem mot fullkommenheten og full seier også i sin vandring.

At Paulus som raste med hat mot de kristne, forfulgte dem og samtykket i mord på dem var glad for denne muligheten til å glemme det som ligger bak er vel åpenbart for de fleste. Men dette gjelder oss alle sammen! Du kan når som helst komme til Jesus og legge alt det vonde og alt det du mener og ha av storhet eller mangler i kjøttet ditt bak deg! Akt det for skrap i Jesu navn og du skal få oppleve ett år ja en hel fremtid med overflod av liv. Kanskje det foregående året er ett år du minnes med nederlag, synd og skam. Da kan du i ett nu komme til Jesus og bekjenne dine synder for ham å oppleve at det gamle blir forganget, se alt blir nytt. Da er det fremtid og håp som ligger foran deg både for det kommende året og all evighet.

·         2 Kor 5:17: Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Jesus tilgir alle dine synder og renser deg fra all urettferdighet. Så du også kan legge syndelivet bak deg å jage mot dette herlige målet. For den som er i Kristus er en ny skapning. Da blir det som om du aldri har syndet. Så sier Jesus som han sa til kvinnen som var grepet i hor: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mere. Kanskje det nye året skal bli, for deg, ett år som en ny skapning i Kristus Jesus? Da blir det ditt beste år noensinne!

Nå står ett nytt år 2013 for døren. Ved Guds store nåde kan jeg vitne om ett foregående år der Herren har velsignet meg og min familie på mange  forskjellige  måter. Jeg har fått forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, salvelse og mektige under. Gud har  virket med ved sin gode hellige ånd. Mennesker har søkt frelse, blitt løst og sannheten har satt dem i frihet både i vår egen familie og utenfor. Den sønnen får frigjort blir virkelig fri! Halleluja!

Dette er herlige velsignelser vi gir Gud ære for og tar med oss inn i det nye årer. Likevel  er dette forgangne historier og til og med disse ting trenger vi å legge bak oss for å søke ny kraft, ny nåde og velsignelse i året som kommer. Vi går derfor det nye året i møte med innstillingen at vi glemmer det som ligger bak og jager mot målet. Jager mot seiersprisen med ønske om en dobbel del av den samme kraft, Ånd, velsignelse og seier over synden i våre liv og menigheter.

Så vil vår overgivelse avgjøre hva og hvor mye vi tar del i. Jesus er den samme i dag som før! Han frelser, helbreder, helliger og løser fra bånd og lenker! Slipper vi Jesus til enda mere i det nye året skal vi få oppleve overflod av liv og at det nye året kan bli det beste vi noen gang har hatt! For Herren er den samme som i fordums dager. Han har de samme veier og de samme gamle stier til velsignelse og han har den samme kraften å skjenke enhver som kommer til ham i tro. Bare vi akter vårt eget som skrap for å vinne seierprisen skal vi få oppleve at det nye året kan bli det beste. For Jesus er den samme i 2013 som han var det i 2012.

·         Hebr 13:8: Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

En velsignet nyttårshilsen ønskes dere alle fra meg inn i det nye året 2013!

  Broderhilsen G K

Velkommen til å følge med på Twitter!

Nyhetshilsen 31 August 2012

Hebr 13:8: Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.


Det er herlig å kunne vitne og si at denne sannhet ikke bare er teori men selverfart sannhet. Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. Halleluja. Enda en tid er gått siden siste nyhetshilsen og fremdeles kan jeg stadfeste at dette er sant også i dag. 

Høsten nærmer seg og markene er hvite til høsten også i Guds rikes arbeide. Må vi fremover se disse markene og stole på at Jesus også i dag er den samme som han var det i fordums dager. Halleluja! Han frelser, helbreder, døper i Ånden og løser fra bånd og lenker en i dag.

Mange velsignelser og herlige stunder har det vært siden siste nyhetshilsen her inne. Gud er god og vil at vi på alle måter skal ha det godt sier skriften. Vil benytte muligheten her til å takke Herren og gi han æren for at vår ene sønn ble herlig frelst alene i leiligheten sin denne uka. Vær med å be til Jesus om at han må bli bevart og vokse frem i nåde og kjennskap til Jesus på en sunn og god måte!

I skrivende stund har menigheten vår avsluttet en uke med herlige teltmøter i vår hjemme menighet Arken Løten. Fra 22 til 26 August innledet menigheten, som den bruker, høstsesongen med teltmøter ved Løtenhallen.

Denne teltmøteuken ble en åndelig festreise der Herren virket med gjennom klar Ordets forkynnelse og de medfølgende tegn og under. Menighetens egne krefter, evangelister og sangere deltok samt tilreisende forkynnere. Vi fikk ikke vært på de to første møter men fikk høre at også dem var velsignet av Herren. Fredag var vi med på ett herlig vekkelsesmøte der Hjalmar Johansen talte om Markene som er hvite til høsten og at vi høster det vi sår. Etter det var det sangmøte med flere tilreisende og menighetens egne sangkrefter. Der ble det sunget det gamle evangeliet til rik velsignelse og Tage Petterson talte Guds ord på en levende og velsignet måte.

På Lørdagens møter var Evangelist Svein Nordvik med oss og sang og talte velsignet om å gå ut på Guds ord og bli en Ordet gjører og ikke bare dets hører. Denne dagen fikk også jeg og min kone være mye med gjennom musikken og vitnesbyrdet(tale) i starten av begge de møter samt gjennom nådegaver. Det var en rik velsignelse og være med å bli brukt av Herren og kjenne hans kraft gjennom hele den dagen.

Hele Lørdagen ble en dag hvor Guds kraft og salvelse var spesielt mektig utgytt iblandt oss. Nådegaver i rikelig mon var utøst i møtene og mange fikk ett kraftig møte med Gud. En frafallen søkte tilbake til Jesus og 4 ungdommer kom inn å ønsket og bli bedt for til frelse. Flere vitnet også om helbredelse ved forbønn denne dagen! Hovedbudskapet og tonen gjennom hele den dagen var at porten er trang og veien er smal som leder til livet og vi må gå ut på Guds ord og ikke bare være en ordets hører men dets gjørere!!!

Vi vender tilbake og gir Gud all ære for både det han gav under teltmøtene og for det andre herlige takkeemnet jeg har nevnt over her!

Legger ut link til en video med smakebit fra sang og tale av Svein Nordvik den dagen. Det var vi som tok opp, så det ble opptak kun av andre og ikke oss selv. Men det var en ånd og ett budskap gjennom begge de to møter. Ligger flere videoer under Videolinken men her har dere en smakebit fra Lørdagen: 

http://www.vekterropet.com/104652707

Godt nytt år mot seierprisen! Lagt inn 30 Desember 2012

Nyhetshilsen 26 Februar 2012

Mark 16:20: Men  de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.


Dette er ett ord jeg ved Guds store nåde kan vitne og si at vi har opplevd i mange stunder under Ordets forkynnelse. På små og store steder har jeg fått forkynne radikalt Guds ord og Herren har virket med ved sin gode hellige ånd og mektige kraft. Enkelte har sagt jeg ikke må være så frikanta og konservativ i min forkynnelse men Herren har vært med med de medfølgende tegn og under. "Gammeldags" forkynnelse der jeg har båret frem budskaper med forkynnelse av sannheter vi nesten ikke hører i vår tid har blitt etterfulgt av profeti, tunger/tydning som har stadfestet det gamle evangeliet på en underfull og overbevisende måte. 


Fredag 17 Februar var jeg spurt om å dele ett Guds ord og ta avslutningen på sang og vitnemøte i Arken Løten vår hjemmemenighet. Herren gav meg noen ord og vitnesbyrd om den første kjærligheten. Herren virket med ved sin gode hellige ånd og understøttet budskapet i tunger og tydning etter min lille tale. Flere søkte frem til forbønn og vi bad, sammen med vår forstander, med en ung mann til frelse etter det møte. All ære til Gud! Be om at han får ekte opplevelser med Jesus og blir bevart på veien til Himmelen!


Søndag den 19 Februar sang og talte jeg(Gjermund K) og kona(Heidi K) Guds ord på kveldsmøte i samme menighet. Kona mi vitnet fra Galaterne 5 om at Ånden og kjødet står hverandre imot for at vi ikke skal gjøre det vi vil, og om å korsfeste kjødet og la seg drive av Ånden. 


Jeg talte så om Jesu renselse av tempelet i Jerusalem og at hele byen kom i bevegelse når han kom til byen. Jeg fikk så Guds nåde til å komme med ett budskap om å slippe til Jesus for renselse av hjertets og menighetens tempel og at det da blir bevegelse inn i Jesu nærhet når Jesus kommer til byen og åpenbarer seg i blandt oss. 


Tempelet må renses fra pengevekslere, falske duelyder, underholdning, lovsanger i eros kjærlighet og all annen kjødelighet. Når vi på denne måten slipper til profeten Jesus med sin renselse så kommer det Guds under du venter på. Svingte svepen over kjødets gjerninger og Guds ånd var mektig tilstede med åpenbaring og kraft. 


Mange fikk ett kraftig møte med Jesus gjennom forkynnelsen, sang og nådegaver som var utgytt i rikelig mon under det møtet. Mange søkte forbønn og nådegaver virket med til herlig stadfestelse av budskapet. Ære være Jesus! 


Velsignet å merke at Herren virker med enten vi synger evangeliet på gater og streder eller svinger Åndens sverd til vekkelse og omvendelse i Guds menighet. Vi opplever daglig at Gud virker med både i hverdagen og i tjenesten for Herren. Det største er når Guds ord får fremgang og makt i den enkeltes liv. Herlig når mennesker går over fra døden til livet men enda mere herlig er det å se at Guds ord får fremgang og makt i de samme brødre og søstre. Når de ikke bare bekjenner seg til troen men også vandrer i lydighet til Herrens bud i troens gjerninger. Ære være Gud og Lammet!


Mark 16:15-20: Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 


Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd.  Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.


Broderhilsen G K

Herlige teltmøter i menigheten vår

Nyhetshilsen 26 Februar 2012

Mark 16:20: Men  de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.


Dette er ett ord jeg ved Guds store nåde kan vitne og si at vi har opplevd i mange stunder under Ordets forkynnelse. På små og store steder har jeg fått forkynne radikalt Guds ord og Herren har virket med ved sin gode hellige ånd og mektige kraft. Enkelte har sagt jeg ikke må være så frikanta og konservativ i min forkynnelse men Herren har vært med med de medfølgende tegn og under. "Gammeldags" forkynnelse der jeg har båret frem budskaper med forkynnelse av sannheter vi nesten ikke hører i vår tid har blitt etterfulgt av profeti, tunger/tydning som har stadfestet det gamle evangeliet på en underfull og overbevisende måte. 


Fredag 17 Februar var jeg spurt om å dele ett Guds ord og ta avslutningen på sang og vitnemøte i Arken Løten vår hjemmemenighet. Herren gav meg noen ord og vitnesbyrd om den første kjærligheten. Herren virket med ved sin gode hellige ånd og understøttet budskapet i tunger og tydning etter min lille tale. Flere søkte frem til forbønn og vi bad, sammen med vår forstander, med en ung mann til frelse etter det møte. All ære til Gud! Be om at han får ekte opplevelser med Jesus og blir bevart på veien til Himmelen!


Søndag den 19 Februar sang og talte jeg(Gjermund K) og kona(Heidi K) Guds ord på kveldsmøte i samme menighet. Kona mi vitnet fra Galaterne 5 om at Ånden og kjødet står hverandre imot for at vi ikke skal gjøre det vi vil, og om å korsfeste kjødet og la seg drive av Ånden. 


Jeg talte så om Jesu renselse av tempelet i Jerusalem og at hele byen kom i bevegelse når han kom til byen. Jeg fikk så Guds nåde til å komme med ett budskap om å slippe til Jesus for renselse av hjertets og menighetens tempel og at det da blir bevegelse inn i Jesu nærhet når Jesus kommer til byen og åpenbarer seg i blandt oss. 


Tempelet må renses fra pengevekslere, falske duelyder, underholdning, lovsanger i eros kjærlighet og all annen kjødelighet. Når vi på denne måten slipper til profeten Jesus med sin renselse så kommer det Guds under du venter på. Svingte svepen over kjødets gjerninger og Guds ånd var mektig tilstede med åpenbaring og kraft. 


Mange fikk ett kraftig møte med Jesus gjennom forkynnelsen, sang og nådegaver som var utgytt i rikelig mon under det møtet. Mange søkte forbønn og nådegaver virket med til herlig stadfestelse av budskapet. Ære være Jesus! 


Velsignet å merke at Herren virker med enten vi synger evangeliet på gater og streder eller svinger Åndens sverd til vekkelse og omvendelse i Guds menighet. Vi opplever daglig at Gud virker med både i hverdagen og i tjenesten for Herren. Det største er når Guds ord får fremgang og makt i den enkeltes liv. Herlig når mennesker går over fra døden til livet men enda mere herlig er det å se at Guds ord får fremgang og makt i de samme brødre og søstre. Når de ikke bare bekjenner seg til troen men også vandrer i lydighet til Herrens bud i troens gjerninger. Ære være Gud og Lammet!


Mark 16:15-20: Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 


Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd.  Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.


Broderhilsen G K

Herren virker med!

Nyhetshilsen 26 Februar 2012

Mark 16:20: Men  de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.


Dette er ett ord jeg ved Guds store nåde kan vitne og si at vi har opplevd i mange stunder under Ordets forkynnelse. På små og store steder har jeg fått forkynne radikalt Guds ord og Herren har virket med ved sin gode hellige ånd og mektige kraft. Enkelte har sagt jeg ikke må være så frikanta og konservativ i min forkynnelse men Herren har vært med med de medfølgende tegn og under. "Gammeldags" forkynnelse der jeg har båret frem budskaper med forkynnelse av sannheter vi nesten ikke hører i vår tid har blitt etterfulgt av profeti, tunger/tydning som har stadfestet det gamle evangeliet på en underfull og overbevisende måte. 


Fredag 17 Februar var jeg spurt om å dele ett Guds ord og ta avslutningen på sang og vitnemøte i Arken Løten vår hjemmemenighet. Herren gav meg noen ord og vitnesbyrd om den første kjærligheten. Herren virket med ved sin gode hellige ånd og understøttet budskapet i tunger og tydning etter min lille tale. Flere søkte frem til forbønn og vi bad, sammen med vår forstander, med en ung mann til frelse etter det møte. All ære til Gud! Be om at han får ekte opplevelser med Jesus og blir bevart på veien til Himmelen!


Søndag den 19 Februar sang og talte jeg(Gjermund K) og kona(Heidi K) Guds ord på kveldsmøte i samme menighet. Kona mi vitnet fra Galaterne 5 om at Ånden og kjødet står hverandre imot for at vi ikke skal gjøre det vi vil, og om å korsfeste kjødet og la seg drive av Ånden. 


Jeg talte så om Jesu renselse av tempelet i Jerusalem og at hele byen kom i bevegelse når han kom til byen. Jeg fikk så Guds nåde til å komme med ett budskap om å slippe til Jesus for renselse av hjertets og menighetens tempel og at det da blir bevegelse inn i Jesu nærhet når Jesus kommer til byen og åpenbarer seg i blandt oss. 


Tempelet må renses fra pengevekslere, falske duelyder, underholdning, lovsanger i eros kjærlighet og all annen kjødelighet. Når vi på denne måten slipper til profeten Jesus med sin renselse så kommer det Guds under du venter på. Svingte svepen over kjødets gjerninger og Guds ånd var mektig tilstede med åpenbaring og kraft. 


Mange fikk ett kraftig møte med Jesus gjennom forkynnelsen, sang og nådegaver som var utgytt i rikelig mon under det møtet. Mange søkte forbønn og nådegaver virket med til herlig stadfestelse av budskapet. Ære være Jesus! 


Velsignet å merke at Herren virker med enten vi synger evangeliet på gater og streder eller svinger Åndens sverd til vekkelse og omvendelse i Guds menighet. Vi opplever daglig at Gud virker med både i hverdagen og i tjenesten for Herren. Det største er når Guds ord får fremgang og makt i den enkeltes liv. Herlig når mennesker går over fra døden til livet men enda mere herlig er det å se at Guds ord får fremgang og makt i de samme brødre og søstre. Når de ikke bare bekjenner seg til troen men også vandrer i lydighet til Herrens bud i troens gjerninger. Ære være Gud og Lammet!


Mark 16:15-20: Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 


Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd.  Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.


Broderhilsen G K

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Mari Kolberg | Svar 28.04.2015 22.20

Takk Gjermund for hilsen på fødselsdagen min! Alvorlig budskap. Gud velsigne deg som står frem med sannheten!

Sigbjørn Killerud | Svar 02.05.2013 01.33

Zac Poonen anbefales på det varmeste! Andre gangen jeg lytter igjennom Bibeltimene på hans hjemmeside. Norsk hj.side: www.ordetslys.no

Fingar Kvamme | Svar 29.04.2013 09.51

link til min nettside:
fingar.fksoft.net/ :)

Forstander og Bibelærer J.W.Lien | Svar 20.11.2012 07.54

Hei og takk fro sist kjære bror og venn.Ser d er liv.Her nord å.Jesus velsigner i tjenesten.Sees t sommern.Hils dine menigheten og Nils Petter.Shalom

Ole Tommy Bilben, | Svar 06.11.2012 10.12

Det er hva jeg finner på denne siden, iallefall jeg, finner Norge trenger idag. Vi trenger å få åpenbaret et klart skille mellom kjød og ånd.

Willy Trøite | Svar 29.03.2012 09.46

Takk for hilsen Gjermund! Veldig flott hjemmeside med Jesus og frelsen i Fokus. Gud velsigne dere alle Takk til Gud. Willy

Bjørn Eriksen | Svar 22.12.2011 13.15

Amen broder, dette er hva Julen handler om "En frelser er eder født"

Gud velsigne deg og dine i denne julehøytiden.

Inger Gunvaldsen | Svar 30.08.2011 11.56

Takk Gjermund..Dette var velsignet godt å lese..Jes:58.11.Gud er god.

marie | Svar 14.05.2011 02.25

Takk Gjermund! Dette var trøst for her opplever vi det samme, men Gud være Takk han er God og hjelper oss igjennom det!!! Vær ved godt mot Herren vil stride....

Gjermund 14.05.2011 10.24

Det var hyggelig å høre at det kan være til litt trøst! Ja. Herren skal borge for striden står det også i Guds ord.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.07 | 09:36

Jeg er så enig i det du skriver her. Jeg savner en ren og ekte forkynnelse der Jesu' navn blir opphøyd. Samt en forkynnelse som knytter GT og NT sammen.

...
18.06 | 06:41

Amen! Vi må regne med trengsel i tiden før Jesus kommer. Om det betyr at vi er i kun trengsels delen eller også Guds vredes delen får tiden vise.

...
17.06 | 18:58

Mat 24:29  Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
Mat 24:30  Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal

...
07.03 | 17:26

Hei Gjermund Kvamme Denne siden så jeg akkurat nå. Vil gjerne følge dette, for det virker som god og sunn forkynnelse.
Mvh Johnny Fredheim

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE